SEPA platba – co je to, poplatky – KB, ČS, ČSOB a další

V nabídce produktů některých českých bank může klient narazit na výraz SEPA platba. Co zkratka znamená? Co SEPA platba obnáší a jaké jsou její podmínky?

SEPA platba slouží k převodu peněz v eurech do zahraničí v rámci EU a států EHS (Evropské hospodářské společenství). Název SEPA pochází z anglické zkratky Single Euro Payments Area.

SEPA platby se značí jako rychlé převody peněžních prostředků v rámci tzv. SEPA prostoru (v současnosti ho tvoří 36 evropských zemí včetně ČR) – tedy jednou z podmínek, aby zahraniční platba proběhla jako SEPA platba, je schopnost bank příjemce i odesílatele SEPA transakci provést.

Jaké jsou jejich další podmínky? V čem jsou SEPA platby do zahraničí výhodné?

Repůjčka s odměnou až 10 000 Kč

Raiffeisenbank nabízí odměnu 2 000 Kč za každých 50 000 Kč převedených z jiné banky. Celkem lze v rámci refinancování získat až 10 000 Kč. Akce platí pro nové i stávající klienty.

Kolik ušetřím?

Podmínky SEPA plateb do zahraničí

Co musí SEPA platba splňovat?

 • finanční částka musí být zaslána v eurech
 • SEPA platby probíhají v rámci zemí EU a EHS
 • číslo účtu příjemce zadané ve formátu IBAN
 • nutné znát BIC kód banky příjemce
 • poplatky za SEPA platby jsou sdílené
 • banky musí být schopné SEPA transakci provést

Následující odstavce vysvětlují informace o výše uvedených podmínkách a náležitosti, které jsou u SEPA transakcí důležité.

 • Finanční částka musí být zaslána v eurech.

Úhrada může být poslaná z běžného bankovního účtu vedeného v korunách, stačí zadat jako zahraniční platbuzvolit euro jako měnu.

 • SEPA platby probíhají v rámci zemí EU a EHS.

Kromě zemí z Evropské unie může SEPA transkace proběhnout i u smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (kam se mimo jiné řadí například Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Monako, Island atd.).

 • Číslo účtu příjemce musí být zadané v IBAN formátu.

IBAN (z anglické zkratky International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla účtu, díky němuž se dá určit číslo majitele účtu a jeho banka.

Tento mezinárodní formát čísla účtu povinně používají nejen banky všech zemí EU, ale také banky v jiných státech (např. Švýcarsko, Turecko nebo Tunisko).

 • Vedle čísla IBAN je nutné znát i BIC kód banky příjemce.

BIC (zkratka z anglického Bank Identifier Code) je číslo, které určuje banku, stejně jako u nás v ČR kód banky za lomítkem – je to tedy identifikační kód banky.

Pokud má banka přidělen vlastní BIC kód, je součástí celosvětového systému SWIFT (zkratka z anglického Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, česky Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci), který slouží k přenosu dat mezi jednotlivými institucemi a urychluje jejich vzájemnou komunikaci.

 • Poplatky za SEPA platby jsou sdílené – jedná se o tzv. poplatek typu SHA – z anglického „share“).

Odesílatel platby zaplatí poplatky za odeslanou SEPA platbu svojí bance podle cen uvedených v jejím ceníku a příjemce zaplatí poplatky za příchozí SEPA platbu na základě ceníku své banky.

Díky regulaci v rámci EU však od prosince 2019 by neměly být poplatky za SEPA platby vyšší než poplatky za tuzemské platby.

 • Banka jak příjemce, tak i odesílatele musí být schopna SEPA transakci provést.

V dnešní době je schopna SEPA platbu poslat i přijmout většina evropských bank. Některé příklady českých bank, které SEPA platby do zahraničí podporují, jsou vypsané níže.

