Stavební spoření – srovnání a kalkulačka

Stavební spoření je dlouhodobě velmi oblíbený finanční produkt. Jedná se o jednu z nejvýhodnějších a nejbezpečnějších forem spoření. Výhodnou se stává především díky nemalému státnímu příspěvku. Bezpečnost investice zase zaručuje zákonné pojištění všech vkladů až do výše 100 tisíc eur, tedy cca 2,6 milionů korun. Jaké další výhody nabízí stavební spoření a jaké má naopak nevýhody?

Stavební spoření se uzavírá na tzv. vázanou dobu 6 let. Po tomto období může dojít k vypovězení smlouvy a vybrání celkového vkladu, nebo lze smlouvu dále prodloužit. Ideální je stavební spoření pro ty, kteří mohou dávat stranou určitou finanční hotovost a nepředpokládají, že by ji v horizontu 6 let potřebovali vybrat.

Potřebujete peníze bez čekání? Vyzkoušejte rychlou půjčku od Providentu, kterou lze využít na cokoliv, třeba na bydlení.

Více o Provident půjčce >

Výše vkladů stavebního spoření záleží na každém klientovi, nicméně není špatné zde trochu počítat. Státní podpora stavebního spoření činí max. 10 % z ročně vložené částky, nejvýše však z 20 tisíc korun. Zjednodušeně tedy státní podpora činí 2 000 korun ročně. Optimální příspěvek na stavební spoření je proto 1 700 Kč měsíčně – tedy takový, aby v součtu za rok dosahoval zhruba 20 000 korun.

Vklady na stavební spoření přitom nemusí mít jen měsíční periodicitu. Stejně tak lze zvolit čtvrtletní, půlroční nebo roční příspěvky. Stavební spořitelny jsou v tomto celkem benevolentní. Problematické nejsou ani nepravidelné vklady nad rámec sjednaného spořicího kalendáře.

Stavební spoření, poplatky a sankce

Co je často negativně zmiňováno v souvislosti se stavebním spořením, jsou poplatky. Běžně si je účtují všechny stavební spořitelny. Vyplatí se sledovat různé marketingové akce, které nabízejí snížení nebo úplné odstranění některého ze souvisejících poplatků.

A o které se nejčastěji jedná? Běžný je poplatek za uzavření smlouvy. Ten se stanovuje z předem stanovené cílové částky, kterou chce klient našetřit. Obvykle se jedná o částku kolem 1 % z cílové částky.

Také za vedení účtu bývají stanoveny poplatky. Sazba sice závisí na konkrétní stavební spořitelně, může se jednat například až o 360 Kč ročně.

Jak již bylo zmíněno, prvních 6 let se nedoporučuje na naspořené peníze vůbec sahat. Ne, že by to nebylo možné. Pokud na tom klient bude trvat, může si své peníze vybrat i předčasně, ale zaplatí nejen sankce, ale také přijde o úroky a státní příspěvek. Navíc, pokud dojde k předčasnému ukončení smlouvy, nedostává klient své peníze ihned. Obvyklá výpovědní doba dosahuje 3 až 6 měsíců.

Na co využít peníze ze stavebního spoření

Ačkoliv sám název napovídá, že by se naspořené peníze měly utratit za něco týkající se bydlení, není tomu tak. Využít je lze na cokoliv – na bydlení, k pořízení nového auta, na splacení jiných úvěrů nebo třeba na studia dětí.

Peníze ze stavebního spoření je možné využít na cestování a na financování svých koníčků.

Právě s dětmi se stavební spoření pojí nejčastěji. Velmi často zakládají rodiče stavební spoření pro děti hned po jejich narození. Díky tomu mají při dovršení plnoletosti poměrně slušnou finanční zásobu a příjemnější start do dospělého života.

Stavební spoření si velmi často zakládají také dospělí. Jeho prostřednictvím si mohou vytvářet finanční rezervu na důchod. Snem lidí, je bydlet ve vlastním. Proto si v neposlední řadě stavební spoření sjednávají také ti, kteří v horizontu několika let plánují pořízení vlastního bydlení a chtějí využít související úvěr ze stavebním spoření.

Úvěr ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření stavební spořitelny poskytují až do výše cílové částky. Oproti překlenovacímu úvěru, o kterém bude řeč později, se jedná o částku odpovídající rozdílu mezi naspořenou částkou a cílovou částkou.

