Směnka – odkup, prodej, promlčení, bez protestu

Směnka je druh cenného papíru. Podepsáním směnky vzniká dlužníkovi závazek uhradit danou částku věřiteli v určitý den a na určeném místě. V jakých případech se směnka promlčí? Jak je to s platností směnky? A jak směnku vymáhat? A lze směnku odkoupit?

Směnka musí být vystavena písemně a přesné údaje, které musí směnka obsahovat určuje zákon. Jedním ze specifik směnky je, že dlužníkův slib zaplatit nesmí být spojený s jakoukoli podmínkou.

Existují dva druhy směnek. Směnkou vlastní se zavazuje přímo dlužník k uhrazení dohodnuté částky. Směnka cizí zavazuje k platbě další stranu, například banku, která vede dlužníkův účet. Kdy ovšem může dojít k promlčení směnky?

Pro zjištění co nejvýhodnější půjčky je dobré využít speciální multiformulář, který zájemci poskytne nabídky půjček na míru.
Mám zájem o zjištění co nejvýhodnějších půjček na míru >

Platnost a promlčení směnky

V první řadě zaniká platnost směnky jejím splněním. Nicméně pokud není směnka vymáhána, tři roky ode dne jejího podepsání se směnka promlčí.

Jiná pravidla platí v případě, že se jedná o půjčku na směnku splatnou na viděnou. Tato směnka je splatná kdykoliv je dlužníkovi předložena. V tomto případě se tříletá lhůta na promlčení směnky počítá od prvního roku poté, co je podepsána.

Pokud není směnka vymáhána, dojde k jejímu promlčení.

Jak se směnka vymáhá?

Když věřitel disponuje platnou směnkou, nemusí prokazovat, zda závazek vůbec existuje, či zda mu dlužník opravdu nějaké peníze dluží. Při vymáhání směnky tudíž stačí předložit směnku, která je platná a správně vystavená.

Pokud je půjčka na směnku vystavena „bez protestu“, má věřitel snazší práci při jejím vymáhání u soudu, protože nemusí dokazovat, že směnku k zaplacení již dlužníkovi neúspěšně předložil. V opačném případě je třeba, aby věřitel sepsal takzvaný protest směnky. Jedná se o listinu, kterou sepíše buď notář, obecní úřad nebo soud.

TIP: V nečekané finanční tísni je možné využít také rychlou půjčku. Nicméně je třeba si pečlivě vybrat vhodného poskytovatele a pečlivě prostudovat smlouvu.

Při vystavení směnky bez „protestu je její vymáhání snazší.

Protestní listina musí obsahovat několik náležitostí. Mimo jiné zde musí být uvedena jméno toho, kdo protest směnky vydává a toho, proti komu je namířen a místo a datum, na kterém došlo k výzvě k zaplacení směnky. Nesmí zde chybět ani přesný opis směnky se všemi přílohami či poznámkami.

Kamali nabízí svým klientům výhodné a spolehlivé mikropůjčky na cokoliv do 20 000 korun.
Mám zájem o spolehlivou půjčku do 20 000 korun >

Příklad protestace směnky: Pan Blatný vyžaduje po paní Novotné zaplacení 20 tisíc korun. Podle směnky se mají sejít 23. 4. 2024 v 17:00 před domem paní Novotné. Nicméně v daný den a čas paní Novotná na sjednaném místě nebyla přítomná.

Pan Blatný se obrátil na notáře a požádal ho o sepsání protestu o neplacení směnky. Poté, co se notář snažil vymáhat směnku na paní Novotné opět neúspěšně, sepsal protestní listinu, na základě které může pan Blatný vymáhat směnku soudně.

Převod a prodej směnky

Směnka, stejně jako jiné cenné papíry, lze převést na nového majitele. Převod směnky se nejčastěji provádí takzvaným rubopisem. To znamená, že se jméno nového majitele směnky vyznačí na zadní stranu dokumentu. Množství převodů není nijak omezené. Pokud si některá ze stran nepřeje, aby mohla být směnka převáděna, je třeba ji opatřit doložkou „nikoli na řad.

TIP: Kromě investice do cenných papírů je možné bezpečně zhodnotit peníze ještě několika dalšími způsoby.

Výkup a odkup směnky

Stejně jako u ostatních cenných papírů je možné směnku prodat, či směnku odkoupit. Výkup směnek provádí například také různé společnosti, které na trhu působí a směnku poté vymáhají právě ony. Před výběrem této společnosti je ovšem dobré ověřit si ověřit například prostřednictvím recenzí, zda se jedná o důvěryhodnou firmu.

Odkup směnky je možný např. v případě eskontního úvěru. Funguje to tak, že banka odkoupí od žadatele směnku před její splatností. Jedná se přitom o směnku, kterou žadatel přijal v rámci obchodního styku (podnikání). Jedná se tedy o speciální bankovní úvěr.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.