Je půjčka na ruku výhodná? Jaká jsou rizika?

Půjčky nikdy nevyjdou z módy. Některá životní období jsou ekonomicky snazší, a jiná náročnější. Převážná většina lidí má osobní zkušenost s tím, že se jim v některé životní fázi nedostávalo tolik peněz, kolik bylo aktuálně potřeba. Mnozí svůj finanční problém řeší hotovostním úvěrem. Je půjčka na ruku bezpečná?

Existují různé typy půjček. Základní dělení je na půjčky bankovní a půjčky nebankovní. Prvně jmenované jsou podložené klasickými bankami, které si své klienty pečlivě vybírají a žádosti o úvěr podrobují důkladným prověrkám žadatelovy bonity, úvěruschopnosti a solventnosti.

Pokud se banky střetnou s jakoukoliv, byť zdánlivě zanedbatelnou nesrovnalostí, žádosti o úvěr z bezpečnostních důvodů – jak svých, tak klientových – razantně zamítají, a to i u svých dlouholetých klientů. V takových případech je zájemce o půjčku nucen obrátit se na nebankovní půjčky.

Nebankovní okamžitá půjčka

Nebankovní půjčka je poskytována finančními institucemi, které jsou držiteli licence pro poskytování spotřebitelských úvěrů od České národní banky. Pouze s tímto povolením jsou nebankovní subjekty oficiálně oprávněny zájemcům o půjčku peníze zprostředkovat.

Oproti klasickým bankám vyznávají nebankovní společnosti výrazně flexibilnější politiku schvalování žádostí o okamžitou půjčku, kdy schvalovací procesy nepodléhají tak rigidním pravidlům a jsou vůči žadatelům o půjčku na ruku bez účtu benevolentnější.

Je také výrazně jednodušší u nich získat půjčku na ruku bez účtu, což u tradiční banky nelze. Půjčky na ruku bez účtu se tradičně pojí s vyšším úrokem, s čímž je nutné počítat.

Jinými slovy, pokud zájemce o půjčku se svojí žádostí neuspěje u banky, například z důvodu krátkodobých potíží se splácením minulé půjčky, nebankovní společnost mu zpravidla vyjde vstříc, neboť ta má kapacitu na zjišťování podrobností případu a je ochotná k diskuzi. Je to i z důvodu konkurenčního tlaku, kdy se poskytovatelé půjček snaží získat co nejvíce klientů.

S poskytnutím peněz nebankovní společnosti příliš neotálí a peníze se snaží posílat žadatelům ihned. Jejich zájmem je uspokojit svého klienta v co nejkratší možné době, aby si tím získaly důvěru a zákazník se k nim po čase vrátil a půjčil si více peněz. Marketingová obchodní strategie nebankovních společností je důkladně propracovaná.

Zároveň se nebankovní společnosti snaží předložit zájemci o půjčku nabídku vskutku výhodnou. Ačkoliv i to může být zrádné, zejména pokud si klient dostatečně nepročte obchodní podmínky a neseznámí se s ceníkem služeb. V podmínkách se mohou skrývat nestandardní poplatky, o nichž běžný zákazník nemá tušení.

Poplatky za poskytnutí úvěru, za vedení účtu, za předčasné splacení půjčky, za posunutí termínu splatnosti, za odložení splátek, za prodlení se splátkou, za odeslání upomínek (SMS, e-mail, pošta), za předání vymáhání dluhu třetím stranám a podobně.

Kdy nelze získat okamžitou půjčku

Okamžitá půjčka zní lákavě. Pokud se člověk ocitá ve finanční tísni, zpravidla potřebuje peníze ihned. Pro mnoho dlužníků je však okamžitá půjčka oficiální cestou nedosažitelná. A to z důvodu nízkých příjmů, záznamů v registru dlužníků, probíhajících exekucí, ba přímo insolvence.

