Jak začít podnikat – v čem, s čím, začátek podnikání bez peněz

Podnikání je bezpochyby snem mnoha lidí. V posledních letech se stalo symbolem svobody, kdy člověk tzv. „dělá sám na sebe“, je pánem svého času i vlastního byznysu. S podnikáním, obzvláště pak s jeho začátky, se ovšem pojí spousta otázek, na které je potřeba si odpovědět. Jak začít podnikat – a s čím? Jak a kde sehnat peníze na podnikání? Jak na založení živnosti?

Začít podnikat rozhodně není jednoduché. Člověk se musí mimo jiné připravit na možnost častého navštěvování úřadů, shánění finančních prostředků, trávit mnoho hodin nad podnikatelským plánem nebo vymýšlením názvu firmy.

Naštěstí však existuje internet, kde se dá sehnat mnoho tipů a rad pro úspěšné podnikání, srovnání půjček pro začínající podnikatele, motivační články či knihy zabývající se business tematikou nebo kontakty na důležité úřední či právní osoby. Díky tomu má začínající podnikatel možnost sehnat potřebné inspirace a informace na jednom místě.

I přes to je však nastartování vlastního podniku dlouhou a mnohdy trnitou cestou s nejistými výsledky. Podnikání sice přináší mnoho výhod, neboť člověk je svým vlastním pánem, pozitiva však potřebují i svá negativa. Která to jsou?

Potřebujete si pořídit auto a stále tápete, kde si půjčit? Porovnejte nabídku spotřebitelských úvěrů na auto.

Podnikání – ano či ne?

Zahájení vlastní podnikatelské činnosti se nejeví jako ten nejjednodušší proces. Podnikání ovšem přináší skvělou zkušenost jak pracovat se sebou samotným, se svými limity i nápady, pracovním kolektivem či konkurencí apod. Člověk díky tomu získá jak nové znalosti, tak i dovednosti či důležité kontakty.

Podnikání vedle skvělých výhod, jako je být šéfem sám sobě i své pracovní doby, přináší i negativa v podobě možných pádů, ztráty financí, času i úsilí.

Mezi největší výhody vlastního podnikání se rozhodně řadí to, že člověk je sám sobě ředitelem, pracovní doba je zcela v jeho kompetenci a sám určuje jak směr, kterým se bude jeho společnost posouvat, tak její poslání. V případě úspěšného podnikání je navíc odměnou velmi slušné finanční ohodnocení.

Jenže právě ona vidina velkého zisku často bývá podnětem k založení firmy, aniž by měl majitel předem promyšlený nápad na podnikání. Mnoho podniků právě z důvodu bezmyšlenkovitého založení jen na základě vidiny „velkých peněz“ čelí krachům a pádům.

Pojmy jako záměr, poslání, podnikatelský plán či možná negativa by se v případě rozjíždějícího se byznysu neměly v žádném případě podceňovat.

Začátek podnikání i jeho následný příznivý průběh vyžaduje spoustu úsilí, času, mnohdy i peněz a ochoty riskovat. Zakladatel musí počítat nejen s možnými klady, ale i negativy, která vznik firmy mohou doprovázet například v podobě četných pádů a následných vzestupů, nečekaných problémů či finančních ztrát, které mohou zasáhnout i vlastní úspory.

Člověk by si měl před samotným začátkem podnikání rozmyslet, zda na to má, či nikoliv. Ví, v čem chce podnikat? Ví vůbec, jak podnikat? Má dostatečnou finanční rezervu na možné výpadky? Dokáže sehnat dostatek peněz i lidí na rozjezd svého byznysu?

Jak začít podnikat?

Jak tedy začít s podnikáním? V každém případě je dobré si nejprve zodpovědět na několik důležitých otázek, které v mnohém souvisí v mnohém nastiňují rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou.

 • Jak chci podnikat? Jakým způsobem?
 • V čem chci podnikat?
 • Jakým směrem chci, aby se má firma pohybovala i v budoucnu?
 • Jaký je maximální kapitál?
 • Mám dostatek financí – pokud ne, mám je kde sehnat?

… a tak dále. Plánování je totiž nedílnou součástí podnikání. Nejen v jeho počátku, dokonce i v průběhu (např. ve formě podnikatelského záměru).

Pokud si dokáže zakladatel zodpovědět všechny tyto důležité skutečnosti, vyvstává otázka vhodného výběru firemního jména. Tento úkol zní celkem jednoduše, ovšem opak je pravdou.

