Podnikatelský úvěr – kalkulačka

Nabídka úvěrových produktů se nezaměřuje pouze na soukromé osoby a nabízí poměrně značné úvěrové portfolio také podnikatelům. Úvěry určené pro podnikatele nabízejí jak banky, tak nebankovní instituce. Základní podmínky bývají totožné, ovšem řada poskytovatelů má navíc i specifické požadavky. Z tohoto důvodu se žadateli o podnikatelský úvěr určitě vyplatí oslovit více úvěrových společností a vybrat si pro své účely ten nejvhodnější.

Podnikatelské úvěry se dají rozdělit do 4 skupininvestiční úvěry, provozní úvěry, úvěry pro začínající podnikatele a úvěry se zárukou Evropského investičního fondu

První Zaplo půjčka zdarma

Rychlá online půjčka až 16 000 Kč s úrokem 0 % a bez poplatků. Peníze přichází na účet do 15 minut. Zaplo dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější a nejpopulárnější nebankovní společnosti.

Mám zájem

Investiční podnikatelský úvěr

Tento typ podnikatelského úvěru slouží pro financování rozšíření stávajícího podnikání. Pokud se tedy podnikatel rozhodne koupit nové výrobní stroje, technologie nebo dopravní prostředky, je pro něj investiční úvěr to pravé.

Investiční úvěr na podnikání je obvykle spojen s konkrétním účelem. Vyznačuje se dlouhou dobou splatnosti (až 30 let), se kterou se pojí výhodnější úroková sazba. Splácení půjčené částky probíhá nejčastěji v pravidelných domluvených splátkách.

Velmi často se investiční úvěr na podnikání pojí s nutností ručit majetkem. Je to požadavek především bankovních institucí. Naopak mnoho nebankovních společností nabízí i podnikatelský úvěr bez zajištění, nicméně úrokové sazby pak nejsou tak výhodné.

Hledáte půjčku s nulovým úrokem? Porovnejte nabídku bezúročných půjček.

Provozní podnikatelský úvěr

Jak již z názvu vyplývá, provozní podnikatelský úvěr slouží na provoz firmy. Úvěry pro firmy nejčastěji slouží k financování nákupu materiálu, k pokrytí pohledávek nebo k pokrytí výpadku ve výplatě mezd. Velmi často je provozní úvěr poskytován ve formě takzvaného revolvingového úvěru nebo kontokorentu. Takováto firemní půjčka navíc dokáže pomoci překlenout složitější období v podnikání.

Provozní podnikatelský úvěr pro začínající podnikatele se poskytuje na podstatně kratší dobu než investiční úvěr, proto také úroková sazba bývá vyšší. Obvykle se jedná o neúčelový typ půjčky, dokonce řada úvěrujících institucí nepožaduje ani ručení majetkem.

Podnikatelé mohou zažádat o různé nabídky bank.
Podnikatelé mohou zažádat o různé nabídky bank.

Úvěr pro začínající podnikatele

Některé bankovní instituce cílí přímo na úvěry pro začínající podnikatele a vytvořily k tomuto účelu speciální úvěrový produkt. Nabízejí půjčky začínajícím podnikatelům a úvěry pro firmy. Přičemž získání finančních prostředků do začátku probíhá zjednodušenou formou.

Banka si v tomto případě nemůže ověřit finanční zdraví firmy, jelikož ta za sebou dosud nemá žádnou historii. Žádost o tuto půjčku je tedy výrazně zjednodušená. Úvěrová společnost po žadatelích většinou požaduje detailní vysvětlení podnikatelského záměru a finanční rozvahu.

Podnikatelské účty – srovnání

Pro účel podnikání se v bankách dají založit i podnikatelské účty, které jsou výhodné zejména pro rozlišení osobních financí od prostředků určených na podnikání. Srovnání podnikatelských účtů lze snadno nalézt na internetu.

Podnikatelský úvěr se zárukou EIF

Jedná se o specifický typ podnikatelského úvěru, který je garantován Evropským investičním fondem. Určen je především malým a středním podnikatelům. Peníze v rámci tohoto úvěrového produktu získávají podnikatelé rychleji a s nižším požadavkem na zajištění vlastním majetkem.

