Bonita klienta – kalkulačka, výpočet

Bonita neboli úvěruschopnost vyjadřuje klientovu schopnost splácet svůj dluh vůči instituci, od které si půjčuje. Posuzuje se na základě hned několika údajů. Jak se bonita vypočítává? Jaké výdaje započítávají banky do bonity žadatele o úvěr?

Před podáním žádosti o bankovní úvěr nebo hypotéku by měl klient vědět, co je to bonita, neboť tento výraz je jedním z nejdůležitějších pojmů, s nímž se v rámci vyřizování své žádosti o půjčku setká. Banky totiž finanční situaci žadatelů prověřují opravdu pečlivě – nařizuje jim to zákon o bankách.

Repůjčka s odměnou až 10 000 Kč

Raiffeisenbank nabízí odměnu 2 000 Kč za každých 50 000 Kč převedených z jiné banky. Celkem lze v rámci refinancování získat až 10 000 Kč. Akce platí pro nové i stávající klienty.

Kolik ušetřím?

Bonita se dá zjednodušeně definovat jako klientova schopnost splácet. Řadí se mezi nejdůležitější parametry při žádosti o úvěr, na základě kterých se banky i důvěryhodní nebankovní poskytovatelé půjček rozhodují, zda žadateli půjčit či nikoliv. Příkladem takového nebankovního poskytovatele je firma CFIG SE, která poskytuje CFIG půjčku.

V případě, že člověk žádá o úvěr či hypotéku u nové banky, která ho nezná, je potřeba ji přesvědčit o schopnosti dostát svým závazkům. Proto si poskytovatel před samotným procesem schválení půjčky zjistí všechny potřebné informace o žadateli, které následně vyhodnotí a získá tak bonitu. Tedy údaj, jak a jestli je daný klient schopen splácet.

Čím je klientova bonita vyšší, tím větší je možnost dosáhnout jak na úvěr, tak na lepší podmínky. Jak se taková bonita posuzuje? Jak se počítá? Podle jakých pravidel banky bonitu posuzují?

První Zaplo půjčka zdarma

Rychlá online půjčka až 16 000 Kč s úrokem 0 % a bez poplatků. Peníze přichází na účet do 15 minut. Zaplo dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější a nejpopulárnější nebankovní společnosti.

Mám zájem

Podle čeho se bonita klienta posuzuje?

Na začátku je nutné podotknout, že bonita není přenosná. To znamená, že každá banka má svůj vlastní systém, podle kterého hodnotí a stanovuje bonitu klienta. Ve výsledku se tedy mohou jejich konečné posudky u různých bank lišit.

Výpočet bonity (tedy úvěruschopnosti) žadatele je ovlivněn několika parametry. Banky často posuzují následující údaje:

1) Osobní a rodinné údaje

Z osobních údajů, na základě kterých je posuzována klientova schopnost splácet, lze jmenovat:

 • věk – mladší lidé mají bonitu vyšší (tedy čím starší, tím horší bonita)
 • dosažené vzdělání – čím vyšší vzdělání, tím lépe
 • profese – např. lékaři, zubaři, veterináři jsou na tom bonitně lépe než dělníci ve výrobě, prodavačky apod.
 • rodinný stav a počet dětí – čím méně závazků, tím vyšší bonita
 • pohlaví – předpokládá se, že muži mají větší tendenci nesplácet
 • bydliště a lokalita – na výši bonity má často vliv i místo pobytu, zda klient žije ve vlastním nebo v podnájmu, zda se pohybuje v místě trvalého bydliště nebo přechodného apod.
Při hodnocení bonity banky posuzují mimo jiné i věk žadatele – čím je člověk starší, tím horší jsou pak pro něj podmínky úvěru.

2) Trvalé příjmy

Vedle osobních údajů jsou bankami prověřovány také trvalé příjmy žadatele a jejich výše. Jedná se o takové příjmy, s nimiž klient počítá i v budoucnu, například:

 • příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání apod.)
 • příjmy ze samostatně výdělečné činnosti
 • příjmy z pronájmu
 • rodičovské příspěvky
 • příjmy ze starobního/invalidního důchodu

… a podobně.

U zaměstnanců je při žádání o úvěr valnou většinou bank vyžadován pracovní poměr na dobu neurčitou. V době podání žádosti by žadatel také neměl být ve zkušební době. Půjčka ve zkušební době sice není nemožná, ovšem není snadné ji získat. Úvěr pro podnikatele zpravidla vyžaduje daňové přiznání.

Odmítli vaši žádost o úvěr v bance a hledáte důvěryhodného nebankovního poskytovatele? Porovnejte půjčku CreditGo.

3) Pravidelné výdaje

Vedle trvalých příjmů je při hodnocení bonity brán zřetel též na pravidelné výdaje žadatele. Zatímco příjmy bonitu zvyšují, měsíční výdaje mohou její výši naopak snížit.

