Odložení splátek – hypotéka, půjčka, doklad

Na situaci, která přišla v souvislosti s novou pandemií koronaviru, se těžko někdo mohl připravit. Mnoho klientů se dostalo do tíživé situace, ať už z důvodu onemocnění či propuštění z práce. Banky nyní naštěstí pro mnohé v souvislosti s mimořádným opatřením poskytují možnost odložit splátky těm, kteří požádají o ochrannou dobu. Jaké jsou varianty odkladu splátek? Jak na žádost o odložení splátek? Lze odložit i splátku hypotéky?

Banky se snaží vyhovět svým klientům, kteří se kvůli koronaviru dostali do špatné finanční situace. Je ovšem potřeba, aby klient svou situaci začal řešit co nejdříve. Jak může klient požádat o odložení splátek? Některé banky umožňují vyřízení odkladu přímo na pobočce.

Většina bank ovšem vyzývá své klienty, aby sledovali jejich webové stránky. Mnoho bank, které umožňují odklad splátek v souvislosti s mimořádnými opatřeními, mají na svých webových stránkách formuláře, skrze které je možné o odložení splátek zažádat.

Formulář většinou vyžaduje jen několik základních informací a jeho vyplnění nezabere příliš času. Důvodem zavedení nových opatření je snaha o zamezení nárůstu nesplácení, které by mohlo osoby zavést do exekuce či insolvence.

 Důvodem zavedení opatření byla snaha o zamezení nárůstu masivního nesplácení.
Důvodem zavedení opatření byla snaha o zamezení nárůstu masivního nesplácení.

O odklad splátek mohou zažádat fyzické osoby i firmy za předpokladu, že se jedná o úvěry čerpané a sjednané před 26. březnem 2020. Odložení splátek se nevztahuje na půjčky, u kterých bylo k 26. březnu zpoždění se splátkou delší než 30 dnů.

Odložení splátek se týká zejména spotřebitelských úvěrů a hypoték. Odklad není možný u kreditních karet, revolvingových a kontokorentních úvěrů a operativního leasingu. Obecně se má za to, že odklad splátek by neměl poškodit „úvěrovou historii“ klienta.

Jednotný výklad ovšem ze strany ČNB zatím neexistuje. Banky momentálně tuto věc zatím řeší individuálně. Podmínky, za jakých budou banky splátky odkládat, jsou zveřejňovány na jejich webových stránkách i sociálních sítích.

Hledáte půjčku na cokoliv online? Porovnejte nabídku půjček online

Odložení splátek hypotéky

Odklad splátek je možné využít nejen u úvěrů, ale také u hypoték. I v tomto případě platí, že lze odložit jen hypotéky sjednané před 26. březnem 2020. V případě hypoték je zachována výše úroku, tak jak byla sjednána mezi bankou a klientem při poskytnutí úvěru.

V současné době odklad splátek hypotečního úvěru neúročí Creditas a Česká spořitelna. Jak to bude s refinancováním hypotéky? Klienti, kteří nyní zažádají o odložení splátek hypotéky a poté ji budou chtít refinancovat, zaplatí úroky za dobu odkladu své současné bance.

Zaplo odložení splátek

U Zaplo půjčky je odklad splátek možný až o 30 dní. O možnostech prodloužení splatnosti jsou klienti informováni 2 dny před řádným termínem splatnosti.

Za odklad splátek je účtován poplatek, jehož výše závisí na době prodloužení splatnosti a výši úvěru. Pro více informací se klienti společnosti Zaplo mohou obrátit na bezplatnou infolinku na čísle 800 399 399.

Home Credit odložení splátek

Kvůli mimořádným opatřením, které souvisí s koronavirem, se Home Credit rozhodla umožnit odložit splátky těm, kteří společnost požádají o ochrannou dobu. Splátky je možné odložit na šest měsíců.

Délku ochranné doby určuje klient, který si může vybrat ze dvou možností – do 31. 7. 2020 nebo 31. 10. 2020. Je třeba si uvědomit, že odklad splátek neznamená jejich odpuštění. Povinnost zaplatit splátky úvěru se pouze odkládá na později.

Úvěr je navíc i v průběhu ochranné doby dále úročený úrokovou sazbou sjednanou ve smlouvě. V důsledku tohoto úročení tak dojde k navýšení částky, kterou klient bude muset zaplatit.  

