P2P půjčky – peer-to-peer – srovnání

P2P půjčky jsou dostupné již řadu let a jejich obliba stále stoupá, zvláště v zahraničí. Nabízejí výhodnější podmínky než klasické nebankovní půjčky a zároveň umožňují zajímavé zhodnocení peněz těm, kteří chtějí investovat. Na jakém principu P2P půjčky fungují a jaká je jejich aktuální nabídka v ČR?

Co je P2P půjčka a jak funguje?

P2P nebo také peer-to-peer půjčky jsou nebankovní půjčky, v rámci kterých si lidé půjčují od lidí pomocí takzvaných P2P platforem. Provozovatelé těchto platforem zveřejňují poptávky a nabídky půjček, prověřují bonitu žadatelů a řídí celý proces půjčení peněz i následného splácení.

Zakladatelé této půjčky navíc nově vytvořili také tzv. peer-to-business půjčku NaFirmy.cz. Jedná se opět o nebankovní půjčku, ve které lidé půjčují malým a středním podnikům či OSVČ.

Poptávané půjčky jsou financovány několika osobami – investory z řad veřejnosti, kteří požadují nižší úrok než nebankovní společnosti. Přestože úrok není tak vysoký, je tato forma investice pro věřitele výhodnější než například termínovaný vklad.

 • Věřitel (investor) je člověk, který půjčuje své peníze s vidinou vyššího výnosu, než by mu nabídla například bankovní instituce. Finanční prostředky vkládá na svůj účet vytvořený u internetové platformy.
 • Dlužník (žadatel o půjčku) volí P2P půjčku nejčastěji z toho důvodu, že na bankovní úvěr nedosáhne, a zároveň chce nižší úrokovou sazbu, než nabízejí nebankovní společnosti. Půjčku splácí prostřednictvím účtu vytvořeného u dané platformy.
 • Zprostředkovatel půjčky (platforma) peníze zašle na účet žadatele. V době splácení je zase rozesílá na účty jednotlivých věřitelů dle toho, jaký mají na investici podíl. Jako odměnu za své služby inkasuje určité procento ze splátek.

Jak věřitelé, tak dlužníci jsou zpravidla uváděni anonymně a k jejich osobním údajům má přístup pouze zprostředkovatel.

Žádost o P2P půjčku online

Jak z výše uvedeného vyplývá, veškeré úkony spojené s poskytnutím peer-to-peer půjčky se provádějí přes internet. Prvním krokem je registrace na webu vybrané společnosti. Ta obnáší vyplnění požadovaných údajů, přičemž platí, že čím více informací o sobě žadatel o půjčku poskytne, tím výhodnější podmínky mu budou nabídnuty.

Nikoho pravděpodobně nepřekvapí, že v průběhu žádosti o P2P půjčku je vyžadováno doložení příjmu. Žadatel musí uvést a prostřednictvím řady dokumentů prokázat, v jakém je pracovním poměru, od kdy pracuje u konkrétního zaměstnavatele a jaký je jeho celkový měsíční příjem. Obvykle je dotazován i na další úvěry, které v té době splácí.

Dále je třeba vyplnit informace o požadované výši úvěru a době splatnosti. Některé P2P platformy umožňují zadat i požadovanou výši úrokové sazby, jiné ji vypočítají samy na základě vyplněných údajů.

P2P společnosti si zájemce o půjčky celkem důkladně prověřují. Pokud jej vyhodnotí jako důvěryhodného, zařadí jeho žádost do nabídky, z níž si vybírají registrovaní investoři. Ti mohou nabídnout celou poptávanou částku nebo její část. Na některých platformách mají také možnost určit, jaký úrok u své investice požadují.

Poté už žadatel přijímá, popřípadě odmítá nabídky. Po naplnění zadané částky investicemi P2P společnost zprostředkuje smlouvy a zašle je žadateli a investorům. Všechny přijaté nabídky se sloučí do jedné a dlužník výslednou částku splácí dle dohodnutých podmínek. Žádost o P2P půjčku online je obvykle zdarma, poplatky jsou účtovány až po jejím schválení.

Celý proces vyřízení P2P půjčky probíhá online.
Celý proces vyřízení P2P půjčky probíhá online.