V případě pravidelných výdajů, které mají na posouzení bonity vliv, lze mluvit např. o:

Většina bank spořicí a pojistné produkty do žádosti o úvěr nezahrnuje, některé se však na existenci těchto pravidelných plateb přece jen ptají.

Životní minimum

Do výdajů žadatele o úvěr je bankami mimo jiné započítávána také výše životního minima, tedy hranici minimálních příjmů občana, pod níž nastává stav hmotné nouze.

V praxi to znamená, že nelze klientovi poskytnout půjčku či hypotéku za předpokladu, že by žadateli po sečtení veškerých příjmů, následnému odečtení výdajů a měsíční splátky zůstalo méně, než je jeho životní minimum.

Tato položka je u každého žadatele stanovena individuálně. Výše životního minima narůstá s počtem vyživovaných dětí nebo dalších osob v klientově společné domácnosti.

Při výpočtu bonity je posuzováno hned několik důležitých údajů o žadateli o úvěr. Čím vyšší částku chce klient půjčit, tím vznikají vyšší nároky banky ohledně jeho schopnosti splácet.

4) Registry

Negativní záznamy v registrech znemožňují bankám poskytnout zadluženému klientovi úvěr. Banky neposkytují ani půjčky pro zadlužené, ani půjčky bez registru.

Právě úvěrové registry poskytují bankám i nebankovním institucím důležité informace o veškerých (existujících i splacených) úvěrových závazcích klienta, ať se jedná o řádně splácené závazky, nebo platební prohřešky (např. častá prodlení se splátkami úvěrů nebo leasingu, opožděné či neprovedené platbách mobilním operátorům atd.).

Úvěrová historie a platební morálka jsou velmi důležitými parametry při stanovování žadatelovy bonity.

V České republice existují 3 registry, do nichž banky při posuzování bonity a před schválením úvěru nahlíží:

 • Bankovní registr klientských informací (CBCB)
 • Nebankovní registr klientských informací (CNCB)
 • SOLUS (zájmové sdružení právnických osob)

Jak zvýšit nedostatečnou bonitu?

Jestliže nemá žadatel na požadovaný úvěr dostatečnou úvěruschopnost, existuje několik způsobů, jak si bonitu zvýšit. Nejběžnějším způsobem je přizvání tzv. úvěrového spolužadatele nebo ručitele.

Úvěrový spolužadatel je osoba, která je po poskytnutí požadované půjčky na stejné rovině jako úvěrový dlužník. To znamená, že jsou za splácení úvěru stejně zodpovědní (mají tedy stejná práva i povinnosti).  

Klient dosáhne vyšší bonity, pokud si jako spolužadatele zvolí manžela (manželku) nebo osobu ze stejné domácnosti. Dohromady totiž dosahují nižší hranice životního minima.

Chcete si půjčit a stále tápete, který z nebankovních úvěrů jsou bezpečné? Kladné ohlasy mají například CreditOn recenze.

V případě přizvání ručitele je splacení úvěru požadováno nejprve po úvěrovém dlužníkovi. Teprve poté, co úvěrový dlužník svému závazku nedostojí, se banka ohledně splácení úvěru obrátí na jeho ručitele.

Dále je možné zvýšit svou bonitu například následujícími způsoby:

 • zrušením či omezením všech kontokorentů kreditních karet
 • pravidelným splácením dlouhodobých úvěrů, popřípadě zaplacením všech předešlých úvěrů
 • případným navýšením příjmů (např. zažádat o zvýšení mzdy u zaměstnavatele, přivýdělek ve formě brigády apod.),
 • ručení majetkem

Výpočet bonity: kalkulačka

Jak je zmíněno již výše, každá banka má vlastní systém, podle kterého počítá a hodnotí úvěruschopnost klienta. Některé banky posuzují kalkulaci bonity přísněji, jiné ji hodnotí benevolentněji.

Výpočet bonity tedy nemá přesně definovaný vzorec. Existují však obecná pravidla, která se dají použít (viz výše uvedené údaje k posuzování bonity).

Banky tedy vždy od příjmů žadatele odečítají:

 • rezerva na splátku
 • náklady na osobu + děti a další osoby v domácnosti
 • náklady na bydlení
 • splátky a výdaje
Výpočet bonity nemá jednotný vzorec. Banky posuzují klientovu úvěruschopnost na základě vlastních podmínek. Vždy jsou však vyžadovány informace o osobních údajích žadatele, jeho příjmech, výdajích a jeho absence v registrech dlužníků.

Podmínky jednotlivých poskytovatelů bankovních půjček

Úvěry jednotlivých bank se liší jak v rámci podmínek výpočtu bonity klienta, tak v parametrech poskytovaných půjček. Které z bankovních institucí poskytují výhodné úvěry? Co je kromě dostačující bonity potřeba k jejich získání?

