Co je revolvingový úvěr?

Na trhu existuje celá řada úvěrových produktů. Jedním z nich je revolvingový úvěr, který se hodí pro podnikatele nebo menší firmy, ale má svůj význam i pro soukromé osoby. Jedná se o druh krátkodobého spotřebitelského úvěru, který lze při splnění konkrétních podmínek opět začít čerpat bez nutnosti uzavírat novou smlouvu. Jaké parametry má běžný revolvingový úvěr a kdo ho nabízí?

Revolvingový úvěr lze vnímat jako určitou finanční rezervu. Ve chvíli, kdy to je potřeba, lze čerpat celý úvěr nebo jen jeho část. Pakliže aktuálně není potřeba finanční injekce, úvěr se nečerpá a nehradí se tím pádem ani žádné měsíční splátky.

Ke splácení úvěru nejčastěji dochází v podobě pravidelných měsíčních splátek. Někteří poskytovatelé revolvingového úvěru ale umožňují také jednorázové splacení celého úvěru, a to bez jakéhokoliv poplatku nebo sankce. Pro revolvingový úvěr bývá typické stanovení minimální splátky, která se odvíjí od celkového úvěrového rámce.

U mnoho půjček při včasném splácení je první půjčka zdarma, takové podmínky nabízí i Zaplo půjčka.

Obvyklé parametry revolvingového úvěru

Princip revolvingového úvěru spočívá především v tom, že není nutné neustále podepisovat nové a nové smlouvy. Stačí, když klient splatí sjednanou část z dlužné částky a může si za stejných podmínek půjčit znovu, a to až do výše sjednaného úvěrového rámce. Bez zbytečného schvalovacího procesu, tudíž bez prodlení.

Úrok, který hradí v souvislosti s revolvingovým úvěrem, nepatří k těm úplně těm nejnižším na trhu, ale rozhodně je nižší než u různých rychlých půjček nebo mikropůjček. Navíc pochopitelně platí, že úrok se účtuje výhradně jen z vyčerpané částky, nikoliv z celého předschváleného limitu.

Revolvingový úvěr může sloužit jako finanční rezerva, která je neustále k dispozici pro neočekávané výdaje.

Velmi často se revolvingový úvěr zaměňuje s kontokorentním úvěrem, nicméně oba finanční produkty se od sebe liší. Především tím, že kontokorent je poskytován neúčelově, zatímco revolvingový úvěr je účelový.

Revolvingový úvěr není pevně svázaný s konkrétním bankovním účtem. Načerpané peníze tak lze využít například jako finanční pomoc do výplaty, rychlý úvěr na nákup rozbitého mobilu, počítače nebo jiné elektroniky a pro další neočekávané výdaje. Obvykle se revolvingový úvěr poskytuje v řádech desetitisíců korun.

Nejčastěji využívají revolvingový úvěr podnikatelé na překlenutí období mezi fakturací a splatností pohledávek. Velmi často si ho ovšem firmy sjednávají i jako provozní úvěr, díky kterému mohou třeba uskutečnit nákup zásob a materiálu i v době, kdy se jim obchodně úplně nedaří.

Podnikatelé mohou rovněž žádat o klasický firemní úvěr, který lze využít na rozjezd či rozšíření vlastní firmy.

Výhody revolvingového úvěru jsou již z výše uvedeného popisu zřejmé. Jaké ale má nevýhody? Asi nejčastěji se v této souvislosti zmiňují velmi vysoké poplatky za vedení úvěru a vysoké sankce v případě opožděné splátky. Revolvingový úvěr je praktický případ toho, že hodnota úrokové sazby není tak podstatná, jako výše RPSN.

Poskytovatelé revolvingového úvěru

Co je to revolvingový úvěr už bylo napsáno. Kdo ho ovšem nabízí? Jedná se o jak bankovní, tak nebankovní instituce. V nabídce ho má například Raiffeisenbank, Komerční banka nebo ČSOB.