Jaké výhody nabízí úvěr ze stavebního spoření? Je jich hned několik:

 • fixní úroková sazba po celou dobu splácení úvěru (úrokovou sazbu se klient dozví ještě před podpisem smlouvy),
 • lze ho kdykoliv a bez sankcí předčasně splatit,
 • není nutné nemovitost zastavovat jako při využití hypotéky.

Zatímco uspořené finanční prostředky může člověk využít opravdu na cokoliv, peníze z úvěru ze stavebního spoření musí být využity pouze pro účely bydlení.

Úvěr ze stavebního spoření musí být nějakým způsobem spojen s bydlením. Tím se velmi výrazně liší od naspořených peněz se stavebního spoření, které lze využít jakkoliv.

Nemusí se přitom jednat jen o pořízení nového bytu nebo domu, akceptují se i všechny následující možnosti:

 • výstavba bytu či domu,
 • nákup pozemku,
 • projektová dokumentace,
 • úhrada jiných půjček a úvěrů na bytové účely,
 • daň z převodu nemovitosti,
 • pořízení družstevního bytu,
 • vypořádání dědických nebo družstevních podílů,
 • požární zabezpečení a bezpečnostní zajištění bydlení,
 • opravy a rekonstrukce,
 • modernizace,
 • půdní vestavby apod.

Úvěr ze stavebního spoření může získat ten, kdomá sjednané stavební spoření alespoň po dobu 2 let, má v rámci stavebního spoření naspořenou požadovanou částku (nejčastěji 40 nebo 50 %) a který dosáhl požadovaného hodnotícího čísla.

Zatímco první dvě podmínky jsou jasné, poslední bod, tj. hodnotící číslo, je poměrně neznámý termín. Hodnotící číslo závisí na výši vložených vkladů, připsaných úroků a také na variantě spoření (rychlá varianta vs. pomalá varianta, přičemž u rychlé varianty se rychleji dosáhne vyššího hodnotícího čísla). Číslo v podstatě určuje hodnotu smlouvy nebo jinak řečeno osobní rating klienta. Stanovuje pořadí klientů, kteří čekají na úvěr.

Výpočet hodnotícího čísla si určuje každá stavební spořitelna trochu odlišně a stejně tak každá instituce požaduje dosažení jiné hodnoty pro získání úvěru.

Překlenovací úvěr

Druhá varianta úvěru souvisejícího se stavebním spoření se jmenuje překlenovací úvěr, nebo také meziúvěr. Stavební spořitelny ho poskytují v případě, kdy klient ještě nesplnil podmínky pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření. Může se o něj požádat prakticky ihned po podepsání smlouvy o stavebním spoření a stejně jako v případě řádného úvěru musí být použit na účely bydlení.

Má to ovšem háček. Zatímco nárok na úvěr ze stavebního spoření je při splnění podmínek zákonem daný, o poskytnutí překlenovacího úvěru rozhoduje stavební spořitelna zcela samostatně. Pokud se jim například nebude zdát bonita klienta, mohou jeho žádost zamítnout.

Překlenovací úvěr se na první pohled může zdát výhodně, protože prakticky neklade na žadatele žádné podmínky. Z hlediska parametrů je na tom hůře než klasický úvěr ze stavebního spoření. Nabízí vyšší úrokové sazby a také nezohledňuje již naspořené finanční prostředky.

Jinými slovy, pokud se poskytuje překlenovací úvěr v době, kdy už má klient naspořené nějaké peníze, nebere se na ně zřetel. Při cílové částce 500 tisíc korun a naspořené částce 100 tisíc korun tak překlenovací úvěr nebude činit 400 tisíc, ale 500 tisíc. Klient bude platit úroky i z peněz, které už naspořil.

Během překlenovacího úvěru probíhá i nadále spoření na cílovou částku a současně se splácí úroky překlenovacího úvěru. Jistina úvěru se splácí až ve chvíli, kdy dojde k přechodu na řádný úvěr ze stavebního spoření, čímž překlenovací úvěr zaniká.

