Jak dát výpověď z práce – vzor, dohoda

Bez ohledu na to, jak moc je své práci zaměstnanec oddaný, přijde chvíle, kdy je odchod z určitého místa pro budoucí kariéru tím správným krokem. Vědět, jak odejít ze zaměstnání, může být náročný úkol, i má-li zaměstnanec v úmyslu rozloučit se v dobrém a už se nevracet. Jak rozvázat pracovní poměr a jaký je vzor výpovědi z práce?

Pokud pracovník učiní všechny kroky správně, může výpověď fungovat v jeho prospěch. Jak to udělat, aby nebyly spáleny všechny mosty a zaměstnání bylo ukončeno v dobrém?

Krok 1 – zvážit načasování

Je důležité zvážit načasování výpovědi. Obecně je nejlepší dát výpověď v dostatečném předstihu, zpravidla 2 měsíce předem. Většina společností vyžaduje v rámci zaměstnaneckých zásad i dle zákoníku práce dvouměsíční výpovědní lhůtu, která začíná platit od 1. dne nového kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi nadřízenému.

Příklad: Podá-li pracovník výpověď 3. dubna, reálně začíná výpovědní doba běžet až od 1. května do 30. června. Volný ze zaměstnání bude pracovník v tomto případě až 1. července.

Dvouměsíční výpovědní doba dává dostatek času a prostoru firmám k najmutí nového pracovníka, který nahradí toho stávajícího, který odchází.

Krok 2 – obeznámení s tím, jak má vypadat výpověď

Než začne zaměstnanec psát výpověď, měl by si jako referenční bod pořídit vzor výpovědi dohodou PDF. Pomůže to vytvořit profesionální a promyšlený dopis, ve kterém zaměstnanec slušně a s respektem vysvětlí, proč dává výpověď.

Důvod odchodu není povinný a pracovní jej ve výpovědi uvádět nemusí, pokud si to nepřeje. Jiná situace platí v případě zaměstnavatele. Ten musí důvod rozvázání pracovního poměru uvést vždy.

Krok 3 – Napsat výpověď

Jakmile se člověk seznámí s tím, jaký má výpověď z práce vzor a jaké má formální náležitosti, je na čase začít psát výpovědní dopis. Je třeba se ujistit, že je dopis věcný, krátký a stručný.

Lze se třeba zmínit se o tom, proč se zaměstnanec rozhodl odejít, následuje krátké poděkování za zkušenosti a přání zdaru zaměstnavateli v jeho budoucím úsilí.

Pokud se zaměstnanec dostane do nešťastné situace, kdy musí dát výpověď bez výpovědní lhůty, řešením může být okamžitá výpověď ze zdravotních důvodů, vzor je k dohledání rovněž na internetu. K ní dochází v případě, že lékař konstatuje vážné zdravotní důvody, kvůli nimž není možné nadále vykonávat pracovní náplň na dané pracovní pozici a zaměstnavatel nemá možnosti přeřadit zaměstnance jinam.

Je třeba se ujistit, že ze všech dokumentů, které má zaměstnanec k dispozici, jasně vyplývá, že se jedná o nepředvídanou situaci a že je to oprávněný důvod pro odchod bez výpovědní lhůty. Je nezbytné doložit lékařský posudek od specialisty, který prokazuje ztrátu způsobilosti k práci. Posudek musí splňovat náležitosti dle § 52 písm. d) a e) zákoníku práce.

Posudek musí udávat, že zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice. Případně že zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost.

Při ukončení pracovního poměru je vhodné chovat se maximálně profesionálně.

Krok 5 – Naplánování schůzky

Po sepsání dopisu je vhodné se obrátit na nadřízeného nebo na oddělení lidských zdrojů a naplánovat schůzku. Zde zaměstnanec předloží svou výpověď. Rozhovor by měl být klidný a zdvořilý a zaměstnanec by měl za možnost schůzky poděkovat.

Krok 7 – Následné kroky

Několik dní po podání výpovědi by měl zaměstnanec se svým zaměstnavatelem navázat kontakt. Může tak učinit prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy. Pokud na výpovědní dopis zaměstnavatel neodpověděl, měl by se pracovník ujistit, že jej obdržel.

Dát výpověď v zaměstnání není snadné. Vyžaduje hodně přemýšlení a někdy i více úsilí než samotná práce. Je důležité vědět, jak správně a profesionálně ukončit pracovní poměr, aby mohl zaměstnanec odejít v dobrém a s neposkvrněnou pověstí.

Pokud bude postupováno podle následujících kroků, je třeba zvážit načasování a předložit správné dokumenty, abyste bylo zajištěno, že s bývalým zaměstnavatelem neskončí dobré vztahy i poté, co se zaměstnanec a zaměstnavatel rozloučí.

Jak se vhodně obléci na schůzku se zaměstnavatelem

Je třeba začít pohodlným oblečením, které vypadá elegantně a dobře padne. Obvykle jsou nejlepší tmavší barvy, ovšem pokud osobní styl diktuje světlejší barvy, ani ty nejsou vyloučeny.

Dobrou volbou je sako, společenská košile, tmavé kalhoty nebo sukně a ploché boty. Doporučeno je vyhnout se těžkým šperkům, výraznému make-upu nebo vůním, které by mohly odvádět pozornost.

Je třeba dbát na to, aby člověk vypadal upraveně a solidně. Vlasy by měly být učesané a neměly by se dostat do očí. Nehty by měly být čisté a zastřižené.

Druhy výpovědí

Výpověď může ze své iniciativy podat zaměstnanec i zaměstnavatel. V případě, že se rozhodne podat výpověď zaměstnanec, jde podle zákoníku práce o:

  • výpověď
  • dohodu o ukončení pracovního poměru
  • zrušení pracovního poměru ve zkušební době
  • okamžité zrušení pracovního poměru
  • uplynutí doby, na kterou byla pracovní smlouva sjednána

Výpověď lze podat kdykoliv a není potřeba uvádět důvod, nicméně je to považováno za slušnost a zaměstnavatel se patrně na schůzce zeptá. Po podání výpovědi běží zaměstnavateli dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná prvním dnem následujícího měsíce.

V případě dohody o ukončení pracovního poměru musí obě strany souhlasit. Žádost o ukončení podá zaměstnavatel písemnou formou svému nadřízenému. U tohoto typu je možnost domluvit se na datu, kdy zaměstnanec ukončí svou pracovní činnost a není třeba dodržovat výpovědní lhůtu. Pokud zaměstnavatel usoudí, může poskytnout zaměstnanci odstupné.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je typ ukončení pracovního poměru, kdy po skončení tříměsíční zkušební lhůty zaměstnavatel rozhodne, zda prodlouží s pracovníkem pracovní smlouvu na trvalý pracovní poměr a nebo svou spolupráci vzájemně ukončí.

Rovněž může ve zkušební době může dojít ke zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance s okamžitou platností.

K okamžitému zrušení pracovního poměru dojde pouze ze dvou důvodů. Prvním je ten, kdy zaměstnavatel nevyplatil mzdu do patnácti dnů po splatnosti.

Druhým důvodem je případ, kdy pracovnělékařské služby uznají, že pracovním nemůže vykonávat svou práci bez vážného ohrožení zdraví a zaměstnavatel neumožnil pracovníkovi do patnácti dnů od tohoto rozhodnutí převedení na jinou, bezpečnou pracovní pozici.

Poslední možností ukončení poměru je skončením doby, na který je pracovní poměr sjednán. To se týká osob, které mají sjednaný pracovní poměr na dobu určitou.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.