Hledáte půjčku zdarma? Porovnejte nabídku prvních půjček zdarma.

Obtížné může být nejen samotné vymýšlení (několik rad, jak na to, přináší článek „6 nápadů, jak vymyslet název firmy“), ale také následný proces ověřování nebo jeho užití v rámci doménového jména, díky kterému se bude firma prezentovat na internetu.

Doména na internetu může existovat pouze a jen jednou – nelze registrovat více vlastních domén se stejnými názvy. Stejně tak tomu je i v případě firemních jmen. Není možné, aby se na trhu pohybovalo dvě a více firem s totožnými názvy.

Více informací o firemních názvech a doménách přináší web s názvem Tovarnik.cz.

Začátky v podnikání nebývají lehké. Je potřeba řádně promyslet spoustu věcí a vyřídit mnoho pochůzek po úřadech.

Jakmile si začínající podnikatel dokáže zodpovědět na všechny důležité otázky ohledně svého podnikání, přichází na scénu samotný proces založení firmy.

Jak na to a co vše je k tomu potřeba, shrnují následující body.

1. Výběr právní formy

Při začátku podnikání je výběr právní formy důležitým rozhodnutím. Volba samozřejmě není konečná a lze ji během podnikání kdykoliv změnit, zakladateli to však může přinést zbytečně náklady navíc. Proto je dobré si právní formu řádně promyslet na samotném začátku.

Právní formy podnikání jsou dvě – je možné podnikat jako právnická osoba či fyzická, tedy OSVČ. Každá z těchto forem má svá vlastní specifika. Jaká to jsou?

 • Fyzická osoba – její práva a povinnosti spravuje živnostenský zákon. Založení živnosti není nic složitého, ani drahého – zaplatí se poplatek tisíc korun.
  • Oproti právnické osobě má fyzická osoba výhodu nižších nákladů na začátek podnikání, jeho snazší zahájení i případné ukončení. možnost pozastavení živnosti, nižší zdanění apod.
  • Mezi nevýhody podnikání jako fyzická osoba se jistě řadí ručení celým majetkem, vystupování pod vlastním jménem (špatně se napravuje reputace apod.) aj.
 • Právnická osoba – její podnikání spravuje obchodní zákoník. Všechny právnické osoby mají právní subjektivitu. Prvně se stejně jako u FO založí živnost, teprve až poté dojde k založení obchodní společnosti. Ta musí být zapsána do obchodního rejstříku, což stojí pět tisíc korun.
  • V případě právnických osob je potřeba zvolit vhodný typ společnosti – v ČR existují společnosti s ručeným omezením (s.r.o.), akciové společnosti (a.s.), veřejné obchodní společnosti apod.
  • Firma musí vždy vést účetnictví. Výhodou je, že majitel ručí majetkem společnosti, nikoliv svým.

V bance vaši žádost o půjčku zamítli a vy přesto potřebujete půjčit? Zkuste u jednoho z největších nebankovních poskytovatelů – Acema.

2. Založení živnosti

Založením živnosti získává OSVČ oprávnění k podnikání. Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně – vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem zisku. Spravuje ji živnostenský zákon.

Jak založit živnost? Je to opravdu jednoduché. Stačí zajít na jakýkoliv živnostenský úřad (s sebou občanský průkaz a 1 000 Kč na zaplacení správního poplatku) a vyplnit Jednotný registrační formulář, jehož prostřednictvím se žadatel zároveň přihlásí k:

Tamní úředníci mohou žadateli pomoci s vyplněním žádosti o živnostenský list i s volbou správného druhu živnosti (ohlašovací či koncesovaná). V případě, že bude využívat i pronajatých prostor, předloží souhlas majitele nemovitosti, ve které bude chtít podnikat. Nicméně pokud bude živnostník provádět změny, případně živnost rušit, musí k tomu využít změnový list zrušení živnosti.

Zhruba týden od ohlášení živnosti bude mít žadatel hotový výpis ze živnostenského rejstříku a přidělené IČ – identifikační číslo.

Založení živnosti není složitým ani drahým procesem – stačí zajít na jakýkoliv živnostenský úřad, vyplnit Jednotný registrační formulář a zaplatit 1 000 Kč za správní poplatek.