Kdo nabízí stavební spoření

Stavební spoření se řídí zákonem č. 96 /1993 Sb. Mohou jej poskytovat pouze stavební spořitelny. Těch působí v České republice v současnosti pět:

 • Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (ČMSS)
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
 • Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
 • Wüstenrot stavební spořitelna a.s.
 • Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Někoho může zmást, že stavební spoření nabízí také jiné bankovní instituce. V tomto případě se ovšem jedná pouze o zprostředkování nabídky některé z pěti uvedených stavebních spořitelen. Stavební spořitelny jsou velmi často součástí větší finanční skupiny.

Jak vybrat nejvýhodnější stavební spoření

Vybrat to nejlepší stavební spoření zabere trochu času. Na první pohled totiž mohou nabídky jednotlivých stavebních spořitelen vypadat podobně. Státní příspěvek platí pro všechny stejně, mírně se může lišit úroková sazba. To, co ale člověk musí při výběru nejvýhodnějšího stavebního spoření porovnat a na čem lze ušetřit, jsou související poplatky.

Poplatek za uzavření smlouvy se obvykle pohybuje kolem 1 % z cílové částky, někde je to o něco méně, někde o něco víc. Stejně lze srovnávat podle poplatku za vedení účtu. A v neposlední řadě může být rozhodující související výše sankcí za předčasné splacení úvěru.

Nejlepší stavební spoření lze také získat díky mnoha akcím. Neobvyklé nejsou časově omezené nabídky slibující nižší nebo dokonce žádné poplatky za sjednání nebo vedení účtu.

Srovnání stavebního spoření

Jeden ze způsobů porovnání stavebního spoření nabízejí on-line kalkulačky stavebního spoření. Ty se nacházejí na webových stránkách poskytovatelů, případně lze využít kalkulačky nezávislých srovnávačů.

Podobné kalkulačky mají na svých stránkách všichni poskytovatelé stavebního spoření, výpočet se ovšem může podstatně lišit. Záleží totiž na tom, co do výpočtu zahrnují a co nikoliv.

Stavební spoření ČMSS

Českomoravská stavební spořitelna patří do finanční skupiny ČSOB. Stavební spoření u ČMSS je mnohem více známo jako stavební spoření s Liškou. Uzavírá se buď na pobočkách nebo on-line. Druhá varianta může mít dvě podoby – buď kompletní založení on-line (vhodné pro všechny zletilé zájemce o stavební spoření s českým občanstvím nebo vyplnění formuláře on-line a podepsání smlouvy na pobočce (vhodné především při zakládání smlouvy pro nezletilé osoby).

Základní roční úroková sazba z vkladů činí 0,6 % p.a., přičemž za pravidelné měsíční spoření v tarifu AktivPlus Spořicí vzniká nárok na roční úrokový bonus 0,6 % p. a. Vyplácí se při ukončení smlouvy výpovědí po 6 letech od jejího uzavření.

Míra maximálního zhodnocení dosahuje 3,8 % ročně (bez odečtení daně a vč. poplatků za vedení účtu), a to konkrétně v situaci, kdy:

 • dojde k získání maximálního státního příspěvku 2 000 Kč,
 • klient získá slevu 2 000 Kč z poplatku za uzavření (v době vzniku článku akce ČMSS),
 • klient získá zmiňovaný úrokový bonus,
 • při cílové částce 200 000 Kč.

Překlenovací úvěr nazývá ČMSS Meziúvěr KREDIT. Až do částky 1 milionu Kč není požadováno zajištění zástavou. Úroková sazba začíná na 4,9 % p.a., maximální splatnost je nabízena 20 let. Úroková sazba může být snížena o 0,8 % p.a. za předpokladu souběžného sjednání meziúvěru a některých pojistných produktů, konkrétně:

 • sjednání investičního životního pojištění – sleva 0,4 % p.a.
 • sjednání rizikového životního pojištění – sleva 0,2 % p.a.
 • sjednání pojištění majetku a odpovědnosti – sleva 0,2 % p.a.

O řádný úvěr ze stavebního spoření může zájemce požádat po 2 letech trvání smlouvy o stavebním spoření, bude mu nabídnuta úroková sazba 3,6 % p.a. platná po celou dobu splácení.

