Nezaplacené povinné ručení – co hrozí, když se neplatí autopojištění?

Jak napovídá již samo označení této pojistky, povinné ručení je nevyhnutelné pro všechna provozovaná vozidla. Co hrozí řidiči, který své auto nepojistí? A jaký je postup v případě, kdy se na platbu pojištění v jednom měsíci zapomene?

Povinné ručení, přesněji pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je povinné pojištění auta. Na rozdíl od havarijního pojištění, které je dobrovolné, se sjednává za účelem ochrany zdraví a majetku třetích osob. Pokud si jej řidič nesjedná a své vozidlo provozuje či ponechává na pozemní komunikaci, porušuje zákon.

Co se stane, když nezaplatím povinné ručení? Jak postupovat v případě, kdy jsem zapomněl zaplatit povinné ručení?

Dopravní nehoda bez povinného ručení

Povinné ručení kryje škody na majetku třetích stran i případné léčebné výlohy. Pokud řidič způsobí nehodu a nemá sjednané povinné ručení, získá snadno odpověď na otázku, co se stane, když nezaplatím povinné ručení. Bude muset vše zaplatit z vlastní kapsy.

Zároveň by se měl připravit na to, že celkové výlohy mohou dosáhnout i několika milionů korun, zvláště dojde-li ke zdravotní újmě. Platná zelená karta v autě ušetří spousty výdajů a nepříjemností.

Náklady mohou zvýšit také tzv. lovci nehod, kteří často zbytečně tahají z řidičů peníze.

Jízda bez povinného ručení tedy ušetří několik tisíc korun ročně, nicméně tato úspora může být velmi draze vykoupena. V případě, že řidič nemá sjednané povinné ručení a způsobí nehodu, si může pořádně zavařit a ovlivnit svůj život na mnoho let. Neplacení povinného ručení se nevyplácí, a proto je vždy doporučována pravidelná kontrola povinného ručení.

Jízda bez povinného ručení – vyřazení z registru, depozit

Za jízdu bez povinné pojistky na auto hrozí pokuta až 40 000 Kč. Pokud je navíc vozidlo nepojištěné déle jak 14 dní, dojde také k vyřazení z registru silničních vozidel. Pozor – povinné ručení musejí mít všechna vozidla, která jsou v registru zapsaná. Nezáleží na tom, že se auto několik měsíců nepoužívá a je schované v garáži – jakmile je v registru, musí být pojištěné.

Pokud se auto po delší dobu nepoužívá, například z důvodu dlouhodobé nemoci nebo pobytu v zahraničí, může být namístě dočasné odhlášení z registru a uložení poznávacích značek do takzvaného depozitu. Pak nebude nutné povinné ručení platit. S tím souvisí otázka, jak dlouho může být auto v depozitu?

Do depozitu se ukládají pouze SPZ, nikoliv celá vozidla. Depozitem je myšlen jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností, kde jsou prováděny úkony související s motorovými vozidly. Na úřad řidič přinese kromě SPZ i občanský a řidičský průkaz a oba technické průkazy, malý i velký. Zároveň musí prohlásit, že odstavené auto není umístěno na pozemní komunikaci, nýbrž na soukromém pozemku nebo v garáži. V podstatě je tak vozidlo dočasně vyřazeno z provozu.

Jak dlouho může být auto v depozitu? Lhůta pro uložení SPZ je 12 měsíců, poté lze úložní dobu prodloužit. Další tipy a užitečné informace týkající se pojištění přináší web Vpojisteni.cz.

Co když se neuhradí měsíční pojistné?

Jaký je postup tehdy, když řidič pojištění má, akorát jej zapomene uhradit? Mnoho řidičů si v záplavě každodenních starostí uvědomí svůj omyl. Zapomněl jsem zaplatit povinné ručení. Naštěstí není třeba mít strach, že by se povinné ručení automaticky ukončilo. Pokud však pojištěný nereaguje na urgence ze strany pojišťovny a dál provozuje nepojištěné vozidlo, pojistka na auto skutečně zanikne.

Jestliže pojistník nezašle pravidelnou platbu pojistného, upozorní ho pojišťovna pomocí upomínky. Těchto upomínek bývá více a zasílají se poštou. Až poté, co na ně pojištěný nereaguje, pojištění auta zanikne. Dlužnou částku je však samozřejmě nutné uhradit a řidič se nevyhne zpětnému doplacení povinného ručení.

Česká kancelář pojistitelů – pokuty

Pokud řidič dluh za pojištění dlouhodobě nehradí, ať už kvůli nespokojenosti s cenou povinného ručení, nebo zkrátka proto, že na platbu zapomněl, začne záležitost řešit Česká komora pojistitelů, někdy označovaná jako kancelář českých pojistitelů, nebo svaz pojistitelů.

Pokuty jsou vyměřovány dle počtu nepojištěných dní. Kancelář českých pojistitelů ČKP se nejprve obrátí na soud a poté bude s největší pravděpodobností následovat exekuční řízení.

