Hypotéka na družstevní byt

S ohledem na extrémně vysoké ceny za nové nemovitosti v osobním vlastnictví není překvapivé, že mnozí lidé raději pokukují po bytech družstevních. Ty jsou totiž obvykle nabízeny za dostupnější ceny. Má to ovšem háček. Klasickou hypotéku na koupi družstevního bytu si vzít nelze. Proč? A jaké možnosti financování tedy má zájemce o družstevní byt?

Důvodem, proč si nelze vzít při pořízení družstevního bytu klasickou hypotéku, je nemožnost tento byt zastavit. Dochází totiž k převodu členství, resp. družstevního podílu, nikoliv k převodu vlastnictví. Neznamená to ovšem, že se pořízení družstevního bytu týká jen těch, co na něj mají vlastní finance. Řešení existuje hned několik.

TIP: Jaká forma bydlení je výhodnější? Osobní vlastnictví nebo pronájem? Celkový přehled k tomuto tématu přináší článek na Hardyn.cz.

Zástava jiné nemovitosti

Ve chvíli, kdy banka poskytuje hypoteční úvěr, požaduje zástavu. Není ovšem dogma, že zastavenou nemovitostí musí být ta kupovaná. Bance je v podstatě úplně jedno, o jakou nemovitost se jedná. Důležité je, aby finančně pokrývala požadovanou výši úvěru.

Zástavou pro hypotéku na družstevní byt může být jakákoliv jiná nemovitost, třeba i chata nebo chalupa.

Zastavovaná nemovitost nemusí být dokonce ani v osobním vlastnictví žadatele (i když by to pochopitelně byla ta nejlepší varianta). S ručením může pomoci například kdokoliv z rodiny, kdo má nemovitost v osobním vlastnictví k dispozici a je ochoten ji zatížit zástavním právem. Jediné, co bude banka pro účely zřízení zástavního práva k „cizí“ nemovitosti potřebovat, je souhlas jejího majitele.

Při aplikaci tohoto postupu si lze vzít hypotéku na družstevní byt. S bankou se sjedná klasická hypotéka se zcela standardními parametry. Nad rámec zaplacení celé ceny z vlastních zdrojů se jedná o nejjednodušší variantu, jak financovat družstevní byt.

Předhypoteční úvěr

Předhypoteční úvěr nabízí řešení pro všechny zájemce o družstevní byt, kteří vědí, že v horizontu jednoho až dvou let dojde k jeho převodu do osobního vlastnictví. V takových případech totiž poskytují některé banky speciální finanční produkt, tzv. předhypotéku.

Pro získání předhypotečního úvěru není zapotřebí zástava. Banka zájemci poskytne po dobu jednoho až dvou let finanční prostředky s tím, že po převodu bytu do osobního vlastnictví dojde k překlopení předhypotečního úvěru na klasickou hypotéku. A také dojde ke zřízení zástavního práva k tomuto bytu. Nevýhodou této možnosti jsou vyšší náklady, protože úroková sazba přehypotečního úvěru není tak výhodná jako u hypotéky.

Po dobu předhypotečního úvěru klient splácí pouze úroky, ke splácení jistiny vůbec nedochází. Schvalovací proces předhypotéky se velmi podobá klasické hypotéce – banku zajímá bonita klienta a informace o kupovaném bytě.

Předhypoteční úvěr nenabízejí všechny bankovní instituce. Poskytuje ho například Komerční banka, Česká spořitelna, Raiffesenbank nebo Sberbank.

Která banka nabízí tu nejvýhodnější hypotéku na družstevní byt nelze jednoznačně stanovit. Záleží to na posouzení bonity žadatele, na hodnotě zastavované nemovitosti a případně dalších individuálních kritériích.

Úvěry ze stavebního spoření a jiné alternativy

Poslední možností financování družstevního bytu může být využití řádného úvěru ze stavebního spoření nebo překlenovacího úvěru ze stavebního spoření v kombinaci s dalšími účelovými úvěry. Díky těmto finančním produktům lze získat v současnosti až 1 milion korun.

Někteří lidé využívají také americkou hypotéku na družstevní byt, resp. na jeho pořízení.

Při kombinaci různých druhů úvěrů musí člověk počítat s tím, že se bude jednat nejen o poměrně náročný administrativní proces, ale také drahý. Čím více úvěrů bude pro pořízení družstevního bytu použito, tím vyšší budou náklady, a to nejen s ohledem na související poplatky, které se pojí k jednotlivým půjčkám.

Na co si dát pozor před „koupí“ družstevního bytu

Ačkoliv je snem lidí bydlet ve vlastním, nízká cena družstevních bytů může leckoho zlákat. Kromě nižší ceny má pořízení družstevního bytu ještě jednu výhodu. Neplatí se daň z nabytí nemovitosti, protože se nejedná o převod vlastnictví, ale pouze o převod podílu v družstvu. Tím ale prakticky výhody končí, následují spíše negativa.

Družstevní bydlení má své výhody i nevýhody. Problematické může být třeba pořízení družstevního bytu pro pronájem, protože nájemníka musí družstvo schválit a pokud s ním není spokojené, může žádat o jeho výměnu.

Jedním z těch méně příjemných stránek družstevního bytu s ohledem na proces pořízení je fakt, že k němu neexistují stoprocentní informace. Družstvo může přislíbit, že bude docházet k převodům jednotlivých bytů do osobního vlastnictví, ale prakticky ho k tomu nelze donutit. Stačí, aby někteří členové družstva vyjádřili nesouhlas s převodem a hned může být problém.

Stejně tak neexistují žádné registry, ze kterých by bylo patrné, zda na konkrétním bytě nevázne dluh. Zájemci o družstevní byt bude muset stačit vyjádření ze strany družstva.

S ohledem na výše uvedené se doporučuje při koupi družstevního bytu jistá obezřetnost.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Naše srovnání půjček vám ušetří spoustu času a nasměrují vás k té nejlepší půjčce.