Jak se zbavit nebankovních půjček

Institut milostivého léta, schválen novelou exekučního zákona, se vztahuje především na dluhy u veřejnoprávních subjektů. Přesto se však k milostivému létu přidaly i některé soukromé společnosti. Milostivé léto trvá 3 měsíce a dlužníkům může situaci usnadnit z hlediska výhodnějších podmínek na splacení dluhu.

Institut milostivého léta je forma zákonné pomoci osobám, které jsou v exekuci u veřejnoprávního subjektu. Tyto osoby mohou v rámci milostivého léta zaplatit jen jistinu dluhu a poplatek zvýšený o DPH. Poté jim budou úroky z prodlení odpuštěny a dluh bude splacen.

V roce 2022 milostivé léto začalo 28. října a pokračovalo až do 28. ledna. Jeho výhodou je, že o využití není třeba žádat a ani nutné něco dokládat. Pouze je o využití milostivého léta potřeba před provedením platby písemně informovat.

Podmínkou také je, že dluh musí být vymáhán soudním exekutorem. Milostivé léto bohužel na dluhy, které nejsou vymáhány exekučně, neplatí. Více o úvěrech a bankovních i nebankovních společnostech je k nalezení na portálu NavigatorUveru.cz.

Které banky a nebankovní instituce se k milostivému létu připojují? Které to jsou?

Milostivé léto u Monety?

Do milostivého léta se rozhodly zapojit i společnosti, které do novely zákona ani nespadají. Řada těchto společností se do nich rovněž zapojila po svém. Např. Moneta Money Bank nabízí dluhové úlevy, při kterých dlužník ani nemusí být v exekuci.

Klienti, kteří u banky byli k poslednímu říjnu letošního roku v prodlení se splácením minimálně 90 dní, budou od sankcí a penalizací oproštěni. Je však nutné splatit jak jistinu, tak obchodní úroky dluhu nejpozději do 7 let.

Pokud pak budou klienti během této doby řádně platit, Moneta za toto období nebude účtovat další úroky ani penalizace. Odpuštění dalších úroků a penalizací se týká pouze nezajištěných spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby a nezajištěných půjček OSVČ. Tato dluhová úleva se nevztahuje na osoby v exekuci ani v insolvenci.

Moneta Money Bank nabízí následující produkty:

Moneta byla dříve známá pod jménem GE Money Bank. Mezi její nejpopulárnější produkty patří zejména výše zmíněná rychlá půjčka na cokoliv.

Do milostivého léta se rozhodly zapojit i společnosti, které do novely zákona ani nespadají.
Do milostivého léta se rozhodly zapojit i společnosti, které do novely zákona ani nespadají.

Komerční banka a milostivé léto

Komerční banka je další společností, které se do milostivého léta zapojily. Kromě ní sem patří i její dceřiné společnosti, jako je ESSOX a Stavební spořitelna Modrá pyramida. Těmto společnostem navíc bude stačit, když klient zaplatí jistinu dluhu.

Využití dluhových úlev se bude týkat těchto produktů:

KB ani Moneta nejsou jedinými bankami, které se do milostivého léta zapojily. Mezi další banky, které se rozhodly zapojit do institutu, pak ještě dále Air Bank, Česká spořitelna nebo Stavební spořitelna České spořitelny.

Milostivé léto u Home Credit

Home Credit přejala myšlenku a pravidla zákonného milostivého léta bez vlastních podmínek. Podmínkou u této společnosti je tedy splatit jistinu a jednorázový poplatek. Nabídka Home Credit rovněž platali od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

Pokud dlužníci v tomto období zaplatí jistinu i poplatek, zbytek dluhu jim bude odpuštěn a bude podán návrh na zastavení exekuce. Aby však došlo k oproštění od dluhů, budou muset klienti uhradit jistinu maximálně ve třech splátkách.

Mnozí mají tuto společnost spojenou především s nákupem na splátky. Home Credit však poskytuje mnohem více. Patří sem např. půjčky na autakonsolidace půjček a kreditní karty.

Do Milostivého léta se zapojily nejen banky a nebankovní společnosti – např. Česká kancelář pojistitelů se připojuje k Milostivému létu také.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.