Výše úroku a poplatky

Výše úroku se odvíjí jak od podmínek zvolené platformy, tak od nabídky konkrétních investorů. V některých případech úrok začíná již na 3,99 % ročně, v jiných se vyšplhá až na 45 % ročně. Před žádostí o úvěr se proto vyplatí sledovat srovnání P2P půjček, která pomohou při výběru té nejvýhodnější možnosti.

Vedle úroků mají na částku, kterou dlužník ve výsledku zaplatí, vliv již zmíněné poplatky. Tím nejběžnějším je poplatek za zprostředkování úvěru, jehož výše se pohybuje mezi 2 % a 9 % z dlužné částky. Je třeba počítat také s náklady na výpis z Centrální evidence exekucí, výpisy z registrů apod.

P2P půjčky nejsou poskytovány osobám v exekučním řízení, nicméně některé nebankovní půjčky s exekucí získat lze. Poskytují je například společnosti Provident Financial nebo EC Financial Services.

Sankce při prodlení se splátkou

V okamžiku, kdy se dlužník opozdí se splátkou, začínají naskakovat úroky z prodlení, popřípadě smluvní pokuty ve výši několika procent z dlužné částky. S prodlením se pojí také poplatky za upomínky v řádu stokorun.

V některých případech může dojít i k tzv. zesplatnění úvěru. Pokud dlužník dluží delší dobu, může zprostředkovatel požadovat splacení celého úvěru najednou namísto pravidelných splátek. U většiny platforem k zesplatnění dochází po jednom až dvou měsících prodlení a je nutné počítat s tím, že věřitelům v těchto situacích náleží i další smluvní sankce.

P2P portály v ČR

V České republice působí několik P2P platforem, které fungují na takřka totožném principu. Liší se však podmínky, za kterých půjčky zprostředkovávají. Mezi nejznámější P2P společnosti u nás patří Bankerat, Benefi, Banking Online, Prestito a Zonky. Jaké poplatky si tyto společnosti účtují a jaké jsou parametry poskytovaných úvěrů?

Bankerat

Bankerat je největším zprostředkovatelem P2P půjček u nás. Žadatele o půjčku nejprve prověří a následně jej zařadí do jedné z rizikových kategorií. Investoři mu pak nabízejí své finance, přičemž si mohou zvolit úrokovou míru, kterou by si u své investice představovali. Také potenciální dlužník má možnost nastavit maximální úrok, za který je ochoten nabídku přijmout.

Možnosti půjčky:

 • Půjčka bez registrů a doložení příjmu: max. 10 000 Kč na 6 – 12 měsíců
 • Půjčka bez doložení příjmu: max. 30 000 Kč na 6 – 24 měsíců
 • Půjčka bez registrů: max. 150 000 Kč na 6 – 36 měsíců
 • Půjčka s doložením příjmu a registrů: max. 400 000 Kč na 6 – 36 měsíců
 • Půjčka se zástavou nemovitosti: max. 600 000 Kč na 6 -72 měsíců

Parametry půjčky:

 • Poplatek za zprostředkování (dlužník): 5 % z dlužné částky
 • Poplatek za zprostředkování (věřitel): 1 % z dlužné částky
 • Poplatek za upomínku při prodlení: 300 Kč
 • Poplatek za předčasné splacení: zdarma

Úroková sazba je u Bankeratu velmi vysoká. U půjček do 10 000 Kč začíná na 45 % ročně, u vyšších částek na 30 % ročně. Investoři mohou požadovat zajištění půjčky směnkou s rozhodčí doložkou, nemovitostí nebo ručitelem.

V případě prodlení se splátkou musí dlužník uhradit smluvní pokutu, jejíž výše je stanovena ve smlouvě o půjčce. K zesplatnění úvěru dochází po 1 měsíci prodlení.

Banking Online

Platforma Banking Online zájemcům o půjčku rovněž umožňuje nastavit požadovaný úrok, investoři se ho však držet nemusí. Roční úrokové sazby se zpravidla pohybují v rozmezí od 10 % do 15 %.

Parametry půjčky

 • Výše půjčky: 80 000 Kč – 500 000 Kč
 • Doba splatnosti: 6 – 60 měsíců
 • Poplatek za zprostředkování: 1,5 % z dlužné částky
 • Poplatek za upomínku při prodlení: 500 Kč
 • Poplatek za předčasné splacení: 2 % z předčasně splacení částky

Stejně jako v ostatních případech se na úvěr skládá několik lidí. U Banking Online však není nutné získat celou požadovanou částku, půjčit si lze i méně.

