Půjčka ve zkušební době

Pro mnoho bank je doložení příjmů a jejich pravidelnost podmínkou pro získání bankovního úvěru. Co má dělat člověk, který změnil zaměstnání? Lze získat půjčku ve zkušební době? A existuje půjčka pro nezaměstnané?

Když si člověk potřebuje půjčit, banky i solidní nebankovní společnosti vyžadují stálý příjem. Ten lze snadno doložit pracovní smlouvou, potvrzením od zaměstnavatele nebo výpisem z účtu. Pro někoho to však zas tak snadné být nemusí. Co má dělat člověk, který nedávno změnil práci a je ještě ve zkušební době?

Získat půjčku ve zkušební době není lehké, avšak ne nemožné. Existují způsoby, jak toho lze dosáhnout. Nicméně každý by měl pamatovat na to, že pracovní poměr může být ve zkušební době zaměstnavatelem kdykoliv ukončen. Tím pádem skončí i pravidelný měsíční příjem.

Půjčku ve zkušební době by si tak měl člověk brát jedině tehdy, když nemá jiné východisko a peníze skutečně potřebuje. Půjčka ve zkušební době např. na nový mobil nebo domácí spotřebič je zbytečný risk, který může člověka dostat do zbytečných problémů.

Půjčka ve zkušební době

Všechny instituce, které poskytují spotřebitelské půjčky, jsou povinny kontrolovat registry dlužníků a ověřovat bonitu žadatelů. Jak banky, tak nebankovní společnosti musí kontrolovat úvěrovou zatíženost klienta a jeho současný aktuální doložitelný příjem.

Příjem musí být pravidelný a stálý. Je tedy třeba počítat s tím, že většina bank půjčku ve zkušební době neposkytne. Avšak vždy záleží na individuálním posouzení a pro schválení či zamítnutí půjčky ve zkušební době je rozhodující celá řada skutečností.

Velký význam má dosavadní platební morálka klienta, jeho bonita, další případné příjmy nebo aktuální zadlužení. Všechny tyto skutečnosti mohou vyvážit to, že je klient ve zkušební době. Proto ani získání bankovní půjčky ve zkušební době není zcela nemožné.

Přesto však větší šance na úspěch představuje půjčka ve zkušební době od nebankovní společnosti. Ty jsou více benevolentní a nemají na žadatele tak přísné požadavky.

Jak získat půjčku ve zkušební době?

Kdo chce získat půjčku ve zkušební době, musí splnit několik základních podmínek:

  • být dostatečně bonitní a úvěruschopný,
  • nemít negativní záznam v registru dlužníků,
  • nebýt v exekuci nebo v insolvenci,
  • mít uzavřený pracovní poměr na dobu neurčitou,
  • nemít dluhy a závazky,
  • doložit všechny příjmy.

Pokud má žadatel jakýkoli jiný příjem než ze zaměstnání (např. příjem z pronájmu nemovitosti), měl by o tom poskytovateli říct. Pomůže mu to totiž při získání půjčky ve zkušební době.

Potřebuje-li žadatel půjčit ve zkušební době, je vhodné nejdříve oslovit banku, u níž má vedený účet. Aktuální příjmy nemusí totiž hrát tak velkou roli, naopak rozhodující je dlouhodobá bankovní historie.

Až když v domovské bance žadatel neuspěje, by se měl obrátit na nebankovního poskytovatele nebo využít jiného úvěrového produktu jako je např. kreditní karta nebo kontokorent.

Půjčka ve zkušební době – rizika

Zkušební doba může být sjednána až na 3 měsíce, u vedoucího zaměstnance dokonce na 6 měsíců. To s sebou nese mnoho nástrah. Opravdu je vhodné se v začátcích nové práce zadlužovat?

Může se totiž stát, že práce nebude člověka bavit, dojíždění bude náročné, nesedne si s kolegy nebo zkrátka na práci nebude stačit. Kdykoliv během zkušební doby se může rozhodnout práci opustit

Nebo naopak může ze dne na den pracovní poměr ukončit zaměstnavatel, a to bez udání důvodů. Nečekaný výpadek příjmů může být velkým problémem. Z čeho pak bude dlužník půjčku splácet?

