Výpočet RPSN – kalkulačka, vzorec, příklad

RPSN neboli roční procentní sazba nákladů je nejdůležitějším ukazatelem ceny úvěru. Udává procentuální podíl z celkové dlužné částky, který klient zaplatí během jednoho roku, a umožňuje tedy posoudit výhodnost půjčky. Jaký je vzorec pro výpočet RPSN u spotřebitelského úvěru a co všechno tento pojem zahrnuje?

V případě bankovních i nebankovních půjček je obtížné porovnat jednotlivé nabídky jen na základě úrokové míry. Klient se totiž podpisem smlouvy zavazuje k úhradě mnoha dalších bankovních poplatků:

 • za uzavření smlouvy
 • za vedení účtu
 • za správu úvěru
 • za první navýšenou splátku
 • za převody finančních prostředků
 • apod.

Při uzavírání spotřebitelského úvěru je velmi důležité znát RPSN, které v sobě zahrnuje jak úrokovou míru, tak ostatní dodatečné poplatky.

Vzorec pro výpočet RPSN

Roční procentní sazbu nákladů lze vypočítat podle následujícího vzorce:

Kde:

 • S je celková současná hodnota peněžních toků
 • Ak je součet všech peněžních toků
 • tk je doba, která uplynula od poskytnutí úvěru (vyjádřená v letech)
 • X je roční procentní sazba nákladů

V této rovnici hledáme takové X (RPSN), aby S (celková současná hodnota peněžních toků) bylo nulové.

Jak vypočítat RPSN – příklad

Vypočítat výše uvedenou rovnici by byl poměrně zdlouhavý proces. Proto je lepší využít pro výpočet RPSN kalkulačku, která práci značně usnadní. Zjistit výši RPSN snadno a rychle je možné například v přehledném kalkulátoru RPSN na webových stránkách finančního arbitra.

Zde jsou pro výpočet RPSN příklady:

První dva příklady jsou běžné bankovní půjčky, příklad číslo 3 je nebankovní mikropůjčka.

Výpočet RPSN – příklad 1:

 • Výše úvěru: 100 000 Kč
 • Úroková sazba: 11 %
 • Počet splátek: 36
 • Poplatek za poskytnutí úvěru: 1 000 Kč
 • Měsíční splátka: 3 274 Kč

Roční procentní sazba nákladů bude v tomto případě 12,4 %.

Výpočet RPSN – příklad 2:

 • Výše úvěru: 150 000 Kč
 • Úroková sazba: 9,9 %
 • Počet splátek: 60
 • Měsíční splátka: 3 180 Kč

Roční procentní sazba nákladů bude v tomto případě 10,4 %.

Výpočet RPSN – příklad 3:

 • Výše úvěru: 9 000 Kč
 • Úroková sazba: 69 %
 • Počet splátek: 9
 • Měsíční splátka: 1 000 Kč

Roční procentní sazba nákladů bude v tomto případě 97,4 %.

Dle zákona o spotřebitelském úvěru je každý poskytovatel půjček povinen o roční výši RPSN informovat. Jedná se o nejdůležitější parametr, jakým by se měl zájemce o úvěr řídit při rozhodování mezi jednotlivými nabídkami bankovních či nebankovních společností, jelikož udává skutečnou cenu, kterou klient za úvěr ve výsledku zaplatí.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Naše srovnání půjček vám ušetří spoustu času a nasměrují vás k té nejlepší půjčce.