Nová doba úvěrová neznamená automatické bezpečí spotřebitelů

Schválení nového zákona o spotřebitelském úvěru Senátem je předposlední krok k výraznému posílení práv a ochrany spotřebitelů v procesu úvěrování. Navigátor bezpečného úvěru vítá rychlost, se kterou byl zákon konstruktivně projednán, a věří v jeho brzkou účinnost a aktivní naplňování.

„Nový zákon o spotřebitelském úvěru je skutečným krokem dopředu – po mnoha desetiletích zásadně mění úvěrový trh, a to ve prospěch spotřebitelů. Negativně se dotkne především nepoctivých poskytovatelů úvěrů, umožní lepší dohled nad těmi poctivými a také vymahatelnost práva v této oblasti,“ říká Zdeněk Soudný za projekt Navigátor bezpečného úvěru.

Upozorňuje ale zároveň, že podpisem zákona presidentem republiky a jeho vstoupením v platnost se mnoho problémů samo nevyřeší. „Samozřejmě očekáváme, s jakou metodikou přijde Česká národní banka, která bude mít na starosti dohled nad těmi úvěrovými společnostmi, které projdou přísným sítem. Rádi bychom touto cestou také apelovali na Ministerstvo vnitra České republiky, aby důkladně připravilo příslušníky Policie České republiky na boj s lichváři, kteří sice již budou stát zcela jednoznačně mimo zákon, obáváme se ale, že svých vysokých výdělků se přesto nebudou chtít vzdát,“ varuje Soudný. Jak dodává, bylo by na místě, aby příslušníci Policie České republiky dostali důkladné školení v dané problematice a aby hned od počátku dbali na dodržování zákona a nekompromisně postihovali ty, kdo jej budou porušovat.

Zákon, jak také podotýká Soudný, nebude funkční ani tehdy, pokud se o jeho platnosti a obsahu nedozví sami spotřebitelé. Stát by měl nyní investovat finanční prostředky do edukativní kampaně, která by spotřebitelům jasně a srozumitelně vysvětlila, za jakých pravidel a u koho si spotřebitelé mohou finanční prostředky, ale také to, jak se bránit, pokud již naletěli lichvářům.

„Ministerstvo financí by mělo věnovat čas i finanční prostředky na to, aby v osvětové kampani naučili spotřebitele ochrany a výhod, které jim nový zákon dal, adekvátně využít. Jedině tak se vize zákona – tedy skutečná nová doba úvěrová, bezpečná pro spotřebitele, stane realitou,“ dodává Soudný.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.