I přesto že člověk nastupuje na dobře placené místo, je vhodné s jakýmkoliv zadlužováním počkat až na dobu, kdy bude mít jistotu stálého zaměstnání a příjmů. Tedy až po ukončení zkušební doby. Půjčka ve zkušební době by tak měla být až posledním řešením.

Půjčka pro nezaměstnané

Pokud člověk přijde o práci a nemá našetřeno dost peněz, možná ho bude zajímat, jestli existuje půjčka pro nezaměstnané.

Banky i prověřené nebankovní společnosti si hlídají, zda žadatel zvládne úvěr splácet. Chrání tak nejen sebe, nýbrž i samotného klienta. Proto bez pravidelné výplaty půjčku pro nezaměstnané solidní společnost neposkytne.

Nicméně za pravidelný příjem je považován i důchod nebo příspěvky během rodičovské dovolené. Pokud žadatel takový příjem má, může se na banku obrátit, byť není zaměstnaný.

V ostatních případech, kdy je člověk bez zaměstnání a jakéhokoliv pravidelného příjmu, musí zkusit své štěstí u některé z nebankovních společností. U nich většinou nebývá problém získat půjčku pro nezaměstnané nebo půjčku bez doložení příjmu.

Otázka ovšem je, jestli je půjčka pro nezaměstnané to, o co by měl nezaměstnaný usilovat. Obecně lze o půjčce pro nezaměstnané říci, že se jedná o úvěr v řádech několika tisíc korun, který je třeba splatit ve velmi krátké lhůtě. Většinou to bývá do 30 dnů. Obvykle se jedná o jedinou splátku včetně úroků a všech dalších poplatků.

Pozdní splacení půjčky pro nezaměstnané se pojí s obrovskými pokutami a částka ke splacení se rázem vyšplhá do enormních výšin. Každý nezaměstnaný by si proto měl nejdříve zodpovědně zvážit a posoudit, z čeho bude půjčku splácet, když nemá žádné příjmy?

Rychlá půjčka pro nezaměstnané – výhody

Rychlá půjčka pro nezaměstnané je produktem ryze nebankovních společností. Ty jsou známé tím, že nemají přísné požadavky a jsou k žadatelům velmi benevolentní. I člověk bez příjmů tak může zažádat a získat rychlou půjčku pro nezaměstnané. Jaké jsou její výhody?

Hlavní výhoda rychlé půjčky pro nezaměstnané spočívá v tom, že se jedná o půjčku bez nahlížení do registru. Mohou ji tak získat i lidé, které by banka odmítla jako příliš rizikové.

Vyřízení půjčky je velice rychlé. Je třeba jen vyplnit krátký dotazník, předložit občanský průkaz a doložit plnoletost. O rychlou půjčku pro nezaměstnané se žádá online a jelikož se neprověřují registry dlužníků, může být půjčka vyřízena již během několika minut. Peníze může mít žadatel na účtu ještě ten samý den.

Okamžitá půjčka pro nezaměstnané – nevýhody

Okamžitou půjčku pro nezaměstnané sice není u některých nebankovních společností příliš složité získat, na druhou stranu však nemusí být ani jednoduché se jí „zbavit“. Pokud je žadatel bez příjmů a nemá ani dost našetřeno, z čeho půjčku splatí?

Tento druh půjčky by si měl člověk brát pouze ve výjimečných situacích, kdy nutně potřebuje okamžitou finanční injekci. Pokud by si bral okamžitou půjčku pro nezaměstnané opakovaně, hrozí, že by spadl do dluhové pasti, ze které není snadná cesta ven.

Nevýhodou okamžité půjčky pro nezaměstnané je, že je omezena do výše jen několika tisíc a také je třeba ji splatit ve velmi krátké lhůtě. Zásadní nevýhodou jsou ovšem vysoké úroky, poplatky a sankce za nesplacení. Je dobré si předem spočítat, kolik žadatel za půjčku ve finále zaplatí. Tedy jakou částku bude muset zaplatit navíc.

Pokud nemá žadatel stálý příjem, okamžitá půjčka pro nezaměstnané je velmi rizikový produkt. S ní se nachází na tenkém ledě a spíše si přidělá další problémy, než aby mu půjčka skutečně pomohla.