Druhy živností

Živnosti se dělí do 2 základních skupin – ohlašovací a koncesované. Ohlašovací živnosti jsou obsáhlejší, proto jsou rozděleny do dalších 3 skupin: volné, řemeslné a vázané. Jaký je mezi nimi rozdíl?

A) Živnosti ohlašovací

Jak napovídá samotný název, tyto živnosti vznikají a následně jsou provozovány na základě ohlášení. Zároveň jsou osvědčeny výpisem živnostenského rejstříku. Rozděluje se do 3 dalších skupin živností.

 • Volné živnosti – získání volné živnosti není (jako u jediné) podmíněno odbornou způsobilostí. Musí být splněny jen dvě podmínky – plná svéprávnost a bezúhonnost. Ze seznamu zhruba 80 činností si podnikatel vybere takové, které bude provozovat.
 • Řemeslné živnosti – u těchto živností je potřeba odborné způsobilosti prokázané náležitými doklady týkajících se oboru (např. výuční list, maturita, vysokoškolský titul, uznaná kvalifikace v oboru apod.) – může se jednat např. o pohostinství, klempířství, montáže, opravy apod.
 • Vázané živnosti – v tomto případě je potřeba prokázat odbornou způsobilost příslušnými doklady o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona (např. masérství, účetnictví, provozování autoškoly atd.)

B) Živnosti koncesované

Koncesované živnosti vznikají a následně jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Kromě nutnosti prokázání odborné způsobilosti jsou dále podmíněny kladným vyjádřením příslušného orgánu státní správy.

Tyto živnosti jsou také osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Příkladem koncesované živnosti může být provozování pohřební služby, cestovní kanceláře atd.

Hledáte půjčku bez jakéhokoliv úroku? Porovnejte nabídku bezúročných půjček

3. Důležité kroky podnikatele po získání oprávnění

V případě běžného zaměstnání povětšinou stačí podepsat pracovní smlouvu a náležitosti jako daň z příjmu, sociální či zdravotní pojištění řeší zaměstnavatel.

Kdežto začínající podnikatel je odkázán sám na sebe a musí komunikovat s příslušnými úřady, jako je zdravotní pojišťovna, ČSSZ, finanční úřad či daňová správa. Dále si musí ohlídat lhůty různých odvodů a plateb. Pro jednodušší komunikaci s příslušnými orgány poslouží datové schránky.

Dále je důležité zaměřit se na náležitosti jako:

 1. EET – elektronická evidence tržeb (zahájení EET probíhá již před přijetím první tržby v hotovosti) – na základě zákona o EET je každý, kdo přijímá platby v hotovosti, povinen tyto hotovostní tržby evidovat a komunikovat prostřednictvím daňového portálu s Finanční správou
 2. Daňová evidence – evidence příjmů a výdajů, majetku a závazků,dále archivace veškerých potřebných dokladů a faktur apod.
 3. Zdravotní a sociální pojištění
 4. DPH – pokud je podnikatel plátcem DPH, musí vést evidenci podle zákona o DPH; plátce DPH podle IČO lze zjistit v registru DPH
 5. Auto, silniční daň – v případě, že podnikatel používá auto pro podnikání, platí čtvrtletní zálohy na silniční daň
 6. Web, marketing (online marketing, affiliate marketing apod.), založení e-shopu atd. – web/e-shop je skvělým reklamním nástrojem a prezentací na internetu nejen na počátku podnikání, ale i v jeho průběhu
 7. Daně a pojištění po konci roku – podání daňového přiznání a přehledu příjmů zdravotní pojišťovně a pro sociální pojištění

Začínající podnikatel by neměl zapomenout také na založení běžného bankovního účtu a v případě potřeby zřídit též kontokorentní úvěr. Podnikání je v mnoha ohledech riskantní a právě kontokorent může posloužit jako pomoc při nečekaných výdajích.

Jak je to s výběrem vhodného podnikatelského oboru či ostatními možnostmi financování start-upu začínajícího podnikatele?

Být podnikatelem mimo jiné znamená plnit spoustu povinností – například mít pořádek v evidenci tržeb, v pojištěních nebo v daních.

V čem začít podnikat?

Jednou z nejdůležitějších otázek, kterou by si měl začínající podnikatel dokonale promyslet před samotným zahájením podnikání, je „v čem nebo s čím podnikat?

V dnešní době není jednoduché přijít s novým a neotřelým nápadem na podnikání, proto se spousta nejen začínajících podnikatelů pouští spíše do alternativy inovace či modernizace již stávajících oborů.