Podmínkou pro získání podnikatelského úvěru se zárukou EIF je zaměstnávání maximálně 250 zaměstnanců a roční obrat do maximální výše 1,3 miliardy korun.

Minimální a maximální výše tohoto úvěru není stanovena, každá banka si tento limit určuje sama. Úvěr ve spolupráci s Evropským investičním fondem nabízí například Equa bank, Raiffeisenbank, Komerční banka nebo Česká spořitelna.

Podnikatelský úvěr – kalkulačka

Většina bankovních i nebankovních institucí již na svých internetových stránkách poskytuje pro podnikatelský úvěr kalkulačku, která pomůže pro zorientování v cenové nabídce a pro přehled poplatků a úroků. Smyslem úvěrové kalkulačky je seznámit potenciálního žadatele s připravenými podmínkami. Kalkulaček podnikatelských půjček je na internetu spousta a vždy je potřeba vybrat tu správnou.

Výhodou využití kalkulačky podnikatelské půjčky může být právě transparentnost instituce. Spoustu nebankovních společností však u svých kalkulaček podnikatelských úvěrů neuvádí kompletní podmínky úvěru, což je chvíle, kdy by měl případný zájemce o půjčku zbystřit.

Podnikatelský úvěr pro začínající podnikatele a jeho podmínky se u každé společnosti liší. Klient si zde nastaví výši a dobu, za kterou je schopný úvěr splatit. V každém případě může podnikatelům ušetřit spoustu práce při rozhodování.

Žádost o podnikatelskou půjčku

Požádání, následné schválení a čerpání podnikatelského úvěru je poměrně složitá operace. Jak již bylo zmíněno, základní požadavky ze strany bankovních a nebankovních institucí bývají shodné, ale následně si téměř každá úvěrující společnost stanovuje svá individuální pravidla

Žadatelům o podnikatelský úvěr se proto doporučuje srovnání podnikatelských úvěrů od více poskytovatelů. Není nutné se vázat pouze na jednu banku, u které mají třeba aktuálně vedený bankovní účet. Stejně jako u jakékoliv půjčky platí, že úroková sazba není všechno. Je potřeba si zjistit výši souvisejících poplatků, na nich se dá skutečně hodně ušetřit.

Jaké jsou nejběžnější požadavky pro získání podnikatelského úvěru? Ověřuje se podnikatelský záměr, výkonnost firmy a poskytované záruky. Podmínkou čerpání je obvykle IČ s oprávněním podnikat v České republice a předložení dokladů totožnosti.

Úvěrující instituce si obvykle ověří platební historii firmy – neměla by být v insolvenci nebo by neměla mít záznam v bankovních registrech. V případě účelových úvěrů se posuzuje konkrétní podnikatelský záměr a s tím související finanční plán.

Často se požaduje také daňové přiznání podnikatele nebo doložení bezdlužnosti, dále může banka požadovat finanční výkazy či výroční zprávu.

Potřebujete půjčit o víkendu? Porovnejte nabídku víkendových půjček.

Kdo nabízí podnikatelský úvěr?

Podnikatelské úvěry jsou doménou především bankovních institucí, ale některé vhodné úvěrové produkty nabízí i nebankovní společnosti. V druhém jmenované případě se lze častěji setkat s podnikatelskou půjčkou bez zajištění a registru, nicméně tyto méně přísné podmínky jsou vykoupeny vyšší úrokovou sazbou podnikatelského úvěru

Například u hypoték lze většinou na webových stránkách poskytovatelů vyčíst základní úrokovou sazbu. To u podnikatelských úvěrů neplatí, ve velké míře totiž záleží na posouzení konkrétní žádosti. Mezi banky poskytující podnikatelský úvěr patří například:

Mezi nebankovní instituce, které poskytují finance jak fyzickým osobám, tak podnikatelům, patří Acema Credit, Profi Credit, CFIG SE, OPR-Finance (OPR Firemní úvěr) nebo Credit Alliance.

