Půjčky pro cizince – rychle a online – srovnání

Půjčky pro cizince lze za zpřísněných podmínek sehnat v České republice jak u bankovních, tak nebankovních společností. Co vše je k tomu potřeba? O jakých zpřísněných podmínkách je řeč? A na které společnosti se cizinec v ČR může obrátit? Odpovědi na tyto otázky poskytuje následující článek.

V rámci bankovních společností jsou podmínky pro cizince, kteří si chtějí půjčit, přísnější než v případě nebankovních institucí. Většina bank vyžaduje získané české občanství nebo trvalý pobyt na území ČR. Jen vzácně se objevuje možnost půjčit cizincům s přechodným (i když dlouhodobým) pobytem na území v ČR.

Jednodušší to při žádání bankovního úvěru na území ČR mají například Slováci nebo občané Evropské unie. Naopak u osob pocházejících ze zemí mimo EU je schválení úvěru nebo nebankovní půjčky složitější proces už jen kvůli dokládání spousty různých dokumentů a dokladů.

Časté podmínky u půjčky pro cizince

Bankovní i mnohé nebankovní instituce po cizincích často vyžadují různé dokumenty a doklady, které je nutné při žádání o půjčku pro cizince doložit. Často se jedná například o:

 • povolení k pobytu – trvalý/přechodný pobyt – někdy i rozhodnutí o udělení víza
 • osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas, mezinárodní řidičský průkaz apod.)
 • doložení o příjmu, někdy i pracovní smlouvy
 • bonita (schopnost splácet) žadatele
 • dostatečné příjmy (tedy i úvěruschopnost)
 • bezdlužnost (žádné záznamy v registrech apod.)
 • doložení o délce pobytu v ČR a podobně

Při žádostech o krátkodobé půjčky se ve většině případech, pokud cizinec splní veškeré klíčové podmínky dané společnosti, dá na půjčku pro cizince dosáhnout.

V případě, že si chce cizinec půjčit s delší dobou splatnosti úvěru, je nutné, aby jeho pobyt v ČR byl delší než doba splácení.

V rámci bankovních i nebankovních poskytovatelů půjček se rozlišují dva typy cizinců:

 • cizinci s trvalým pobytem na území ČR
 • cizinci s přechodným pobytem na území ČR

Některé společnosti v případě žádání půjčky u cizince s přechodným pobytem na území ČR vyžadují tzv. spoludlužníka, který má v České republice trvalý pobyt nebo je jejím občanem.

Některé nebankovní společnosti mnohdy tolik dokumentů ale nevyžadují. V čem se liší? Jaké jsou jejich podmínky? Které jsou výhodné a které naopak? A které z bankovních institucí jsou ochotné cizincům na území ČR půjčit?

Úvěry proc cizince poskytují i některé bankovní společnosti, je však potřeba doložit více dokladů a dokumentů.

Půjčky pro slováky

Asi není překvapením, že nejjednodušší to mají v Česku s žádostí o půjčku Slováci. Výhodu mají Slováci logicky například ve výborné znalosti českého jazyka, tak je pro ně jednoduché se zorientovat v nabídce a podmínkách poskytovatelů půjček. Některé banky i nebankovní společnosti cílí se svou nabídkou na cizince a půjčky pro Slováky patří v této nabídce mezi nejvíce žádané, přestože úvěry jsou poskytovány i dalším cizincům, především pak cizincům ze zemí v EU.

Bankovní úvěry pro cizince

Z bankovních společností, které jsou ochotné půjčit cizinci s trvalým přechodem v ČR, je možné vyjmenovat například:

V čem se půjčky pro cizince poskytované těmito třemi bankovními společnosti liší? Jaké mají podmínky?