Výhody SEPA plateb do zahraničí

Mezi hlavní výhody SEPA plateb patří například:

 • jistota času – klient ví, kdy přesně přistanou zaslané peníze na účet příjemce (na účet druhé strany musí přijít během tří pracovních dní)
 • převedení částky mezi účty probíhá v plné výši
 • poplatky typu SHA – jsou tedy sdílené odesílatelem i příjemcem
 • levnější poplatky než v případě běžné zahraniční platby
 • stačí běžný účet – klient si nemusí zřizovat další účet v cizí měně

Jak provést SEPA platbu?

Zadání SEPA platby do zahraničí není nikterak složité. I přes to, že se v bankách může její zadávání v něčem málo lišit, základ je stejný. Lze ji zadat nejen na pobočce, ale i z pohodlí domova online skrz internetová nebo mobilní bankovnictví.

Na platebním příkazu pro SEPA převod do zahraničí se uvádí například tyto údaje:

 • číslo účtu plátce ve formátu IBAN
 • jméno či název účtu příjemce
 • bankovní spojení příjemce ve formátu IBAN (v případě zadání chybného IBAN může banka platební příkaz odmítnout)
 • odesílaná částka v měně EUR
 • datum splatnosti
 • podpis na papírovém příkazu – měl by odpovídat vzorovému podpisu uvedeného na formuláři podpisového vzoru k účtu
 • účel platby – dodatečná informace týkající se platby
 • priorita provedení platby
 • pokyn k zaslání potvrzení o provedení platby (tzv. autorizace)
SEPA platby do zahraničí lze odeslat jednoduše a z pohodlí domova díky internetovému nebo mobilnímu bankovnictví.

Srovnání českých bank v rámci SEPA plateb

SEPA platby do zahraničí podporuje valná většina evropských bank. V rámci České republiky (je jich samozřejmě mnohem více, následující seznam poskytuje pouze příklad některých bank a následné porovnání) lze jmenovat například:

Česká spořitelna

Česká spořitelna je považována za největší banku v České republice v ohledu k počtu klientů.

Kromě několika druhů běžných bankovních účtů (např. studentský účet, dětský bankovní účet, účet pro důchodce apod.) si zákazníci mohou vybrat z následujících služeb:

Česká spořitelna a SEPA platby

SEPA platbu u České spořitelny lze vyřešit hned několika způsoby:

 • pomocí vyplněného platebního příkazu, který lze odevzdat na pobočce
 • prostřednictvím internetového bankovnictví Česká spořitelna George, dále Servis 24, Business 24 nebo MultiCash
 • importováním dávky SEPA platebních instrukcí pomocí Business 24, Business 24 Databanking nebo MultiCash

V ohledu k SEPA platbám Česká spořitelna odlišuje tyto platby na:

 • došlé platby
 • vydané platby

V došlých platbách u České spořitelny jsou přijaté SEPA platby zdarma. Ve vydaných SEPA platbách se platí úhrada 2 Kč.

S veškerými poplatky za přijaté a odeslané SEPA platby u České spořitelny seznamuje ceník dostupný na jejich webových stránkách.

Veškeré informace o SEPA platbách jsou dostupné na webu České spořitelny. Ceník zahrnuje i výše úhrad za došlé a vyšlé platby. (Zdroj: www.csas.cz)

ČSOB

ČSOB (Československá obchodní banka) se řadí mezi tři největší bankovní instituce v České republice. Nabízí širokou škálu bankovních produktů jak fyzickým osobám, tak podnikům a podnikatelům i korporátním společnostem.

V portfoliu bankovních produktů ČSOB se dá sjednat například:

SEPA platby u ČSOB

Majitelé účtu ČSOB Plus Konto (Poštovní účet) mají odchozí ČSOB SEPA platby zdarma.

Příchozí SEPA platby a ostatní úhrady v měně EUR v rámci EU/EHP jsou zdarma.

SEPA úhrada v měně EUR v rámci EU/EHP přes internetové bankovnictví je zpoplatněna poplatkem 5 Kč, v případě platby na pobočce je poplatek stejný (+ 120 Kč, pokud je příkaz podaný písemně).

Kompletní informace včetně ceníku zahrnujícího také SEPA platby do zahraničí jsou k dispozici na webu banky. Zde je také možné najít nápovědu, jak správně SEPA platbu odeslat.