Od takových klientů dávají ruce pryč i jinak benevolentní nebankovní společnosti. Chrání tím sebe i žadatele o úvěr, neboť nechtějí podstoupit riziko, že by další kritická půjčka jen prohloubila jejich dluhovou past. Řešením pro penězchtivé občany jsou pak prověřené půjčky od soukromých osob. Prověřené půjčky od soukromých osob mohou být například P2P půjčky.

Okamžitá půjčka na ruku

Logicky nejjednodušším řešením je nepůjčovat si vůbec a raději se na čas výrazně uskromnit ve svých výdajích. Ne vždy však životní situace dovoluje vyřešit finanční nesnáze tímto způsobem a půjčka je jednoduše nutná. Schůdné východisko je požádat o finanční pomoc své nejbližší okolí.

Členy společné domácnosti, ostatní příbuzné, nejlepší přátele či dobré kolegy ze zaměstnání. Nejbližší okolí zpravidla nežádá přemrštěné úroky za poskytnutou půjčku, ani netrvá na striktním dodržení splatnosti.

Ovšem i v příbuzenském kruhu je žádoucí sepsat smlouvu o půjčce a předejít tak možnému pozdějšímu rozčarování. Nejedno přátelství či příbuzenský vztah skončily na bodu mrazu, když vyvstaly problémy se splácením dluhu.

Teprve poté, co člověk vyčerpá všechny tyto možnosti – banka, nebankovní společnost, rodina – a pokud stále potřebuje finance, možnosti má, nicméně velmi riskantní. Pokud člověk nemá stálé zaměstnání, má probíhající úvěry a dluží jiným věřitelům, případně se nachází v exekuci, bývá vítaným cílem lichvářů a podvodníků.

Okamžitá půjčka pro dlužníky na ruku – ti mají zpravidla bankovní účet úředně obestavený a hotovost je jediným možným řešením – je nabízena soukromými investory, kteří vědí, že si v extrémních situacích svých klientů mohou dovolit žádat astronomické úroky a poplatky. Taková půjčka je vyplácena doma obchodním zástupcem finanční společnosti.

Finančník se klientovi ohlásí předem a ve smluvený termín se dostaví do klientovy domácnosti se smlouvou o půjčce a s hotovostí. Půjčka – vyplacení doma je nejběžnější formou půjčky na ruku. Splátky probíhají stejnou formou.

Půjčky na směnku

Čehož hojně využívají, zejména pokud jde o půjčky na směnku. Směnka je již dlouhá léta dle české legislativy postavena mimo zákon a ten, kdo s ní obchoduje, se dopouští trestného činu. Černý trh je však pastvou pro lichváře, a ti žadatelům o okamžitou půjčku pro dlužníky na ruku předkládají půjčky na směnku se stoprocentním i vyšším úrokem a doslova šibeničním termínem splatnosti.

Ačkoliv dlužník nemusí mít – a zpravidla nemívá – dostatek financí na splacení půjčky na směnku, lichváři znají cestu, jak se svých peněz a náležitých úroků zpětně dopomoci. Při podpisu směnky totiž nechávají dlužníky podepsat i takzvanou rozhodčí doložku, díky níž je k vymáhání dluhu určena jimi vybraná osoba.

Ta u rozhodčího soudu stojí na straně věřitele a stvrzuje, že dlužník opravdu musí poskytnutou částku i úroky bezpodmínečně uhradit. Kolotoč dluhů se tak zpravidla málokdy zastaví a dlužník z nelehké finanční situace nemá snadnou cestu ven. Proto je okamžitá půjčka pro dlužníky na ruku velmi nebezpečná a riziková.

Půjčka na ruku je tak výhodná pouze v případech půjčky od rodinných příslušníků nebo přátel. V drtivé většině situací se takový úvěr obejde bez úroků. Co si člověk půjčí, to vrátí. Ani halíř navíc. Záleží, jak dobré vztahy člověk se svým okolím má a jaká finanční reputace o něm koluje.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.