Tak jak je tomu bohužel u stavebních spoření zvykem, nelze se vyhnout některým poplatkům, například:

 • poplatek za uzavření smlouvy – 1 % cílové částky jednorázově,
 • poplatek za vedení účtu – 360 Kč ročně,
 • poplatek za vypovězení smlouvy do 6 let od uzavření bez sjednaného meziúvěru / se sjednaným meziúvěrem – 0,5 % / 5 %z cílové částky
 • poplatek za odeslání upomínky dlužné částky – až 1 000 Kč,
 • poplatek za zpracování meziúvěru – 1 000 Kč aj.

Další nabízené produkty stavebního spoření od ČMSS se nazývají Liška Plus (spojení stavebního spoření a penzijního připojištění) a Stavební spoření pro děti (stejné podmínky jako standardní stavební spoření prezentované výše, jen marketingově jinak prezentováno).

Stavební spoření Modrá pyramida

Modrá pyramida je členem finanční skupiny Komerční banky. Její nabídka stavebního spoření se jmenuje Moudré stavební spoření a nabízí roční zhodnocení úspor ve výši 3,37 %. Podmínkou tohoto zhodnocení je pravidelná roční úložka 20 000 Kč a tím pádem získání maximální státní podpory. Kalkulace maximálního zhodnocení zahrnuje kromě daně 15 % veškeré poplatky klienta (uzavření smlouvy, vedení a správa účtu, poplatek za roční výpis apod.).

Sjednání stavebního spoření Modré pyramidy probíhá na pobočce s finančním poradcem, využít lze také on-line formulář pro návrhy smlouvy o stavebním spoření,

Základní tarif Moudrého stavebního spoření se nazývá Alfa. Úročení činí pouze 0,5 % p.a. Za předpokladu, že na účet o stavebním spoření budou ročně připisovány vklady ve výši alespoň 6 % z cílové částky, má klient nárok ještě na úrokový bonus 0,5 % p.a. Úrokový bonus platí při vkladech až do 300 000 Kč.

K získání standardního úvěru ze stavebního spoření u Modré pyramidy musí být splněny tyto podmínky:

 • 2 roky trvání stavebního spoření,
 • naspoření alespoň 25 % ze sjednané cílové částky.

S tímto úvěrem se váže úroková sazba 3,49 % p.a. a RPSN 3,85 % p.a. Stejně, jako je tomu u konkurenčních nabídek, tato sazba se nemění po celou dobu splácení úvěru. Modrá pyramida poskytuje splatnost až 15 let. Až do částky 800 000 korun není zapotřebí zajištění zástavou.

Zatímco zpracování úvěru provádí Modrá pyramida zdarma, za další služby si již účtují poplatky. Jedná se například o:

 • uzavření smlouvy o stavebním spoření – 1 % z cílové částky, max. 10 000 Kč,
 • vedení a správa účtu – 300 Kč ročně,
 • 1. upomínka zdarma, další 500 Kč apod.

Na závěr je možná dobré zmínit, že i pro tuto nabídku stavebního spoření platí pojištění vkladů až do 100 tisíc eur a pochopitelně také možnost využít peníze ze stavebního spoření na cokoliv.

Stavební spoření Raiffeisen

Nabídka stavebního spoření Raiffeisen stavební spořitelny slibuje roční výnos až 3,8 % p.a. V tomto případě Raiffeisen nenabízí žádný základní úrok a při splnění určitých podmínek úrokový bonus. Rovnou garantuje pro vklady na stavební spoření úrokovou sazbu 1,2 % p.a. po celou dobu šestiletého období.

Kromě standardních výhod (státní podpora, pojištění vkladů, použití naspořených peněz na cokoliv, možnosti vzít si překlenovací nebo řádný úvěr ze stavebního spoření) nabízí Raiffeisen stavební spořitelna přístup k účtu pomocí Internet servisu.

Jak se stavební spoření od Raiffeisen stavební spořitelny sjednává? Buď klasicky na pobočce nebo on-line. Při variantě on-line dochází k vyplnění formuláře na webových stránkách a následně k jeho odeslání. S klientem se později spojí callcentrum Raiffeisen stavební spořitelny a domluví s ním termín, kdy ho doma nebo na jiném zvoleném místě navštíví kurýr. Ten na místě ověří totožnost a předá smlouvu k podpisu. Hlavní výhoda sjednání on-line kromě ušetření času spočívá ve slevě 50 % z poplatku za uzavření smlouvy.

