Žádosti o půjčku na OP se množí. Opravdu stačí jen občanka?

Půjčka na OP neboli půjčka na občanský průkaz je čím dál vyhledávanějším úvěrovým produktem. Je s ní totiž spojeno jen minimum administrativy potřebné ke schválení žádosti o půjčku, což značné procento žadatelů ze zištných i časových důvodů vítá. Opravdu však stačí pouze občanka? Je půjčka na OP tak jednoduchá, nebo je zapotřebí splnit ještě další podmínky?

Přemíra internetových, televizních i rozhlasových reklam na půjčky všeho druhu vtiskává veřejnosti pocit, že peníze a půjčky jsou dostupné kdykoliv, kdekoliv a komukoliv. Není nic jednoduššího, než získat půjčku. Půjčky na OP jsou dostupné, žádané a jejich získání je otázkou několika málo minut, tak hlásají reklamy. Realita je však poněkud jinde.

Samotný občanský průkaz k získání půjčky nestačí. Zpravidla je nutné doložit ještě doklad o příjmu v podobě potvrzení od zaměstnavatele, výpisu z bankovního účtu nebo výplatní pásky. To je naprosté minimum k žádosti o půjčku na OP.

Půjčka na OP dle úvěrových registrů

Občanský průkaz totiž sám o sobě nestačí k důkladnému prověření žadatele. Zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016 ukládá věřitelům povinnost zkontrolovat žadatelovu bonitu v úvěrových registrech (SOLUS, BRKI, NRKI) a projít si jeho půjčkovou historii. Plnění této povinnosti kontroluje Česká národní banka.

Registry plní úlohu detailního přehledu všech dlužníků a žadatelů o půjčku a slouží poskytovatelům spotřebitelských úvěrů. Ti si mohou zjistit a zobrazit úvěrovou historii každého svého klienta.

Tyto záznamy mohou být jak pozitivní, kdy klient neměl se splácením svých předešlých závazků pražádné potíže, tak negativní, kdy mohlo dojít ke zpoždění se splácením, nebo klient starý dluh stále nesplatil. Negativní zápis člověk získá i tehdy, pokud o úvěr kdysi žádal a byl mu zamítnut. Negativní zápis však nemusí být nepřekonatelnou překážkou v cestě za půjčkou.

Nebankovní společnosti, u nichž je možné půjčku na OP získat, vyhodnocují zjištěné záznamy dle vlastních kritérií, a pokud negativní zápis shledají minoritním, žádost o půjčku mohou schválit. Vyplatí se však být obezřetný, neboť příliš snadná půjčka může signalizovat nedostatečnou serióznost věřitele.

Co je půjčka na OP

Půjčka na OP má za cíl maximálně zjednodušit proces schválení úvěru, a to jak pro věřitele, tak pro žadatele. V rámci marketingové politiky se nebankovní společnosti snaží přilákat co největší počet klientů a těžit zisky z úvěrů a RPSN. Ve veřejnosti probouzí pocit snadných peněz.

Lze připustit, že k získání půjčky na OP není potřeba tolik informací a dokumentů jako k bankovní půjčce. Klasická žádost o úvěr se u banky neobejde bez doplňkových informací o typu zaměstnání, pracovním postavení, výdajích domácnosti, počtu vyživovaných nezaopatřených dětí, adrese bydliště, případných přivýdělcích apod.

Nezbytný je však doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), v mnoha případech dva doklady (řidičský průkaz, rodný list zbrojní průkaz) a doklad o příjmu. Některé společnosti jsou ochotny půjčovat i cizincům, ovšem v takových případech je nutný trvalý pobyt na území České republiky, případně alespoň povolení k pobytu.

Pokud věřitel vyhodnotí příjem jako nízký pro požadovanou půjčku na OP, lze žádost obměnit. Například pozměnit výši požadované částky směrem dolů, případně prodloužit dobu splatnosti a rozložit úroky do delšího časového období. Společnost získá nového klienta, ovšem současně neohrozí jeho rodinný rozpočet a nevystaví jej riziku úpadku do dluhové pasti.

Představy klientů o vlastních platebních schopnostech jsou mnohdy zkreslené a na počátku půjčky mívá dlužník velká očekávání. Realita však může být o něčem jiném, zejména pokud dojde k nečekaným situacím (ztráta zaměstnání, nemoc či úraz) a dlužník nebude delší dobu schopen svým závazkům dostát.

Jistým řešením je pojištění platební neschopnosti, které sice navyšuje splátky, ovšem v případech, jako jsou tyto, je takové pojištění nezbytné. Mnoho věřitelů nabízí i několikaměsíční splátkové prázdniny, a to buď bezplatně, či za poplatek dle aktuálního sazebníku.

Půjčka od soukromé osoby na OP

Jinou kapitolou půjčky na OP je cesta k soukromníkům. Privátní investoři – často obyčejné fyzické osoby s dostatečným kapitálem – své prostředky rádi nabízejí jako investici s cílem svůj majetek zhodnotit a vydělat na úrocích. Půjčka od soukromé osoby na OP je však mimořádně riziková, zejména jedná-li se o cizí neprověřenou osobu.

Odpovědět na inzerát nabízející půjčku na OP ihned a na ruku je velmi snadné. Na nabídku slyší zejména ti, kteří mají omezené možnosti doložit svůj příjem, případně neuspěli u banky ani nebankovní společnosti z důvodu špatných záznamů v klientských registrech.

Soukromá osoba nemá licenci na poskytování spotřebitelských úvěrů, nemá proto povinnost nahlížet do dluhových registrů a netýkají se jí sankce ČNB. Vše podniká na vlastní riziko. Zpravidla si stanoví vlastní pravidla v podobě mimořádně krátké splatnosti a astronomických úroků.

Půjčka od soukromé osoby na OP probíhá veskrze formou směnky nebo smlouvy o půjčce. Od podobných typů půjček je však doporučováno dát ruce pryč, neboť je velká pravděpodobnost srážky s lichvářem a nepříjemnými vymahači dluhů.

Půjčka na OP od přátel a rodiny

Půjčky mimo bankovní a nebankovní systém mohou být realizovány i v rámci rodinného či přátelského kruhu, kdy si obě strany stanoví vlastní pravidla, která jsou schůdná a přijatelná pro oba zúčastněné a nejsou pro dlužníka likvidační.

Půjčky od osob, které se navzájem dobře znají, jsou navíc podloženy důvěrou a spolehlivostí. Dobré vzájemné vztahy jsou určitou zárukou férového jednání a dlužník mívá tendenci splatit dlužnou částku co nejdříve. V tom lepším případě.

V horším případě doposud dobré vztahy ochladnou. Nejedno přátelství již skončilo kvůli neshodám o penězích. Je proto vždy lepší sepsat i mezi příbuznými smlouvu o půjčce a vyhnout se tak případnému budoucímu zklamání.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.