Půjčka na směnku hotovostní a okamžitá – vzor, ihned na ruku

Směnka je typem cenného papíru. Je s ní tedy možné obchodovat nebo ji převést na jiného majitele. Podpisem směnky se dlužník zavazuje, že ji splatí ke stanovenému datu na a to na konkrétním místě nebo konkrétním způsobem Vyplatí se půjčka na směnku? Jak má směnka vypadat, aby byla platná? Jaká rizika u půjček na směnku hrozí? A jsou vůbec tyto typy úvěrů legální?

Směnky jsou často využívány jako forma zhodnocení peněz. Směnka je druhem tzv. abstraktního cenného papíru. To znamená, že k jejímu sepsání nemusí existovat právní důvod. Je tedy platná sama o sobě a mezi účastníky nemusí existovat žádný smluvní vztah.

Hledáte půjčku? Vyzkoušejte nezávazný formulář, který nabídne nejvhodnější půjčku.

Půjčku na směnku může uzavřít v podstatě každý, kdo je starší 18 let. Na rozdíl od klasických půjček se u směnky neplatí žádné pravidelné splátky. Obvykle se neplatí žádné poplatky za sjednání. Pokud je poplatek vyžadován, pravděpodobně se jedná o podvod.

Typy směnky

Rozlišují se celkem 2 druhy směnek:

 • směnka vlastní
 • směnka cizí

Podpisem směnky vlastní se dlužník zavazuje, že právě on sám uhradí částku uvedenou na směnce.

Směnkou cizí ukládá vystavitel platební povinnost třetí straně.

Co musí směnka obsahovat?

Aby byla směnka platná, musí splňovat určité náležitosti. Co nesmí na směnce chybět?

Označení směnky

Nesmí chybět výslovné označení, že se jedná o směnku. Slovo „směnka“ musí být obsaženo v samotném textu, nestačí ho uvést pouze v nadpisu. Slovo nesmí být nahrazeno ani žádným synonymem.

Slib či příkaz

Pokud se jedná o směnku vlastní, musí obsahovat bezpodmínečný slib k uhrazení smluvené částky. V případě směnky cizí musí být obsažen bezpodmínečný příkaz k zaplacení částky.

Výše částky musí být na směnce rovněž uvedena, ideálně nejen číselně, ale i slovně.

Výši částky, která má být zaplacena, je lepší uvést nejen číselně, ale také slovně.

Splatnost směnky

Další nutnou náležitostí je údaj o splatnosti. Není však nutno uvádět konkrétní datum. Splatnost lze určit těmito způsoby:

 • konkrétní datum splatnosti
 • doba od vystavení, po jejímž uplynutí nastane splatnost (např. 2 roky po vystavení)
 • splatnost na viděnou
 • splatnost určitý čas po viděné (např. měsíc po předložení)

Potřebujete půjčku do 15 minut? Vyzkoušejte Zaplo půjčku na 30 dní bez úroků a dalších poplatků.

Splatnost na viděnou znamená, že je směnka splatná kdykoliv ji věřitel dlužníkovi předloží. Směnka může být splatná i určitý čas po viděné. Tehdy musí dlužník zaplatit do stanovené doby od momentu, kdy mu byla směnka předložena.

Další náležitosti směnky

Důležité je určit také místo, kde má k proplacení směnky dojít. Stačí uvést obec či město, nicméně ideální je celá adresa. Pokud se jedná o směnku cizí a místo proplacení uvedeno není,

Dále je nutné uvést jméno člověka, kterému má být směnka proplacena. Jméno člověka, který má směnku proplatit, je nutné pouze u směnky cizí.

V neposlední řadě nesmí chybět místo a datum vystavení. Důležitý je také podpis člověka, který směnku vystavil.

Směnka musí mimo jiné obsahovat místo a datum vystavení, dále pak podpis člověka, který směnku vystavil.

Forma směnky

Směnka musí být v písemné formě. Ústně uzavřená směnka by byla neplatná. Důležité naopak není, na čem a jakou formou je směnka sepsána. Může být tedy napsána jak ručně, tak na počítači.

Směnka může být vystavena na jakémkoliv hmotném podkladu. Z hlediska zákona je tedy uznatelná i směnka sepsána na ubrousku, kameni či pivním tácku, splňuje-li výše uvedené náležitosti.

Jednou z nevýhod půjčky na směnku je nutnost ručit majetkem. Mnohem bezpečnější bývá sjednání půjčky bez ručení.

Originál směnky u sebe vždy musí mít věřitel, tedy ten, jemuž má být plněn dluh.