1. Air Bank půjčka pro cizince

Air Bank při žádosti o půjčku pro cizince vyžaduje následující dokumenty:

 • doklady – 2 různé typy:
  • občanský průkaz
  • cestovní pas
  • potvrzení o povolení pobytu
  • národní doklad totožnosti (jen pro občany EU)
  • řidičský průkaz
 • potvrzení o příjmu, například:
  • potvrzení o výši příjmu, ne však starší 30 dní
  • výpisy z účtu za poslední 3 měsíce — musí se jednat o výpisy z účtu, na který dostává žadatel o půjčku výplatu; výpisy musí být kompletní a s označením čísla účtu, majitele účtu a jeho adresou)

Na webových stránkách společnosti je dostupná Air Bank půjčka – kalkulačka, která slouží k orientačním výpočtům úrokové sazby a RPSN.

Air Bank půjčka má všeobecně velmi dobrá hodnocení a recenze, lidé chválí hlavně jednoduchost sjednání, nízkou úrokovou sazbu při včasném splácení nebo absenci nesmyslných poplatků.

Rychlý přehled Air Bank půjčky:

 • Výše úvěru: 5000 Kč – 900 000 Kč
 • Doba splatnosti: 6 – 92 měsíců
 • RPSN: od 5,02 % do 19,46 %
 • Úrok: již od 3,9 % do 17,9 %
 • Doložení příjmu: ano
 • Kontrola registru dlužníků: ano
 • Půjčka pro cizince: ano (pouze pro ty s trvalým pobytem)

2. Equa bank – Minutová půjčka i pro cizince

Equa bank vedle běžných bankovních účtů cizincům nabízí i možnost zažádat o Minutovou půjčku Equa bank. Žadatel cizí národnosti však musí splňovat následující podmínky:

 • být starší 18 let
 • doložit potvrzení o trvalém či přechodném pobytu na území ČR
 • doložit pravidelný příjem
 • vlastnit bankovní účet u společnosti Equa bank (pokud ho nemá, bude mu zřízen během žádosti o Equa bank půjčku)

Rychlý přehled Equa bank Minutové půjčky:

 • Výše půjčky: 5 000 Kč – 700 000 Kč
 • Doba splácení: 3 – 120 měsíců
 • Úroková sazba: od 4,8 % p. a.
 • RPSN: od 4,9 %
 • Doložení příjmu: ano
 • Kontrola registru dlužníků: ano
 • Půjčka pro cizince: ano (s trvalým i přechodným dlouhodobým pobytem)

3. Komerční banka – půjčka pro cizince

O Osobní půjčku v Komerční bance může zažádat každý, kdo má české občanství, trvalý pobyt na území České republiky či povolení k pobytu v ČR. Dokládají se následující dokumenty:

 • 2 doklady totožnosti (např. občanský průkaz a cestovní pas)
 • potvrzení o příjmu či daňové přiznání (včetně dokladu o zaplacení daně)

Rychlý přehled osobní půjčky od Komerční banky:

 • Výše půjčky: 10 000 Kč – 2 500 000 Kč
 • Doba splácení: 12 – 96 měsíců
 • Úroková sazba: od 4,7 % do 12,9 % p.a.
 • Doložení příjmu: ano
 • Kontrola registru dlužníků: ano
 • Půjčka pro cizince: ano (s trvalým i přechodným dlouhodobým pobytem)
Nebankovní společnosti nabízí cizincům i rychlé a online sjednávání půjček. Je však třeba dávat pozor při správném výběru. U bankovních produktů může schválení půjčky pro cizince trvat déle, nabízí však jistotu a 100% bezpečí.

Nebankovní půjčky pro cizince

V rámci bankovních společností, které jsou ochotné cizincům půjčit, je společně s žádostí o půjčku nutné doložit i množství dokladů a dokumentů. Často tomu tak je i u nebankovních sektorů, v jejich případě je však schvalování půjčky pro cizince mnohem rychlejší a některé nebankovní společnosti nevyžadují doložení tolika písemností.

Lidé s cizí státní příslušností se však mnohdy v českém prostředí tolik neorientují a mnohem snadněji se mohou stát obětí podvodu nebo lichvy, je proto potřeba obracet se na 100% bezpečné a prověřené nebankovní společnosti poskytující úvěry i cizincům.

Proces schvalování může být však při žádosti o půjčku podané cizincem i v rámci nebankovního sektoru zdlouhavý, avšak mnozí poskytovatelé nabízí možnost sjednat půjčku online a bez zbytečného papírování, čehož mohou využít i žadatelé s cizí státní příslušností.