Řádný úvěr ze stavebního spoření si klient u Raiffeisen může sjednat po dvou letech ve chvíli, kdy má naspořeno 35 – 40 % z cílové částky. Lze se dostat až na úrokovou sazbu 2,99 % p.a., což už může být poměrně slušná konkurence k hypotékám. Až do výše 1 milionu korun není zapotřebí úvěr zajišťovat zástavou. Úrok platí po celou dobu splácení.

To ovšem neplatí u překlenovacího úvěru. U něj poskytuje Raiffeisen maximálně pětiletou dobu fixace úrokové sazby.

K ucelenosti informací o tomto stavebním spoření chybí již jen přehled nejčastějších poplatků. Jde například o úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření – 1 % z cílové částky nebo úhrada za vedení účtu – 80 Kč čtvrtletně (320 Kč ročně). Minimální stanovená cílová částka může být 50 000 Kč, maximum omezeno není.

Stavební spoření Wüstenrot

Stavebko, tak oficiálně nabízí své stavební spoření společnost Wüstenrot. Zájemce si ho může sjednat na kterékoliv pobočce. Anebo on-line a díky tomu získá klient 50 % slevu za uzavření smlouvy.

Úroková sazba stavebního spoření Wüstenrot dosahuje 1,2 % p.a. Jako průměrné roční zhodnocení Wüstenrot prezentuje 4,5 % p.a. Nezahrnuje však do tohoto výpočtu související poplatky a daň.

A právě poplatky mohou celkové zhodnocení podstatně ovlivnit. Za klasické uzavření smlouvy zaplatí klient 1 % ze sjednané cílové částky, vedení účtu stavebního spoření stojí 27 Kč. A další poplatky se pak hradí v případě, kdy klient požádá o překlenovací nebo řádný úvěr ze stavebního spoření.

Z finančního hlediska se určitě vyplatí splnit podmínky pro řádný úvěr než ten překlenovací. Už jen z toho pohledu, že klasický úvěr není zatížen poplatkem za jeho sjednání. U překlenovacího úvěru se naopak požaduje 1 % z cílové částky, minimálně 900 Kč, max. 30 000 Kč.

Pro poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření Wüstenrot musí žadatel splnit v podstatě standardní podmínky:

 • smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena alespoň 2 roky,
 • naspořeno musí být 40 až 50 % z cílové částky.

Úroková sazba pro řádný úvěr začíná na velmi příjemných 1,99 % ročně. To potvrzuje fakt, že úvěr u stavební spořitelny může být levnější než hypotéka. Wüstenrot nabízí zdarma nejen vyřízení samotného úvěru, ale také vložení mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru. Bez zajištění zástavou získá klient úvěr do výše 1 milion korun.

Stavení spořitelnu společně s hypoteční bankou Wüstenrot kupuje MONETA Money Bank. Transakce je naplánována na 1. dubna 2020, stále však podléhá schválení ze strany České národní banky a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Úvěr ze stavebního spoření v současnosti může být levnější než hypotéka. Obecně ale platí, že stavební spoření se hodí pro pokrytí nižších nákladů na pořízení bydlení (například jen doplatku za dům nebo byt) a hypotéka pro komplexní financování.

Stavební spoření Česká spořitelna

Posledním poskytovatelem stavebního spoření je Česká spořitelna, její nabídka je známá hlavně pod názvem stavební spoření Buřinka. Sjednaní probíhá stejně jako u konkurence, takže na pobočce a on-line. V případě druhé možnosti opět záleží na klientovi, zda si předvyplní žádost na uzavření smlouvy a zbytek dořeší na pobočce nebo vyřeší on-line vše. Ke kompletnímu on-line vyřízení jsou zapotřebí dva doklady totožnosti, výpis z účtu a z něj ověřovací platba.

Úroková sazba je u stavebního spoření České spořitelny nastavena na 1 % a k tomu se váže poplatek za správu a vedení účtu ve výši 325 Kč ročně. Za uzavření smlouvy si Česká spořitelna účtuje „standardní“ 1 % z cílové částky. Maximální zhodnocení činí podle prezentace České spořitelny 3,6 % p.a.

Minimální cílová částka přitom může být jen 40 000 Kč. Splácení u České spořitelny probíhá měsíčně a takto je to také pevně specifikováno ve smlouvě. Pokud by se někdo rozhodl ukončit smlouvu o stavebním spoření, musí počítat s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

I u České spořitelny si zájemce může sjednat překlenovací nebo řádný úvěr ze stavebního spoření. Jaké podmínky pro ně platí?

