Jistina úvěru – co je to – úrok, úmor

Jistina úvěru je základní finanční a obchodní pojem, který by měl znát každý, kdo si bere bankovní či nebankovní úvěr. Co je jistina? Co je úrok? A k čemu slouží úvěrová kalkulačka?

Ceny nemovitostí dnes letí strmě vzhůru a málokdo dokáže zaplatit kupní cenu vysněného vlastního bydlení z naspořených peněz. Musí si proto brát úvěr. Každý zájemce o úvěr by měl mít předem jasno v tom, jak úvěry fungují, co je jistina úvěru a co je úmor.

Úvěrem se přitom nemusí financovat jen nákup nemovitostí. Běžný spotřebitelský úvěr se může týkat i nákupu nového auta nebo spotřebiče do domácnosti. Jistina úvěru je zkrátka a dobře součástí každé půjčky, kterou si člověk vezme. Proto by měl vědět, co je jistina.

Co je jistina

Pojem jistina má ve finančním a obchodním světě několik významů. V kontextu půjček je jistina počáteční velikost půjčky. Tedy částka, o kterou člověk žádá a kterou musí (kromě jiného) splatit.

Co je jistina zajímá jak věřitele, tak dlužníka. V případě bankovních či nebankovních úvěrů jistina tvoří hlavní složku celkové částky zaplacené za úvěr. Co je jistina lze předvést na jednoduchém příkladu. Pokud si například člověk vezme hypotéku na dva miliony korun, jistina činí právě ty dva miliony. Pokud splatí jeden milion, jistinu nyní tvoří zbývající milion.

Jistina je tedy částka, kterou se dlužník původně zavázal splatit. K tomu je třeba připočítat úroky a poplatky. Úroky jsou náklady na půjčení jistiny. Jistina je celková půjčená částka peněz, avšak není to celková dlužná částka.

Celková dlužná částka je tvořena součtem jistiny, úroků a poplatků, které souvisejí s úvěrem. Některé půjčky ovšem může tvořit jen samotná jistina. To jsou například první půjčky zdarma, u kterých dlužník neplatí žádné úroky. V takovém případě je jistina i celkovou dlužnou částkou. Ve většině úvěrů je však jistina jen část celkové dlužné částky.

Jistina úvěru

Když si člověk vezme půjčku, jeho splátky se primárně dělí na dvě části – jistinu a úrok. Jistina úvěru je částka, kterou si dlužník půjčuje a která se snižuje, jakmile ji začne splácet. Zatímco úrok jsou náklady na půjčení peněz. Splácení jistiny úvěru je jediným způsobem, jak snížit výši úroků, které každý měsíc narůstají.

Jistina úvěru je tedy částka, kterou si někdo půjčil. To se týká všech forem dluhu, ať už jde o zůstatek na kreditní kartě, půjčku na auto nebo hypotéku.

Jednoduše si lze jistinu úvěru představit jako peníze, které si dlužník půjčil od věřitele. Úrok je částka, kterou bude dlužníka stát půjčení těchto peněz. Obě částky se snižují s tím, jak dlužník úvěr splácí.

Jak se splácí jistina úvěru?

Když dlužník začne splácet dlouhodobý úvěr, většina měsíční splátky, kterou zaplatí, je určena na úroky a menší část pak na jistinu. Je to proto, že čím vyšší je jistina, tím vyšší jsou úroky. A dlužné úroky se splácejí nejdříve.

Měsíční splátky jsou vždy stejné. Avšak mění se poměr splátek na jistinu úvěru a úrok. Postupem času se totiž úrok snižujejistina úvěru naopak tvoří vyšší část splátky. Čím nižší je jistina, tím méně rostou úroky. Tento způsob splácení úvěrů, zejména hypotéčních, se nazývá anuitní splácení

Ve výpisu z úvěrového účtu se dlužník obvykle dozví, kolik peněz dluží na jistině úvěru a kolik na úrocích nebo poplatcích.

Většina hypoték a jiných úvěrů umožňuje dlužníkům provádět dodatečné splátky za účelem rychlejšího splacení úvěru. Například u hypotéky lze provádět splátky pouze jistiny a pouze úroků. Splátka pouze jistiny snižuje jistinu, avšak nikoliv úrok. Splátka pouze úroků z úvěru snižuje úrok a nesnižuje jistinu úvěru. Rychlejší splácení jistiny úvěru zkracuje délku úvěru.

Úmor

S pojmem jistina úvěru úzce souvisí pojem úmor. Co úmor je? Jednoduše to lze vysvětlit takto. Anuitní splátka (tedy stálá splátka úvěru) se skládá ze dvou částí:

  • úmoru – splátky jistiny
  • úroku – odměny za půjčení peněz

Úmor je tedy splátka jistiny. To znamená částka, o kterou se snižuje výše dlužné částky (jistiny úvěru). Pokud dlužník platí úmor, znamená to, že snižuje svůj dluh vůči věřiteli. Platí-li úrok, znamená to, že platí věřiteli odměnu za půjčení peněz.

