SEPA platba – co je to, poplatky – KB, ČS, ČSOB a další

V nabídce produktů některých českých bank může klient narazit na výraz SEPA platba. Co zkratka znamená? Co SEPA platba obnáší a jaké jsou její podmínky?

SEPA platba slouží k převodu peněz v eurech do zahraničí v rámci EU a států EHS (Evropské hospodářské společenství). Název SEPA pochází z anglické zkratky Single Euro Payments Area.

SEPA platby se značí jako rychlé převody peněžních prostředků v rámci tzv. SEPA prostoru (v současnosti ho tvoří 36 evropských zemí včetně ČR) – tedy jednou z podmínek, aby zahraniční platba proběhla jako SEPA platba, je schopnost bank příjemce i odesílatele SEPA transakci provést.

Jaké jsou jejich další podmínky? V čem jsou SEPA platby do zahraničí výhodné?

Podmínky SEPA plateb do zahraničí

Co musí SEPA platba splňovat?

 • finanční částka musí být zaslána v eurech
 • SEPA platby probíhají v rámci zemí EU a EHS
 • číslo účtu příjemce zadané ve formátu IBAN
 • nutné znát BIC kód banky příjemce
 • poplatky za SEPA platby jsou sdílené
 • banky musí být schopné SEPA transakci provést

Následující odstavce vysvětlují informace o výše uvedených podmínkách a náležitosti, které jsou u SEPA transakcí důležité.

 • Finanční částka musí být zaslána v eurech.

Úhrada může být poslaná z běžného bankovního účtu vedeného v korunách, stačí zadat jako zahraniční platbuzvolit euro jako měnu.

 • SEPA platby probíhají v rámci zemí EU a EHS.

Kromě zemí z Evropské unie může SEPA transkace proběhnout i u smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (kam se mimo jiné řadí například Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Monako, Island atd.).

 • Číslo účtu příjemce musí být zadané v IBAN formátu.

IBAN (z anglické zkratky International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla účtu, díky němuž se dá určit číslo majitele účtu a jeho banka.

Tento mezinárodní formát čísla účtu povinně používají nejen banky všech zemí EU, ale také banky v jiných státech (např. Švýcarsko, Turecko nebo Tunisko).

 • Vedle čísla IBAN je nutné znát i BIC kód banky příjemce.

BIC (zkratka z anglického Bank Identifier Code) je číslo, které určuje banku, stejně jako u nás v ČR kód banky za lomítkem – je to tedy identifikační kód banky.

Pokud má banka přidělen vlastní BIC kód, je součástí celosvětového systému SWIFT (zkratka z anglického Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, česky Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci), který slouží k přenosu dat mezi jednotlivými institucemi a urychluje jejich vzájemnou komunikaci.

 • Poplatky za SEPA platby jsou sdílené – jedná se o tzv. poplatek typu SHA – z anglického „share“).

Odesílatel platby zaplatí poplatky za odeslanou SEPA platbu svojí bance podle cen uvedených v jejím ceníku a příjemce zaplatí poplatky za příchozí SEPA platbu na základě ceníku své banky.

Díky regulaci v rámci EU však od prosince 2019 by neměly být poplatky za SEPA platby vyšší než poplatky za tuzemské platby.

 • Banka jak příjemce, tak i odesílatele musí být schopna SEPA transakci provést.

V dnešní době je schopna SEPA platbu poslat i přijmout většina evropských bank. Některé příklady českých bank, které SEPA platby do zahraničí podporují, jsou vypsané níže.

SEPA platba do zahraničí probíhá v rámci zemí Evropské unie a států SEPA prostoru. Jednou z podmínek je transakce provedená v eurech.

Výhody SEPA plateb do zahraničí

Mezi hlavní výhody SEPA plateb patří například:

 • jistota času – klient ví, kdy přesně přistanou zaslané peníze na účet příjemce (na účet druhé strany musí přijít během tří pracovních dní)
 • převedení částky mezi účty probíhá v plné výši
 • poplatky typu SHA – jsou tedy sdílené odesílatelem i příjemcem
 • levnější poplatky než v případě běžné zahraniční platby
 • stačí běžný účet – klient si nemusí zřizovat další účet v cizí měně

Jak provést SEPA platbu?

