Co je revolvingový úvěr?

Na trhu existuje celá řada úvěrových produktů. Jedním z nich je revolvingový úvěr, který se hodí pro podnikatele nebo menší firmy, avšak má svůj význam i pro soukromé osoby. Jedná se o druh krátkodobého spotřebitelského úvěru, který lze při splnění konkrétních podmínek opět začít čerpat bez nutnosti uzavírat novou smlouvu. Jaké parametry má běžný revolvingový úvěr a kdo ho nabízí?

Revolvingový úvěr lze vnímat jako určitou finanční rezervu. Ve chvíli, kdy to je potřeba, lze čerpat celý úvěr nebo jen jeho část. Pakliže aktuálně není potřeba finanční injekce, úvěr se nečerpá a nehradí se tím pádem ani žádné měsíční splátky.

Ke splácení úvěru nejčastěji dochází v podobě pravidelných měsíčních splátek. Někteří poskytovatelé revolvingového úvěru ale umožňují také jednorázové splacení celého úvěru, a to bez jakéhokoliv poplatku nebo sankce. Pro revolvingový úvěr bývá typické stanovení minimální splátky, která se odvíjí od celkového úvěrového rámce.

U mnoho půjček při včasném splácení je první půjčka zdarma, takové podmínky nabízí i Zaplo půjčka.

Co je revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr je forma úvěru poskytovaná finanční institucí, která poskytuje dlužníkovi možnost čerpat nebo čerpat, splácet a znovu čerpat. Tento typ úvěru je považován za flexibilní nástroj financování díky svým podmínkám pro splácení a opětovné čerpání.

Revolvingový úvěr není považován za termínovaný úvěr, protože během přidělené doby umožňuje dlužníkovi úvěr splatit nebo znovu vybrat. Naproti tomu termínovaný úvěr poskytuje dlužníkovi finanční prostředky, po nichž následuje pevný splátkový kalendář.

Jak funguje revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr je obvykle variabilní úvěrová linka, kterou využívají veřejné i soukromé podniky. Tato linka je variabilní, protože úroková sazba úvěrové linky může kolísat. Jinými slovy, pokud se na úvěrových trzích zvýší úrokové sazby, může banka zvýšit úrokovou sazbu úvěru s proměnlivou sazbou.

Sazba je často vyšší než sazby účtované u jiných úvěrů a mění se s hlavní úrokovou sazbou nebo jiným tržním ukazatelem. Finanční instituce si obvykle účtuje poplatek za prodloužení úvěru.

Obvyklé parametry revolvingového úvěru

Princip revolvingového úvěru spočívá především v tom, že není nutné neustále podepisovat nové a nové smlouvy. Stačí, když klient splatí sjednanou část z dlužné částky a může si za stejných podmínek půjčit znovu, a to až do výše sjednaného úvěrového rámce. Bez zbytečného schvalovacího procesu, tudíž bez prodlení.

Úrok, který se hradí v souvislosti s revolvingovým úvěrem, nepatří k nejnižším na trhu, avšak rozhodně je nižší než u různých rychlých půjček nebo mikropůjček. Navíc pochopitelně platí, že úrok se účtuje výhradně jen z vyčerpané částky, nikoliv z celého předschváleného limitu.

Revolvingový úvěr může sloužit jako finanční rezerva, která je neustále k dispozici pro neočekávané výdaje.

Velmi často se revolvingový úvěr zaměňuje s kontokorentním úvěrem, nicméně oba finanční produkty se od sebe liší. Především tím, že kontokorent je poskytován neúčelově, zatímco revolvingový úvěr je účelový.

Revolvingový úvěr není pevně svázaný s konkrétním bankovním účtem. Načerpané peníze tak lze využít například jako finanční pomoc do výplaty, rychlý úvěr na nákup rozbitého mobilu, počítače nebo jiné elektroniky a pro další neočekávané výdaje. Obvykle se revolvingový úvěr poskytuje v řádech desetitisíců korun.

Nejčastěji využívají revolvingový úvěr podnikatelé na překlenutí období mezi fakturací a splatností pohledávek. Velmi často si ho ovšem firmy sjednávají i jako provozní úvěr, díky kterému mohou třeba uskutečnit nákup zásob a materiálu i v době, kdy se jim obchodně úplně nedaří.

Podnikatelé mohou rovněž žádat o klasický firemní úvěr, který lze využít na rozjezd či rozšíření vlastní firmy.

Výhody revolvingového úvěru jsou již z výše uvedeného popisu zřejmé. Jaké ale má nevýhody? Asi nejčastěji se v této souvislosti zmiňují velmi vysoké poplatky za vedení úvěru a vysoké sankce v případě opožděné splátky. Revolvingový úvěr je praktický případ toho, že hodnota úrokové sazby není tak podstatná, jako výše RPSN.

Schválení revolvingového úvěru pro podniky

Kritéria pro schválení úvěru závisí na fázi, velikosti a odvětví, ve kterém podnik působí. Při rozhodování o tom, zda je podnik schopen splácet dluh, finanční instituce obvykle zkoumá finanční výkazy podniku, včetně výkazu zisku a ztráty, výkazu peněžních toků a rozvahy.

Šance na schválení úvěru se zvyšuje, pokud společnost může prokázat stálý příjem, silné hotovostní rezervy a dobré úvěrové skóre. Zůstatek revolvingového úvěru se pohybuje mezi nulou a maximální schválenou hodnotou.

