Výpověď, životopis, pohovor – co mají společného?

Změna práce je pro mnoho lidí velmi důležitým krokem v jejich profesionálním životě. Může být motivována různými důvody, jako je touha po lepších pracovních podmínkách, větší výzvy, jiný směr kariéry nebo prostě nespokojenost v současné práci. Jak má vypadat vzor výpovědi z pracovního poměru, jak se liší od vzoru dohody o skončení pracovního poměru a proč nezapomínat na vzor životopisu ke stažení?

Před tím, než začne zaměstnanec hledat novou práci, je důležité si uvědomit, co je pro něj důležité a co ho motivuje. Měl by zvážit, co mu na současné práci chybí a co by chtěl ve své nové práci najít.

Zaměstnanec by měl prozkoumat trh práce a sledovat volné pozice. Může také využít online inzerce, profesních sítí nebo se obrátit na personální agenturu. Hledání nové práce může být náročné a časově náročné, ale vyplatí se být trpělivý a hledat aktivně.

Zaměstnanec by měl začít připravovat své podklady pro nové zaměstnavatele. Aktualizovat svůj životopis a přizpůsob ho dané pracovní pozici. Stejně tak upravit motivační dopis, ve kterém může popsat svoje silné stránky, zkušenosti a důvody pro změnu práce.

Když dostane zaměstnanec pozvání na pohovor, měl by se na něj pečlivě připravit. Předtím si například zjistit co nejvíce informací o firmě a pozici, o kterou žádá. Při hledání nové práce je navíc dobré zvažovat výhody a nevýhody dané pozice.

Pokud si zaměstnanec myslí, že bys do nové práce zapadl, ale aktuálně není žádná volná pozice, neměl by váhat se na ni zeptat. Napsat například e-mail nebo zavolat do firmy a zeptat se, jestli firma nepřipravuje nějaké nové pracovní příležitosti.

Výpověď v dosavadní práci

Práce je součástí našeho života a může se stát, že se v ní zaměstnanec necítí dobře a nenaplňuje ho tak, jak by měla. V takovém případě může být nejvhodnější podat výpověď v dosavadní práci.

Přestože se jedná o běžný krok v životě každého člověka, může být pro mnohé stresující. Co je tedy potřeba před samotnou výpovědí promyslet?

Než se rozhodne zaměstnanec podat výpověď, je důležité si položit otázku, zda si je jist svým rozhodnutím. Měl by si uvědomit důvody, proč chce opustit svou dosavadní práci. Je to kvůli lepším pracovním podmínkám, větším finančním ohodnocením nebo chcete prostě hledat nové výzvy?

Přestože se může zdát, že zná zaměstnanec odpověď, je důležité si věc důkladně promyslet, aby předešel nežádoucím následkům.

Výpověď – jak postupovat a na co nezapomenout

Před podáním výpovědi je dobré si přečíst svou pracovní smlouvu a seznámit se s podmínkami, které se týkají výpovědní lhůty. V některých případech jsou tyto podmínky uvedeny v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřních předpisech společnosti. Je dobré se také ujistit, jak má být výpověď doručena zaměstnavateli – například osobně nebo doporučeně.

Následujícím krokem je napsání výpovědi. Vyplatí se nastudovat vzory výpovědi z pracovního poměru, které napoví, v jakém stylu dokument psát.

Výpověď by měla být formální dokument, obsahující jméno, název společnosti, ve které je dotyčný zaměstnán, datum podání výpovědi, výpovědní lhůtu a v některých případech důvody, proč se rozhoduje opustit práci.

Nejlepší je poté se sejít se svým nadřízeným osobně a osobně mu předat výpověď. Je také dobré být připraven na případnou diskuzi.

Pokud se strany nedohodnou jinak, například nezvolí dohodu o skončení pracovního poměru (vzor), většinou platí, že výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po podání výpovědi. Je také dobré pamatovat, že zaměstnavatel má právo v této době vymezit pracovní povinnosti, ať už při shánění náhradníka nebo při ukončování projektů.

Tipy na životopis a následný pohovor

Správně zpracovaný životopis a úspěšný pohovor jsou klíčové kroky k získání pracovního místa. Při hledání práce se však může stát, že si není žadatel jist, jakým způsobem svůj životopis sestavit, anebo jak se připravit na pohovor. Jak tedy může vypadat životopis a kde najít vzor životopisu ke stažení?

Před začátkem sestavení životopisu je dobré se dobře zorientovat v požadavcích zaměstnavatelů na danou pozici. Vyplatí se vybrat pro danou pracovní pozici ty dovednosti a zkušenosti, které jsou pro práci klíčové a zdůraznit je v životopise.

Úvod životopisu je velmi důležitý. Žadatel by neměl zapomenout napsat svoje kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Nemělo by se zapomínat i na profesní cíl, to znamená, jakou pozici žadatel hledá a jaké dovednosti nabízí.

Pokud má již nějaké pracovní zkušenosti, vyplatí se je napsat v chronologickém pořadí, od nejnovějších po nejstarší. Dále nezapomenout na název společnosti, kde žadatel pracoval, pracovní pozici, délku působení a popsat své hlavní úkoly a dosažené výsledky. Je důležité, aby byly uvedeny konkrétní údaje, které dokládají schopnosti a úspěchy.

V případě, že nemá žadatel žádné profesní zkušenosti, určitě má nějaké dovednosti získané při studiu nebo během volného času. Na ně by neměl žadatel zapomínat a napsat je v části s dovednostmi a schopnostmi a zdůraznit, jak mu mohou být užitečné při výkonu dané pracovní pozice.

Před odesláním životopisu by se měl důkladně zkontrolovat z hlediska gramatiky a pravopisu. Životopis by měl být přehledný a strukturovaný, s čímž pomohou i moderní šablony. K dispozici jsou i online nástroje, které mohou pomoci vytvořit kvalitní a profesionální životopis.

Rady a tipy k pohovoru

Co si připravit k samotnému pohovoru a proč by ženy měly být opatrné co se týká uvolněnějších účesů pro holky?

V první řadě se by si měl žadatel den předem připravit potřebné dokumenty, jako jsou životopis, průkazy a potvrzení o absolvovaných školeních nebo jiných vzdělávacích kurzů.

Vyplatí se dobře se připravit na dotazy, které mohou být položeny. Žadatel by si měl předem vyzkoušet, jak bude odpovídat na otázky typu:

  • Proč se chcete připojit k dané společnosti?
  • Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
  • Na jaký typ práce máte největší zkušenosti?
  • a další

Příprava na tyto otázky dokáže zvýšit pocit sebejistoty a působit rozhodněji.

Je dobré si také představit, co vše může být na pohovoru řečeno. Jak zareaguje na odmítnutí, otázky k mzdě nebo komentáře k životopisu? Příprava na negativní reakce může pomoci lépe se vypořádat s případným stresovým situacím.

Důležité je také mít na pohovoru vhodné oblečení. Vyvarovat by se mělo příliš extravagantnímu nebo neformálním šatů a oblečení by mělo být spíše formální. Dámy by měly zvolit také profesionální a elegantní účes, ležérní „účes pro holky“ se nemusí hodit pro každou pozici a proto je vhodné přemýšlet také nad vhodným účesem.

Pohovor je příležitost, jak prezentovat svoje schopnosti a přesvědčit zaměstnavatele, že žadatel je ten nejlepší kandidát na danou pracovní pozici.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.