Půjčky pro dlužníky – co je třeba vědět

Kdo se ocitl v tíživé finanční situaci a hledá způsob, jak se z ní dostat, pak je na správném místě. Tento článek se zaměřuje na půjčky pro dlužníky, co to obnáší a jak je získat co nejbezpečněji.

Je někdo zadlužený a potřebuje další peníze na splacení existujících dluhů nebo na pokrytí životních nákladů? Tato situace není neobvyklá, ovšem je důležité vědět, jak s tím naložit inteligentně a bezpečně.

Tento článek je zaměřený na možnosti půjček pro lidi, kteří jsou zadlužení, a přesto chtějí získat půjčku.

Co jsou půjčky pro dlužníky?

Půjčky pro dlužníky, někdy nazývané také jako „půjčky pro rizikové klienty“, jsou způsoby, jakými mohou lidé, kteří mají finanční potíže nebo již existující dluh, získat další finanční prostředky. Tyto půjčky často vyhledávají jednotlivci, kteří mají nízkou bonitu, jsou nezaměstnaní, mají malé příjmy nebo mají již existující závazky.

Tyto půjčky mohou poskytnout okamžitou finanční pomoc, a nabízí různé možnosti splácení. Ovšem tyto půjčky pro všechny nesou s sebou i potencionální rizika.

Druhy půjček pro dlužníky

Půjčky pro dlužníky poskytují pouze nebankovní společnosti. Banky totiž ze zákona mají povinnost kontrolovat registry dlužníků a zadluženým osobám nebo lidem s horší bonitou peníze nepůjčí. Okamžitou půjčku pro dlužníky proto žádná banka nikdy neposkytne.

Povinnost prověřovat žadatele mají i nebankovní společnosti, ovšem jejich podmínky nejsou tak striktní. Mnohé nebankovní společnosti tak poskytují i mikropůjčky bez registru, okamžité půjčky pro dlužníky nebo půjčky v hotovosti ihned.

Na zadlužené osoby velmi často cílí také půjčky bez Solusu a registru od soukromých osob. Tyto půjčky jsou považovány za velmi rizikové. Věřitelé často zneužívají tíživou finanční situaci dlužníka, který je ochotný přistoupit na jakékoliv podmínky.

Nicméně existují i prověřené a bezpečné půjčky od soukromých osob. Jsou to peer-to-peer (P2P) půjčky, kde jednotlivci půjčují peníze jiným jednotlivcům bez zprostředkování tradiční finanční institucí, jako je banka nebo úvěrová společnost.

Tento typ půjčování se obvykle odehrává na online platformách, které spojují lidi hledající půjčku s potenciálními investory (věřiteli). Proces verifikace úvěrové spolehlivosti a schvalování půjčky se může lišit od platformy k platformě a také může být ovlivněn právními normami v dané zemi.

Přednosti tohoto druhu půjček zahrnují potenciálně nižší úroky pro dlužníky a vyšší výnosy pro investory. Pro lidi s nižší bonitou může být také jednodušší získat půjčku od soukromé osoby, než od banky.

Parametry okamžité půjčky pro dlužníky

Půjčky pro dlužníky se mohou lišit v závislosti na poskytovateli úvěru, ovšem obecně mají následující parametry:

 1. Vyšší úrokové sazby: Vzhledem k vyššímu riziku spojenému s půjčováním peněz lidem, kteří již mají dluhy, tyto půjčky obvykle mají vyšší úrokové sazby než běžné bankovní půjčky.
 2. Poplatky a sankce: Mohou existovat různé poplatky spojené s tímto druhem půjčky. To může zahrnovat poplatky za zřízení úvěru, poplatky za pozdní platbu a další.
 3. Kratší doba splatnosti: Většina půjček pro dlužníky má mít kratší dobu splatnosti, což znamená, že dlužník musí peníze splatit rychleji.
 4. Zástava: Některé půjčky mohou vyžadovat zástavu, což znamená, že dlužník musí poskytnout nějaký majetek jako záruku splacení půjčky. Pokud nezvládne půjčku splatit včas, zástava připadne věřiteli.
 5. Nižší částky půjčky: Půjčky pro dlužníky jsou zpravidla poskytovány jen řádech tisíců korun, aby se omezilo riziko pro poskytovatele úvěru. Často se tak lze setkat např. s mikropůjčkou bez registru.
 6. Pravidla splácení: Tyto půjčky často mají přísnější pravidla splácení, včetně sankcí za opožděné platby.

Je důležité pečlivě si přečíst a pochopit všechna pravidla a podmínky půjčky před jejím podpisem. Zejména je nutné si spočítat, kolik dlužník za půjčku zaplatí, a co mu hrozí, pokud nezaplatí včas.

