Trhu úvěrů vládnou Air Bank, Komerční banka a Home Credit

Air Bank, Komerční banka a Home Credit se staly vítězi již pátého ročníku Studie Navigátor bezpečného úvěru 2015. I letošní Studie potvrdila, že některé, a to především tradiční banky, zůstávají v oblasti poskytování úvěrových produktů rigidní a klientům nevychází vstříc. Studie zároveň přinesla nové informace o trhu spotřebitelských úvěrů v České republice – české domácnosti podle zjištění dluží téměř 280 miliard korun. Úvěry v tuzemsku poskytuje nebo zprostředkovává více než 57 tisíc subjektů. Navigátor přichází také s rozšířenou definicí zodpovědného úvěrování pro další období, do kterého výrazně zasáhne změna legislativy. Tématem dalšího období na úvěrovém trhu budou inovace.

Studie Navigátor bezpečného úvěru, která v roce 2015 zkoumala celkem 69 poskytovatelů (respektive 107 spotřebitelských úvěrů), již zná své vítěze. V celkovém hodnocení nejlépe uspěli zástupci moderní on-line banky, klasické „kamenné“ banky a zástupce značkové nebankovní společnosti.

„Na prvním místě se v roce 2015 umístila Air Banka, následovaná Komerční bankou a společností Home Credit,“ představuje celkové letošní výsledky Michal Mejstřík, profesor Univerzity Karlovy a garant projektu.

V jejich případě se na dobrých výsledcích projevila nejen vysoká úroveň bezpečnosti pro spotřebitele a férová cena, ale také další služby a přidaná hodnota, kterou svým zákazníkům poskytují.

„Stále poněkud rigidní bohužel zůstává přístup některých tradičních bank ke klientům při poskytování spotřebitelských úvěrů,“ podotýká profesor Mejstřík. Mezi tradiční banky patří Česká spořitelna nebo ČSOB. Podle něj například překvapí mnohdy nemalé poplatky za sjednání úvěrů nebo za předčasné splacení, které nové banky a značkové úvěrové společnosti nepožadují již několik let.

Navigátor bezpečného úvěru kromě hlavní kategorie hodnotil také úvěry na 30 a 100 tisíc korun. U menšího úvěru si nejlépe vedly společnosti Air Bank, Home Credit a mBank. V případě úvěru na 100 tisíc korun vyhrála také Air Banka, následovaná Komerční bankou a ZUNO Bank.

Rozestupy mezi jednotlivými bankovními a značkovými nebankovními subjekty vznikly tradičně rozdílem v cenách, v sankcích, v parametru četnosti výskytu u Asociace občanských poraden a nově také v inovacích, které věřitelé svým klientům nabízí.

Trh spotřebitelských úvěrů v roce 2015

Téměř 280 miliard korun obyvatelé České republiky dlužili ke konci září 2015. Největší část z celkového objemu představují bankovní půjčky, následované nebankovními půjčkami od společností registrovaných v ČLFA, ale také u velkého množství úvěrových predátorů.

„České domácnosti dluží více než 212 miliard korun na bankovních spotřebitelských úvěrech a dalších 47,4 miliard korun na nebankovních spotřebitelských úvěrech. K tomu je ale třeba připočítat ještě další miliardy rozpůjčované úvěrovými predátory,“ vysvětluje profesor Michal Mejstřík.

Navigátor bezpečného úvěru také zmapoval změny, ke kterým dochází právě v segmentu predátorů. Ti se postupně přesouvají do nových oblastí – například do mikropůjček, mezi které patří i mnoho rychlých půjček, ale také se snaží přesouvat k poradenství či zprostředkování konsolidace.

Zcela novým produktem na trhu jsou potom reverzní hypotéky, před kterými Navigátor v současné době také varuje. Objem půjček v segmentu predátorů za rok 2015 odhaduje Navigátor bezpečného úvěru na částku kolem 20 miliard korun.

„Je potřeba říci, že v roce 2015 došlo k dalšímu kvalitativnímu posunu a že většina bezpečných věřitelů nabízí spotřebitelské úvěry transparentněji a bez vysokých poplatků. Klesá také celková cena úvěrů, řada poskytovatelů navíc při poctivém splácení vrací část nákladů, což oceňujeme jako formu positivní motivace spotřebitelů,“ říká Matěj Urban, zpracovatel Studie.

Inovace trendem trhu

„Před pěti lety, kdy Navigátor začínal svou analytickou činnost, byla hlavním kritériem bezpečnost, postupně se pozornost začala soustředit na cenu a na přidanou hodnotu služby poskytované spotřebiteli. Pro další období předpokládá Navigátor bezpečného úvěru a zpracovatelé studie zaměření se na inovace v produktech, ale také v přístupu ke klientům,“ vysvětluje profesor Michal Mejstřík.

Ukázal to také průzkum mezi spotřebiteli, pro které jsou právě inovace důležité. Více než 60 % spotřebitelů například inovace na úvěrovém trhu vůbec nenachází a celých 70 % spotřebitelů si stěžuje, že úvěrové produkty nejsou inovativní. Více než polovina spotřebitelů by inovace ocenila – například větší využívání nových technologií během úvěrového procesu, které by pomohly zrychlit a zjednodušit nejen vyřízení úvěru, ale také práci s ním, a to i v případě problémů se splácením.

Inovace přitom nesmí být samoúčelné. Podle profesora Mejstříka je nezbytné, aby všechny takové změny vedly k dalšímu zvýšení bezpečnosti úvěrových produktů díky jejich zjednodušení, k usnadnění práce s produktem a jeho nastavením, zvýšení transparentnosti a celkovému zvýšení komfortu spotřebitele.

Nová legislativa jde správným směrem

Pozitivně hodnotí zpracovatelé Studie také připravovanou legislativu, především návrh zákona o spotřebitelských úvěrech. Jeho cílem je zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele. „Díky zákonu dojde k výraznému poklesu počtu poskytovatelů úvěru, což bude znamenat celkové pročištění trhu. Dojde také k jasnému rozdělení na legální a nelegální poskytovatele úvěru, což je z pohledu spotřebitelů velmi důležité,“ hodnotí profesor Mejstřík.

Nový zákon ale znamená také zvýšení nároků například na vymahatelnost práva v případě ilegálních poskytovatelů, respektive na represi v tomto segmentu.

Definice zodpovědného úvěru pro rok 2016

Vzhledem ke změnám, které nastaly na trhu spotřebitelských úvěrů, a ještě podstatnějším změnám, které pravděpodobně přinese nový zákon o spotřebitelském úvěru, je potřeba v některých částech upřesnit samotnou definici zodpovědného úvěru tak, aby obsahovala nové parametry, které se dnes jeví jako nezbytná součást definice.

„Optimální úvěrový produkt v sobě zahrnuje vyvážený poměr bezpečnosti, ceny a inovace při zachování srozumitelnosti a transparentnosti pro spotřebitele, kterému umožňuje individuální nastavení s využitím moderních řešení v průběhu celého čerpání produktu.“

To je důvod, proč Navigátor bezpečného úvěru přichází s výše uvedenou rozšířenou definicí, která v sobě v maximální možné míře zahrnuje současné potřeby a výzvy.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.