Půjčka s ručitelem – srovnání, recenze, zkušenosti

Ručitel je osoba, která v případě neschopnosti dlužníka splácet převezme odpovědnost za půjčku s ručitelem. Nejčastěji jde o rodinného příslušníka. Půjčka s ručitelem obvykle klade méně přísné podmínky na žadatele a může být vyšší než půjčka bez ručení.

Půjčku s ručitelem poskytují bankovní i nebankovní společnosti. Ručitel je vyžadován především u vyšších částek. Snižuje totiž riziko, že půjčená částka zůstane nesplacená.

Roli ručitele na sebe nevezme každý. Vždy to znamená jistou míru rizika, že půjčku bude muset splatit právě ručící osoba. Proto jsou velmi oblíbené půjčky bez ručení. Alternativou k půjčce s ručitelem je například půjčka s ručením nemovitostí. Některé nebankovní společnosti nabízí i půjčku oproti nemovitosti ihned.

Kdo je věřitel

Věřitelem je finanční instituce, případně soukromník, který poskytuje úvěr a uvolňuje své finanční prostředky ve prospěch druhých. Svým způsobem lze na otázku, kdo je věřitel, odpovědět jednoduše tak, že věřitel důvěřuje dlužníkům, že mu poskytnutý peněžní obnos vrátí dle sjednaných podmínek.

Kdo může dělat ručitele

Půjčka s ručitelem je v současné době na ústupu, protože dělat ručitele je poměrně nepopulární role. Při žádosti o vysoký úvěr v hodnotě několika stovek tisíc se však půjčka bez ručení obvykle neobejde.

Ručitele může dělat pouze svéprávný a k právním úkonům způsobilý plnoletý občan České republiky, u něhož není evidována žádná nesplacená půjčka peněz z dřívější doby. Ručitel musí mít dostatečnou bonitu, ideálně o něco vyšší, než má žadatel. 

Ručitele může dělat člen rodiny, ručit však nelze manželovi či manželce. U některých společností může manžel nebo manželka zaujmout pozici spolužadatele, díky tomu lze celkovou vypůjčenou částku podstatně navýšit.

Půjčku s ručitelem je možné uzavřít s ručením rodičů, prarodičů i plnoletého dítěte. Platí ovšem, že ručitelem může být i osoba blízká, nikoliv pouze z kruhu rodinného.

Výhody půjčky s ručitelem

Půjčky s ručitelem přinášejí žadateli tyto výhody:

  • vyšší dosažitelný úvěr
  • lepší bonitu žadatelů a možnost získat tak výhodnější úrokovou sazbu
  • způsob, jak s podporou rodičů získat výhodný hypotéční úvěr pro mladé

Ručitel na sebe bere závazek, a to je mnohdy nepříjemné. Pokud dlužník řádně splácí, může být ručitel po čase z půjčky s ručitelem vyvázán.

Nevýhody půjčky s ručitelem

Půjčka s ručitelem sebou nese i jisté nevýhody především pro ručitele:

  • riziko pro ručitele při finančních problémech dlužníka
  • horší bonita při posuzování žádosti o vlastní úvěr
  • náklady na právníka v případě problémů a nesplácení ze strany dlužníka
  • ohrožení vztahu s dlužníkem kvůli finančnímu břemenu, především v případě nesplácení

Ručitel se může proti nesplácení půjčky pojistit směnkou. To bývalo běžné před několika lety. V současné době je však směnka postavena mimo zákon a její užití je ilegální.

Půjčka s ručením nemovitostí

Alternativou půjčky s ručitelem je půjčka s ručením nemovitostí, hodí se především pro žadatele o vyšší částky. Oproti zástavě nemovitosti jsou banky a nebankovní společnosti ochotny půjčit více, než v případě půjčky bez ručení.

Půjčka se zástavou nemovitosti nevyžaduje další ručitele. V některých případech není potřeba dokládat ani pravidelný příjem či výpisy z účtu.

Kdo žádnou nemovitostí ručit nemůže, využije spíše nebankovní půjčky bez registru a bez zástavy. U těch nehrozí, že v případě problémů se splácením přijde dlužník o střechu nad hlavou.

Výhody půjčky s ručením nemovitostí

Půjčky s ručením nemovitostí slibují mimo jiné výhodnější podmínky, než nebankovní či bankovní úvěry bez zajištění. Věřitel má díky zastavenému domu či bytu jistotu, že dlužník půjčku splatí. Nízké riziko tedy přináší výhodné úroky i nižší RPSN. Ve srovnání s klasickými spotřebitelskými úvěry je půjčka s ručením nemovitostí pro obě strany výhodnější.

Vedle možnosti vyššího úvěru je velkou výhodou půjčky s ručením nemovitostí také vysoká schvalovatelnost, která rovněž souvisí s nízkým rizikem pro věřitele.