Jak získat půjčku pro dlužníky?

Proces žádosti o půjčku pro dlužníky může být podobný jako pro jakoukoli jinou nebankovní půjčku, avšak může také zahrnovat několik dalších kroků v závislosti na jednotlivých poskytovatelích půjček. Zde je základní postup:

 1. Výběr poskytovatele půjčky: Prvním krokem je najít poskytovatele půjčky, který nabízí půjčku pro dlužníky. Zpravidla to bude jen nebankovní finanční instituce nebo soukromá osoba.
 2. Vyplnění žádosti: Žádost o půjčku se dnes vyplňuje zpravidla online, kdy se obvykle vyžadují informace o příjmech, zaměstnání a finanční situaci. Některé společnosti mohou také požadovat detaily o předchozím dluhu.
 3. Ověření totožnosti: Poskytovatelé úvěru požadují doklad totožnosti, někdy je třeba doložit doklady dva. Žadatel o půjčku musí být starší 18 let.

Pokud je žádost schválena, peníze budou buď převedeny na bankovní účet, nebo je žadatel obdrží přímo v hotovosti. Půjčka v hotovosti ihned je typická právě pro zadlužené osoby.

Schopnost získat půjčku jako dlužník bude záviset na mnoha faktorech, včetně výše stávajícího dluhu, aktuálních příjmů a úvěrové historie. Obzvlášť zadlužení lidé by si však měli uvědomit, že splatit půjčku není tak snadné jako ji získat. Proto je třeba žádat o půjčku s rozmyslem.

Půjčky pro dlužníky – na co si dát pozor?

Ačkoliv se zdá, že půjčky pro dlužníky mohou nabídnout krátkodobé výhody, mohou také způsobit další finanční problém. Během procesu žádosti o okamžitou půjčku pro dlužníky je důležité dát si pozor na několik věcí. Zde jsou některé klíčové aspekty, na které by měl každý pamatovat:

 1. Rozumění podmínkám úvěru: Před podepsáním smlouvy je třeba se ujistit, že žadatel plně rozumí všem podmínkám úvěru. To zahrnuje úrokovou sazbu, poplatky, splatnost úvěru a podmínky předčasného splacení.
 2. Výpočet měsíčních plateb: Každý by měl vědět, jak vysoké budou měsíční splátky, a ujistit se, že si je může dovolit splácet. Pokud splátky půjčky přesahují jeho finanční možnosti, riskuje finanční těžkosti a možné zadlužení.
 3. Skryté poplatky: Některé půjčky mohou mít skryté poplatky, jako jsou poplatky za zpracování, úroky za pozdní platbu nebo pokuty za předčasné splacení. Je proto důležité znát všechny poplatky, které mohou být spojeny s půjčkou.
 4. Porovnání nabídek: Porovnat si různé nabídky půjček, je základ. Žadatel by se neměl zaměřovat pouze na úrokové sazby. Zkoumat by měl také dobu splatnosti, výši půjčky a podmínky.
 5. Ověření důvěryhodnosti poskytovatele půjčky: Každý žadatel o půjčky by si měl prověřit, zda je poskytovatel půjčky důvěryhodný a měl by mít licenci od příslušného regulačního orgánu. Poskytovatelé půjček pro dlužníky tuto licenci bohužel často nemají.

Pro každého žadatele o půjčku platí, že by si měl vždy půjčovat jen tolik, kolik skutečně potřebuje a co si může dovolit splácet. Dluh se potřeba mít pod kontrolou a nenechat se zlákat tím, že si člověk půjčí více než potřebuje.

Každá půjčka je závazkem, který se musí včas a plně splatit. Pokud si člověk není jistý svou schopností splácet půjčku, možná by bylo lepší zvážit jiné možnosti financování. Vždy je třeba myslet na to, že účelem půjčky by mělo být zlepšení finanční situace, ne naopak.

Konsolidace půjček

Pokud má dlužník více půjček, je lepší přemýšlet o konsolidaci půjček, než o další půjčce. Konsolidace půjček je finanční strategie, která spočívá v sloučení více dluhů do jediného úvěru. To může pomoci snížit měsíční splátky tím, že poskytuje delší dobu splatnosti nebo nižší úrokovou sazbu.

Když někdo získá konsolidační úvěr, použije tyto peníze k zaplacení svých existujících půjček. Tím vznikne jen jeden dluh, který je třeba splácet. Dluhů to člověka sice nezbaví, nicméně to může zjednodušit jejich správu tím, že místo sledování několika plateb s různými splatnostmi a úrokovými sazbami má pouze jednu platbu, kterou musí provádět.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.