Státní dluhopisy – protiinflační Dluhopis republiky

Jedním ze způsobů, jak zhodnocovat své peníze, je nákup státních dluhopisů. Zajímat se o ně mohou jak firmy, podnikatelé, instituce, tak také obyčejní občané. Z finančního pohledu se nejedná o investici s vysokými výnosy. Řada lidí si je ovšem oblíbila především díky bezpečnosti a dlouhé době splatnosti. Kde lze státní dluhopisy koupit, kolik stojí a jaké výnosy od nich očekávat?

Státní dluhopisy představují nejsnadnější formu, jak může stát získat hotovost na svůj provoz“. Velmi často se z financí za státní dluhopisy buduje nová infrastruktura nebo se díky nim splácí státní dluh. Podobný princip platí i pro korporátní dluhopisy, které se vydávají za účelem získání finančních prostředků například na expanzi firmy, pořízení nových technologií, akvizice apod.

Dluhopisy (obligace) lze zjednodušeně vnímat jako půjčku. Ta je poskytována státu od jednotlivých investorů. Tuto půjčku stát investorům postupně splácí v předem stanovené době splatnosti a současně s tím hradí i úrokové sazby, tzv. kupóny.

Obvyklými nakupujícími státních dluhopisů jsou nejčastěji velké instituce (banky, fondy, pojišťovny), zahraniční investoři či cizí státy. Složení investorů je opravdu různorodé.

Repůjčka s odměnou až 10 000 Kč

Raiffeisenbank nabízí odměnu 2 000 Kč za každých 50 000 Kč převedených z jiné banky. Celkem lze v rámci refinancování získat až 10 000 Kč. Akce platí pro nové i stávající klienty.

Kolik ušetřím?

Státní dluhopisy vydává stát, resp. Ministerstvo financí. Emisi zajišťuje Česká národní banka, která se stará i o vyplácení úroků. Získané finanční prostředky stát využívá k různým účelům, ne vždy je však možné vyplácet výnos přímo ze zafinancovaných projektů. Důvodem je mimo jiné i fakt, že tyto projekty mohou mít podstatně delší návratnost, přičemž výnosy se musí vyplácet pravidelně v rámci předem stanovené splatnosti. Úroky se tak obvykle vyplácejí z daní.

V posledních letech se Ministerstvo financí České republiky rozhodlo emitovat státní dluhopisy také pro fyzické osoby. Cílem těchto státních dluhopisů pro občany České republiky má být možnost nabídnout jim zhodnocení úspor za stejných podmínek, jako mají velké instituce.

Úroky státních dluhopisů se vyplácejí z daní.

Jak vybírat státní dluhopisy a kde je koupit?

Státní dluhopisy se mohou rozdělit podle splatnosti na krátkodobé (max. do 1 roku), střednědobé (od 1 roku do 10 let) a dlouhodobé (delší 10 let). Český stát vydává dluhopisy s nejdelší splatností 50 let, nejčastěji se ale jedné o dluhopisy se splatností 10 až 15 let. Další rozdělení státních dluhopisů lze podle výnosu.

Pro koho jsou vydávané dluhopisy určeny specifikuje Ministerstvo financí na svém webu vždy u příležitosti emise.

A kde koupit státní dluhopisy pro občany (Dluhopis Republiky) či jiné spořicí státní dluhopisy? Zájemce je může pořídit osobně na pobočkách oficiálních distributorů nebo skrze elektronický přístup ke správě majetkového účtu.

Potřebujete peníze bez čekání? S MONETA Expres půjčkou lze získat až 800 000 Kč do 5 minut od schválení žádosti.

Distributoři jsou smluvní partneři Ministerstva financí, u kterých lze požádat o pořízení státních dluhopisů. Poskytují také další navazující služby majitelům účtů. V současnosti nabízí státní dluhopisy Česká spořitelna a ČSOB. Seznam poboček a veškeré další informace o dluhopisech se nachází na webových stránkách www.sporicidluhopisycr.cz.

Jak investovat do státních dluhopisů krok za krokem

Všem, kteří chtějí investovat do státních dluhopisů pro občany, se hodí podrobný návod, jak na to. Především lidé, kteří doposud se státními dluhopisy nemají zkušenosti, se celého procesu obávají. Je to ovšem jednodušší, než si mnozí z nich myslí.

