Podnikatelský úvěr

Podnikatelský úvěr

Podnikatelský úvěr se poskytuje podnikajícím subjektům na rozvoj firmy nebo na uhrazení provozních nákladů. Často se vyžaduje určitý roční obrat pro poskytnutí podnikatelského úvěru, popřípadě pro navýšení maximální zapůjčitelné částky.