Spotřebitelský úvěr – srovnání, kalkulačka

Spotřebitelský úvěr znamená pro běžného člověka klasickou půjčku. Úvěr může být účelový (peníze musí být vynaloženy na předem určený cíl) nebo neúčelový (peníze lze využít na cokoliv).

Spotřebitelský úvěr poskytují jak bankovní, tak nebankovní společnosti, spořitelní a úvěrová družstva a další platební instituce. Nebankovní společnosti musí mít dle zákona o spotřebitelském úvěru licenci od ČNB (záruka korektnosti). To znemožňuje hůře zacházet s klienty. V bance žadatel často dostane výhodnější podmínky pro splácení.

Spotřebitelský úvěr je možné pořídit i v obchodech tak, že vybrané spotřební zboží kupující pořídí na splátky.

Spotřebitelské úvěry se značí:

 • relativně nízkou úrokovou sazbou
 • flexibilní dobou splácení.

Důležité je, že se jedná o úvěr pro jednotlivce, který je možné využít pouze na nepodnikatelské účely. Spotřebitelský úvěr se vyznačuje tím, že nemusí být zajištěný ručením. Ručení je vyžadováno až u vyšších půjčených sum (často kolem 500 000 Kč).

Získané finance lze využít na nákup spotřebního zboží, dovolené, auta. Pro velké financování nemovitosti je určena spíše klasická hypotéka. Pro podnikatelské účely slouží podnikatelské úvěry a úvěry pro začínající podnikatele.

Spotřebitelský úvěr je podle zákona každá půjčka v hodnotě vyšší než 5 000 Kč. Na trhu je možné najít i nižší úvěry (pod 5 000 Kč), takzvané mikropůjčky.

Průměrné úrokové sazby se v rámci bankovního sektoru pohybují dlouhodobě mezi 5 – 6 % p.a. V srpnu 2019 spotřebitelské půjčky zlevnily a úrokové sazby dosáhly historického minima za dobu sledování tohoto konkrétního indexu.

Spotřebitelské úvěry je možné sjednat online. Žadatel o úvěr v případě získání úvěru dostane peníze buď na účet nebo v hotovosti.  

Čím se spotřebitelský úvěr řídí

Spotřebitelské úvěry, jejich pravidla, možnosti splácení a využití reguluje zákon o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb.

Zákon reguluje trh úvěrů a přináší lepší ochranu dlužníka. Dle tohoto zákona je spotřebitelským úvěrem

odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem“.

Zákon uvádí několik výjimek, které nejsou spotřebitelským úvěrem a nejsou pod dohledem ČNB a ČOI. Jedná se o:

 • finanční služby sjednané za účelem bydlení, které jsou zajištěné zástavním právem nemovitosti
 • operativní leasing (pronájem automobilu)
 • úvěr sjednaný bez úroku
 • jakékoliv úplaty, půjčky s nižší hodnotou než 5 000 Kč a s vyšší hodnotou než 1 880 000 Kč
 • úvěry od zaměstnavatele se zvýhodněnou sazbou.

To vše se nepovažuje za spotřebitelský úvěr.

Od každé úvěrové smlouvy je dle zákona možné do 14 dní bez udání důvodů odstoupit.

Kdo může žádat o spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr nedostane automaticky každý žadatel. Jak bankovní, tak nebankovní společnosti posuzují bonitu a úvěruschopnost žadatele.

Žadatel musí splnit podmínky:

 • být fyzickou osobou a starší 18 let
 • státní občanství ČR
 • trvalé bydliště na území ČR

Někteří poskytovatelé také vyžadují, aby žadatel o úvěr u nich měl bankovní účet. Pokud žadatel žádá o úvěr u své banky, kde již bankovní účet má (tedy má u nich bankovní historii), může se vyřizování žádosti zkrátit. Žadatel tak například nemusí dokládat potvrzení o pravidelných příjmech. 

Mnoho společností nabízí půjčku bez doložení příjmů i bez nutnosti založení bankovního účtu.

Typy spotřebitelských úvěrů v České republice

Spotřebitelské úvěry se dělí na několik hlavních typů, mezi ně patří např.:

 • klasické půjčky
 • americká hypotéka (neúčelová půjčka)
 • úvěr ze stavebního spoření (nesmí být zajištěny zástavním právem k nemovitosti)
 • finanční leasing (musí se jednat o koupi, ne pronájem např. vozidla)
 • spotřebitelský úvěr na auto

Většina spotřebitelských úvěrů bývá neúčelová, v případě spotřebitelského úvěru na auto je ale účelový a musí být použit na nákup vozidla.

Co při hledání spotřebitelského úvěru sledovat

V současnosti je na českém trhu velké množství bankovních i nebankovních společností, které spotřebitelský úvěr nabízí. Vyplatí se tak udělat si přehled skrze úvěrovou kalkulačku o nejvýhodnějších nabídkách a porovnat více poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.

Zájemce o spotřebitelský úvěr by měl sledovat tyto parametry:

 • úrokovou sazbu
 • RPSN (roční procentní sazba nákladů)
 • dobu splatnosti
 • úroky z prodlení
 • poplatky a sankce
 • výši půjčené sumy a celkovou výši splácené sumy.

Nejdůležitější ukazatel pro výhodnost spotřebitelského úvěru je RPSN, která na rozdíl od úroku zahrnuje také veškeré poplatky spojené se spotřebitelským úvěrem. Každý poskytovatel je povinný o její výši předem informovat, pro výpočet RPSN lze případně využít také online kalkulátory.