V první řadě se budoucí investor musí dostavit na pobočku distributora státních dluhopisů. Veškeré kontakty se dají najít na výše zmíněné oficiální webové stránce. V současnosti lze o úpis požádat v ČSOB a České spořitelně. Následující tabulka zobrazuje nejdůležitější kontakty, na kterých lze zjistit podrobnosti:

DistributorČíslo informační linkyInternetové stránky
Československá obchodní banka, a.s.800 300 300www.csob.cz
Česká spořitelna, a.s.800 207 207www.csas.cz

U distributora je nutné požádat o úpis alespoň 1 000 ks libovolné emise. Po zaplacení příslušné částky dojde k automatickému založení elektronického přístupu k majetkovému účtu.

Jaké smlouvy se při žádosti podepisují? U České spořitelny se jedná o Smlouvu o investičních službách a Žádost o úpis státních dluhopisů ČR. U ČSOB podepisuje její klient Komisionářskou smlouvu a také Žádost o úpis státních dluhopisů ČR. Pokud není zájemce o dluhopisy klientem ČSOB, podepisuje navíc Identifikační list.

Po podepsání všech potřebných dokumentů je čas na zaplacení. Cena za pořizované dluhopisy se hradí vždy do stanoveného data – obvykle se jedná o termín několik dnů po ukončení upisovacího období. Například 6. upisovací období končí 13. 3. 2024, datum splatnosti je stanoveno na 16. 3. 2024. Pakliže dluhopisy nejsou v tomto termínu uhrazeny, dochází ke stornování žádosti o úpis.

Pokud úpis probíhá u distributora, hradí se částka na platební účet distributora. Pokud k úpisu došlo prostřednictvím elektronického přístupu, hradí se částka na účet Ministerstva financí. V případě druhé varianty je také možné si úhradu ověřit právě skrze elektronický přístup k majetkovému účtu. Na něj jsou zakoupené dluhopisy přepsány k datu vydání.

Novým investorům se jistě bude také hodit slovníček základních pojmů. Níže uvedená tabulka obsahuje význam nejzákladnějších termínů, se kterými se může zájemce o spořicí státní dluhopisy setkat.

TermínVýznam
DistributorDistributor je smluvním partnerem Ministerstva financí. Prostřednictvím distributora se žádá o úpis spořicích státních dluhopisů. Distributor poskytuje vlastníkům spořicích státních dluhopisů i další související služby.
EmiseSoubor dluhopisů vydávaných na základě týchž emisních podmínek majících stejné datum vydání a stejné datum splatnosti. Emise může být vydávána postupně po částech (tranších).
Emisní kurzPeněžní částka, za kterou Ministerstvo financí vydává (vydalo) spořicí státní dluhopis. Je určena procentem z jmenovité hodnoty spořicího státního dluhopisu.
EmitentOsoba, která dluhopis vydává. Emitentem spořicích státních dluhopisů je Ministerstvo financí.
Jmenovitá (nominální) hodnotaDlužná částka, kterou je emitent k datu splatnosti dluhopisu povinen jeho vlastníkovi splatit. Též jako nominální hodnota dluhopisu či jistina.
Majetkový účetÚčet, na němž se evidují spořicí státní dluhopisy vlastníka v evidenci vedené Ministerstvem financí. Tento účet se každému zájemci o spořicí státní dluhopisy automaticky zřizuje po podání žádosti o jejich pořízení či jiných žádostí souvisejících se spořicími státními dluhopisy.
Reinvestice dluhopisůJmenovitá hodnota dluhopisů, popř. poslední výnos dluhopisu v souladu s příslušnými emisními podmínkami všech nebo části původních dluhopisů vlastníka nejsou vyplaceny bezhotovostním převodem na peněžní účet vlastníka dluhopisů, ale jsou reinvestovány do předem určených dluhopisů. Reinvesticí dluhopisů se rozumí pořízení dalších spořicích státních dluhopisů ve jmenovité hodnotě odpovídající jmenovité hodnotě, popř. poslednímu výnosu dluhopisu v souladu s příslušnými emisními podmínkami všech nebo části původních dluhopisů vlastníka
Spořicí státní dluhopisyZaknihované cenné papíry, které vydává Ministerstvo financí, jsou evidovány v elektronické podobě v evidenci vedené Ministerstvem financí. Spořicí státní dluhopisy nejsou obchodovatelné na regulovaném trhu, např. na burze cenných papírů, a mají vyloučenou nebo omezenou převoditelnost. Spořicí státní dluhopisy mohou upisovat pouze osoby uvedené v příslušných emisních podmínkách.
Upisovací obdobíObdobí, během kterého Ministerstvo financí sbírá prostřednictvím distributorů požadavky na nákup nabízených spořicích státních dluhopisů.
UpisovatelOsoba, která v souladu s příslušnými emisními podmínkami podá žádost o úpis dluhopisů, uhradí cenu těchto dluhopisů a stane se vlastníkem dluhopisů.
ÚpisProces, během kterého Ministerstvo financí sbírá prostřednictvím distributorů požadavky na nákup spořicích státních dluhopisů a přijímá úhradu jejich ceny.
Výnos dluhopisuČástka, kterou platí Ministerstvo financí vlastníkovi spořicích státních dluhopisů za půjčení peněžních prostředků.

