Úvěr na bydlení – nejvýhodnější, kalkulačka

Nákup nábytku a vybavení do domácnosti, rekonstrukce bydlení či jeho modernizace jsou nákladné investice. Mnohdy však bývají nutné a neodkladné. Pokud člověk nemá dostatek prostředků na zaplacení, může požádat o úvěr na bydlení. Kdo úvěry na bydlení nabízí a za jakých podmínek?

Úvěr na bydlení je spotřebitelským úvěrem, který je specifický svým způsobem využití. Peníze klient dostává na předem dohodnutý účel.

Půjčky obecně mohou být účelové či neúčelové – to znamená, že obdržené peníze je nutné vynaložit na dohodnutý účel, či si s nimi může klient dělat, co uzná za vhodné. Ačkoliv je úvěr na bydlení zpravidla čistě účelový, některé banky mohou pravidla nastavit tak, že lze určitou část obnosu využít i na jiný cíl.

Možnost využít část zapůjčené sumy mimo rekonstrukci nebo nákup nábytku mnohdy bývá umožněna pouze klientům, kteří mají u banky sjednaný běžný bankovní účet či již nějakou jinou půjčku (např. hypotéku) u dané banky splácejí. Pokud banka umožňuje třetinu půjčky využít i mimo sjednaný účel, často není nutné tuto skutečnost udávat, nicméně je vždy lepší svůj záměr s bankou konzultovat.

V zákoně o spotřebitelském úvěru – Zákon č. 257/2016 Sb. je pojem úvěr na bydlení využíván také pro hypotéku a úvěr ze stavebního spoření.

Výhody úvěru na bydlení

Úvěr na bydlení slouží k nákupu nábytku či spotřebičů, modernizaci kuchyně či koupelny, renovaci domu apod. Toto všechno bývají nezanedbatelné investice. Pokud si člověk nechce šetřit, spotřebitelský úvěr na bydlení může být jedním z alternativních řešení.

Výhody půjčky na bydlení jsou:

 • poměrně nízká úroková sazba
 • nižší splátky díky relativně dlouhé splatnosti
 • možnost využít část peněz z půjčky i na jiné účely

Půjčky na bydlení pro mladé jsou sice levnější než klasické úvěry, pořád ovšem vycházejí o něco dráž než hypoteční úvěry. Zde nízkou úrokovou sazbu i RPSN (roční procentuální sazbu nákladů) drží zastavená nemovitost.

Různé typy půjček mají odlišně dlouhou maximální dobu splatnosti. Srovnání nebankovních půjček jasně ukazuje, že nebankovní půjčky mají výrazně kratší dobu splatnosti, zatímco klasické banky umožňují i několikaleté splácení. Výjimku představuje CFIG půjčka na byt, kterou lze sjednat až na 120 měsíců.

Na jednu stranu, dlouhá délka splatnosti dokáže úvěr rozmělnit na nízké splátky, které si bude moci dovolit velká část domácností, na stranu druhou se půjčka tímto způsobem prodraží o úrok, jímž bude každá splátka navýšena.

Výhodou úvěru na bydlení je také skutečnost, že na rozdíl od hypotéky není půjčka kryta nemovitostí. Klient tak nemusí zastavovat svou nemovitost. Ovšem zastavení nemovitosti umožňuje u hypoték nastavit minimální úrokovou sazbu.

Jako lákadlo banky nabízejí možnost utratit část půjčky na bydlení na cokoliv. Může se jednat o 10 %, 25 % či dokonce o třetinu zapůjčené částky. Na rozdíl od zbytku půjčky, klient zde nemusí dokládat, jak s penězi naložil. Tento luxus je nejčastěji podmíněn již existujícím bankovním účtem u dané banky, dalším probíhajícím úvěrem, apod.

Pokud však někdo jednu z těchto podmínek již splňuje a hledá klasickou půjčku, může využít této příležitosti k modernizaci svého domova a uvolněnou část půjčky využít k původně zamýšlenému záměru. Jelikož má úvěr na bydlení o něco levnější úrokovou sazbu, může se zájemci vyplatit.

