Může dlužník získat další půjčku?

Na první pohled se zdá nemožné poskytovat půjčku někomu, kdo již dluží a svůj původní závazek zatím neuhradil. Proč takovému člověku dále půjčovat, pokud hrozí, že nebude schopen dostát svým závazkům a vše splatit řádně a včas. Nic však není černobílé. Půjčky pro dlužníky jsou reálné.

Pokud člověk jednou upadne do dluhové pasti, velmi nesnadno se staví znovu na vlastní nohy. Příčin prvotních finančních problémů však může být mnoho. Zpožděná výplata, dlouhodobé onemocnění, živelná katastrofa, která zničila veškerý majetek, chybné investiční rozhodnutí, neuvážená investice, slabá finanční gramotnost, cokoliv.

Málokdo se v průběhu svého života nedostal do potíží s penězi. Ovšem jak ze svízelné situace elegantně vybruslit, to už vyžaduje dávku důvtipu i selského rozumu, sestavení rozpočtu a případně pomoc odborníků, respektive finančního poradce. Kdo takové možnosti, případně schopnosti nemá, velmi záhy se začne točit v kruhu neustálých půjček a úvěrů.

Nepřekvapí proto, pokud dlužníci často zadávají do internetových vyhledávačů hesla typu půjčka se záznamem v registru, půjčky pro dlužníky s exekucí v hotovosti nebo nebankovní půjčky bez registru a potvrzení příjmu. Jak je to ve skutečnosti s podobnými úvěry? Jsou banky schopné uvolnit finanční prostředky dlužníkům?

Půjčka se záznamem v registru

O půjčkách se záznamem v registru se hojně mluví, ovšem ne každý je obeznámen s tím, co to registr vlastně je. Registr dlužníků je evidence, databáze všech občanů, kteří si kdy zažádali o úvěr, ať již úspěšně, či neúspěšně, u banky, nebo nebankovní společnosti, a je zde uvedená jejich splátková morálka a celkový průběh závazku.

Registrů dlužníků existuje více, namátkou SOLUS, NRKI nebo BRKI, a jsou určeny primárně jako zdroj informací pro banky a nebankovní společnosti, tedy všechny poskytovatele půjček. Spotřebitelský zákon všem licencovaným věřitelům přímo ukládá kontrolovat úvěruschopnost jednotlivých žadatelů o úvěr a zjištěnými informacemi se řídit.

To znamená v případě nalezení negativního záznamu (vynechání splátek, zpožděné platby) žádost o půjčku z důvodu nejisté bonity zamítnout. Tak činí klasické banky, ovšem nebankovní společnosti vyznávají poněkud přátelštější přístup a okolnosti negativních zápisů přezkoumávají s klientem individuálně.

Ptají se na podrobnosti finančních potíží, snaží se najít východisko a nalézt řešení optimální pro obě zúčastněné strany. Půjčka se záznamem v registru proto u nebankovních společností nemusí být překážkou.

Schvalovací proces se odvíjí primárně od žadatelových příjmů, a pokud jich má dostatek, což dokládá buď potvrzením od zaměstnavatele nebo výpisem z bankovního účtu, novému úvěru nic nebrání v cestě.

Nebankovní půjčky bez registru a potvrzení příjmu

Právě potvrzení od zaměstnavatele o žadatelových příjmech však může být kamenem úrazu. Mnoho zájemců o půjčku nemá stálé zaměstnání, přivydělávají si nárazově, melouchaří nebo mají účet obestavený exekutorem.

Nebankovní půjčky bez registru a potvrzení tak věřitelé nezřídka realizují pouze s doložením výpisu z účtu, kde jasně a přehledně vidí žadatelův stav příjmů a výdajů. Pokud bankovní účet vykazuje dostatek finančních prostředků, nebankovní půjčka jim zpravidla bývá poskytnuta.

Prakticky žádný poskytovatel spotřebitelských úvěrů neschválí z bezpečnostních důvodů žádost o půjčku, aniž by měl v ruce jakýkoliv důkaz či potvrzení o příjmu.

Půjčky pro dlužníky s exekucí v hotovosti

V případě exekuce je situace ohledně poskytování půjček poněkud komplikovanější. Pouze malé procento nebankovních společností je ochotno podstoupit riziko a poskytovat půjčky pro dlužníky s exekucí v hotovosti. Riziko toho, že ani jim nebude dlužník splácet, vyvažují obrovskými úroky, vysokou RPSN a poplatky za dodatkové služby.

Těmi může být žádost o odklad splátek neboli splátkové prázdniny, posunutí termínu splatnosti, snížení splátek, předčasné splacení úvěru, navýšení půjčky, odeslání upomínek k platbě, účtování procent z prodlení splátek, vyčíslení administrativní zátěže s předáním vymáhání dluhu třetí straně apod.

Půjčky pro dlužníky s exekucí v hotovosti jsou zpravidla možné za předpokladu, že se dlužník zaručí majetkem, ideálně nemovitostí, případně se za něj postaví ručitel s dostatečnými finančními prostředky. Směrodatný je rovněž rozsah probíhající exekuce.

Půjčka – exekuce nevadí

Nebankovní půjčka – exekuce nevadí dále v případě, že půjčku poskytuje soukromník. Privátních investorů je podstatně více než nebankovních subjektů ochotných půjčit peníze dlužníkům v exekuci. Na soukromé půjčky na ruku bez účtu se však nevztahuje zákonná ochrana spotřebitele.

Půjčka na ruku bez účtu tak probíhá na bázi směnky, tedy cenného papíru, na němž je vyznačen věřitel a dlužník, dlužná částka, požadovaný úrok a termín splatnosti. Nutno podotknout, že směnka jako taková již několik let není legální a její použití je tedy zákonem zakázané.

Přesto ji soukromí investoři používají a její splatnost si pojišťují takzvanou rozhodčí doložkou, která staví dlužníka do nezáviděníhodné situace. Pokud se dostane do nesnází a nebude schopen včas směnku uhradit, může být na základě doložky předvolán k rozhodčímu soudu, který jej shledá vinným a nová exekuce je na spadnutí.

Alternativy půjček

Netřeba dodávat, že je lepší si vůbec nepůjčovat a postarat se o své závazky snížením výdajů, případně navýšením příjmů. Druhé zaměstnání nebo večerní či víkendová brigáda sice vyžadují čas a energii, ovšem je to krátkodobá nepříjemnost a vždy je lepší se na čas uskromnit, než upadnout do exekuce, což znamená finanční i společenský škraloup.

Jistým řešením může být také půjčka v kruhu rodinném, kdy se obě strany navzájem dobře znají a mohou si věřit. Zpravidla se tento typ půjček obchází bez úroků či pevné splatnosti, čímž se dlužník neocitá pod takovým tlakem, který by nemusel ustát.

Neublíží přeptat se i nejbližších přátel a kamarádů, kolegů z práce, sousedů či lidí ze stejného zájmového klubu. Mohlo by se vyplatit přeptat se i na úřadech sociální podpory, zda člověk nemá nárok na některou ze sociálních dávek a příspěvků, například na bydlení, na dítě apod.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.