Zdroj: sporicidluhopisycr.cz

Elektronický přístup k majetkovému účtu

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu se zdarma zřizuje automaticky každému, kdo podá žádost o úpis dluhopisu prostřednictvím distributora, a to po uhrazení ceny pořizovaných dluhopisů. Přihlašovací údaje k účtu se zájemci z bezpečnostních důvodů zasílají zčásti na mobilní telefon a zčásti poštou.

Elektronický přístup umožňuje nepřetržitý a zabezpečený přístup k informaci o stavu majetkového účtu a k jeho částečné správě. Jeho prostřednictvím lze například podávat požadavky na:

 • úpis dluhopisů
 • reinvestici jmenovité hodnoty
 • předčasné splacení státních dluhopisů

A to vše bez nutnosti navštívit pobočky distributora. Elektronický přístup také vlastníkovi majetkového účtu umožňuje měnit či aktualizovat některé osobní informace – například adresu nebo číslo bankovního účtu. A také lze zdarma generovat výpisy z majetkového účtu – až 365x ročně, 1x denně. Papírové výpisy jsou zpoplatněny stejně jako služby, o které by člověk žádal prostřednictvím distributora.

První Zaplo půjčka zdarma

Rychlá online půjčka až 16 000 Kč s úrokem 0 % a bez poplatků. Peníze přichází na účet do 15 minut. Zaplo dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější a nejpopulárnější nebankovní společnosti.

Mám zájem

Dluhopis Republiky

Státní dluhopis pro občany dostal honosný název Dluhopis Republiky a má splatnost 6 let. Pro stát má držení dluhopisů občany České republiky hned dvojí výhodu:

 • dochází díky tomu k diverzifikaci rizik
 • státní dluh drží kromě zahraničních investorů také občané, čímž se zvyšuje státní stabilita

Nákup Dluhopisu Republiky představuje jeden z nejbezpečnějších způsobů spoření. Občané mají v současnosti na výběr ze tří typů Dluhopisu Republiky, které se liší především mírou zhodnocení:

 • dluhopis s fixním výnosem – konstantní roční výnos
 • dluhopis protiinflační – výnos podle vývoje spotřebitelských cen s navýšením o marži 0,5 %
 • dluhopis reinvestiční – rostoucí roční výnos

Nejžádanější byl dosud dluhopis protiinflační, který je také investičně nejzajímavější. Lidé si mohou pořídit nejméně 1 000 ks dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Investované finance je možné získat zpět. Stát nabízí předčasné splacení, a to bez jakékoliv finanční penalizace.

Kde koupit protiinflační dluhopisy?