Je dobré mít na paměti, že pokud se finanční situace klienta zlepší a rozhodne se v průběhu ochranné doby úvěr doplatit, musí spolu se zbývající jistinou úvěru uhradit i úrok a pojištění za dobu již uběhlé části ochranné doby.

Hledáte rychlou půjčku online? Porovnejte nabídku rychlých půjček

Ochrannou dobu může využít každý, koho negativně finančně zasáhly dopady související s COVID-19.  Lze ji využít u úvěrů sjednaných před 26. 3. 2020. Ochrannou dobu není možné využít na tzv. revolvingové úvěry. Klienti mohou ochrannou dobu oznámit nejpozději do 30. 9. 2020.

Home Credit – žádost o odložení splátek

Jak na žádost o odložení splátek u Home Credit? Pro podnikatelské úvěry je nutné stáhnout si PDF formulář „Oznámení o využití ochranné doby pro podnikatele“, který je k nalezení na webových stránkách této společnosti. Tento formulář je následně nutné vyplnit a odeslat na:

  • Email: odklad@homecredit.cz
  • Adresu: Home Credit, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno

Pro spotřebitelské úvěry stačí vyplnit webový formulář na stránkách této společnosti. Je ovšem také možné stáhnout si a vyplnit formulář „Oznámení o využití ochranné doby ve formátu PDF“ a zaslat jej na výše zmíněný e-mail či adresu.

Ve webovém formuláři je nejprve nutné vyplnit základní údaje jako je jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

 Ve webovém formuláři je nejprve nutné vyplnit základní údaje.
Ve webovém formuláři je nejprve nutné vyplnit základní údaje.

Dále je třeba vyplnit kontaktní adresu a čísla smluv, u kterých je třeba splátku odložit. Také je nutné vybrat, do kdy chce klient využít ochrannou dobu.

Je potřeba vyplnit také kontaktní adresu.
Je potřeba vyplnit také kontaktní adresu.

MONETA odložení splátek

MONETA nyní vyřizuje odklad splátek, o který mohou požádat jak domácnosti, tak firmy bez jakéhokoliv zdůvodňování. Online formuláře, skrze které je možné o odklad splátek zažádat, jsou k dispozici na webových stránkách této společnosti.

Žádosti o odklad MONETA vyřizuje do druhého dne od jejich podání. Zpracování standardních požadavků na odklad splátek trvá několik hodin. Klienti jsou o zpracování žádosti informováni pomocí SMS nebo e-mailu následující den.

I v případě MONETY je splácení možné odložit do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020. Výhodou je, že není nutné chodit na pobočku. Odklad splátek se dá vyřídit online z domova pomocí Internet Banky. O odklad je možné požádat u Expres půjčky i u konsolidace půjček.

Požádat o odklad je možné i u Expres Plus, Konsolidace PlusExpres Business nebo u MONETA hypotéky. Prodloužení doby splácení se promítne do celkové splatné částky a úvěr tak bude dražší. Odklad splátek ovšem není reportován do registrů jako negativní záznam.

Jak na žádost o odklad splátek u MONETY? Na webových stránkách této společnosti je k nalezení formulář, který vyžaduje doplnění několika údajů. Nejprve se jedná o typ úvěru, číslo úvěrového účtu, jméno a příjmení či název firmy a rodné číslo.

Formulář je k nalezení na webových stránkách společnosti.
Formulář je k nalezení na webových stránkách společnosti.

Dalšími údaji jsou IČO, e-mailová adresa a telefon. Následně je třeba vybrat jednu z možností ochranné doby a zaškrtnout políčko, ve kterém klient potvrzuje, že si je vědom změn ve splácení, které s sebou ochranná doba přináší.

Je třeba si vybrat jednu z možností ochranné doby.
Je třeba si vybrat jednu z možností ochranné doby.

Equa bank odložení splátek

I u Equa bank platí, že o odklad splátek je možné zažádat v případě, že hrozí prodlení v důsledku koronaviru. Platí i to, že půjčky i hypotéky se v průběhu trvání odkladu splátek stále úročí, a tím se navýší celková dlužná částka.

Ovšem ani zde se po odkladu splátek klient nemusí bát negativního záznamu v registru. Equa bank na svých stránkách spustila aplikaci pro žádosti o odklad splátek úvěrů osobních půjček.

