Okamžitá půjčka v akutních situacích. Jak na ni?

Akutní situace si nevybírají. Čas od času dolehnou na kohokoliv, v kteroukoliv životní etapu nebo denní či noční dobu. V případech, kdy se to nejméně hodí, dokážou existenční problémy udeřit omračující silou. Jak z toho ven? Okamžitá půjčka v akutních situacích je nezbytná. Kdo ji poskytuje a za jakých podmínek?

Otázku financí nelze brát na lehkou váhu. V rámci finanční gramotnosti je žádoucí vytvořit si osobní udržitelný rozpočet, který bude vyhovovat a nebude natolik svazující, aby člověk neustále musel myslet na peníze.

Rozpočtové pravidlo 70-20-10 říká, že: 70 % příjmů by mělo jít na základní měsíční výdaje, jako je bydlení, služby, jídlo, doprava; 20 % na úspory nebo investice a 10 % by mělo zůstat na zábavu.

Rodiny s nízkým příjmem, které jsou odkázány na pomoc státu a sociálních dávek, však mohou šetřit a investovat jen sporadicky, přinejhorším vůbec. Pokud v jejich životě nastane nečekaná situace, jako je ztráta zaměstnání, dlouhodobý úraz nebo nemoc, případně hmotná krize v domácnosti, nezbývají jim na pokrytí mimořádných nákladů žádné úspory.

Právě tyto osoby jsou nejčastějšími žadateli o okamžité půjčky nonstop, mnohdy je pro ně lákavá půjčka v noci ihned na účet. Nutno podotknout, že žádná prověřená společnosti půjčku v noci ihned na účet neposkytne.

Existují platby, které nepočkají. Jaká je charakteristika okamžitých půjček? Jsou určeny každému bez rozdílu? Kde o ně žádat?

Okamžitá půjčka pro nezaměstnané

Nezaměstnaní lidé mají obecně velkou nevýhodu v tom, že pro schválení žádosti o půjčku je v drtivé většině případů nutné doložit příjem. Nejčastěji se tak činí potvrzením od zaměstnavatele, které člověk bez práce zkrátka nemá. Okamžitá půjčka pro nezaměstnané tak může být doložena výpisem příjmů a výdajů z bankovního účtu žadatele.

Obecně jsou tyto typy půjček jako SMS půjčka nonstop, hotovostní půjčka po telefonu nebo SMS půjčka ihned úplně každému poskytovány výhradně nebankovními společnostmi, neboť pro banky představují riziko.

Rozdíl mezi bankou a nebankovní společností

Banky si své klienty důkladně prověřují a vybírají na základě výše příjmů, počtu osob ve společné domácnosti, počtu vyživovaných dětí, výdajů, druhu zaměstnání a pracovní pozice i podle úvěrové historie. Pokud v jejich propočtech úvěruschopnosti žadatel nedosahuje požadovaného skóre, je mu žádost o půjčku zamítnuta.

Nebankovní společnosti oproti tomu přistupují k jednotlivých žádostem svých klientů individuálně. Přestože jak bankám, tak nebankovním subjektům zákon o spotřebitelském úvěru ukládá kontrolovat úvěrové registry, zjišťovat historii dluhů a předejít tak možným potížím s klientovou solventností, nebankovní instituce přesto vyznávají jednodušší politiku a jejich schvalovací postupy nejsou tak přísné.

Například rok starý záznam v registru dlužníků, že se klient na dva měsíce dostal do prodlení se splátkami svého minulého úvěru, avšak celý dluh následně úspěšně splatil, je překážkou pro banku, nikoliv však pro nebankovní společnost. Ta nad takovými údaji mávne rukou, případně se prostřednictvím telefonního operátora přeptá klienta na podrobnosti případu a žádost o úvěr, je-li vše ostatní v pořádku, schválí.

SMS půjčka nonstop

Kdo by nechtěl poslat jednu textovou zprávu a obratem obdržet na účet peníze? Tento způsob žádosti o půjčku je mezi lidmi stále velmi populární, neboť šetří čas a minimalizuje administrativu. Nutno podotknout, že opravdových výhod SMS půjčka nonstop dosahuje až tehdy, je-li opakovaná.

Při první žádosti je nezbytné dodat věřiteli veškerou dokumentaci, včetně dokladu totožnosti a dokladu o příjmu (potvrzení od zaměstnavatele nebo výpis z bankovního účtu). Je-li žádost schválena a klient následně celý dluh úspěšně splatí, je proces další SMS žádosti maximálně urychlen, protože věřitel již všechny potřebné dokumenty od žadatele má, zná jeho úvěrovou historii a nic nebrání zaslat mu peníze obratem.

Společnosti, které tento druh půjčky nabízejí, lákají na líbivé slogany typu SMS půjčka ihned úplně každému. Pravdou zůstává, že taková půjčka je vysoce riziková, a to především pro dlužníky, kteří o ni zažádají. Věřitelé vyvažují riziko ztráty nasazením abnormálně vysokých úroků a RPSN a účtují si velké sankce za jakékoliv pochybení ve splátkovém kalendáři.

Stačí jediný den prodlení a naskakují procenta úroků a dluhový kolotoč se roztáčí. Dlužník má prakticky jen omezené možnosti, jak nárůst úroků a sankcí zpomalit či úplně eliminovat. Z malé několikatisícové půjčky se může vyklubat i dluh dosahující několika deseti tisíc korun a poté hrozí exekuce.

Hotovostní půjčka po telefonu i bezhotovostní půjčka na účet je tudíž vysoce rizikovým typem úvěru, kterému je lepší se úplně vyvarovat. Kromě nebankovních institucí, mezi nimiž působí velké procento férových společností, poskytují okamžité půjčky na ruku i na účet zejména soukromníci.

Ti mají nastřádán dostatek vlastních prostředků, které mají za cíl rozmnožit. Novodobí lichváři si jsou dobře vědomi, v jak hlubokých problémech se žadatelé o půjčku nacházejí a že peníze potřebují opravdu rychle. Často tak vyvíjejí tlak a určují si neeticky vysoké úroky, jelikož vědí, že dlužník nemá jiné východisko, než s takovými podmínkami souhlasit.

Okamžitá půjčka s minimálním rizikem

Není tajemstvím, že nejlepší půjčka je žádná půjčka. Ne vždy je však řešením omezit výdaje nebo získat druhé zaměstnání a přijít k dalšímu příjmu. Občas je půjčka nevyhnutelná. V takových případech by se však dotyčný měl obrátit nejprve na rodinu, nejbližší příbuzné a přátele, kteří netrvají na úrocích či šibeničním termínu splatnosti.

Někdo z rodiny může u půjček působit také jako ručitel, který bude při případném nesplácení dluhu za splátky zodpovědný. Vyžaduje to opravdu dobré mezilidské vztahy a nelze takové rozhodnutí učinit pro kdekoho. Půjčka s ručitelem je velký závazek.

Řešením může být také rozprodej cennějšího majetku, který sice může zprvu zabolet, ovšem prioritní je splatit dluhy a pokrýt důležitější výdaje. Nová lednička je vždy důležitější než televizor nebo PlayStation. Při dlouhodobějších finančních potížích je rovněž vhodné zauvažovat o změně zaměstnání či přestěhování se do levnějšího bytu nebo města.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.