Životní minimum 2023 – kolik je – kalkulačka, výpočet, žádost

Životní minimum představuje základní ukazatel k přiznání mnoha státních příspěvků, dotací nebo i úvěrů. Životní minimum také tvoří rozhodující prvek pro posouzení hmotné nouze. Po 8 letech se v roce 2020 životní minimum poprvé zvýšilo a k dispozici je mnoho kalkulaček, které dokáží životní minimum spočítat, aby občan věděl, zda dosáhne na požadované státní příspěvky nebo nikoliv. Co je tedy životní minimum, jak probíhá jeho výpočet a kolik je současné životní minimum?

V prvé řadě je důležité rozlišovat pojmy životní minimum a existenční minimum. Životní minimum představuje minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů pro zajištění výživy a dalších základních osobních potřeb.

Zatímco existenční minimum představuje minimální hranici peněžních příjmů, která je považována za nezbytnou pro zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

U existenčního minima je důležité rozdělit, komu je určen. Existenční minimum není možné použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby požívající invalidní důchod ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Stát mimo životní minimum poskytuje i různé další dávky a státní příspěvky, kterými mohou být např. dávky pěstounské péče, sirotčí důchod nebo rodičovský příspěvek. Naopak u rozvedených rodičů se dětem vyplácí od jednoho rodiče, který nežije ve společné domácnosti alimenty na dítě.

U státu, kromě životního minima, lze zažádat i o mnoho dalších dávek.

Životní minimum a existenční minimum je legislativně upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ovšem problematika nezbytných nákladů na bydlení je řešena zvlášť, a to v rámci poskytování příspěvku na bydlení a poskytování doplatku na bydlení pro osoby v hmotné nouzi.

Lidé, kteří se ocitnou v hmotné nouzi a musejí zažádat o životní minimum, sahají většinou i po krátkodobých půjčkách bez registru.

Životní minimum 2023

Ke dni 1. července 2023 došlo nařízením vlády ke zvýšení životního minima i existenčního minima, což velmi výrazně ovlivnilo poskytování dalších příspěvků a dávek. Existenční minimum tak v současné době činí 2 980 Kč.

První Zaplo půjčka zdarma

Rychlá online půjčka až 16 000 Kč s úrokem 0 % a bez poplatků. Peníze přichází na účet do 15 minut. Zaplo dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější a nejpopulárnější nebankovní společnosti.

Mám zájem

Jaké je životní minimum a kolik je životní minimum? V případě životního minima se jedná o součet všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti za měsíc. Následující přehled poukazuje na současnou výši částek životního minima v Kč za měsíc:

 • životní minimum jednotlivce – 4 620 Kč
 • pro první osobu v domácnosti – 4 250 Kč
 • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem – 3 840 Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let – 2 360 Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let – 2 900 Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let – 3 320 Kč
Kolik je životní minimum? Od ledna 2020 došlo ke zvýšení životního minima po delší době.

TIP: Nejlepším řešením, jak se vyhnout žádosti o životní minimum je šetřit si nějaké peníze navíc. Polovina Čechů má úspory pouze do 50 tisíc Kč i méně nebo žádné.

Životní minimum kalkulačka

Níže uvedená tabulka znázorňuje demonstrativní příklad životního minima, výpočet, a to v určitých typech domácností za měsíc, a to jak životní minimum jednotlivce, tak i životní minimum rodiny:

Počet členůSoučet všech částekCelkem
jednotlivec4 620 Kč4 620 Kč
2 dospělí4 250 + 3 840 Kč8 090 Kč
1 dospělý a jedno dítě 5 let4 250 + 2 360 Kč6 610 Kč
2 dospělí a jedno dítě 5 let4 250 + 3 840 + 2 360 Kč10 450 Kč
2 dospělí a dvě děti 8 a 16 let4 250 + 3 840 + 2 900 + 3 320 Kč14 310 Kč
2 dospělí a tři děti 5, 8 a 16 let4 250 + 3 840 + 2 360 + 2 900 + 3 320 Kč16 670 Kč

Společně posuzované osoby u životního minima

V případě zjištění životního minima jsou do výpočtu zahrnuty a posuzovány i tyto osoby:

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti
 • manželé či registrovaní partneři
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami
 • další jiné osoby, které užívají byt společně, s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby

Dále jsou společně posuzovanými osobami také osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání nebo ze zdravotních a pracovních důvodů, a to i včetně dobrovolnické služby, zdržují aktuálně mimo společnou domácnost.

Velmi důležitým krokem je naučit se šetřit své úspory, omezit útraty a více spořit.

Započitatelné příjmy u životního minima

Společně s životním minimem je zapotřebí porovnat všechny čisté příjmy jednotlivce nebo příjmy společně posuzovaných osob. Spadají sem například příjmy z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné a další. Ovšem výjimku tvoří:

 • příspěvky na bydlení, doplatky na bydlení a jednorázové sociální dávky
 • příjmy z prodeje nemovitostí a odstupné za uvolnění bytu použité k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby
 • náhrada škody a finančních prostředků k odstranění následků vzniklých živelními pohromami
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti
 • sociální výpomoc poskytovaná zaměstnavatelem
 • podpora z prostředků nadací a občanských sdružení
 • stipendia
 • odměny za darování krve či darování orgánů
 • daňový bonus
 • příspěvek na péči v okruhu společně posuzovaných osob
 • část příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který mu náleží ze zdravotních důvodů
 • příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku
 • zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa
 • příjem, který plyne na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí

TIP: Nejhoršími půjčkami jsou označovány především půjčky na dovolené a také půjčky na dárky.

Životní minimum je státní sociální dávkou pro občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi.

Valorizace životního minima a existenčního minima

Životní minimum a existenční minimum je zvyšováno vždy na základě nařízení vlády. Při zvyšování částek životního minima a existenčního minima je ovšem důležité zachování jejich reálné úrovně. Vláda má pravomoc zvyšovat částky životního minima a existenčního minima od 1. ledna, a to na základě skutečného vývoje spotřebitelských cen, v případě, že nárůst nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období více než 5 %.

Je možné, aby vláda zvýšila částky životního minima a existenčního minima mimo termín pravidelné valorizace, a to v případě mimořádných událostí.

Informace a podání žádosti o životní minimum

Veškeré žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory řeší Ministerstvo práce a sociálních věcí a žádosti se podávají na MPSV, životní minimum 2023, prostřednictvím kontaktních pracovišť krajských poboček Úřadu práce ČR dle místa trvalého bydliště občana.

Dále také pracovníci všech kontaktních pracovišť poskytují občanům veškeré potřebné informace ohledně životního minima a jeho žádosti.

FAQ – Často kladené otázky

Kolik je životní minimum za měsíc?

 • pro jednotlivce 4 620 Kč
 • pro první osobu v domácnosti 4 250 Kč
 • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 3 840 Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 2 360 Kč a dále 6 až 15 let 2 900 Kč  a ve věku o15 až 26 let (nezaopatřené) 3 320 Kč

 

Kolik je existenční minimum?

Částka existenčního minima v Kč za měsíc činí 2 980 Kč.

Jaký je rozdíl mezi životním a existenčním minimem?

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Jaký zákon upravuje životní a existenční minimum?

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Zahrnuje životní a existenční minimum náklady na bydlení?

Ne. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.