Směnka vlastní – vzor

V ____________ dne ____________

Za tuto směnku zaplatím bez protestu dne _____________ na řad _______________ směnečnou sumu ve výši _______.
Směnka je splatná v ____________ ______________.

jméno a podpis výstavce _______________

Na řad v kontextu směnky znamená komu. Vyplní se tam tedy jméno osoby, které bude částka ze směnky splacena.

Aby byla směnka sepsána správně a obsahovala všechny náležitosti, je nejlepší najít si přímo vzor směnky. Kromě vzorových formulářů ke stažení existují také speciální aplikace.

Směnka vlastní – reprezentativní příklad

Pokud by měl Jan Novák zaplatit Magdaléně Novotné částku 50 000 Kč, řádně vyplněná směnka by měla vypadat takto:

V Praze dne 1. května 2020

Za tuto směnku zaplatím bez protestu dne 16. září 2021 na řad Magdalény Novotné, bytem Palackého třída 7, Praha, směnečnou sumu ve výši 50 000 Kč.

Směnka je splatná v Praze u Magdalény Novotné, bytem Palackého třída 7.

Jan Novák

Výhody

Jaké jsou výhody půjčky na směnku?

 • rychlost
 • oproti bance velmi benevolentní podmínky
 • nepožaduje se doložení příjmu
 • bez kontroly rejstříku dlužníků
 • nevyžaduje se výpis z trestního rejstříku

Nevýhody

 • ručení vlastním majetkem i za nižší částky
 • směnka může být prodána
 • často nutno podepsat rozhodčí doložku či jiné další dokumenty
 • v případě nesplácení rovnou exekuce, nikoliv poplatky jako u nebankovních půjček

Možnost prodání směnky představuje poměrně velké riziko. Dlužník o prodeji ani nemusí být informován. Může se tedy stát, že dlužník si sjedná půjčku na směnku se spolehlivým člověkem, k němuž má důvěru, a nakonec ji bude muset splácet někomu úplně jinému. Dlužník si zkrátka nemůže být nikdy jistý, u koho se směnka nakonec ocitne.

Rozhodčí doložka je v půjčce na směnku obsažena poměrně často. Podepsáním dlužník umožňuje druhé straně zvolit rozhodce neboli arbitra. Rozhodce bude stát na straně držitele směnky a bude řešit případné problémy s nesplácením. Rozhodce není nezávislý soudce.

Člověk musí být obezřetný při uzavírání půjčky na směnku

Půjčka od soukromé osoby může být obecně velmi riziková. Vyplatí se tedy zvážit alternativy z řad bankovních či nebankovních půjček. Kdo se přeci jen rozhodne pro půjčku na směnku, měl by si poskytovatele alespoň prověřit.

Je půjčka na směnku legální?

Od roku 2013 byla v rámci ochrany spotřebitele přijata novela zákona, která půjčky na směnku zakazuje. Všichni poskytovatelé nebankovního spotřebitelského úvěru jsou povinni mít od ČNB licenci. Seznam držitelů lze dohledat na internetových stránkách ČNB. Pokud poskytovatel není v seznamu uveden, nenabízí úvěr legálně.

Spotřebitelské úvěry na směnku jsou ilegální, zajištění firemního úvěru směnkou je však stále v souladu se zákonem.

Zajistit úvěr směnkou je však nelegální pouze u spotřebitelských úvěrů. Podnikatelský segment však nic jako spotřebitelský úvěr nezná. Jelikož se novela zákona vztahuje pouze na tyto typy úvěrů, podnikatelé půjčku na směnku mohou i nadále uzavřít legálně.

Alternativy

Půjčky na směnky mohou být opravdu nebezpečné a dlužník se může snadno dostat do nemalých problémů. Vyplatí se proto zvážit, zda si klient nevybere ze široké nabídky úvěrů od ověřených poskytovatelů.

Bankovní půjčky

Nejvýhodnější a nejspolehlivější bývají zpravidla bankovní půjčky. Nabízí mnohem nižší úroky než s jakými se lze setkat u nebankovních úvěrů.

Jejich nevýhodou může být důkladné prověřování bonity klienta, tedy jeho schopnost splácet úvěr. Ne každý má to štěstí, že je mu bankovní půjčka schválena.

Půjčky od bankovních společností bývají výhodnější, nejsou však schváleny každému žadateli.

Air Bank půjčka

Banka Air Bank působí na českém trhu teprve 9 let, i za tu dobu si však získala spoustu spokojených klientů. Zakládá si především na transparentnosti a inovativnosti. Spoustu věcí si klienti mohou vyřídit přes mobilní aplikaci či v internetovém bankovnictví a nemusí na pobočku.

Za vedení ani sjednání půjčky si Air Bank neúčtuje žádné poplatky. Zdarma je také předčasné splacení. Řádně splácející klienti mohou získat bonusovou úrokovou sazbu, o 1 % výhodnější.