Klient po přihlášení vyplní jednoduchou online žádost, ve které zvolí počet měsíců, o který chcete splátky odložit. Aplikace poté klientovi ukáže, jak se v jeho případě zvolená doba odkladu promítne do doby splácení a do celkové zaplacené částky úvěru.

Pokud klient žádá o odklad u spotřebitelského úvěru, je mu ihned nastaven a vztahuje se již na nejbližší splátku. V případě hypoték je po vyplnění žádosti klient kontaktován bankéřem, který s ním nastaví odklad splátek dle potřeby.

I u Equa bank platí, že o odklad splátek je možné zažádat v případě, že hrozí prodlení v důsledku koronaviru.
I u Equa bank platí, že o odklad splátek je možné zažádat v případě, že hrozí prodlení v důsledku koronaviru.

Proficredit odložení splátek

Profi Credit je předním poskytovatelem nebankovních půjček. V souvislosti s mimořádnou situací se tato společnost také rozhodla nabídnout možnost využít odkladu splátek u svých úvěrů z důvodu dopadů pandemie COVID-19.

Proces vyřízení smlouvy se snaží minimalizovat nutný kontakt. Podání žádosti o půjčku je možné online nebo telefonicky. Základní ověření a sepsání žádosti je možné vyřídit po telefonu s operátory call centra. Ti žádost předají do obchodní sítě k podpisu.

Pokud klient preferuje možnost vyhnout se jakémukoliv kontaktu i při podpisu smlouvy, je možné se domluvit na vyřízení podpisu smlouvy přes poštu a zaslání potřebných dokumentů. Jak na online žádost o odložení splátek u této společnosti?

Pro využití možnosti odkladu splátek online je nutné vyplnit žádost, která je k nalezení na webových stránkách této společnosti. V tomto formuláři je potřeba vyplnit několik základních údajů.

Jedná se o jméno a příjmení či název, datum narození u fyzických osob, identifikační číslo u podnikatelů, bydliště či sídlo a číslo smlouvy o úvěru či podnikatelské zápůjčce, na kterou se oznámení vztahuje.

Dále je nutné vyplnit kontaktní údaje, na kterých je klient k zastižení. Jedná se o kontaktní e-mail, kontaktní adresu a telefon. Formulář po vytištění a podepsání klient naskenuje či nafotí a zašle na:

  • E-mail: odkladCovid19@proficredit.cz

Hledáte půjčku bez úroků? Porovnejte nabídku prvních půjček zdarma

Česká spořitelna odložení splátek

Také Česká spořitelna přijímá žádosti o odklad splátek úvěrů od klientů, jejichž schopnost splácet je ohrožena probíhající koronavirovou pandemií. Nejvíce se využívají žádosti o odklad spotřebitelských úvěrů. Značné procento tvoří odklad hypotečních úvěrů, zbylé žádosti tvoří odklad firemních úvěrů.

Individuální klienti mohou požádat o odklad splátek až o 6 měsíců. Spořitelna navíc po dobu odkladu neúčtuje klientům úroky z hypotečních úvěrů, takže celková jistina úvěru i doba splácení hypotečního úvěru se nemění. 

Firemní klienti, podnikatelé a OSVČ mohou požádat také až o 6 měsíční odklad splátek úvěru, aniž by po dobu odkladu byl snížen jejich rating. Konkrétní podmínky odkladu jsou řešeny individuálně.

Jak na žádost o odložení splátek? Stačí vyplnit jednoduchý webový formulář na webových stránkách této společnost, kterým klient požádá o ochrannou dobu do 31. 7. 2020 nebo 31. 10. 2020. Formulář je třeba vyplnit pro každý úvěr zvlášť. Za provedený úkon není účtován žádný poplatek.

  Formulář je třeba vyplnit pro každý úvěr zvlášť.
 Formulář je třeba vyplnit pro každý úvěr zvlášť.

Ve formuláři je nutné vyplnit, zda je klientem spotřebitel, podnikatel či právnická osoba. Dále je třeba doplnit kontaktní e-mail, telefonní číslo a vybrat produkt, u kterého klient požaduje využití ochranné doby. Kliknutím na modré tlačítko Odeslat se žádost odešle ke zpracování.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.