Překlenovací úvěr se splatností až 18 let nabízí fixaci úrokové sazby na 3 a 6 let. Při tříleté fixaci se jedná o 4,95 % p.a. a při šestileté fixaci 6,05 % p.a. Celé je to ovšem ještě o něco složitější. Stanovena je také minimální měsíční splátka úvěru. V případě překlenovacího úvěru od České spořitelny se jedná o:

 • 0,70 % z cílové částky při fixaci na 3 roky
 • 0,76 % z cílové částky při fixaci na 6 let

Tyto parametry Česká spořitelna podmiňuje ještě naspořenými 10 %, při nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,35 % p.a. a minimální měsíční platba o 0,08 % z cílové částky.

I pro řádný úvěr ze stavebního spoření platí minimální měsíční splátka, konkrétně 0,55 % z cílové částky. Úroková sazba dosahuje 3,99 % p.a. a splatit lze úvěr až do 13 let. Žadatel o úvěr musí mít sjednanou smlouvu o stavebním spoření min. 2 roky a naspořené finance ve výši 35 až 40 % z cílové částky.

Stavební spoření – srovnání

Z výše uvedených informací jde vidět, že stavební spoření není zrovna jednoduchý produkt, co se různých podmínek a poplatků týče. Každá spořitelna ve své on-line kalkulačce zohledňuje trochu jiné parametry, a proto není možné se při výběru nejlepšího stavebního spoření slepě řídit pouze prezentovanými výnosy. Následující porovnání ukazuje, jak rozdílný je výpočet zhodnocení u jednotlivých spořitelen (vklad 1 700 Kč měsíčně po dobu 6 let):

 • Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (ČMSS) – 136 357 Kč
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. – 135 923 Kč
 • Raiffeisen stavební spořitelna a.s. – 140 024 Kč
 • Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. – 139 880 Kč
 • Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. – 135 243 Kč

Pro celkové srovnání nabídek uvádíme ještě jednu tabulku, a to s nejdůležitějšími parametry jednotlivých stavebních spoření:

Poskytovatel stavebního spořeníÚroková sazba vč. případného úrokového bonusuPrezentovaná míra zhodnoceníÚroková sazba řádného úvěru ze stavebního spořeníPoplatek za vedení
Českomoravská stavební spořitelna stavební spoření s Liškou1,2 %3,80 %4,9 % p.a.360 Kč ročně
Česká spořitelnastavební spoření Buřinka1,00 %3,60 %3,99 % p.a.325 Kč ročně
Wüstenrotstavební spoření Stavebko1,20 %4,50 %1,99 % p.a.324 Kč ročně
Raiffesen stavební spořitelna stavební spoření 1,20 % 3,80 % 2,99 % p.a. 320 Kč ročně
Modrá pyramidaMoudré stavební spoření1,00 %3,37 %3,49 % pa.a300 Kč ročně

Problémem při výběru nejvýhodnějšího stavebního spoření může být také samotná prezentace informací na webových stránkách poskytovatelů. Dohledání některých informací je velice složité, mnohdy se podstatné informace nacházejí v různě „utajených“ cenících nebo sazebnících, případně v rozsáhlém textu všeobecných obchodních podmínek.

Mimořádné akce stavebních spořitelen

Během vzniku tohoto článku probíhaly u některých stavebních spořitelen mimořádné, časově omezené akce. Jednalo se například o:

 • ČMSS – akce na stavební spoření v rodině, 1+1 smlouva zdarma a možnost výpovědi smlouvy již po třech letech bez poplatku (ovšem stále se ztrátou státní podpory,
 • Stavební spořitelna České spořitelnyzdarma on-line sjednání stavebního spoření, tj. bez souvisejícího poplatku 1% z cílové částky.

S těmito výhodami, kdy například nejsou účtovány některé poplatky, počítají i webové on-line kalkulačky. Po skončení těchto akcí nebo díky nahrazení jinou akcí pravděpodobně bude docházet ke změně prezentovaných čísel.

kalkulačkasrovnání

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Naše srovnání půjček vám ušetří spoustu času a nasměrují vás k té nejlepší půjčce.