Praktický průvodce pojištěním vozidel

Pojištění vozidla v České republice je čím dál jednodušší a pohodlnější. Naprostou většinu záležitostí týkajících se pojištění vozidel lze vyřídit online (i když lze samozřejmě stále zajít i na pobočku), od sjednání pojištění až po správu smluv v klientské aplikaci nebo hlášení škod.

Praktický průvodce pojištěním vozidel přináší důležité a užitečné informace, které je dobré vědět před uzavřením pojistné smlouvy, a odpovědi na základní otázky o tom, jak pojistit své auto v České republice, včetně toho, jaké typy pojištění jsou potřeba.

Jaký typ pojištění auta musí mít každý majitel vozu?

V České republice je třeba rozlišovat dva pojmy: povinné ručení vs. komplexní pojištění (havarijní pojištění). Povinné ručení je povinné pro každé registrované vozidlo (např. vozidlo s registrační značkou). Kryje škody na zdraví a majetku, které by řidič mohl způsobit jiným osobám při provozu svého vozidla. Nevztahuje se však na škody způsobené na jeho vozidle.

V České republice je situace jiná než například ve Velké Británii nebo ve Spojených státech. V Čechách není nutné, aby v pojistné smlouvě byly uvedeny všechny osoby, na které se pojistná ochrana vztahuje. Vůz může řídit každý, kdo je starší 18 let, má platný řidičský průkaz pro ČR a má souhlas majitele.

Je nutné havarijní pojištění?

Přestože havarijní pojištění není ze zákona povinné, měl by o něm majitel vozidla vážně uvažovat. Pokud způsobí nehodu, povinné ručení uhradí škodu způsobenou třetí osobě (škodu na vozidle, zdraví, majetku nebo jinou škodu), ovšem již nepokryje náklady na opravu majitelova vozidla.

Pravděpodobnost vzniku pojistné události vyžadující havarijní pojištění je vyšší než u nehody vyžadující povinné ručení. V závislosti na typu havarijního pojištění se může vztahovat nejen na škody způsobené havárií, nýbrž také na odcizení vozidla, odcizení majetku ve vozidle, vandalismus a škody způsobené přírodními živly. Může krýt například škody způsobené nehodou se zvířetem, což je situace, která není kryta povinným ručením.

Další druhy pojištění, které stojí za zvážení

Chce-li motorista ochránit hodnotu svého vozu, může si sjednat pojištění GAP (Guaranteed Asset Protection). Toto připojištění se obvykle nabízí pro nové vozy a chrání před ztrátou jejich hodnoty. V případě totální škody zaručuje pojistné krytí až do výše původní ceny vozidla po dobu dvou nebo tří let. Bez něj získá majitel auta tržní hodnotu vozu v době totální škody, která může být výrazně nižší než kupní cena.

Co ovlivňuje cenu povinného ručení?

Cenu pojištění ovlivňuje několik faktorů. U pojistníka je to obvykle věk, místo bydliště nebo nehodovost klienta. Některé pojišťovny však od výše uvedených faktorů upouštějí a je pro ně důležitější, kolik kilometrů vozidlo ročně najede.

Na českém trhu jde o poměrně čerstvou novinku, kterou v roce 2016 zavedla pojišťovna Allianz. Z hlediska účtování je tento systém podobný jako u spotřeby elektřiny nebo plynu. Pojišťovna se podívá na klientovy loňské součty a podle nich stanoví zálohy na další rok, které zohledňují přeplatky nebo nedoplatky z předchozího období.

„Starý způsob“ však stále vyžaduje konkrétní data o vozidle i o řidiči. V prvé řadě je potřeba zvolit způsob užití vozidla. Nejběžnější je běžný provoz, taxislužba, půjčování, nebo autoškola. Ovšem pojistit je nutné rovněž vozidla přednostní, historická, vozy rozvážející zboží a nebezpečné náklady.

Havarijní pojištění motoristé nejvíce ocení v neočekávaných situacích, nejen při řádění přírodních živlů.

Všechny uvedené informace jsou důležité pro povinné ručení. Cena je dále ovlivněna typem a stářím vozidla, tedy zda se jedná o osobní vůz, motocykl, užitkové vozidlo, elektromobil, nákladní či obytný vůz, přípojné vozidlo, autobus, traktor, tahač nebo sanitku. Povinné ručení bude poté logicky levnější např. na autobus, než povinné ručení na traktor. Značka a model auta jsou požadované technické aspekty, stejně tak objem motoru v krychlových centimetrech a výkon v kW.

Lidé by měli pravidelně aktualizovat své pojistné smlouvy tak, aby odrážely pokles hodnoty jejich vozidel. Ke snížení ceny pojištění mohou přispět také přidaná bezpečnostní zařízení.