Na co si dát pozor při výběru spotřebitelského úvěru

U výběru spotřebitelského úvěru se vyplatí sledovat několik faktorů, které určují jeho výhodnost či případnou nevýhodnost. Mezi tyto ukazatele patři:

 • poplatek za vyřízení půjčky ještě před uzavřením smlouvy o úvěru
 • netransparentní podmínky konkrétní spotřebitelské půjčky
 • vysoké RPSN (způsobí pak vysoké platby dlužníka)
 • měsíční poplatky za vedení samotného úvěru
 • špatná nebo chybějící komunikace ze strany poskytovatele půjčky
 • nutnost vedení účtu v konkrétní bance

Zatímco nutnost běžného účtu u banky nemusí být příliš velký problém, pokud je vedení zdarma, netransparentní podmínky představují velmi rizikový faktor. Často bývají spíše doménou nebankovních společností, proto je nutné u nebankovních spotřebitelských úvěrů skutečně přečíst každý bod smlouvy.

Sankce za nesplácení spotřebitelského úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru stanovuje, že poskytovatelé úvěrů mohou účtovat:

 • náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním dluhu.
 • zákonem stanovený úrok z prodlení a smluvní pokuta 0,1 % denně z dlužné sumy.
 • penále a smluvní pokuta nesmí přesáhnout 50 % celkové dlužné sumy a sankce nesmí přesáhnout sumu 200 000 Kč.

Přesažení maximální pokuty lze považovat za lichvu.

Konsolidace a refinancování spotřebitelských úvěrů

Pokud má klient více spotřebitelských úvěrů (tedy více splátek), je na místě popřemýšlet o tzv. konsolidaci úvěrů. Jde o sloučení všech půjček do jedné. Tento úvěr by pak měl mít nižší úrokovou sazbu a delší dobu splácení.

Na trhu je mnoho nabídek, které se předhánějí ve výhodách. Může se tak stát, že klient s úvěrem nalezne lepší podmínky u jiné instituce. To lze řešit tak, že u této nové instituce požádá o refinancování spotřebitelského úvěru.

Smlouva o spotřebitelském úvěru

Smlouva o spotřebitelském úvěru musí být uzavřena písemně. Veškeré potřebné informace a podmínky úvěru jsou zakotveny v této smlouvě o spotřebitelském úvěru.

Samotné uzavření smlouvy může být poskytovatelem úvěru zpoplatněno. Obvykle poplatkem 1 % z půjčované částky.

Smlouva o spotřebitelském úvěru musí obsahovat:

 • druh uzavíraného spotřebitelského úvěru
 • kontaktní údaje smluvních stran a případného zprostředkovatele (poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně email)
 • celkovou výši úvěru
 • podmínky čerpání a dobu trvání
 • zápůjční úrokovou sazbu a RPSN
 • výši a četnost plateb, které má spotřebitel provést
 • podmínky, na nichž platby spotřebitele závisí
 • požadavek na případné zajištění nebo pojištění
 • informace o právu spotřebitele na odstoupení, na předčasné splacení spotřebitelského úvěru či na další možnosti ukončení smluvního vztahu
 • informace o možnostech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra a označení příslušného orgánu státního dohledu

Zatímco většina bankovních smluv tyto body bude obsahovat, u nebankovních půjček méně zaběhlých společností může nastat problém. Chybějící položky je třeba doplnit a zájemce o půjčku je musí odsouhlasit, než cokoliv podepíše.

Poskytovatel a zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů

Poskytovatelem spotřebitelských úvěrů je:

 • banka
 • nebankovní společnost
 • spořitelní družstvo
 • úvěrové družstvo

Níže pak uvádíme výčet bankovních i nebankovních institucí, které spotřebitelské úvěry poskytují.

Zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru je osoba, která úvěry zprostředkovává nebo
zastupuje konkrétní úvěrovou společnost.

Zákon o spotřebitelském úvěru zná čtyři druhy zprostředkovatelů úvěru:

 • samostatný zprostředkovatel – má smlouvu s jednou či více úvěrovými společnostmi. Dělá pro ně nebo hledá příležitosti na základě smlouvy se spotřebitelem. Nesmí dostat odměnu od úvěrové společnosti a zároveň od spotřebitele.
 • vázaný zástupce – zprostředkovává smlouvy pouze pro jednu úvěrovou společnost
 • zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru – Vázaným úvěrem se financuje koupě konkrétní věci (auto, spotřebič či služba). Vázaný úvěr pak zprostředkovává přímo obchodník.
 • zahraniční zprostředkovatel – jde to zahraniční zprostředkovatele na našem území.

Srovnání spotřebitelských úvěrů

V České republice momentálně spotřebitelské úvěry poskytují jak bankovní domy, tak nebankovní společnosti.

Spotřebitelský úvěr například nabízí banky:

Mezi nebankovní domy, které nabízí spotřebitelské úvěry, patří:

Nebankovní společnosti často půjčí i klientům, které klasické bankovní domy odmítly. Několik nebankovních poskytovatelů nabízí akce typu první půjčka zdarma nebo rychlé půjčky, které lze sjednat online a peníze žadatel dostane rychle na účet.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Naše srovnání půjček vám ušetří spoustu času a nasměrují vás k té nejlepší půjčce.