Jak už bylo uvedeno, v případě anuitního splácení se poměr úmoru a úroku během doby mění. Nejdříve je úrok vyšší a úmor tvoří jen minimum z části splátky. S každou další splátkou úrok klesá, až ho převýší úmor. Na konci splácení je tak úrok nulový. U hypoték tedy platí, že nejprve dlužník platí na úroky a až následně na jistinu.

Co je úrok

Posledním důležitým pojmem ve světě úvěrů je úrok. Každý asi ví, co je úrok, přesto je dobré si tento pojem vysvětlit. Úrok může mít dva významy.

Pokud je někdo dlužníkem, úrok neboli úroková sazba je částka, která je mu účtována za půjčení peněz a je uvedena v procentech z celkové výše půjčky. Čím vyšší je procento, tím více musí dlužník za půjčku zaplatit. Z pohledu dlužníka je tedy úrok odměna pro věřitele, který peníze půjčil.

Úrok ovšem může zajímat i toho, kdo si spoří peníze. V takovém případě úroková sazba říká, kolik peněz bude vyplaceno na účet, a to v procentech úspor. Čím vyšší je úroková sazba, tím více bude na účet vyplaceno.

Úroková sazba čili úrok udává, jak vysoké jsou náklady na půjčku nebo jak vysoká je odměna za spoření.

Pokud je v úvěrových podmínkách uvedeno, že výše úroku je 8%, neznamená to, že když si dlužník půjčí 30 000 Kč, zaplatí 32 400 Kč. Pro výpočet úroku je třeba znát výši jistiny úvěru, úrokovou sazbu v procentech za rok čas, tedy délku úročení v letech.

Úrok – definice

Co je úrok, už bylo vysvětleno výše. Jednoduchá definice úroku zní: úrok je odměna dlužníka věřiteli za půjčení peněz.

Typicky se úrok řeší právě u půjček. I malá změna výše úroku může půjčku pěkně prodražit. Nikdo pochopitelně nepůjčuje peníze zadarmo. Naopak jsou i takoví věřitelé, kteří půjčují velmi draze.

U půjček však úrok jako takový zas tak zásadní roli nehraje. Důležitějším faktorem je totiž výše RPSN neboli roční procentní sazba nákladů. V RPSN jsou zahrnuty úroky a všechny poplatky. Podle výše RPSN lze snáze vyhodnotit výhodnost či nevýhodnost nabízeného úvěru. Proto je dobré si výši RPSN zjistit ještě před sjednáním půjčky.

Úrok se však neřeší jen v případě půjček. Pokud už někdo peníze má a chce je zhodnotit, zajímá ho, jaký úrok naopak dostane např. na spořícím účtu.

Ruku v ruce s úrokem jde totiž úroková sazba. Jedná se o procento, které stanovuje, kolik peněz člověk dostane nebo zaplatí navíc oproti částce, kterou si naopak půjčil nebo naopak uložil na účet.

Jistina – definice

Každý, kdo v tom chce mít jednou pro vždy jasno, by měl znát následující definici jistiny a definici úroku. Jistina je celková půjčená částka. Úrok je náklad na půjčení jistiny. Jistina úvěru je vyjádřena v korunách, zatímco úrok je vyjádřen v procentech.

Ve většině případů vede dobrá úvěrová historie a bonita žadatele k nižší úrokové sazbě a lepším podmínkám půjčky.

Úvěrová kalkulačka

Pokud si někdo chce vzít úvěr, měl by předem vědět, jaké měsíční splátky ho v budoucnu čekají. Přesný výpočet splátky úvěru samozřejmě záleží na mnoha specifických faktorech, ovšem s alespoň orientační představou pomůže úvěrová kalkulačka.

Úvěrová kalkulačka je šikovný online nástroj, který vypočítá měsíční splátku úvěru a případně zobrazí splátkový kalendář po jednotlivých splátkových obdobích rozdělených na úrok a úmor jistiny.

Do úvěrové kalkulačky stačí zadat pouze dva základní údaje: celkovou výši úvěru a dobu splácení. Úvěrová kalkulačka pak spočítá výši RPSN, úroku a celkovou měsíční splátku.

Úvěrová kalkulačka slouží i k tomu, aby se dlužník dozvěděl, kolik mu ještě zbývá splatit z půjčky. V takovém případě vyplní kromě výše uvedených údajů i výši úrokové sazby a dobu, po kterou už splácí.

Úvěrovou kalkulačku má na svém webu každý solidní věřitel, který poskytuje spotřebitelské úvěry. Kalkulačka je zdarma a během pár minut získá zájemce představu, kolik ho úvěr bude celkově stát a jestli bude mít dost peněz na měsíční splátku.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.