Půjčka pro OSVČ bez doložení příjmů

Oproti spotřebitelskému úvěru není u půjček pro OSVČ zákonná povinnost doložit příjmy. Získat půjčku pro OSVČ bez doložení daňového přiznání a registru nemusí být vůbec žádný problém. Nicméně konkrétní poskytovatelé úvěrů mají pravidla nastavená různě a může se stát, že půjčka na podnikání může být u jednoho poskytovatele zamítnuta, a u jiného naopak schválena.

Půjčka pro začínající podnikatele představuje pro věřitele vysoké riziko, které se ve finále promítá do úrokové sazby. Půjčky pro živnostníky bez doložení příjmů jsou zajištěny nemovitým majetkem a vyznačují se poměrně nízkým úrokem. Peníze získané z úvěru mohou být použity na jakýkoliv účel. Další výhodou půjčky pro OSVČ je fixní úroková sazba a možnost kdykoliv předčasně splatit úvěr.

Nicméně je velice důležité pečlivě vybírat poskytovatele půjčky pro OSVČ a srovnávat především sazbu RPSN. Ta označuje celkové náklady úvěru. Nejlepší je hledat společnost, která má transparentní podmínky a obecně dobrou pověst. Například je dobré, když společnost zveřejňuje veškeré dokumenty a podmínky úvěru na webových stránkách. Navíc je v dnešní době možné vyřídit veškerou dokumentaci online.

Bezúročné půjčky pro začínající podnikatele

Banky bezúročné půjčky nenabízí. V podstatě ani nemohou, protože i banka má s půjčkou, nejen pro živnostníky, spojené náklady v podobě administrativy apod. Odměna banky je úrok, který jí člověk zaplatí navíc, společně s půjčenými penězi. Bez úroku by banka na úvěru nic nevydělala.

Nicméně bezúročné půjčky pro začínající podnikatele nabízejí nebankovní společnosti, které na ně mohou zkoušet lákat. Není dobré zapomínat na to, že bezúročná půjčka rozhodně není bezplatná. Často se tato skutečnost výrazně projevuje na úrocích.

Navíc u nebankovních společností jsou časté také různé poplatky či pokuty. Ve výsledku potom taková bezúročná půjčka pro živnostníky může přijít mnohem dráž než běžná půjčka. Jedním nejdůležitějších ukazatelů výhodnosti půjčky je RPSN, tedy roční procentní sazbu nákladů. Ta udává, jaká je celková nákladovost konkrétní půjčky na podnikání. Půjčky pro začínající podnikatele je potřeba pořádně promyslet a zvážit možná rizika.

Nezajištěný úvěr pro podnikatele

Nezajištěný úvěr není zajištěn zástavním právem, ručením, zajišťovacím převodem práva ani jiným způsobem. Oproti tomu zajištěný úvěr nabízí jako záruku poskytovateli určitou protihodnotu. Na té se dlužník s věřitelem dohodnou při uzavírání úvěrové smlouvy. Často se jedná o nemovitost nebo automobil.

Nezajištěný úvěr pro podnikatele využijí převážně firmy, které často na trhu nepůsobí ani rok, a proto nemohou svou schopnost splácet doložit daňovým přiznáním. Naštěstí existují i půjčky pro začínající OSVČ v podobě nezajištěného úvěru. Jaká jsou specifika těchto půjček pro začínající OSVČ?

Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání a registru

Při sjednání nezajištěné půjčky pro OSVČ bez daňového přiznání a registru není nutné ničím ručit. Nezajištěný totiž znamená bez protihodnoty, jako je například ručení nemovitostí či autem. Půjčky pro OSVČ lze tedy získat bez doložení daňového přiznání.

Vzhledem k tomuto faktu se firemní půjčka pohybuje většinou v menších částkách, protože se nejedná o klasickou půjčku. I tak se ale nedá vyhnout alespoň nějakému dokládání. Bankovní či nebankovní společnost většinou žádá výpis z účtu nebo sdělení přibližného měsíčního výdělku.

Nezajištěný úvěr pro podnikatele je vhodný pro všechny, kteří rozjíždí business a potřebují peníze do začátku, ať už na nakoupení strojů, marketingovou kampaň, nákup zboží nebo placení zaměstnanců. Je třeba počítat spíše s menšími částkami, které mají i kratší dobu splatnosti.

kalkulačkasrovnání

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.