Podmínky pro získání půjčky pro nezaměstnané a dlužníky

Vyřízení půjčky pro nezaměstnané a dlužníky je velice rychlé. Stačí jen vyplnit online dotazník se základními informacemi o žadateli a půjčce, o kterou má zájem. Věřitel nenahlíží do registru dlužníků a tím pádem ani nemá příliš požadavků na žadatele.

Žadatel o půjčku pro nezaměstnané a dlužníky musí splňovat pouze následující podmínky:

  • plnoletost
  • bydliště na území České republiky
  • vlastní bankovní účet
  • email a telefon

Půjčku pro nezaměstnané a dlužníky je potřeba vybírat uvážlivě. Další zadlužování člověku bez příjmů nijak nepomůže. Navíc se lze často setkat s nekalými praktikami některých poskytovatelů, které hraničí až s lichvou. Pokud si tedy někdo chce vzít půjčku pro nezaměstnané a dlužníky, pak jenom od prověřených společností.

Hotovostní půjčka pro nezaměstnané

Každý pochopitelně potřebuje peníze. Nezaměstnaný je potřebuje víc, než kdokoliv jiný. Peníze ihned na ruku mu však jen tak někdo neposkytne. Pro věřitele je to příliš vysoké riziko.

Jsou však soukromé osoby, které poskytují hotovostní půjčku pro nezaměstnané. Je ovšem dobré si uvědomit, že hotovostní půjčka pro nezaměstnané není jen rizikem pro věřitele, nýbrž hlavně pro samotného dlužníka. Další a další zadlužování může zničit celý život.

Nabídkám hotovostní půjčky pro nezaměstnané je proto lepší se vyhnout, byť vypadají lákavě. Většinou se totiž jedná o půjčky na směnku nebo lichvářské půjčky, kterou jsou u nás zakázané.

Hotovostní půjčka pro nezaměstnané většinou bývá draze vykoupena. Má enormní úroky, velmi krátkou dobu splatnosti a obrovské sankce za prodlení. Soukromý poskytovatel půjčky také často požaduje zástavu nebo ručení, jejíž hodnota vůbec neodpovídá hodnotě půjčky. To se pak snadno může stát, že dlužník přijde o střechu nad hlavou.

Půjčka za práci

Do finančních potíží se může dostat každý. Důležité je, aby zodpovědně přistoupil k jejich řešení. Zalepovat dluh dluhem dobré řešení není. Ovšem ne vždy je třeba splatit půjčku penězi. Jsou totiž i věřitelé, u nichž lze půjčku splatit prací neboli si půjčku odpracovat.

Půjčka za práci sice není běžným produktem, ovšem jsou i věřitelé, kteří nabízejí možnost odpracovat si dlužnou částku. Mezi ně patří například portál Půjčka za práci. Půjčky zastřešuje zprostředkovatel offline půjček – společnost JK Business s.r.o. ve spolupráci s Půjčka za práci s.r.o. a PZP finance s.r.o.

Splácení půjčky může mít dvě podoby. První možností je splatit půjčku prací. Peníze lze splatit i klasicky, tedy zase penězi. Způsob si každý může vybrat sám podle toho, co mu vyhovuje.

Půjčku za práci si lze odpracovat např. donáškou jídla, provozováním taxi, domácími pracemi nebo hlídáním různých objektů či kulturních akcí. Půjčka za práci se může jevit jako zajímavý projekt, je však potřeba říci, že na webu daného poskytovatele chybí jakékoliv podrobnosti o úvěru včetně obchodních podmínek, smluvních pokutách a sankcích a hlavně ceně úvěru a konkrétního poskytovatele.

Dříve než se zájemce k takové půjčce upíše, měl by si dané informace zjistit a také prověřit, jestli je věřitel vůbec oprávněn spotřebitelský úvěr poskytovat.

Půjčka na OP bez doložení příjmu

Kdo potřebuje rychle řešit svou nepříznivou finanční situaci a nemá dostatečné nebo dokonce žádné příjmy, musí se obrátit na nebankovní společnosti, které se nezdráhají poskytovat půjčky pro každého.

Půjčka na OP bez doložení příjmu je krátkodobou mikropůjčkou. To znamená, že se poskytuje jen v řádech tisíců korun s velmi krátkou dobou splatnosti. Zpravidla na 30 dní. Tento typ půjčky je určen pro žadatele, kteří nemají stabilní příjmy nebo mají záznam v registru dlužníků.