Dluhopis Republiky a jednotlivé emise

Dluhopis Republiky nemá příliš dlouhou historii. Pilotní fáze byla zahájena teprve 3. prosince 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Od této doby již proběhlo několik upisovacích období, jejich přehled se nachází v následující tabulce:

Upisovací obdobíDatum vydání (emise)Datum splatnostiHodnota nakoupených dluhopisů
03.12.2018 – 18.01.2019 01.02.2019 01.02.2025 2,92 miliard
21.01.2019 – 15.03.2019 01.04.2019 01.04.2025 900,6 milionů
18.03.2019 – 14.06.2019 01.07.2019 01.07.2025 5,5 miliard
01.07.2019 – 13.09.2019 01.10.2019 01.10.2025 1,2 miliard
16.09.2019 – 20.12.2019 02.01.2020 02.01.2026 1,7 miliard
23.12.2019 –
13.3.2020
01.04.202001.04.20262,1 miliard
16.03.2020 –
12.06.2020
01.07.202001.07.20262,3 miliard
15.06.2020 –
18.09.2020
01.10.202001.10.20264 miliard
21.09.2020 –
22.12.2020
31.12.202031.12.20265 miliard
23.12.2020 –
19.03.2021
01.04.202101.04.20273,2 miliard
22.3.2021 –
18.6.2021
01.07.202101.07.20274,4 miliard
21.6.2021 –
17.9.2021
01.10.202101.10.20275,5 miliard
20.9.2021 –
23.12.2021
03.01.202203.01.202841,1 miliard

Zdroj tabulky: https://www.mfcr.cz/

Jak z tabulky vyplývá, páté upisovací období končilo těsně před svátky tak, aby případní zájemci mohli Dluhopis Republiky pořídit také jako zajímavý vánoční dárek.

Pro toho, kdo chce věnovat Dluhopis republiky jako dárek, je připraven speciální Dárkový certifikát.

Vydávání státní dluhopisů pro občany v roce 2022 pokračovalo. A to tak, aby na sebe jednotlivá upisovací období navazovala a byl tím pádem zajištěný jejich nepřetržitý prodej.

Potvrzuje to 6. upisovací období od 23. 12. 2019 do 13. 3. 2020 s emisí 1. 4. 2020 a splatností 1. 4. 2026. I v tomto upisovacím období jsou v nabídce všechny tři typy Dluhopisu Republiky. Minimálně jde zakoupit 1 000 ks dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota za 1 ks činí 1 Kč. Minimální investice tak čítá 1 000 Kč. Naopak maximálně lze pořídit 5 000 000 ks dluhopisů.

Úrokové sazby u Dluhopisu Republiky

Jak již bylo zmíněno, výnosy u státních dluhopisů nepatří k nejvyšším. Názory, zda se vyplatí investovat do státních dluhopisů pro občany, se různí. Pokud někdo požaduje především vysoké výnosy, pak se mu Dluhopis Republiky nedá příliš doporučit.

Pokud ale někdo požaduje především bezpečnou investici bez ohledu na nižší výnos, může o nákupu státního dluhopisu uvažovat. A o jakých úrocích je aktuálně řeč? Například pro emisi s datem vydání 1. 4. 2020 se jednalo o následující úrokové sazby:

 • dluhopis s fixním výnosem = 1,50 %
 • dluhopis proti-inflační = výnos kopíruje vývoj spotřebitelských cen a je navýšen o marži 0,50 %
 • dluhopis reinvestiční = průměrný výnos stanoven na 1,62 %

Statistiky uvádějí, že průměrný věk držitele Dluhopisu Republiky dosahuje zhruba 55,9 let. Znamená to tedy, že příliš neoslovuje mladou generaci. Ta je ochotna za účelem vyšších výnosů jít i do rizikovějších investic.

Podíl držitelů dluhopisů pro fyzické osoby na celkovém státním dluhu

I když se obecně emise Dluhopisu Republiky považují za úspěšné a díky tomu se naplánovaly i další v roce 2022 a 2023, činí podíl dluhopisů pro občany na celkovém státním dluhu ani ne 4 %, konkrétně se jedná o 3,2 %. Celková jmenovitá hodnota v oběhu k lednu 2022 dosahovala 80,1 miliard korun.

Dosavadní počet držitelů Dluhopisu Republiky činí 71 018, z čehož naprostá většina má zřízený elektronický přístup. Medián počtu držených dluhopisů jedním držitelem činí 500 000 kusů.

Státní protiinflační dluhopis – co to bylo?