Nevýhody půjčky s ručením nemovitostí

Zásadní nevýhodou půjčky s ručením nemovitostí je riziko ztráty nemovitosti. Pokud dlužník půjčku nesplácí, může tak snadno o zastavenou nemovitost přijít. To je obzvlášť velký problém, jedná-li se u ručení nemovitostí o vlastní střechu nad hlavou a tím pádem jediné dlužníkovo bydliště.

Žadatel o půjčku s ručením nemovitostí by měl velmi dobře zvážit svou finanční situaci a podle toho nastavit výši měsíčních splátek a dobu splácení. V žádném případě by tento typ úvěru neměl být cestou z dluhové pasti. Riziko je příliš vysoké.

Další drobnou nevýhodou ručení nemovitostí je delší doba vyřízení žádosti a poskytnutí peněz na bankovní účet žadatele. Věřitel musí nejprve posoudit stav a cenu zastavované nemovitosti s pomocí odborného odhadce a na základě toho učiní žadateli nabídku.

Ručitelské prohlášení

Ručitelské prohlášení je běžné v realitních a finančních transakcích. Týká se souhlasu třetí strany, nazývané ručitel, s poskytnutím záruky platby v případě, že strana zúčastněná na transakci nedodrží svou část dohody.

Pokud kupující nesplní své závazky, ručitel tyto závazky splní (a to včetně závazku zaplatit kupní cenu prodávajícímu). Ručitel rovněž odškodní prodávajícího za případné ztráty nebo odpovědnost vzniklou v důsledku neplnění kupujícího.

Ručitelské prohlášení – vzor

Ručení upravuje Občanský zákoník 89/2012 Sb. mezi § 2018 a § 2028. Ručitelské prohlášení vyžaduje písemnou formu, kde ručitel prohlašuje, že uspokojí věřitele, jestliže dlužník věřiteli svůj závazek nesplní, a za uvedených podmínek zajistí dále specifikovaný závazek dlužníka.

Ručitelské prohlášení – vzor je k dispozici ke stažení na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ručitelské prohlášení pravidla musí obsahovat osobní údaje všech třech zúčastněných stran, tedy dlužníka, ručitele i věřitele a každá ze stran obdrží jedno vyhotovení ručitelského prohlášení. Dále je potřeba uvést dlužnou částku a termín splatnosti.

Půjčka oproti nemovitosti ihned

Stává se, že žadatel o půjčku oproti nemovitosti potřebuje peníze ihned. V tom případě lze oslovit nebankovní společnosti, které jsou schopné úvěr vyřídit o poznání rychleji než klasické banky. Někteří poskytovatelé nabízejí půjčku oproti nemovitosti ihned po shlédnutí fotografií zastavované nemovitosti.

Půjčku oproti nemovitosti ihned lze vyřídit online z pohodlí domova. Půjčená částka je však obvykle nižší a podmínky mnohdy méně výhodné. Pokud má žadatel dostatek času, je výhodnější využít bankovních půjček.

V případě využití služeb nebankovních poskytovatelů je dobré dbát zvýšené opatrnosti. Doporučuje se pročíst recenze poskytovatelů a vybírat jen důvěryhodné společnosti s platnou licencí České národní banky.

Půjčka bez ručení

Půjčka bez ručení a ručitele je nejběžnějším typem úvěru. Vyřídit lze poměrně jednoduše především u nebankovních společností. V řadě případů nemusí žadatel dokládat ani výpis z účtu, doklad o příjmech či výpis úvěrové historie, který poskytuje registr dlužníků.

Půjčka bez doložení příjmu, půjčka bez ručení a rychlá půjčka bez registru se zpravidla poskytuje na nižší částky v hodnotě několika stovek až jednotek tisíc.

Při žádosti o půjčku bez ručení u bankovní instituce jsou podmínky schválení přísnější. Pokud na ně žadatel dosáhne, získá obvykle výhodnější úroky a nižší RPSN.

V případě, že banka půjčku bez ručení neschválí, může se žadatel obrátit na nebankovní poskytovatele. Nebankovní společnosti jsou při schvalování úvěrů poměrně benevolentní. Riziko, které nebankovní věřitel podstupuje, je však vykoupeno vyššími úroky a vyšší RPSN.

Závěrem

Předtím, než si člověk půjčku, měl by zvážit mnoho důležitých faktorů. Nejprve je třeba zhodnotit svou schopnost splácet úvěr a zjistit, zda má dostatek finančních prostředků a prostoru v rozpočtu na pravidelné měsíční splátky.

Důležité je také porozumět podrobnostem a specifikům půjčky, jako je úroková sazba, délka splácení a výše splátek.

Dále je třeba zvážit současné a budoucí potřeby, včetně plánování důchodu, spořicích plánů a dalších investic, aby půjčka nebyla v přímé konkurenci s těmito finančními cíli.

Nakonec si je namístě důkladně promyslet důvod půjčky a to, zda je s ohledem na danou situaci přijetí půjčky tím nejlepším řešením.

srovnání

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.