Nevýhody úvěru na bydlení

Stejně jako téměř všechny věci v životě, i úvěr na bydlení má své nevýhody, patří mezi ně:

 • limitované využití peněz z půjčky
 • nutnost dokládat použití peněz
 • menší nabídka v porovnání s jinými typy půjček

Největší nevýhoda úvěru na bydlení je skutečnost, že zapůjčené peníze musí putovat na předem dohodnutý účel – nákup nábytku, spotřebičů, rekonstrukce fasády domu, výměna oken apod. Klient je povinen dokládat faktury bance, která vyžaduje mít přehled nad využíváním svých prostředků.

Dokládání je blíže specifikováno v uzavřené smlouvě Často se k určitému dni musejí doložit faktury např. od zakoupeného nábytku, který byl zaplacen z prostředků půjčky.

Předem daný účel a využití poskytují bance určité jistoty, jelikož ví, že její klient plánuje peníze investovat do sebe a svého majetku a nikam jinam. Díky tomu bývají úvěry na bydlení o něco levnější než klasické půjčky, u nichž banka tuto jistotu nemá.

V porovnání s mikropůjčkami nebo SMS půjčkami je na trhu mnohem menší nabídka půjček na bydlení. Ty, které jsou nabízené, jsou zároveň téměř vždy od bankovních institucí, nikoliv od nebankovního sektoru. Menší počet nabízených půjček znamená menší konkurenci, což ve finále není dobré pro běžného klienta. Z hlediska například vysoce nastavených úroků.

Další nevýhodou, či dokonce rizikem, může být skutečnost, že v případě nákupu nábytku nebo modernizace kuchyně se člověk zadlužuje i u věcí, bez nichž by se s největší pravděpodobností obešel. Jakákoliv půjčka je závazek a obecně platí, že by se člověk zadlužovat neměl, pokud to není nezbytně nutné.

Člověk sice může mít dostatečný příjem na to, aby si splátky i vícero půjček mohl dovolit, ovšem jakmile přijde o práci nebo se ocitne v pracovní neschopnosti, dluh se začne kumulovat do nebezpečných rozměrů.

Člověk by si tedy nejdříve měl rozmyslet, zda úvěr na rekonstrukci skutečně potřebuje, a to i za cenu vysokého zadlužení, nebo zda využije nějaký ze způsobů spoření a raději si na danou investici naspoří. Ke spoření lze využít:

Výdaj ve výši 100 000 Kč se může zdát jako relativně vysoký, ale při úspoře cca 4 000 Kč měsíčně (standardní splátka úvěru na bydlení se splatností dva roky) se na ni dostane za zhruba dva roky, aniž by musel platit úroky a poplatky a aniž by byl omezován (např. při žádosti o další půjčku) existujícím dluhem.

Úvěr na bydlení – kalkulačka

Kalkulačka úvěrů na bydlení funguje na principu filtrace půjček podle zadaných parametrů. Zájemce o úvěr na bydlení musí mít předem alespoň rámcovou představu o tom, jak dlouho chce půjčku splácet a jaký objem prostředků potřebuje.

Zatímco klasické tabulkové srovnání půjček na bydlení jsou zobrazeny všechny nabídky, kalkulačka na bydlení ukáže pouze ty nabídky, které odpovídají specifikacím, které zájemce do kalkulačky zadal.

Úvěrovou kalkulačku nabízí web Ušetřeno.cz. Tato kalkulačka půjček vyhledává mezi čtyřmi typy úvěrů:

 • na vybavení domácnosti
 • na cokoliv
 • na auto
 • na rekonstrukci

Zájemci o úvěr na bydlení mohou vybrat jak účel ohledně vybavení domácnosti, tak účel rekonstrukce. Dále člověk musí zadat očekávanou výši půjčky a jak dlouho ji bude chtít splácet. Okamžitě po zadání se objeví počet nabízených úvěrů, které daným specifikacím odpovídají.

Po vyplnění telefonního čísla a e-mailové adresy se ukáže srovnání vyfiltrovaných půjček. Vyplněním údajů člověk zároveň dává svolení ohledně možného kontaktování.

Nejvýhodnější úvěr na bydlení – srovnání

Jelikož na českém trhu působí desítky bank a nebankovních společností, vyznat se v jejich často nepřehledné nabídce může být záležitost i na několik hodin.

Pokud se člověk snaží najít nejvýhodnější úvěr na bydlení rychle a bez námahy, lze využít srovnání půjček, viz níže.