O půjčku na OP bez doložení příjmu se žádá online. Celý proces je jednoduchý a rychlý. Stačí vyplnit pouze vyplnit pár údajů o žadateli a prokázat se občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti (pasem, řidičským průkazem).

Jakmile věřitel žádost prověří a posoudí, odesílá peníze na účet žadatele. Všechny výhody půjčky na OP bez doložení příjmu jsou však vykoupeny mnohem vyššími úroky RPSN ve výši až několika tisíců procent. Dlužník tak často zaplatí mnohonásobně více, než o kolik ve skutečnosti žádal.

Půjčka bez doložení příjmu 500 000

Půjčky bez doložení příjmu bývají většinou mikropůjčkami. To znamená, že si lze půjčit jen několik tisíc, maximálně desítek tisíc korun. Půjčit si půl milionu korun sice dnes není nic nemožného. Ovšem půjčit si půl milionu korun bez doložení příjmu už je o dost složitější.

Na půjčku bez doložení příjmu 500 000 korun lze proto narazit jen těžko. A pokud na ni člověk narazí, rozhodně nemůže počítat s výhodnou nabídkou. Právě naopak.

Půjčka bez doložení příjmu 500 000 Kč sice existuje, zpravidla však vyžaduje nějakou zástavu nebo to musí být půjčka s ručitelem. Pokud dlužník půjčku včetně úroků a poplatků včas nesplatí, o svůj majetek přijde. Jedná se o rizikový úvěrový produkt, který může napáchat více škody než užitku.

Při výběru půjčky bez doložení příjmu 500 000 Kč je dobré využít praktických online srovnávačů a kalkulaček, které bezplatně a ihned porovnají dostupné nabídky. Pokud se někdo pro půjčku bez doložení příjmu 500 000 i přes uvedená rizika rozhodne, měl by se zaměřit na výši úroku a zejména RPSN, která má mnohem lepší vypovídací schopnost.

Půjčka 20 000 bez doložení příjmu

Půjčka 20 000 bez doložení příjmu je běžně poskytována nebankovními společnostmi. Pokud člověk o půjčku žádá poprvé, může být poskytnuta i zcela zdarma. Takový produkt se nazývá první půjčka zdarma. To znamená, že pokud dlužník peníze vrátí včas, nezaplatí žádné úroky ani poplatky.

Půjčka 20 000 bez doložení příjmu může být použita na cokoliv. Věřitel nezkoumá, z jakého důvodu si ji žadatel bere. Peníze lze získat do 15 minut od schválení žádosti. Šanci mají i lidé s nižším příjmem nebo zápisem v registru dlužníků.

Půjčku 20 000 bez doložení příjmu lze najít také pod názvy víkendová půjčka, půjčka do výplaty nebo půjčka bez registru. U tohoto typu půjček je důležité, aby si žadatel zkontroloval výši RPSN a spočítal si, o kolik půjčku přeplatí. Ne vždy se musí jednat o tak výhodnou nabídku, jak se na první pohled může zdát.

Mikropůjčka bez doložení příjmu

Mikropůjčka bez doložení příjmu je půjčka, která je poskytována v nižších částkách a zpravidla sjednávána jen na několik dnů či týdnů.

Výše mikropůjček bez doložení příjmu se pohybuje nejčastěji od 1 000 Kč do 5 000 Kč. Nicméně někteří věřitelé nabízí také mikropůjčky až do 30 000 Kč. Pro získání vyšších částek je zpravidla nutné příjmy doložit.

Při sjednávání mikropůjčky bez doložení příjmu u nebankovních institucí je dobré být na pozoru. Doporučuje se nejprve daného poskytovatele prověřit například prostřednictvím recenzí. Při samotném sjednávání půjčky je dobré pečlivě pročíst veškeré podmínky smlouvy.

Mikropůjčka bez doložení příjmu se jeví jako výhodná a bezpečná, avšak v momentě, kdy dlužník nesplatí půjčku v určený termín, naskakují penále a výše pokut za pozdní splacení úvěru mohou být markantní. Proto by si měl být klient jistý, že bude schopný vypůjčenou částku splatit.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.