I mnohé nebankovní společnosti však vyžadují při poskytování úvěru cizincům rozličné podmínky pro jejich schválení.

Které nebankovní společnosti poskytují půjčky pro cizince rychle a online?

Cizinci mají u nebankovních společností větší možnost, že jejich žádost o půjčku bude schválena. Často nepotřebují ani takové množství doložených dokladů a dokumentů.

Mezi prověřené poskytovatele nebankovních půjček pro cizince se řadí například:

Následující tabulka srovnává jednotlivé půjčky těchto poskytovatelů v rámci výše půjčky, úroku, RPSN a době splatnosti:

PůjčkaVýše půjčkyÚroková sazbaRPSNDoba splatnosti
Zonky20 000 – 900 000 Kč2,99 % – 19,99 %max 31, 94 %6 – 84 měsíců
Zaplo1 000 – 30 000 Kčod 279,83 % od 1 141,2 %7 – 30 dní
Kamali1 000 – 20 000 Kčod 0 % od 48 %14 – 30 dní
Cofidis20 000 – 500 000 Kč od 5,49 % od 5,63 %12 – 84 měsíců
Provident3 000 – 170 000 Kč od 6,21 % max 319,42 %4 – 48 měsíců

Zonky

Projekt známý pod jménem Zonky se řadí mezi tzv. P2P půjčky, v rámci kterých lidé půjčují lidem.

Výše Zonky půjčky se pohybuje v rozmezí 20 000 Kč až 750 000 Kč, doba splatnosti je 6 až 84 měsíců. Úroková sazba začíná na 2,99 % a končí na 19,99 %, RPSN se pak pohybuje do maximální výše 31,94 % p. a.

Při žádosti o Zonky půjčku je nutné být občanem ČR starším 18 let – Zonky však půjčuje i cizincům, kteří jsou:

 • občany EU s trvalým pobytem na území ČR
 • občany Ukrajiny s trvalým pobytem na území ČR

Zonky tedy půjčí cizincům, kteří mají na území ČR trvalý pobyt, neposkytne však půjčku takovým cizincům, kteří zde mají pobyt jen přechodný. Sjednání Zonky půjčky však může trvat déle, nejedná se tedy o rychlou půjčku pro cizince.

Podmínky pro sjednání Zonky půjčky jsou následovné:

 • občan ČR starší 18 let (nebo cizinec z EU či Ukrajiny s trvalým pobytem na území ČR)
 • vlastnit běžný bankovní účet
 • doložit 2 doklady totožnosti
 • doložit pravidelné příjmy
 • náhled do registru dlužníků

Zonky neposkytuje úvěr lidem v insolvenci, s exekucemi nebo s aktuálními problémy v rámci splácení jiných půjček a úvěrů. V případě Zonky půjčky se nejedná o půjčku bez doložení příjmů ani o půjčku pro zadlužené.

Zonky však může posloužit jako online půjčka pro cizince, pokud však splní výše uvedené podmínky a doloží veškeré potřebné dokumenty a doklady při žádání o Zonky půjčku.

Zaplo

Zaplo se řadí mezi tzv. mikropůjčky, o kterou může i cizinec (avšak jen se získaným českým občanstvím nebo trvalým pobytem na území ČR) zažádat rychle a online. Zaplo může mimo jiné posloužit jako rychlá půjčka pro cizince.

Zaplo nabízí první půjčku zdarma. V případě, že si klient půjčuje poprvé, je maximální výše úvěru 16 000 Kč s nulovým úrokem i RPSN. Často je Zaplo půjčka volena například jako půjčka do výplaty.

Výše Zaplo půjčky se pohybuje od 1 000 Kč do 30 000 Kč s dobou splatnosti pohybující se v řádech dnů (7-30 dní), jedná se tedy o krátkodobou půjčku.