V případě prodlení se splátkou je nutné uhradit pokutu ve výši jedné až dvou splátek. K zesplatnění úvěru dojde po 1 měsíci prodlení.

Prestito

Na portálu Prestito si zájemce o půjčku stanoví maximální požadovanou úrokovou sazbu, kterou investoři musí akceptovat. Nejčastěji se zde úroky pohybují od 9 % do 45 % ročně.

Žádost o půjčku na rozdíl od ostatních zmíněných platforem není zdarma – ještě před zadáním inzerátu je třeba uhradit poplatek 29 Kč. Další odlišnost je v tom, že na podmínkách a peněžních platbách se domlouvají žadatelé a investoři mezi sebou.

Parametry půjčky

 • Výše půjčky: 10 000 Kč – 1 000 000 Kč
 • Doba splatnosti: dle dohody
 • Poplatek za zprostředkování: 5 % z dlužné částky
 • Poplatek za upomínku při prodlení: 350 Kč
 • Poplatek za předčasné splacení: 0,5 % z předčasně splacené částky

Potenciálním věřitelům Prestito umožňuje požadovat zajištění úvěru prostřednictvím zajišťovacího převodu práva, ručení třetí osoby nebo zástavy nemovitosti.

Při prodlení se splátkou musí dlužník uhradit 0,3 % z dlužné částky denně. Po jednom měsíci prodlení dochází k zesplatnění úvěru.

Zonky

Půjčka od Zonky je většině lidí dobře známá. Peer-to-peer platforma Zonky při registraci kromě osobních údajů a doložení příjmů vyžaduje vlastní příběh zájemce o půjčku. Prakticky by mělo jít o popis toho, nač peníze potřebuje. Skutečně poutavým příběhem lze zaujmout investory a motivovat je například k poskytnutí nižšího úroku.

Každému žadateli je také přidělen rating, od něhož se odvíjí výše úroku. Investoři pak tento úrok musí akceptovat. U nejméně rizikových půjček je výše úroku 3,99 %, u těch nejrizikovějších dosahuje 19,99 %.

Na jeden úvěr se skládá několik investorů a je nutné získat celou cílovou částku, méně si půjčit nelze.

Parametry půjčky

 • Výše půjčky: 5 000 Kč – 900 000 Kč
 • Doba splatnosti: 12 – 84 měsíců (7 let)
 • Poplatek za zprostředkování: 2 % z půjčené částky
 • Poplatek za upomínku při prodlení: 100 Kč (10 dní po splatnosti), 300 Kč (35 dní po splatnosti)
 • Poplatek za předčasné splacení: zdarma

Výše smluvní pokuty za prodlení je 500 Kč. Úvěr bude zesplatněn v případě, že dlužník nezaplatí dvě splátky po sobě, nebo je v prodlení s jednou splátkou déle než tři měsíce.

TIP: Podobné služby a produkty nabízejí také portály Skyloan a Žlutý meloun.

P2P půjčky – srovnání podmínek jednotlivých zprostředkovatelů

Tabulka níže uvádí základní parametry půjček zprostředkovaných zmíněnými peer-to-peer společnostmi:

BankeratBanking OnlinePrestitoZonky
Výše půjčky10 000 Kč – 600 000 Kč80 000 Kč – 500 000 Kč10 000 Kč – 1 000 000 Kč 5 000 Kč – 900 000 Kč
Doba splatnosti6 – 72 měsíců6 – 60 měsíců dle dohody12 – 84 měsíců
Úroková sazbaod 30 % ročněod 10 % ročněod 9 % ročně3,99 % – 19,99 % ročně
Poplatek za vyřízení5 % z dlužné částky1,5 % z dlužné částky5 % z dlužné částky2 % z půjčené částky
Poplatek za předčasné splacenízdarma2 % z předčasně splacené částky0,5 % z předčasně splacené částkyzdarma
Sankce při prodlenísmluvní pokutapokuta ve výši jedné až dvou splátek0,3 % z dlužné částky denně pokuta 500 Kč

Peer-to-peer půjčky se v mnoha státech těší velké popularitě, zatímco u nás jsou pořád víceméně na začátku. V budoucnu lze však očekávat jejich velký rozmach, jelikož představují jednu z často doporučovaných forem úvěru, a svými parametry se pozvolna přibližují bankovnímu sektoru.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.