Podílové fondy – zkušenosti, investice, srovnání

Možností, jak investovat peníze, které by jinak jen ležely na účtu, je mnoho. Liší se většinou časovou náročností investice a výší možného výnosu peněz. Jednou z variant, kam peníze investovat jsou i podílové fondy. Co to jsou investiční fondy? Jak takové fondy fungují a vyplatí se do nich investovat?

Při rozhodování, kam investovat peníze, je důležité pečlivě rozmyslet, jestli je vhodná investice v dané situaci. Především se zamyslet nad tím, jestli případně peníze nebudou chybět v rodinném rozpočtu, pokud by se investice nezdařila.

Dalším krokem je výběr produktu, který pomůže ke zhodnocení peněz. Ne každý způsob investování je vhodný pro všechny. Záleží na mnoha faktorech, jakými jsou délka investice, zda se jedná o jednorázovou nebo dlouhodobou investici a mnoho dalších.

Jednou z variant je ukládání peněz na spořicí účet, kde je sice výnos malý, ale za to jde o bezpečnou investici. Mezi bezpečné zhodnocování peněz se řadí také například stavební spoření.

Odvážlivci mohou zkusit investice do akcií. Jak koupit akcie může být složité, navíc tato varianta má větší rizika. Zlatou střední cestou jsou tedy podílové investiční fondy.

TIP: Další možností je investice do drahých kovů, jako je například investice do zlata nebo investiční stříbro. Investice do drahých kovů patří obecně mezi nejlepší investice, protože hodnota kovů neklesá.

Člověk by měl vždy investovat jen ty peníze, které si může dovolit ztratit.

Co to je podílový fond?

Podílový fond je nástroj používaný k investičním operacím, jde o jakýsi soubor majetku. Bývá spravován investičními společnostmi, které řídí jeho fungování. Základní jednotkou fondu je podílový list (doklad o vlastnictví nebo spoluvlastnictví majetku v podílovém fondu).

Investor, který má v držení podílové listy se podílník fondu se nazývá podílníkem fondu. Rozděluje se do několika kategorií podle účelu, obsahu či jiných faktorů. Je důležité vědět, že podílový fond nemá právní subjektivitu (naopak je tomu například u investičního fondu). 

Typy podílových fondů:

  • akciový fond
  • dluhopisový fond
  • smíšený fond
  • garantovaný (zajištěný) fond
  • fond peněžního trhu
  • nemovitostní fond

Jak fungují podílové investiční fondy? Fungují na principu kolektivního investování – investoři nakupují podílové listy fondů a fondy následně nakupují ve větších objemech než individuální investor. Společné vlastnictví umožňuje podělit se o výnosy z nakoupených cenných papírů, zároveň i nutnost podělit se o případné ztráty.

Jednou z výhod při investování do podílových fondů je nepochybně vysoká likvidita (rychlost s jakou se lze dostat ke svým penězům). Ta bývá podobně vysoká u termínovaných vkladů.

Důležité je myslet na to, že množství peněz, které za prodej podílových listů investor získá, závisí na aktuální hodnotě těchto podílových listů. Obvykle se jejich hodnota stanovuje denně a zveřejněná bývá například na webových stránkách daného podílového fondu. 

TIP: Tento článek na Vpenize.cz poradí, jak se stát rentiérem.

Další výhoda je, že pokud mezi koupí a prodejem cenného papíru uplynou alespoň 3 roky, pak je investor osvobozen od 15% daně z příjmu. Do roku 2014 byla doba stanovena na pouhých 6 měsíců. Od daně z příjmu je investor osvobozen také v případě, že za jedno období zisk z prodeje cenných papírů nepřesáhne 100 tisíc korun. 

Vývoj trhu je někdy nevyzpytatelný, proto by měl investor diverzifikovat své portfolio. Při propadu jedné akcie tak nedojde k celkové ztrátě celé investované částky.

Výběr podílového fondu – srovnání

Jak začít investovat? Na začátek je důležité, aby se potenciální investor rozmyslel na jak dlouho chce peníze investovat a jaké investiční riziko je ochoten podstoupit. Podle zkušenosti s podílovými fondy bývá pravidlem, že čím vyšší je nabízená výnosnost, tím je vyšší i podstupované riziko.

Každý druh fondu má doporučenou minimální dobu (investiční horizont), po kterou by peníze investora měly zůstat ve fondu, aby investice byla výnosná a neskončila ztrátou. Po výběru konkrétního druhu fondu je dle doporučení investorů a podle jejich zkušenosti s investičními fondy potřeba brát v potaz výši poplatků, výši minimální vstupní investice, renomé investiční společnosti a také v jaké měně je fond spravován.

Druh podílového fondu Doporučený min. investiční horizont
Fond peněžního trhu6 měsíců až 2 roky
Zajištěný fond2 roky až 65 let
Dluhopisový fond3 až 5 let
Smíšený fond3 až 5 let
Akciový fond5 a více let

Investiční horizont představuje dobu, po jejíž uplynutí lze očekávat dosažení předpokládané výnosnosti. Čím vyšší riziko, tím vyšší i pravděpodobná výnosnost. Investiční horizont jde proti tomu – čím vyšší riziko a předpokládaná výnosnost, tím je delší doba, po které můžeme očekávat dosažení předpokládané výnosnosti.

Vyplatí se investice do podílových fondů – zkušenosti

Obecně by se dalo říci, že investice do podílových fondů se může vyplatit, jenže nemusí. Je důležité si však uvědomit, že podle zkušenosti s podílovými fondy výnos záleží na konkrétním podílovém fondu, situaci na trhu a mnoha dalších faktorech.

V případě podílového fondu je značnou výhodou, že se dá investovat i poměrně nízká částka – zpravidla od několika tisíc korun. Investovat se dá jednorázově, ale je lepší investovat pravidelně. Pokud je to možné, doporučuje se investovat alespoň 1 000 Kč každý měsíc.

Zpočátku je podstatné si důkladně vybrat podílový fond, do kterého chce potenciální investor investovat své peníze. Důležitá je nejen výše investice, ale taky výše poplatků či investiční horizont. To vše by potenciální investor měl zvážit, než s investicemi začne.

Výnosy se liší podle druhu podílového fondu, u smíšeného bývá roční výnos zpravidla 1 – 2 %. Zatímco u dluhopisového fondu to může být 3 – 5 %, u akciového i až 10 %. Z toho vyplývá, že je lepší peníze vkládat do různých druhů fondů.

Jednoznačně se nedá říct, zda-li se investice do podílových fondů vyplatí. Může a nemusí, záleží na konkrétní strategii investora a zkušenosti s investičními fondy, zda investuje peníze s rozmyslem, i aktuální situaci na trhu. Tomu opět může přispět pravidelné investování.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.