Následující výběr seznamuje s parametry půjček pěti vybraných bank působících v České republice a jejich podmínkami.

1) Expres půjčka od MONETA Money Bank

Expres půjčku od MONETY lze sjednat na pobočce (za poplatek 1 295 Kč), telefonicky na čísle 800 103 060 nebo online. Expres půjčka se vyznačuje rychlostí vyřízení – tedy v případě, že bonita klienta je dostačující. Jedná se tedy o bankovní rychlou půjčku.

O tuto rychlou půjčku lze zažádat ve výši od 5 000 Kč do 800 000 Kč s tím, že v případě půjčované částky nad 300 000 Kč je možné sjednat MONETA Expres půjčku pouze se souhlasem manžela/manželky a nad 500 000 Kč je nutno žádat se spolužadatelem.

Doba splatnosti u MONETA Expres půjčky se pohybuje od 3 měsíců do 8 let. Úroková sazba začíná na 4,9 % p. a. a RPSN na 5 %.

Vedle schopnosti splácet je při žádosti o Expres půjčku nutné být starší 18 let, být občanem ČR (nelze tedy o Expres půjčku žádat jako o půjčku pro cizince), nebýt zadlužený, doložit dva platné doklady totožnosti, potřebné dokumenty o příjmu a vlastnit běžný bankovní účet u MONETY.

2) Půjčka od České spořitelny

I Česká spořitelna, stejně jako jiné bankovní společnosti, vyžaduje od žadatele dostatečnou bonitu. Vedle toho vyžaduje další aspekty jako plnoletost, doložení příjmů, bezdlužnost apod.

Půjčku od České spořitelny je možné sjednat v rozmezí 2 000 – 1 000 000 Kč s dobou splácení 12 – 120 měsíců. Úroková sazba začíná na 4,9 % p.a. a RPSN na 5,04 %. Vedení půjčky je zdarma.

Přehled o nabízených podmínkách lze jednoduše zjistit pomocí online ČS kalkulačky. S více stávajícími úvěry může pomoci konsolidace půjček od České spořitelny.

3) Minutová půjčka od Equa Bank

Minutová půjčka od Equa Bank se řadí mezi tzv. bezúčelové půjčky, lze ji tedy využít na cokoliv. Stejně jako výše zmíněná Expres půjčka vyniká (v případě osvědčení bonity klienta) rychlostí vyřízení.

Vedle úvěruschopnosti musí žadatel splňovat základní podmínky jako plnoletost, pravidelný příjem, nezadluženost, vlastní Equa Bank běžný účet apod. Výše Minutové půjčky je 5 000 Kč – 700 000 Kč s dobou splatnosti  3 – 120 měsíců. Počáteční úrok se pohybuje od 3,8 % p.a. a RPSN od 3,9 %.

4) Půjčka od Air Bank

Půjčka od Air Bank se řadí mezi bankovní úvěrové produkty společnosti Air Bank. Důkladně prověřuje klientovu bonitu. K jejímu sjednání je potřeba být starší 18 let, být zaměstnaný, nebýt zadlužený a doložit náležité dokumenty jako 2 průkazy totožnosti či potvrzení o příjmu.

Air Bank půjčku lze sjednat od 5 000 Kč do 900 000 Kč se splatností 6-96 měsíců. Nejnižší úroková sazba tohoto úvěru dosahuje, za předpokladu včasného splácení, až 3,9 % p.a.

Půjčku je možné sjednat na pobočce i online pomocí registračního formuláře na webových stránkách společnosti, kde se nachází též Air Bank kalkulačka. Air Bank kalkulačka půjčky slouží k orientačnímu výpočtu úroků, RPSN, měsíční splátky a celkové splatné částky.

Do konce roku 2020 se Air Bank spojí se Zonky, nebankovním poskytovatelem P2P půjček, což klientům přinese snadnější přístup ke službám obou institucí a nové možnosti jak půjček, tak investování.

5) Půjčka od Hello Bank

Půjčky od Hello Bank se dělí na tři typy: půjčka na cokoliv, půjčka na auto a Hello konsolidace. Všechny lze sjednat osobně na pobočce, online přes webové stránky společnosti nebo telefonicky.

U všech tří druhů Hello Bank půjček je nutné projevit bonitu a doložit potřebné dokumenty jako občanský průkaz, druhý doklad totožnosti a doložení o příjmu.

Půjčka na cokoliv od Hello Bank nabízí k půjčení částku 20 000 – 1 000 000 Kč s úroky již od 5,39 % ročně. Banka konečný úrok garantuje. Maximální doba splácení je 120 měsíců.