Svaz pojistitelů ČKP – nepojištěné vozidlo

Neplacení povinného ručení a jízda bez platné pojistky znamená při policejní kontrole blokovou pokutu a 3 000 Kč. Silniční kontrola zpravidla žádá řidičské oprávnění, technický průkaz a potvrzení o povinném ručení. Zelená karta v autě tudíž být musí. Kontrola povinného ručení probíhá vždy. K čemu slouží sankce?

Je-li auto bez pojistky dlouhodobě, čeká řidiče od ČKP pokuta za nepojištěné vozidlo. Ta začíná na 5 tisících a může se vyšplhat až na 40 000 Kč. Česká kancelář pojistitelů pokuty myslí vážně, neboť díky nim financuje garanční fond, z něhož hradí škody na zdraví i majetku způsobené právě nepojištěnými auty. To vysvětluje, k čemu slouží sankce.

ČKP pokuta za nepojištěné vozidlo navíc zahrnuje i poplatek do garančního fondu. Výši poplatku určuje vyhláška Ministerstva financí dle typu auta a motoru. U osobních vozů l se zdvihovým objemem válců motoru 1001 až 1350 cm3 včetně je to denní částka 35 Kč.

Pokud si řidič vynásobí denní poplatek měsíčně či ročně, vyjde mu slušná částka na roční povinné ručení. Je tedy levnější si povinné ručení sjednat.

Zpětné doplacení povinného ručení včetně pokuty i poplatků je samozřejmostí, pokud se chce řidič vyhnout exekuci. Nové povinné ručení však lze sjednat až s datem budoucím, nikoliv zpětně. Pozor na to zejména při koupi nového či ojetého automobilu a při přepisu vozu na nového majitele.

Jak zjistit pokutu podle SPZ

Způsobů, jak zjistit pokutu podle SPZ, je vícero. Lze se obrátit na registr řidičů na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností, nebo prostřednictvím celníka nebo policisty v databázi nedoplatků Celní správy ČR (infosystém CEPAN).

Užitečným nástrojem, jak zjistit pokutu podle SPZ je Portál občana a agenda řidičů. Řidič s e-občankou či datovou schránkou má přístup k informacím o dopravních deliktech a jiným datům.

Pojištění auta – kalkulačka

Majitel vozidla, jehož pojistku na auto pojišťovna zruší, se bude muset poohlédnout po novém povinném ručení – tedy za předpokladu, že má zájem vozidlo dále užívat. K tomu poslouží srovnání povinného ručení, díky kterému lze během pár minut najít to nejvýhodnější pojištění auta na trhu.

Srovnání a výpočet povinného ručení zahrnuje aktuální nabídky různých pojišťoven, proto je rozhodně z čeho vybírat. Povinné ručení – cena může začínat na desítkách korun měsíčně.

Díky online srovnání povinného ručení lze získat pojištění za skutečně výhodnou cenu, jeho vyřízení je navíc otázkou pár kliknutí. Nejlevnější povinné ručení vychází jen kolem tisíci koruny za rok, což je ve srovnání s úhradou škod a pokutou ze nepojištěné vozidlo naprosto zanedbatelná částka.

Pojištění auta – kalkulačka dokáže srovnat jednotlivé pojistky na základě uvedených informací o řidiči, jeho vozidle a účelu použití. Například čerstvě plnoletý řidič s rok starým oprávněním a bydlištěm v Praze zaplatí na pojistném o něco více, než motorista z Pardubic s dvacetiletou praxí.

Stejně tak se liší sazby za užití vozidla pro běžné účely, je-li vůz používán jako taxi, nebo využíván k provozu podnikání. Dále záleží na zvolené výši pojistných limitů a doplňkových službách. Pojišťovny často nabízejí zvýhodněné pojistky, pokud si zákazník objedná balíček služeb.

Tím je myšleno povinné ručení v kombinaci s havarijním pojištěním a dodatkovými pojistkami (připojištění skel, střet se zvěří, apod.). Za určitých okolností je možná i studentská sleva na povinném ručení.

Zrušení povinného ručení

Někteří lidé si myslí, že pokud přestanou pojištění platit, automaticky se ihned zruší. Takto to však v praxi nefunguje. Pokud chce řidič například změnit pojišťovnu a získat tak lepší cenu povinného ručení, musí nejprve stávající pojistku vypovědět.

Pokud si majitel vozidla přeje změnit pojišťovnu, musí nejprve vypovědět pojistku u pojišťovny stávající. Nezaplatit pojistné a počkat, až pojištění auta zruší sama pojišťovna, není tou nejlepší cestou.

Existují různé okolnosti, za jakých lze povinné ručení zrušit. Patří mezi ně například změna výše pojistného, nespokojenost s vyřízením pojistné události nebo jednoduše konec pojistného období. Vždy je také nutné pohlídat termíny pro doručení výpovědi na adresu pojišťovny. Výpovědní doba totiž může být až dvouměsíční.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.