Komerční banka

Komerční banka stojí na třetím místě v žebříčku největších bank v České republice. V současné době provozuje Komerční banka (také známá pod zkratkou KB) několik společností s různorodou specializací, například:

 • stavební spořitelna Modrá pyramida
 • KB Penzijní společnost
 • Komerční pojišťovna atd.

Vedle běžných účtů nabízí Komerční banka i jiné bankovní produkty, například:

SEPA platby u KB

Platby SEPA u KB lze zadávat několika způsoby:

 • online
 • importovat v dávce ve formátu XML
 • jako trvalý příkaz
 • prostřednictvím papírového formuláře

Poplatky za SEPA platby se u Komerční banky různí na základě typů účtu. Některé mají přijímání i odesílání SEPA plateb zcela zdarma (jedná se o účty například TOP nabídka, MůjÚčet Gold apod.), z jiných jsou SEPA platby zpoplatněny 6 Kč.

Poplatky za SEPA platby do zahraničí se u KB liší v závislosti na klientův KB účet. (Zdroj: www.kb.cz)

Air Bank

Air Bank se v České republice řadí mezi nejmladší bankovní společnosti, v posledních letech se však díky svým přívětivým podmínkám a absenci nesmyslných poplatků řadí mezi oblíbené české banky. Vedle běžných účtů společnost nabízí také:

SEPA platby u Air Bank

U Air Bank jsou SEPA platby zcela zdarma jak v rámci Velkého tarifu, který je sice měsíčně zpoplatněn 100 Kč, veškeré základní a běžné služby jsou však v jeho balíčku zcela zdarma, tak i v Malém tarifu (vedení je zdarma, některé služby jsou však mírně zpoplatněny – např. výběr z jiného bankomatu v ČR a SR – 25 Kč).

Ceník veškerých služeb je volně ke stažení na webových stránkách společnosti Air Bank.

Web Air Bank poskytuje mimo jiné i nápovědu ohledně SEPA platbách. (Zdroj: www.airbank.cz)

mBank

Bankovní společnost mBank patří do německé bankovní skupiny s názvem Commerzbank, řadí se tedy mezi významné finanční společnosti v Evropě. V České republice je známá a hojně využívaná mBank bezúročná půjčka s názvem mPůjčka Plus.

Kromě oblíbené mBank půjčky nabízí tato společnost také například:

SEPA platby u mBank

SEPA platbu lze u mBank provést zdarma prostřednictvím internetového bankovnictví nebo přes Call centrum mLinka za mírný poplatek.

V rámci SEPA plateb u mBank jsou zpoplatněny služby:

 • vrácení platby na žádost klienta: poplatek činí 150 Kč + skutečné výlohy zprostředkujících bank
 • zjištění stavu odchozí nebo příchozí zahraniční platby: poplatek činí 150 Kč + skutečné výlohy zprostředkujících bank

Na webových stránkách společnosti mBank jsou mimo jiné vypsány výjimky, kdy SEPA platbu nelze provést:

 • mBank neodesílá a nepřijímá SEPA platby ve dnech pracovního volna v Polské republice
 • platbu SEPA do zahraničí nelze zadat v pracovní dny od cca 19:30 h do 8:00 h a také o víkendu

Shrnutí

SEPA platby do zahraničí v rámci EU a SEPA prostoru, který v dnešní době pojímá 36 zemí, je v mnoha ohledech výhodnější a levnější než jiné způsoby zahraničních plateb.

Velkou výhodou je, že poplatky za SEPA platby jsou regulované EU, tedy nemohou přesáhnout výši poplatků za tuzemské platby, a k jejich provedení není potřeba zakládat jiný účet s cizí měnou.

SEPA platbu lze provést online z pohodlí domova z běžného bankovního účtu díky internetovým i mobilním bankovnictvím.

SEPA platby je nutné zasílat v měně EUR. Navíc probíhají rychle – na účet příjemce musí dorazit do 3 pracovních dní.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.