Pojistník o sobě musí vyplnit, zda je vlastník vozu nebo jeho provozovatel zapsaný v malém technickém průkazu. Zda podniká nebo je fyzickou osobou. Cena povinného ručení je nižší, pokud je řidič vozu beznehodový. Které pojišťovny jsou nejlepší? Jaká jsou srovnání povinného ručení?

Příklad vypočítání ceny povinného ručení

Vozidlo Kia Picanto 1.0, objem motoru 999 cm3 a výkon [kW/min-1] 45/5600. Běžný provoz. Řidiči je 38 let, bydlí v Praze, dosud bez nehody. Srovnávač 123ruceni.cz vyhledal nejlevnější povinné ručení za 2028 Kč ročně (169 Kč měsíčně) od pojišťovny Pillow.

K povinnému ručení lze u mnoha pojišťoven sjednat doplňková pojištění, například pojištění skel, asistence PLUS, střet se zvěří, přírodní rizika, a jiné. Pojišťovny navíc k produktu připojují bonusy v podobě slevových kupónů a slev.

Bonusy za beznehodovost

Potvrzení o bonusu za bezeškodní průběh“ je dokument ve formátu pdf, který potvrzuje historii řízení. Tento dokument si lze vyžádat od své současné nebo předchozí pojišťovny a je možné jej zaslat pojišťovně, u níž majitel žádá o nové pojištění. Některé pojišťovny akceptují řidičskou historii ze zahraničí a na základě tohoto potvrzení nabídnou nižší pojistné.

Jak zdokumentovat nehodu

Od roku 2009 české zákony ukládají povinnost sepsat záznam o nehodě, a to i v případech, kdy není nutné nehodu oznamovat policii. K dispozici je standardní formulář EU o nehodě, který lze použít a který má elektronickou verzi. Lze si jej uložit do mobilního telefonu, vyplnit, podepsat a odeslat přímo z místa nehody.

Lze podle poznávací značky vozidla zjistit jeho majitele?

Vzhledem k zákonům na ochranu osobních údajů nemůže veřejnost podle registrační značky zjistit jméno majitele vozidla. Může však zjistit název pojišťovny, která vozidlo pojišťuje, prostřednictvím online vyhledávání na internetových stránkách České kanceláře pojistitelů. Pojišťovna však nemůže bez souhlasu sdělit jméno pojištěného.

Kdy není nutné kvůli nehodě volat policii?

Za následujících podmínek není nutné volat policii, pokud dojde k drobné dopravní nehodě:

  • Odhadovaná škoda na každém vozidle je maximálně do 100 000 Kč
  • Nedošlo ke zranění
  • Existuje dohoda všech účastníků
  • Existuje formulář o nehodě podepsaný oběma účastníky

Existuje-li jakákoliv sebemenší pochybnost nebo nepochopení, je vždy žádoucí policii k místu dopravní nehody zavolat.

Jak pozastavit pojištění vozidla, které není používáno?

Vyřazením vozidla z provozu nebo uložením registračních značek se majitel auta zbavuje povinnosti platit zákonem stanovené pojištění. Tuto možnost může využít, pokud ví, že vozidlo nebude z jakéhokoli důvodu několik měsíců používat, například z důvodu osobní nemoci, dlouhodobé opravy nebo sezónního používání (například kabriolet).

V době, kdy vozidlo není pojištěno, s ním nelze jezdit. Je možné jej však převést na nového majitele nebo změnit trvalé bydliště. Pro vyřazení vozidla z provozu lze navštívit kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, vyplnit požadované dokumenty a odevzdat registrační značky.

Až bude majitel chtít vozidlo opět používat, navštíví stejný úřad, kde požádal o vyřazení z provozu, a značky si vyzvedne. Pokud vyřazení z provozu trvá déle než 12 po sobě jdoucích měsíců, musí vlastník vozidla doložit místo, kde se vozidlo nachází, a účel jeho použití.

Výpověď povinného ručení

Výpověď povinného ručení je strašákem mnoha motoristů. Zbytečně. Pojištění lze vypovědět vícerým způsobem, nejčastěji se tak děje při skončení ročního pojistného období, případně při nespokojenosti s plněním po dopravní nehodě. Výpověď ke konci pojistného období musí být podána nejpozději šest týdnů před koncem období.

Další případy počítají se zrušením povinného ručení do dvou měsíců od uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu. Nebo pokud pojišťovna mění podmínky, s nimiž pojistník nesouhlasí, lze povinnou pojistku ukončit do jednoho měsíce od změny pojistného.

Výpověď povinného ručení se provádí také v případě prodeje a přepisu vozidla na nového majitele.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.