Název půjčkyRozsahÚrok odDoba splatnosti
Zonky půjčka na bydleníAž 900 000 Kč2,99 %12 – 120 měsíců
MONETA Expres půjčka na bydleníAž 800 000 Kč3,8 % 24 – 108 měsíců
MONETA Překlenovací úvěr – Půjčka ProBydleníAž 1 000 000 Kč4,99 %72 – 264 měsíců
Cofidis Úvěr pro domácnostAž 1 000 000 Kč6,9 %12 – 108 měsíců
Equa bank Minutová půjčka na bydleníAž 800 000 Kč4,80 %3 – 120 měsíců
Česká spořitelna Úvěr na rekonstrukciAž 2 500 000 Kč4,90 %48 – 240 měsíců
ČSOB Půjčka na lepší bydleníAž 1 000 000 Kč4,75 %12 – 144 měsíců
Poštovní půjčka na bydleníAž 1 000 000 Kč 4,90 %12 – 144 měsíců
Air bank půjčka na bydleníAž 900 000 Kč3,90 %6 – 120 měsíců

Data jsou aktuální k březnu 2022.

Nabízené úvěry jsou seřazeny podle nejnižšího úroku. Většina z nabízených spotřebitelských úvěrů na bydlení jsou od bankovních institucí. Jedinými výjimkami jsou Cofidis a Zonky.

Zonky – půjčka na bydlení

Zonky jsou již relativně zaběhlou P2P půjčkou. Specifikou Zonky je fakt, že na zájemcovu půjčku se skládají jiní lidé, kteří získají část z budoucích úroků. Zonky je služba spojující lidi, kteří chtějí nejvýhodnější půjčku na trhu, s lidmi, kteří chtějí chytře zhodnotit své úspory.

Klient získá úrokovou sazbu podle své bonity (schopnost úvěr splatit) a 2,99 % je úrok pro ty nejbonitnější. Tento úrok je zároveň současně nejnižším úrokem na trhu u všech půjček, bohužel na něj však většina klientů nedosáhne.

RPSN Zonky půjčky se pohybuje mezi 3,45 % a 26,91 %.

MONETA Expres půjčka na bydlení

MONETA Money Bank Expres půjčka na cokoliv, včetně bydlení, je v současnosti 2. nejvýhodnější úvěr na bydlení od banky. Ke sjednané půjčce je zároveň možné sjednat i řadu pojištění, např. pojištění ztráty zaměstnání nebo pojištění pracovní neschopnosti. Maximální RPSN je 28,80 %.

MONETA Půjčka ProBydlení

MONETA Půjčka ProBydlení je překlenovacím úvěrem ze stavebního spoření. Je tedy nutné mít sjednané stavební spoření MONETY a zažádat před jeho skončením (do 6 let) o překlenovací úvěr. Od ostatních půjček na bydlení je půjčka ProBydlení specifická svým rozsahem – až 1 milion korun jako na půjčka na rekonstrukci domu či modernizaci bydlení a až 2,5 milionu na družstevní bydlení na splátky.

Cofidis Úvěr pro domácnost

Cofidis je nebankovní společností s dlouhou historií, v České republice nabízí půjčky již od roku 2004. Úvěr pro domácnost nabízí nadstandardně vysokou možnou částku – až 1 milion korun. RPSN začíná od 3,99 %, o něco levnější než ostatní nebankovní půjčky či dokonce bankovní půjčky. Maximální výše úrokové sazby nepřesáhne 14,4 %.

O něco dražší je Cofidis půjčka pro jednotlivce. Peníze z ní však může klient využít na cokoliv, aniž by musel dokládat faktury.

Equa bank Minutová půjčka na bydlení

Equa bank nabízí půjčku na bydlení s mottem Zařiďte si domov snů – od kuchyně po dekorace. Minutová půjčka vyžaduje běžný účet u Equa bank, který, pokud jej klient nemá, bude při sjednání zřízen.

Podobně jako MONETA i Equa bank nabízí celou řadu pojištění ke své půjčce – pojištění ztráty zaměstnání, pojištění před pracovní neschopností nebo pojištění nehody.

Půjčka je bez skrytých poplatků a bez nutnosti ručit. Schválení půjčky probíhá do 3 minut. RPSN od 4,9 %.

