Zaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat dlužníky v exekucích

Podle průzkumu společnosti Exevido se 60 % firem staví negativně k zaměstnávání lidí v exekučních. Se zaměstnáváním takových lidí se pojí značné komplikace.

Mezi největší překážky, kterým zaměstnavatelé čelí, zahrnují:

  • složitou administrativu se srážkami ze mzdy,
  • zvýšené náklady na účetnictví,
  • riziko nižší pracovní motivace zaměstnance,
  • povinnou komunikaci s exekutorem (či častěji exekutory).

Zaměstnavatel je za současných podmínek povinen komunikovat s exekutorem, kdy musí odpovídat na dotazy např. na trvalý pobyt zaměstnance, jeho příjem či majetkové poměry. V případě nedostatečné komunikace pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Většina dlužníků má vícero exekucí, které v současném systému může vést vždy jiný exekutor. Pro zaměstnavatele to pak vytváří situaci, kdy v některých případech musí zaměstnávat pracovníky pouze na exekuční agendu a komunikaci s exekutorskými úřady.

Řada malých a středních společností vede své účetnictví externě u účetnické firmy. Tyto firmy si účtují poplatek za každý vykonaný úkon, což v případě dlužníků ve vícero exekucích může představovat relativně vysoký výdaj, ze kterého nemá žádný užitek ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel.

Pokud je dlužník v exekucích v poměrně velkém dluhu, může se jeho situace jevit téměř beznadějně, pokud by srážky ze mzdy neodkázaly dluh umořit v horizontu několika let. Jsou i případy, kdy zaměstnanec své exekuce tají až do chvíle, kdy se zaměstnavateli ozve exekutor. Následně v zaměstnání končí a jde k jinému zaměstnavateli.

Tyto překážky pak ženou zaměstnavatele i zaměstnance ke skrývání reálných příjmů. Zaměstnanec pak dostává větší část své mzdy (či mzdu celou) bez smlouvy v hotovosti. To způsobuje značné výpadky státních příjmů, jelikož není odváděna daň příjmu nebo pojištění. Dlužník, pokud je oficiálně zaměstnán, často pobírá velmi nízkou mzdu, ze které se strhávají povinné srážky

Dlužníci v exekucích se tak dostávají do situace, kdy stabilní zaměstnání je jejich hlavní nadějí na zbavení se dluhů, nicméně většina zaměstnavatelů se staví rezervovaně k jejich zaměstnání.

Novela insolvenčního zákona 2023

Situaci by měla řešit plánovaná novela insolvenčního zákona, na které již delší dobu pracuje Ministerstvo spravedlnosti. Nově by na oddlužení mohlo dosáhnout více dlužníků, kteří by během období 3 let splatí, co jsou schopni.

Určitou změnou je však také skutečnost, že tento příjem musí být adekvátní socioekonomické situaci daného člověka (aby např. nedocházelo k podhodnocování a skrývání vlastních příjmů). Stejně jako nyní oddlužení bude schvalovat soud.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.