V případě, že klient nevlastní bankovní účet, existují i poskytovatelé, kteří nabízí vyplacení půjčky v hotovosti. Jedním z nich je například Express Cash.

Následující rozcestník slouží k představení několika dalších bankovních společností, které se pohybují na českém úvěrovém trhu:

Prověřování klientovy bonity u nebankovních společností

Zatímco je úvěruschopnost jedním z nejdůležitějších parametrů k poskytnutí úvěru u všech bank, nebankovních institucí, které dostatečnou bonitu prověřují nebo ji vyžadují, je poskrovnu.

Jestliže banky klientovu žádost o půjčku z nějakého důvodu zamítly, většina odmítnutých se schyluje právě k nebankovním půjčkám. Ne vždy je to ovšem dobrým řešením.

Mnohé z neprověřených společností klientova bonita téměř nezajímá. Existuje řada krátkodobých půjček či mikropůjček bez nutnosti doložení příjmů či nahlédnutí do registrů, okamžitých půjček pro zadlužené, často velmi pochybných půjček na směnku a jiných nebankovních úvěrů, které v případě neprověřenosti poskytovatele zavání lichvou.

Ovšem i některé solidní nebankovní společnosti vyžadují klientovu bonitu. Jako příklady lze uvést např. Zonky či Kamali.

Zonky

Jak bylo zmíněno již výše, půjčky od Zonky se řadí mezi tzv. P2P (peer-to-peer) půjčky, v rámci kterých lidé půjčují lidem. Klienti mohou zažádat prostřednictvím online formuláře přes webové stránky společnosti.

I přes to, že se v případě Zonky jedná o nebankovního poskytovatele, nahlíží se do registrů a prověřuje bonita žadatele. Zonky tedy neposkytuje úvěry lidem v exekuci, insolvenci ani se nejedná o půjčku pro nezaměstnané.

Zonky tedy nabízí půjčky v rozmezí od 5 000 Kč do 900 000 Kč se splatností 6-84 měsíců. Maximální RPSN dosahuje 31,94 %. Úvěrová sazba se zde pohybuje od 2,99 % do 19,99 % p.a. Poplatek za zprostředkování pak činí 2 % z půjčené částky.

Kamali

Dalším bezpečným poskytovatelem nebankovních úvěrů, který posuzuje bonitu žadatele, je Kamali. Ani v tomto případě nejde o půjčku žádat, pokud je klient zadlužený či nezaměstnaný.

V případě Kamali se jedná o bezpečnou mikropůjčku s  minimální půjčovanou částkou 1 000 Kč a maximální 20 000 Kč. Novým zákazníkům poskytuje první půjčku zdarma, úrok se tedy pohybuje od 0 % p.a.

Vrácení peněz lze u Kamali půjčky rozdělit až do 10 splátek, maximální doba splácení je tedy 10 měsíců. Poplatek za odložení termínu splatnosti o 30 dní je pak 49 Kč za každou půjčenou tisícikorunu.

Závěrem

Bonita žadatele je posuzována jak u úvěrů bank a několika prověřených nebankovních institucí, tak i u ostatních produktů jako jsou např. hypotéky, konsolidace, kontokorenty apod.

Kromě fyzických osob je bonita posuzována i u podnikatelů a v rámci podnikatelských půjček nebo úvěrů pro začínající podnikatele.

Jedná se o velmi důležitý parametr při posuzování klienta v případě jeho žádosti o jakýkoliv bankovní produkt, v rámci kterého se půjčují finance.

FAQ – Často kladené otázky

Je bonita totéž co úvěruschopnost?

Ano. Čím vyšší bonita, tím vyšší jsou šance na schválení žádosti o půjčku.

Jak se bonita vypočítává?

Bonitu neboli schopnost splácet lze vypočítat, respektive zjistit z úvěrových registrů dlužníků na základě informací, jak důsledně klient hradil své minulé závazky.

Jak může registr dlužníků ovlivnit bonitu?

Záznamy v registrech dlužníků nemusejí být automaticky negativní, tedy špatné. Do bankovního registru se zapisují všechny žádosti o úvěry, uzavřené smlouvy, informace o tom, jak klient půjčky splácí. Splácel-li je poctivě, bude věřitel k žadateli o půjčku přistupovat jako k potencionálně spolehlivému klientovi, který může získat vyšší částku úvěru.

Jak lze zvýšit bonitu?

Několika způsoby:

 • Eliminovat své závazky
 • Zvýšit svůj příjem
 • Přizvat spolužadatele
 • Najít si ručitele

Co snižuje bonitu?

Bonitu neboli úvěruschopnost klienta snižují  nesplacené závazky. To mohou být kontokorenty, kreditní karty, záznamy v registru dlužníků či exekuce. Při insolvenci klient nezíská půjčku ani u banky, ani u nebankovní společnosti.

kalkulačka

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.