Česká spořitelna Úvěr na rekonstrukci

Česká spořitelna nabízí nejvyšší úvěr na bydlení, respektive půjčku na rekonstrukci bytu či domu. Při sjednání je však nutné zaplatit 1 % ze sjednané částky jako poplatek. Maximální RPSN je 15,70 %.

Do 1 roku je potřeba doložit použití peněz do bydlení. Použití peněz stačí doložit fotkami pořízenými PŘED a PO rekonstrukci a poslat je online. Pořizovat lze i nábytek a spotřebiče.

Úvěrem od České spořitelny je možné financovat:

 • Rekonstrukci a modernizaci
 • Vybavení domácnosti
 • Koupi stavebního pozemku
 • Koupi nebo stavbu rodinného domu nebo bytu
 • Privatizaci obecního bytu, úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu nebo za převod podílu v právnické osobě

I Česká spořitelna nabízí několik pojištění pro případ neschopnosti splácet, od těch běžných až po pojištění úmrtí nebo pojištění plné invalidity.

ČSOB Půjčka na lepší bydlení

ČSOB nabízí úvěr na bydlení s poměrně vysokou možnou částkou – až 1 milion korun. Maximální RPSN je 17,1 %. Neplatí se žádný poplatek za sjednání či předčasné splacení. Není nutné ani sjednání žádného dalšího produktu od ČSOB.

ČSOB půjčku na bydlení lze využít na:

 • Koupi nebo rekonstrukci nemovitosti
 • Vybavení do domácnosti (nábytek a spotřebiče)
 • Modernizaci kuchyně a koupelny
 • Výstavbu nové garáže, bazénu i plotu kolem domu
 • Platbu za materiál, řemeslníky nebo projektovou dokumentaci
 • Financování úsporných technologií využívajících obnovitelné zdroje energií pro domácnost (fotovoltaická elektrárna, tepelné čerpadlo, kondenzační plynový kotel)

Doklady o použití půjčky (faktury, účtenky nebo kupní smlouvu) stačí dodat do 6 měsíců od poskytnutí půjčky. Banka proplatí i úpravy, které byly provedeny až 12 měsíců zpětně.

ČSOB Stavební spořitelna, dříve známá jako Liška nebo ČMSS nabízí velkorysé podmínky. Maximální doba splatnosti úvěru na bydlení u ČMSS je až 30 let.

Poštovní půjčka na bydlení

Poštovní spořitelna a její Poštovní půjčka jsou obchodní značkou ČSOB, proto jsou veškeré údaje identické s Půjčkou na lepší bydlení od ČSOB. Zřízení i vedení půjčky je u ČSOB. Maximální RPSN je také 17,1 % a půjčit si lze až milion korun až na 12 let.

Air bank půjčka na bydlení

Air bank nabízí svou půjčku na bydlení svým klientům. Air bank půjčku je možné získat o 2 % levněji (na 3,9 %), pokud si klient zažádá o 400 000 Kč a více na rekonstrukci nebo modernizaci bydlení. Tím se stává 3. nejlevnější půjčkou na bydlení po Zonky.

Maximální základní roční úroková sazba je 17,9 % a RPSN 19,46 %.

Podmínkou sjednání půjčky na bydlení od Air bank je vlastní běžný účet u této banky. Kromě běžných pojištění nabízí Air bank i pojištění pravidelných výdajů.

Státní půjčka na bydlení

Tam, kde nepomůže hypotéka na bydlení, respektive občan kvůli svým nedostatečným příjmům nedosáhne na klasickou hypotéku, a potažmo ani úvěr na bydlení, přichází jako jedna z alternativních možností státní půjčka na bydlení.

Státní fond podpory investic (SFPI) nabízí několik programů na podporu bydlení. Program Vlastní bydlení je určen pro lidi do 40 let na pořízení nebo modernizaci obydlí. Pro manžele nebo jednotlivce pečující o dítě do 15 let.

Lze čerpat úvěr ve výši až dva miliony korun na byt a 2,4 milionu korun na rodinný dům. Ministerstvo však počítá se zvýšením této dotaci na až 3,5 milionu korun na dům a tři miliony korun na byt. Navrhovaný rozpočet programu Vlastní bydlení pro rok 2023 počítá s částkou 700 milionu Kč.

kalkulačkasrovnání

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.