Žadatel o půjčku musí splňovat minimální věk 18 let. Dále je potřeba, aby měl účet u Air Bank, který však lze založit během žádosti o úvěr. Vyžaduje se i doložení příjmů.

Air Bank patří mezi nejmladší, zároveň však mezi nejoblíbenější banky na českém trhu

Půjčka bohužel nebude schválena žadatelům, kteří jsou aktuálně v zaměstnání ve zkušební lhůtě. Mohou si však pochopitelně požádat po skončení zkušební lhůty. Úvěr je vhodný i pro cizince.

Půjčit si lze 5 000 Kč – 900 000 Kč. Doba splatnosti je 6 – 92 měsíců. Úroková sazba se liší dle výše půjčky, začíná však již na 3,9 %.

Na svých internetových stránkách nabízí Air Bank kalkulačku půjčky. Je velmi přehledná a klient se může seznámit s orientačními výpočty ještě před samotným sjednáním půjčky.

Půjčka od České Spořitelny

Česká Spořitelna, banka s nejdelší tradicí na českém trhu, poskytuje kromě různých druhů účtů také půjčku. Jedná se o bezúčelový úvěr. Půjčit si lze
20 000 Kč – 800 000 Kč, s úrokem již od 4,9 %. Doba splatnosti je 12 – 120 měsíců.

Sjednání je možné jak online, tak na pobočce. Online sjednání je zdarma, za sjednání na pobočce je účtován poplatek ve výší 1 500 Kč.

Česká Spořitelna má velmi širokou nabídku produktů

Pro schválení musí mít klient alespoň 18 let a nesmí mít zápis v registru dlužníků. Pokud žadatel není klientem České Spořitelny, vyžaduje se i doložení příjmů.

Nebankovní půjčky

Po zamítnutí žádosti o bankovní půjčku se lidé často obrací právě na nebankovní poskytovatele úvěrů. Podmínky pro schválení nebankovní půjčky bývají benevolentnější. V nabídce se objevují půjčky bez doložení příjmů či bez kontroly registru dlužníků.

Na druhou stranu jsou tyto typy úvěrů dražší a mnohdy je doprovází řada vysokých poplatků.

V případě náhlé finanční tísně před výplatou může pomoci rychlá půjčka do výplaty, kterou nabízí například společnost Ferratum.

Kdo potřebuje vyřešit náhlou finanční tíseň, posloužit mu může rychlá půjčka. Peníze bývají na účet připsány během pár minut po schválení.

Například nebankovní Yes půjčka poskytuje, mimo klasický úvěr, právě půjčku na směnku a klient zde může požádat i o konsolidaci.

Spousta nebankovních institucí nabízí pro nové klienty první půjčku zdarma. Tím si obvykle získají důvěru zákazníků, kteří si u nich v případě spokojenosti vezmou další, již placenou půjčku.

Nebankovní půjčky bývají oproti bankovním úvěrům dražší, zato dostupnější

Půjčka Via SMS

Jednou ze společností nabízejících rychlé půjčky je firma Via SMS s.r.o.
První půjčka je nabízená zdarma, její maximální výše je však 16 000 Kč. Limit pro další půjčku je již vyšší, a to 60 000 Kč.

Doba splatnosti je 1 – 30 dní. Výše RPSN se pohybuje mezi 621,6 % – 855 %. Doložení příjmu je vyžadováno, kontrola registru však neprobíhá.

Půjčka Everyday+

Everyday+ poskytuje revolvingový úvěr. Půjčit si lze od 100 Kč až do výše 50 000 Kč. Úvěrový rámec si lze během trvání smlouvy navyšovat podle potřeby. Poplatek za sjednání úvěru činí 20 % z půjčované částky.

Půjčka není vhodná pro nezaměstnané, je nutno, aby měl klient stálý příjem. Do registrů však nahlíženo není.

Půjčka Cofidis

Nebankovní společnost poskytuje poměrně rozsáhlou nabídku produktů. Poskytuje účelové i bezúčelové úvěry, dále pak novomanželskou či partnerskou půjčku.

Dalším poměrně oblíbeným produktem je Cofidis půjčka pro jednotlivce. Ta je nabízena s úrokem již od 5,49 %. Minimální výše úvěru je 20 000 Kč, maximální 500 000 Kč. Doba splatnosti je 12 – 84 měsíců. Za sjednání ani vedení se neplatí žádné poplatky.

Novomanželská půjčka je poskytována na 90 měsíců, a to ve výši 200 000 Kč. Roční úroková sazba je 3,99 %. Kromě splnění klasických podmínek, které jsou shodné pro všechny typy úvěrů, je nutno zaslat oddací list.

srovnánízkušenosti

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Naše srovnání půjček vám ušetří spoustu času a nasměrují vás k té nejlepší půjčce.