Skvělou schopností při budování nové firmy se také může stát předvídatelnost. Sice se budoucnost podnikání neodhaduje zrovna dvakrát lehce, ale právě ti, kteří dokáží předvídat nebo správně odhadnout, po čem bude trh prahnout v budoucnu, se mohou stát velmi úspěšnými podnikateli.

V posledních X letech zažívá velký boom podnikání na internetu – ať už přes různé e-shopy, blogy, sociální sítě apod. Velkému růstu se dále těší například obory v oblasti IT, umělé inteligence nebo různé softwarové společnosti.

Jmenovat lze také dopravu a logistiku, zajímavého vzestupu se dočkalo např. doručování potravin (např. Damejidlo.cz, Uber Eats, Košík, iTesco, Rohlik.cz apod.) a jiné donáškové služby.

Oblíbeným a bezpečným způsobem podnikání je také např. franšíza, tedy poskytnutí již existujícího a ověřeného podnikatelského nápadu jiným podnikatelům na základě licence. Tento způsob podnikání je vhodný i pro začínající podnikatele bez předešlých zkušeností.

Ať už začínajícího podnikatele napadne cokoliv, vždy by to mělo být něco, čemu rozumí, baví ho to a naplňuje. Jen těžko se bude pozitivně rozvíjet něco, co člověka nebaví nebo se mu doslova příčí a dělá to jen s vidinou velkého zisku.

Bohužel se takový přístup k podnikání nemusí vyplatit – ať finančně, tak i třeba v rámci shánění potencionálních zákazníků, kteří mnohdy dokáží vycítit vztah podnikatele k jeho projektu.

Začátky podnikání nejsou nikdy jednoduché. Je potřeba zařídit spoustu dokumentů, oběhnout několik úřadů, sehnat finance i případnou klientelu, vytvořit podnikatelský záměr, dát dohromady finanční plán a podobně.

Kde získat finance na rozjezd podnikání?

Další z nejdůležitějších otázek na začátku podnikání bezpochyby zní, „jak a kde získat peníze na rozjezd podnikání?“ Existuje hned několik možností – od vlastních zdrojů až k různým podnikatelským úvěrům.

Jaké má začínající podnikatel možnosti? Jak a kde získat počáteční kapitál? A co za výhody a nevýhody přináší jednotlivé způsoby financování?

1. Vlastní zdroje

Mít do začátku podnikání vlastní peníze je jednoznačně tou nejlepší možností. Majitel nemusí nikde dokazovat, že je jeho byznys hoden financování, navíc tím nevznikají žádné závazky či dluhy.

Díky vlastním zdrojům je možné podnikat v podstatě ihned – nečeká se na žádné schvalování či zdlouhavé dokazování. Majitel má navíc absolutní volnost v řízení své vlastní firmy. Jediným rizikem je, že o své peníze může snadno a rychle přijít.

Získat vlastní zdroje lze například díky:

… a podobně.

Drtivá většina začínajících podnikatelů má však jen omezené množství vlastních peněz, které mnohdy pokryjí jen založení firmy, tvorbu webu či e-shopu. Kde je tedy shánět dál?

Hledáte spolehlivého a prověřeného poskytovatele nebankovních úvěrů? Prohlédněte nabídku společnosti Credit Star.

2. Rodina či přátelé

V případě půjčení si financí pro podnikání u rodiny, přátel či důvěrných známých sice již vznikají závazky, ty však nebývají tak striktní jako např. v případě bankovního úvěru. S blízkými osobami je možné se domluvit nejen na výhodné splatnosti, ale i příjemném (často i nulovém) úroku.

Velkým rizikem jsou v tomto případě možné problémy v rodině či rozpad přátelských vztahů v případě neúspěchu nebo finanční krizi. Předejít těmto nepříjemnostem se ovšem dá například smlouvou o půjčce.

Půjčit si peníze od rodiny či přátel sice přináší velkou výhodu v podobě mnohdy nulového úroku a shovívavost k opoždění splátky, také však může přivodit dlouholetou rozepři s blízkou osobou v případě finančních potíží.

3. Bankovní úvěr pro začínající podnikatele

Banky jsou bezpochyby nejtradičnějším poskytovatelem půjček. Pro začínající podnikatele banky nabízí v rámci jejich podnikatelských úvěrů výhodné a zmírněné podmínky či menší administrativní zátěž.

