O projektu – Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor úvěrů si klade za cíl pomoci zájemcům o půjčku tím, že je nasměruje k bezpečným poskytovatelům úvěrů. Dalším cílem je upozornit na ty nebezpečné – spíše než jejich názvy a jména však chce ukazovat na jejich praktiky, protože takových subjektů jsou u nás tisíce a všechny je vyjmenovat není v zásadě možné.

Chceme do džungle spotřebitelských půjček přinést informace, které lidem umožní rychle a jednoduše zjistit, kde si opravdu nepůjčovat, a naopak jim pomůže zorientovat se mezi důvěryhodnými institucemi.

Zodpovědné chování dlužníka i věřitele

To, že lidé žijí na dluh a zvykají si stále více půjčovat, nemusí být samo o sobě nebezpečné, pokud jde o zodpovědné a bezpečné půjčování peněz.

Obecně se však doporučuje nezadlužovat se na věcech, které člověk nutně k životu nepotřebuje. Zatímco hypotéka nebo úvěr na auto patří k těm lepším investicím, půjčky na dovolené nebo půjčky na dárky jsou velmi rizikové a zbytečné. Dluh, ať už v jakékoliv výši, je vážný závazek.

Na co si tedy dát pozor a co je potřeba si při půjčování peněz uvědomit?

Předpokladem oboustranně výhodného úvěrového vztahu je zodpovědný věřitel, který půjčuje peníze s tím, že mu je klient za dohodnutých podmínek vrátí a informuje jej o parametrech úvěru i náležitostech smlouvy.

Na druhé straně by měl být dlužník, který těmto informacím rozumí a přesně ví, co ho po podpisu smlouvy čeká? Zjednodušeně řečeno, každý si musí ověřit, že zná svého věřitele, rozumí všem parametrům nabízeného úvěru a dokáže domyslet důsledky splácení i nesplácení půjčky.

Zodpovědné chování dlužníka

Základním problémem většiny dlužníků je, že vnímají pouze okamžitý užitek z půjčky, ale nedokáží si uvědomit, co všechno bude úvěr a jeho splácení znamenat v delším časovém horizontu.

Dluh je závazek! Každý by se měl ujistit před sjednáním půjčky, zda ji bude schopen splatit a zda se nejedná o příliš velkou zátěž pro rozpočet.

Ze všeho nejdůležitější jsou tři základní pravidla, která by měl každý žadatel o spotřebitelský úvěr dodržet a být v těchto bodech sám k sobě velmi upřímný.

Zodpovědné chování věřitele

Stále se hovoří o tom, že se mají chovat zodpovědně zájemci o půjčku, ale zapomíná se na to, že i druhá strana musí dodržovat pravidla a uvědomovat si následky svého počínání.

Zodpovědné půjčování peněz je možné ve zkratce definovat jako ochotu věřitele půjčovat dlužníkovi takovou výši peněz, která ho nadměrně nezadluží. Z pohledu věřitele je tak možné chápat zodpovědné půjčování peněz ve dvou hlavních oblastech: správné hodnocení bonity klienta a správné vyhodnocení vhodnosti produktu pro daného klienta.

Velké nebezpečí spočívá v tom, že někteří poskytovatelé ochotně půjčují peníze bez toho, aby si prověřili, zda klient už někde nedluží, má stálý příjem, z kterého může splácet a jeho pravidelné výdaje nejsou tak vysoké, že mu na splátku už nezbude a zda tedy bude schopen úvěr v budoucnu vůbec splácet.

Na druhé straně jsou pak zprostředkovatelé půjček, kteří jsou hnáni velkými provizemi a taktéž se nestarají o důkladné ohodnocení bonity klienta. Jejich primární cíl je uzavřít co nejvíce smluv, a získat tak co nejvyšší provizi bez ohledu na to, do jaké situace mohou tímto postupem dlužníka dostat.

Některé firmy nejen na českém trhu nabízí klientům jako exkluzivní servis možnost uzavřít smlouvu doma. Je ale třeba upozornit na to, že někteří poskytovatelé úvěrů či jejich zástupci to dělají kvůli tomu, aby přímo v domácnosti zmapovali dlužníkův majetek. A když zákazník přestane splácet, tento majetek je možné dlužníkovi v exekuci zabavit. V praxi si tak už dopředu uvědomují, že půjčují člověku, který nebude schopen půjčku vrátit, a připravují se na to. Toto jednání je možné hodnotit jako jednoznačně nezodpovědné a neseriózní.

Zájemci o půjčku by tak měli být velmi ostražití, od koho si peníze půjčují. Při rozhodování je vždy bezpečnější rozhodnout se pro známou instituci, která spadá pod kontrolu České národní banky, anebo je členem České leasingové a finanční asociace.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.