Zadání SEPA platby do zahraničí není nikterak složité. I přes to, že se v bankách může její zadávání v něčem málo lišit, základ je stejný. Lze ji zadat nejen na pobočce, ale i z pohodlí domova online skrz internetová nebo mobilní bankovnictví.

Na platebním příkazu pro SEPA převod do zahraničí se uvádí například tyto údaje:

 • číslo účtu plátce ve formátu IBAN
 • jméno či název účtu příjemce
 • bankovní spojení příjemce ve formátu IBAN (v případě zadání chybného IBAN může banka platební příkaz odmítnout)
 • odesílaná částka v měně EUR
 • datum splatnosti
 • podpis na papírovém příkazu – měl by odpovídat vzorovému podpisu uvedeného na formuláři podpisového vzoru k účtu
 • účel platby – dodatečná informace týkající se platby
 • priorita provedení platby
 • pokyn k zaslání potvrzení o provedení platby (tzv. autorizace)
SEPA platby do zahraničí lze odeslat jednoduše a z pohodlí domova díky internetovému nebo mobilnímu bankovnictví.

Srovnání českých bank v rámci SEPA plateb

SEPA platby do zahraničí podporuje valná většina evropských bank. V rámci České republiky (je jich samozřejmě mnohem více, následující seznam poskytuje pouze příklad některých bank a následné porovnání) lze jmenovat například:

Česká spořitelna

Česká spořitelna je považována za největší banku v České republice v ohledu k počtu klientů.

Kromě několika druhů běžných bankovních účtů (např. studentský účet, dětský bankovní účet, účet pro důchodce apod.) si zákazníci mohou vybrat z následujících služeb:

Česká spořitelna a SEPA platby

SEPA platbu u České spořitelny lze vyřešit hned několika způsoby:

 • pomocí vyplněného platebního příkazu, který lze odevzdat na pobočce
 • prostřednictvím internetového bankovnictví Česká spořitelna George, dále Servis 24, Business 24 nebo MultiCash
 • importováním dávky SEPA platebních instrukcí pomocí Business 24, Business 24 Databanking nebo MultiCash

V ohledu k SEPA platbám Česká spořitelna odlišuje tyto platby na:

 • došlé platby
 • vydané platby

V došlých platbách u České spořitelny jsou přijaté SEPA platby zdarma. Ve vydaných SEPA platbách se platí úhrada 2 Kč.

S veškerými poplatky za přijaté a odeslané SEPA platby u České spořitelny seznamuje ceník dostupný na jejich webových stránkách.

Veškeré informace o SEPA platbách jsou dostupné na webu České spořitelny. Ceník zahrnuje i výše úhrad za došlé a vyšlé platby. (Zdroj: www.csas.cz)

ČSOB

ČSOB (Československá obchodní banka) se řadí mezi tři největší bankovní instituce v České republice. Nabízí širokou škálu bankovních produktů jak fyzickým osobám, podnikům a podnikatelům, korporátním společnostem.

V portfoliu bankovních produktů ČSOB se dá sjednat například:

SEPA platby u ČSOB

SEPA platby u ČSOB se stejně jako u ostatních bank rozlišují na příchozí a odchozí platby.

Poplatek za příchozí SEPA platbu u ČSOB činí 5 Kč, za odchozí zaplatí klient 5 Kč přes internetové nebo telefonní bankovnictví, k 5 Kč pak připlatí dalších 45 Kč při odeslání SEPA platby na přepážce.

Webové stránky ČSOB poskytují veškeré informace včetně ceníku zahrnujícího také SEPA platby do zahraničí, mimo jiné pak poskytují nápovědu, jak správně SEPA platbu odeslat.