Ne všechny banky však úvěry pro začínající podnikatele poskytují. Tento nabízený produkt je doménou zejména velkých a stabilních společností, které si mohou dovolit možné vyšší riziko. Z poskytovatelů lze jmenovat například:

 • Komerční banka
 • Česká spořitelna
 • Equa Bank
 • Raiffeisenbank
 • Moneta Money Bank
 • mBank

Důležité parametry a podmínky, které musí začínající podnikatel při žádání o úvěr splňovat, jsou shrnuty v následující tabulce.

PoskytovatelNázev úvěruMaximální výše úvěruMaximální doba splatnostiÚrok p.a.Důležité podmínky
Komerční bankaProfi úvěr Start1 mil. Kč5 let9,9 %posouzení na základě podnikatelského záměru
Česká spořitelnaFiremní úvěr Start-up600 tis. Kč6 let9 %doložení daňového dokladu či výpisů z účtu za 6 měsíců, předložení podnikatelského záměru
Equa BankMalý podnikatelský úvěr – zajištěný15 mil. Kč15 let6,1 %určen vybraným profesním skupinám (Lékaři, zubaři, veterináři, lékárníci, notáři, advokáti atd.)
Equa BankMalý podnikatelský úvěr – nezajištěný1,5 mil. Kč7 let9,4 %určen vybraným profesním skupinám
RaifeissenbankNeúčelový úvěr3 mil. Kč (při zajištění 5 mil. Kč)15 let8,9 %12 měsíců aktivního podnikání, roční obrat od 300 tis. do 50 mil. Kč, doložení daňového přiznání, potvrzení o bezdlužnosti
Moneta Money BankExpress Business2,5 mil. Kč8 let5,9 %12 měsíců podnikání
mBankmRezerva Business300 tis. Kč12 měsíců13 %12 měsíců podnikání, vykazování obratů za každé 3 měsíce, nutnost propojení s mKontem Business, měsíční zasílaná částka min. 25 % z výše schváleného limitu

Tato tabulka názorně ukazuje, jak se jednotlivé bankovní úvěry pro začínající podnikatele liší – ať se jedná o maximální výši poskytované půjčky, nebo podmínky, které musí žadatel podstoupit. V mnoha případech je žádán podnikatelský záměr, zpracovaná finanční rozvaha, daňové přiznání nebo minimální 12měsíční doba aktivního podnikání.

V případě, že si začínající podnikatel neví s výběrem vhodného úvěru rady, může se obrátit na zkušeného a profesionálního finančního poradce.

TIP: Půjčku pro živnostníky nabízí na trhu jak bankovní tak nebankovní subjekty.

4. Crowdfunding

Crowdfunding, česky skupinové či davové financování, se v dnešní době řadí mezi nejpopulárnější a nejzajímavější způsoby, jak na své podnikání získat potřebné peníze.

V případě crowdfundingu jde o financování zajímavého start-upu větším počtem lidí, kteří se přispíváním menšími částkami skládají na požadovanou sumu. Tito přispěvatelé pak za svou podporu získají buď nabízený produkt, nebo různé reklamní předměty či poukazy. Záleží na výši jejich příspěvku.

U tohoto způsobu žádání o financování je velmi důležitá reklamní kampaň a oslovení co největšího počtu lidí. Zakladatel musí svůj projekt náležitě propagovat a snažit se nadchnout co nejvíc osob. Při propagaci se hojně využívají zejména sociální sítě a média (Facebook, Instagram, YouTube apod.).

Díky propracované reklamní kampani může zakladatel získat jak požadované peníze, tak otestování trhu, reklamu pro svůj start-up zdarma i první potenciální klienty.

Jediným rizikem v případě zvolení této možnosti financování je fakt, že se požadovaná suma nemusí vybrat a zakladatel tak nedostane ani korunu.

5. Peer-to-peer půjčky

Peer-to-peer půjčky, známé též pod zkratkou P2P půjčky, se v posledních letech těší nemalé oblibě (zvláště pak v zahraničí). Jedná se o nebankovní úvěry probíhající na úrovni „klient-klient“, tedy „lidé půjčují lidem.

Tato forma půjček pak probíhá na speciálních P2P platformách, na kterých jejich provozovatelé zveřejňují poptávky a nabídky půjček. Jak o takovou P2P půjčku zažádat?