Jak podniky využívají revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr nebo úvěrová linka umožňuje podniku půjčovat si peníze podle potřeby na financování potřeb provozního kapitálu a pokračování provozu.

Revolvingová linka je užitečná zejména v době výkyvů příjmů, protože účty a neočekávané výdaje lze hradit čerpáním úvěru. Čerpání úvěru snižuje disponibilní zůstatek, zatímco splácení dluhu zvyšuje disponibilní zůstatek.

Finanční instituce může revolvingový úvěr každoročně přezkoumat. Pokud se příjmy společnosti sníží, může instituce rozhodnout o snížení maximální výše úvěru. Proto je důležité, aby majitel podniku projednal s finanční institucí situaci podniku a předešel tak snížení nebo ukončení úvěru.

Poskytovatelé revolvingového úvěru

Co je to revolvingový úvěr už bylo napsáno. Kdo ho ovšem nabízí? Jedná se o jak bankovní, tak nebankovní instituce. V nabídce ho má například Raiffeisenbank nebo Komerční banka.

Pokud jde o nebankovní instituce, lze s požadavkem na revolvingový úvěr oslovit Home Credit, Cofidis nebo Everyday Plus. Poslední zmíněný poskytovatel nabízí bezúčelový revolvingový úvěr.

Revolvingový úvěr v současnosti nabízejí jak banky, tak nebankovní společnosti. Mezi nebankovní poskytovatele patří Home Credit, Cofidis a Everyday Plus.

Velmi často se revolvingový úvěr pojí s nabídkou kreditní karty, díky které lze rovnou z načerpaných peněz platit u obchodníka. Finanční prostředky je možné čerpat kromě nákupu také výběrem v hotovosti nebo převodem na jiný účet.

Revolvingový úvěr od Raiffeisenbank

Nabídka Raiffeisenbank se v oblasti revolvingového úvěru týká hlavně firem, které ho využijí pro pokrytí financování provozních potřeb. Výhodou tohoto revolvingového úvěru je, že lze spojit pod jednu multiproduktovou rámcovou smlouvu, např. spolu s kontokorentním úvěrem nebo bankovními zárukami.

Revolvingové úvěry využívají především podnikatelé pro financování provozních potřeb.

U Raiffesenbank lze úvěr čerpat nejen v českých korunách, ale také v eurech nebo dolarech. Splatnost úvěru je obvykle jeden rok s možností prodloužení na delší období. Zajištění čerpání úvěru probíhá nejčastěji skrze pohledávky z obchodního styku.

Revolvingový úvěr od Komerční banky

Nabídka revolvingového úvěru u Komerční banky je pojmenována jako Profi úvěr. Jedná se rovněž o podnikatelský úvěr na pokrytí provozních potřeb. Zažádat o něj mohou podnikatelé a právnické osoby s oprávněním podnikat na území České republiky. Limit pro revolvingový úvěr Komerční banka stanovila na maximálně 5 000 000 Kč.

I v tomto případě se jedná o krátkodobý typ úvěru se splatností do 1 roku. Pokud se podnikatel rozhodne zažádat pouze o částku do 500 tisíc, pravděpodobně banka nebude požadovat žádné zajištění.

Revolvingový úvěr od Home Credit

Nebankovní společnost Home Credit nazvala svoji nabídku revolvingového úvěru pro spotřebitele jako Flexi půjčku. Až 250 tisíc korun lze sjednat telefonicky nebo online. Sjednání, vedení a doplacení revolvingového úvěru není zatíženo žádnými poplatky. Žadatel potřebuje jen dva doklady totožnosti. K orientačnímu výpočtu může každý využít on-line kalkulačku na webových stránkách Home Creditu.

Revolvingový úvěr EverydayPlus

Dalším zástupcem nebankovní revolvingové půjčky je úvěr EverydayPlus. Maximální poskytovaný finanční limit dosahuje 50 000 korun. Uzavření smlouvy je sice nabízeno zdarma, měsíční úrok z dlužné částky však dosahuje 20 %, stejně tak je poplatek za čerpání úvěru 20 %. Měsíčně se obvykle splácí 1/5 z dlužné částky, minimálně ovšem 300 Kč.

Revolvingový úvěr – shrnutí

Revolvingový úvěr poskytuje dlužníkům půjčky s velkou flexibilitou, pokud jde o splácení a opětovné čerpání. Úroková sazba revolvingového úvěru je obvykle spíše variabilní než pevná.

Revolvingový úvěr nebo úvěrová linka umožňuje podniku půjčovat si peníze podle potřeby na financování potřeb provozního kapitálu a pokračující činnosti, jako je například úhrada mezd a závazků. Podniky si často berou revolvingový úvěr, aby jim pomohl pokrýt průběžné provozní výdaje a zvládnout problémy s cash-flow.

Věřitelé při určování úvěruschopnosti podniku přihlížejí k jeho úvěrovému skóre a finančním výkazům.
Pokud podnikatel hledá alternativu k revolvingovému úvěru, mohou podniky zvážit financování faktur nebo obchodní hotovostní úvěr.

Revolvingový úvěr je úvěrová linka, která je často poskytována podnikům a kterou může dlužník čerpat a opakovaně splácet. Má stanovenou maximální výši úvěru a dlužníci mohou opakovaně čerpat peníze a úvěr splácet.

Tato flexibilní forma financování umožňuje dlužníkům přístup k finančním prostředkům podle potřeby. Díky tomu je revolvingový úvěr dobrou volbou pro podniky, které mají stálé potřeby provozního kapitálu.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.