Pokud jde o nebankovní instituce, lze s požadavkem na revolvingový úvěr oslovit Home Credit, Cofidis nebo Everyday Plus. Poslední zmíněný poskytovatel nabízí bezúčelový revolvingový úvěr.

Revolvingový úvěr v současnosti nabízejí jak banky, tak nebankovní společnosti. Mezi nebankovní poskytovatele patří Home Credit, Cofidis a Everyday Plus.

Velmi často se revolvingový úvěr pojí s nabídkou kreditní karty, díky které lze rovnou z načerpaných peněz platit u obchodníka. Finanční prostředky je možné čerpat kromě nákupu také výběrem v hotovosti nebo převodem na jiný účet.

Revolvingový úvěr od Raiffeisenbank

Nabídka Raiffeisenbank se v oblasti revolvingového úvěru týká hlavně firem, které ho využijí pro pokrytí financování provozních potřeb. Výhodou tohoto revolvingového úvěru je, že lze spojit pod jednu multiproduktovou rámcovou smlouvu, např. spolu s kontokorentním úvěrem nebo bankovními zárukami.

Revolvingové úvěry využívají především podnikatelé pro financování provozních potřeb.

U Raiffesenbank lze úvěr čerpat nejen v českých korunách, ale také v eurech nebo dolarech. Splatnost úvěru je obvykle jeden rok s možností prodloužení na delší období. Zajištění čerpání úvěru nejčastěji probíhá nejčastěji skrze pohledávky z obchodního styku.

Revolvingový úvěr od Komerční banky

Nabídka revolvingového úvěru u Komerční banky je pojmenována jako Profi úvěr. Jedná se rovněž o podnikatelský úvěr na pokrytí provozních potřeb. Zažádat o něj mohou podnikatelé a právnické osoby s oprávněním podnikat na území České republiky. Limit pro revolvingový úvěr Komerční banka stanovila na maximálně 5 000 000 Kč.

I v tomto případě se jedná o krátkodobý typ úvěru se splatností do 1 roku. Pokud se podnikatel rozhodne zažádat pouze o částku do 500 tisíc, pravděpodobně banka nebude požadovat žádné zajištění.

Revolvingový úvěr od ČSOB

ČSOB nabízí revolvingový úvěr pro spotřebitele i podnikatele. První zmíněná varianta se nazývá Půjčka po ruce. Maximální limit činí 80 000 korun. Zajímavostí je, že si lze zvolit rychlost splácení ze tří variant – např. v případě zmíněných 80 000 Kč si žadatel může zvolit, zda bude splácet dva, čtyři nebo osm tisíc korun. Tempo splácení lze průběžně měnit.

K Půjčce po ruce si lze sjednat i platební kartu, díky které lze peníze čerpat rovnou u obchodníků nebo při nákupech na internetu.  K platbám prostřednictvím karty se váže i získání prodloužené záruky na zboží a pojištění vybraného zboží zdarma.

Podnikatelům nabízí ČSOB klasický revolvingový úvěr pro zajištění provozního financování. Stejně jako je tomu u nabídky Raiffesenbank lze i zde čerpat úvěr i v zahraničních měnách.

Revolvingový úvěr od Home Credit

Nebankovní společnost Home Credit nazvala svoji nabídku revolvingového úvěru pro spotřebitele jako Flexi půjčku. Až 250 tisíc korun lze sjednat telefonicky nebo online. Sjednání, vedení a doplacení revolvingového úvěru není zatíženo žádnými poplatky. Žadatel potřebuje jen dva doklady totožnosti. K orientačnímu výpočtu může každý využít on-line kalkulačku na webových stránkách Home Creditu.

Revolvingový úvěr EverydayPlus

Dalším zástupcem nebankovní revolvingové půjčky je úvěr EverydayPlus. Maximální poskytovaný finanční limit dosahuje 50 000 korun. Uzavření smlouvy je sice nabízeno zdarma, měsíční úrok z dlužné částky však dosahuje 20 %, stejně tak je poplatek za čerpání úvěru 20 %. Měsíčně se obvykle splácí 1/5 z dlužné částky, minimálně ovšem 300 Kč.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.