Investoři z řad občanů měli dříve největší zájem jednoznačně o protiinflační Dluhopis Republiky. Jako jediný totiž zřejmě dokázal ochránit kupní sílu peněz v čase. Jeho výnos se odvíjel od meziročního vývoje spotřebitelských cen za duben daného roku. K tomuto údaji se pak připočítávala navíc marže 0,5 %. Nemohlo se tak stát to, co není neobvyklé například u některých spořicích účtů, že výnos nepokryl ani inflaci.

Investor navíc mohl bez jakýchkoliv sankcí počítat s tím, že bylo možné dluhopisy předčasně prodat – nebylo nutné vyčkávat celých 6 let. Mohlo se tak jednat o jednoletý či dvouletý vklad se sympatickým úrokem. Předčasný prodej ovšem měl svoje pravidla.

Patřilo k nim například to, že byl odkup omezen množstvím. Předčasně bylo možné splatit maximálně 500 000 kusů dluhopisů + 50 % z drženého objemu nad toto množství. Pokud tak člověk vlastnil 1 000 000 ks státního protiinflačního dluhopisu, mohl požadovat předčasné splacení pro 750 000 ks. Celý proces nebyl zatížen žádnými poplatky nebo sankcemi. Tím měla investice do dluhopisů obrovskou výhodu oproti například termínovaným vkladům, kde předčasné vybrání finančních prostředků bývá sankcionováno.

Nevýhodou státních protiinflačních dluhopisů bylo však to, že jejich úpis směl probíhat pouze prostřednictvím elektronického přístupu k majetkovému účtu. Pro zcela nového investora to znamenalo, že nejprve musel koupit u distributora reinvestiční Dluhopis Republiky (opět min. investice 1 000 Kč), zaplatit za ně a teprve poté se mu automaticky elektronický přístup zařídil.

Veškeré informace o státních dluhopisech se nachází na portálu www.sporicidluhopisycr.cz. Součástí webových stránek jsou také kalkulačky pro jednotlivé typy Dluhopisu Republiky. Díky tomu si každý rychle a snadno spočítá výnos a snadněji se tak rozhodně, jakému typu dá přednost.

Další možnosti zhodnocení peněz

Současnost nabízí možností, jak zhodnotit své peníze, velmi mnoho. K dispozici jsou bezpečné i rizikovější formy investic s různými výnosy.

Především pro konzervativnější investory se hodí běžně nabízené spořicí účty nebo termínované vklady. Jedná se o způsob poskytující velkou míru bezpečnosti, ale obvykle také nižší výnosy. Hodí se pro lidi, kteří mají volné finanční prostředky a nechtějí je jen nechat ležet na běžných účtech. Raději je proto uloží alespoň s nějakým úrokem právě do zmiňovaných spořících účtů nebo termínovaných vkladů.

Zkušenější investoři se mohou pustit do dluhopisů společností či bank (např. Creditas dluhopisy) nebo podílových fondů. Jedná se již o rizikovější investici, ale zvládne ji i začátečník, který se v problematice alespoň trochu zorientuje.

Další možnosti zhodnocení peněz představuje například nákup nemovitosti nebo oblast kryptoměn.

FAQ – Často kladené otázky

Kde koupit státní dluhopisy?

Státní dluhopisy lze získat u České spořitelny, ČSOB a dalších smluvních partnerů Ministerstva financí. Seznam poboček je k dispozici na  www.sporicidluhopisycr.cz.

Jsou státní dluhopisy bezpečné?

Ano. Dluhopisy Republiky jsou jedním z nejbezpečnějších forem spoření. Lze si vybrat ze tří typů zhodnocení.

Jsou státní dluhopisy určené i běžným občanům?

Ano. Státní dluhopisy jsou určeny i fyzických osobám. Dluhopis Republiky má splatnost 6 let, ovšem stát umožňuje i předčasné splacení bez sankcí.

Jaké jsou nevýhody státních dluhopisů?

 • Velmi nízký výnos.
 • Vlastník dluhopisů neví, jak bylo s jeho penězi naloženo, kam je stát investoval.
 • Mírné riziko, že stát nebude schopný své závazky splatit, např. z důvodu ekonomické krize.

Jaké jsou výhody státních dluhopisů?

 • Dlouhá splatnost.
 • Relativně bezpečná investice.
 • Možnost předčasného splacení bez sankcí.
 • Od 1. ledna 2021 výnos nepodléhá zdanění.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.