Webové stránky ČSOB poskytují ceník s veškerými poplatky svých produktů, v nápovědě Internetového bankovnictví ČSOB je k nalezení i popis, jak SEPA platbu u ČSOB provést. (Zdroj: ib.csob.cz)

Komerční banka

Komerční banka stojí na třetím místě v žebříčku největších bank v České republice. V současné době provozuje Komerční banka (také známá pod zkratkou KB) několik společností s různorodou specializací, například:

 • stavební spořitelna Modrá pyramida
 • KB Penzijní společnost
 • Komerční pojišťovna atd.

Vedle běžných účtů nabízí Komerční banka i jiné bankovní produkty, například:

SEPA platby u KB

Platby SEPA u KB lze zadávat několika způsoby:

 • online
 • importovat v dávce ve formátu XML
 • jako trvalý příkaz
 • prostřednictvím papírového formuláře

Poplatky za SEPA platby se u Komerční banky různí na základě typů účtu. Některé mají přijímání i odesílání SEPA plateb zcela zdarma (jedná se o účty například TOP nabídka, MůjÚčet Gold apod.), z jiných jsou SEPA platby zpoplatněny 6 Kč.

Poplatky za SEPA platby do zahraničí se u KB liší v závislosti na klientův KB účet. (Zdroj: www.kb.cz)

Air Bank

Air Bank se v České republice řadí mezi nejmladší bankovní společnosti, v posledních letech se však díky svým přívětivým podmínkám a absenci nesmyslných poplatků řadí mezi oblíbené české banky. Vedle běžných účtů společnost nabízí také:

SEPA platby u Air Bank

U Air Bank jsou SEPA platby zcela zdarma jak v rámci Velkého tarifu, který je sice měsíčně zpoplatněn 100 Kč, veškeré základní a běžné služby jsou však v jeho balíčku zcela zdarma, tak i v Malém tarifu (vedení je zdarma, některé služby jsou však mírně zpoplatněny – např. výběr z jiného bankomatu v ČR a SR – 25 Kč).

Ceník veškerých služeb je volně ke stažení na webových stránkách společnosti Air Bank.

Web Air Bank poskytuje mimo jiné i nápovědu ohledně SEPA platbách. (Zdroj: www.airbank.cz)

mBank

Bankovní společnost mBank patří do německé bankovní skupiny s názvem Commerzbank, řadí se tedy mezi významné finanční společnosti v Evropě. V České republice je známá a hojně využívaná mBank bezúročná půjčka s názvem mPůjčka Plus.

Kromě oblíbené mBank půjčky nabízí tato společnost také například:

SEPA platby u mBank

SEPA platbu lze u mBank provést zdarma prostřednictvím internetového bankovnictví nebo přes Call centrum mLinka za mírný poplatek.

V rámci SEPA plateb u mBank jsou zpoplatněny služby:

 • vrácení platby na žádost klienta: poplatek činí 150 Kč + skutečné výlohy zprostředkujících bank
 • zjištění stavu odchozí nebo příchozí zahraniční platby: poplatek činí 150 Kč + skutečné výlohy zprostředkujících bank

Na webových stránkách společnosti mBank jsou mimo jiné vypsány výjimky, kdy SEPA platbu nelze provést:

 • mBank neodesílá a nepřijímá SEPA platby ve dnech pracovního volna v Polské republice
 • platbu SEPA do zahraničí nelze zadat v pracovní dny od cca 19:30 h do 8:00 h a také o víkendu

Shrnutí

SEPA platby do zahraničí v rámci EU a SEPA prostoru, který v dnešní době pojímá 36 zemí, je v mnoha ohledech výhodnější a levnější než jiné způsoby zahraničních plateb.

Velkou výhodou je, že poplatky za SEPA platby jsou regulované EU, tedy nemohou přesáhnout výši poplatků za tuzemské platby, a k jejich provedení není potřeba zakládat jiný účet s cizí měnou.

SEPA platbu lze provést online z pohodlí domova z běžného bankovního účtu díky internetovým i mobilním bankovnictvím.

SEPA platby je nutné zasílat v měně EUR. Navíc probíhají rychle – na účet příjemce musí dorazit do 3 pracovních dní.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.