 1. krok: registrace
 2. krok: doložení příjmů a potřebných dokumentů (osobní dokumenty, pracovní poměr apod.)
 3. krok: informace o požadované výši úvěru, době splatnosti (popřípadě i maximální výši úroku)
 4. krok: představení sebe i svého projektu
 5. krok: prověření klienta P2P společností
 6. krok: zařazení do poptávek

Jelikož se v případě P2P půjček jedná o nebankovní úvěry, je třeba mít na paměti zvýšená rizika např. ve formě nesmyslně vysokých úvěrů, nedůvěryhodnosti poskytovatele, možných podvodů v podobě lichvářů apod. Proto je dobré zaměřit se pouze na prověřené společnosti.

V České republice působí jako P2P platforma stále oblíbenější Zonky se svou Zonky půjčkou. Kromě toho tvůrci Zonky přinášejí novou službu, která funguje na principu peer-to-business a lidé díky ní mohou půjčovat peníze firmám.

Více informací o P2P půjčce od Zonky je dostupných na tomto odkazu. Dále lze jmenovat např. Bankerat, Benefi, Banking Online nebo Prestito.

Velkou výhodou tohoto způsobu financování začínajícího podnikatele je možnost žádat online a vybrat si z nabídek investorů, kteří se na půjčku na projekt ozvali. Nevýhodou je ovšem možné zadlužení v případě neúspěchu, které může v krajním případě vyústit až v osobní bankrot, dlouhé splácení, nevyhovující podmínky, dlouholetý závazek atd.

Zajímá vás více o peer-to-peer půjčkách? Jednou z nejznámějších P2P platforem u nás je Zonky.

6. Investoři

Nejedna začínající společnost touží po investorech, kteří by jejich start-up podpořili. Jejich získání však není zrovna nejjednodušší.

Investoři mívají často velmi náročné požadavky (perfektní podnikatelský plán, dokonale spočítaný finanční záměr apod.) a mohou si vybírat ze zajímavých a dokonale propracovaných projektů z celého světa. Konkurence je zde opravdu veliká – začínající podnikatel rozhodně neprohloupí, pokud věnuje dostatek času i k její analýze.

Stejně jako již výše zmíněné způsoby financování start-upů má zapojení investora své plusy i mínusy. Mezi negativa se jistě řadí možnost investora mluvit do řízení firmy a klást podmínky nebo jeho očekávání vysokého podílu či zisku.

Za velká pozitiva zapojení investora do nově vznikajícího projektu lze považovat raketové posunutí firmy vpřed nebo množství důležitých kontaktů.

Po investorech touží nejedna vznikající společnost. Jejich získání je však mnohdy velmi náročné. V případě úspěšného zapojení investora do nově vznikající firmy však vedle zafinancování přichází i několik záporů (např. mluvení do řízení firmy).

7. Státní dotace a granty

Dosáhnout na státní dotace či granty nejen v rámci začínajícího podnikání je mnohdy velmi obtížné. Zaprvé je tu opět velká konkurence, zadruhé samotné zapojení projektu do dotačního řízení je celkem složité.

Dokonce i v případě, že start-up splňuje požadované množství kritérií i podmínek, bohužel není vyhráno. Je potřeba bezchybně vyplnit žádost o dotaci včetně přiložení všech potřebných příloh. V případě úspěchu pak dotovaný projekt čeká podávání reportu plnění cílů dotace, a to každý měsíc.

Kromě státu podporují dotacemi a granty začínající podnikatele různé nadstátní či státní instituce, dále např. obce, města, kraje apod.

Potřebujete půjčit bez nutnosti nahlédnutí do registru? Porovnejte nabídku půjček bez registrů a zástavy.

8. Nebankovní půjčky

Nebankovní půjčky jsou záměrně zmíněny jako poslední možnost. Jedná se o velmi nedoporučovanou formu financování vlastního podnikání, a to hned z několika důvodů.

Nebankovní úvěry jsou často velmi drahé na úrocích či pokutách, mnohdy mají nepřehledné smlouvy, příliš krátké doby splatnosti, nesmyslné poplatky a spoustu dalších negativ.

Samozřejmě se v úvěrovém sektoru pohybují i takové, které jsou solidní a ověřené množstvím spokojených zákazníků. Člověk by však měl zvažovat nebankovní půjčku jako velmi krajní možnost a ze všech sil se snažit získat peníze pro svůj začínající byznys bezpečně.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.