Podmínky při žádosti o Zaplo půjčku:

 • mít české občanství nebo trvalý pobyt na území ČR
 • věk minimálně 18 let
 • bezdlužnost
 • doložit OP nebo potvrzení o trvalém pobytu
 • doložit pravidelný příjem
 • kontrola registrů
 • prověřování bonity žadatele
 • poplatek 1 Kč k ověření bankovního účtu

Kamali

Velkou výhodou u Kamali půjčky oproti jiným nebankovním společnostem je, že při žádání není nutné dokládat příjem. Žadatel nemusí dokládat ani své zaměstnání, jedná se tedy o půjčku pro nezaměstnané.

Kamali však kontroluje registry, proto tato půjčka není produktem určeným pro osoby zadlužené nebo v exekuci. Nabízí však svou první půjčku (v maximální výši 10 000 Kč) zdarma, pokud ji klient splatí do 14 dní. V případě splacení do 30 dní činí poplatek 33 Kč za každou tisícikorunu.

Stálým klientům pak Kamali nabízí úvěr v rozmezí 1 000 Kč až 20 000 Kč s dobou splatnosti 12 až 96 měsíců.

Klient s českou národností nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR může zažádat o Kamali půjčku z pohodlí domova – může tedy posloužit jako rychlá online půjčka pro cizince.

Nejedná se však o půjčku pro cizince s přechodným pobytem nebo cizincům bez pobytu na území ČR.

Podmínky Kamali půjčky pro cizince:

 • mít minimálně 18 let
 • mít trvalý pobyt na území ČR
 • doložit platný občanský průkaz nebo doklad o trvalém pobytu
 • náhled do registrů – žadatel nesmí být v insolvenci či exekuci
 • vlastní bankovní účet

Cofidis

Další nebankovní společností, která ve svém portfoliu poskytuje úvěry cizincům s možností rychlého sjednání online, je Cofidis.

Žadatel může o Cofidis půjčku zažádat v rozmezí od 20 000 do 500 000 Kč s dobou splatnosti 12-84 měsíců. Úroková sazba se pohybuje od 5,49 %, RPSN začíná na 5,63 % p. a.

Kromě půjčky pro jednotlivce nabízí Cofidis například i partnerskou půjčku – podmínkou je však společné soužití obou žadatelů (nikoliv vztah), nebo třeba novomanželskou půjčku.

Cizinci, kteří chtějí zažádat o Cofidis půjčku, musí splňovat následující podmínky:

 • být občanem ČR nebo SR s trvalým pobytem
 • být starší 18 let
 • doložit pravidelný příjem
 • být bez negativního zápisu v registrech dlužníků
 • vlastnit bankovní účet
 • platný telefonický kontakt

Provident

Provident nabízí možnost zažádat o půjčku pro cizince rychle a online. Tato nebankovní společnost nabízí hned dva způsoby vyplacení Provident půjčkybezhotovostně, tedy převodem na bankovní účet, a hotovostně.

Stejně jako výplata probíhá ve dvou variantách splácení půjčky. Hotovostně přímo Provident finančnímu asistentovi, bezhotovostně převodem z účtu. Lze splácet týdně i měsíčně.

Částka, kterou Provident svým žadatelům půjčuje, se pohybuje ve výši od 3 000 Kč do 170 000 Kč se splatností 4-48 měsíců. Úroková sazba začíná na 6,21 %, RPSN dosahuje maximálně 319,42 %.

Cizinec žádající o půjčku u Providentu musí splňovat a doložit následující:

 • minimální věk 18 let
 • OP nebo cestovatelský pas nebo potvrzení o trvalém či dlouhodobém pobytu
 • doklad o trvalém příjmu
 • náhled do registrů dlužníků

V případě Provident půjčky se jedná o takový úvěr, který je jako jeden z mála poskytovaný i cizincům s přechodným, avšak dlouhodobým pobytem.

Takových společností – ať v bankovním či nebankovním sektoru – které jsou ochotné poskytnout půjčku i cizincům s přechodným pobytem na území ČR existuje několik, je však nutné je vždy řádně prověřit (například u právníka, u klientů se zkušenostmi, přes internetové recenze na prověřených portálech – např. přes Navigátor úvěrů, apod.).

recenzesrovnánízkušenosti

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Naše srovnání půjček vám ušetří spoustu času a nasměrují vás k té nejlepší půjčce.