Konsolidace úvěrů: vybírejte jen bezpečné poskytovatele

Zatímco tradiční spotřebitelský úvěr a jeho úskalí jsou pro spotřebitele stále srozumitelnější, některé „vedlejší“ produkty jsou opomíjené a při jejich výběru či uzavírání nejsou spotřebitelé opatrní. Příkladem může být konsolidace úvěrů. Ačkoli se může jednat o užitečný nástroj, který fakticky vede k úspoře, spotřebitelé si často neuvědomují, že se jedná o jinou formu úvěru a při pořizování by proto měli být stejně obezřetní a konsolidaci přijmout jen od bezpečných poskytovatelů úvěrů.

„Jak se ukazuje z praxe, lidé ve snaze ušetřit zapomínají na pravidla výběru bezpečného poskytovatele. V tu chvíli mnohdy přistupují na nabídky od neseriózních poskytovatelů, které sice na první pohled vypadají lákavě, ale ve výsledku rozhodně nepomohou,“ uvádí problematiku profesor Michael Mejstřík z Univerzity Karlovy.

Upozorňuje tím na fakt, že mnoho lidí si neuvědomí, že konsolidace úvěrů je také úvěr a při výběru toho, kdo tento produkt poskytne, je potřeba vybírat stejně pečlivě, jako v případě samotného úvěru. I zde platí, že smlouvu o konsolidaci uzavřu jen s takovým poskytovatelem, u kterého jsem si jistý, že se řadí mezi bezpečné finanční instituce, ať již mezi bankami, nebo mezi značkovými nebankami.

„Známe případy, kdy spotřebitel konsolidací úvěru řešil starší nevýhodný úvěr, který si vzal u společnosti, kterou řadíme do šedé zóny. Chtěl tím vyřešit rizika tohoto úvěru a také snížit jeho cenu. Namísto promyšlené a opatrné konsolidace ale využil služeb lichvářů, a problém si tak znásobil,“ dodává profesor Mejstřík.

Podle něj je nutné, aby spotřebitelé využívali nabídky na konsolidace podle stejných pravidel, která dlouhodobě platí pro samotné úvěry. Poskytovatel by tedy měl být zařazen mezi bezpečné společnosti – využít lze například Studie Navigátor bezpečného úvěru, která obsahuje seznam bezpečných poskytovatelů.

Smlouva o konsolidaci by měla být stručná a srozumitelná. Smlouvu by si měl spotřebitel důkladně pročíst, případně vzít domů na prostudování. Rozhodně by ji neměl podepisovat ve spěchu a pod tlakem, naopak by se měl zaměřit nejen na cenu za konsolidaci (včetně všech možných poplatků), ale také na případné sankce, možnosti předčasného splacení a podobně.

Uvědomit by si měl také to, o kolik se mu prodlouží doba splácení. „Cena měsíční splátky by neměla být jediným faktorem pro rozhodování o konsolidaci, ačkoli její výše je nejčastějším důvodem, proč ji spotřebitelé využívají – ve většině případů jim jde totiž o snížení měsíční zátěže na rodinné finance,“ říká profesor Mejstřík. Jak dodává, konsolidace úvěrů může být dobrý nástroj jak se vymanit ze spárů šedé zóny či lichvářů a využít nabídky stabilního a bezpečného poskytovatele úvěru.

Lidé konsolidaci znají, ale ne vždy ji umí použít

Navigátor bezpečného úvěru realizoval ve spolupráci se společností STEM/MARK průzkum veřejného mínění. Ten ukázal, že pojem konsolidace je mezi spotřebiteli obecně známý (ví o něm 80 %), a že přibližně 13 % spotřebitelů tohoto institutu v posledních 3 letech využilo. Nejčastější výše konsolidovaných úvěrů byla nad 200 tisíc korun (44 %), shodně 28 % konsolidovaných úvěrů bylo ve výši do 100 a do 200 tisíc korun.

„Spotřebitelé konsolidaci úvěrů důvěřují – jak ukázal průzkum, více než 93 % z nich je přesvědčeno o tom, že je to dobrý nástroj, který může pomoci ušetřit finanční prostředky. S tím lze sice souhlasit, ale platí zde zásadní podmínka – pomáhá jen ta konsolidace, která je vyřízena s bezpečným poskytovatelem úvěru a s bezpečnými a skutečně výhodnými podmínkami,“ varuje Mejstřík. Navíc – konsolidace se obvykle vztahuje na vyšší finanční obnos než standardní úvěr, protože v ní je zahrnuto několik úvěrových produktů.

Konsolidace se obecně využívá ze dvou hlavních důvodů – menší část spotřebitelů ji bere jako šanci na výhodnější podmínky pro své stávající úvěry, pro většinu spotřebitelů jsou ale spíše cestou jak se vyhnout problémům s neschopností splácet úvěry s vysokými měsíčními splátkami. „Pro mnoho spotřebitelů je konsolidace pomyslnou záchrannou brzdou, která jim pomůže snížit měsíční splátky a tím umožní zachování schopnosti splácet,“ říká profesor Mejstřík.

Konsolidace může být skutečně prostředkem, který spotřebitelům pomáhá například v situaci několika méně výhodných úvěrů či problémů s výší měsíční splátky. Přesto se i dnes mohou setkat s tím, že neseriózní poskytovatelé úvěrů takovému kroku brání. Především méně zodpovědní a bezpeční poskytovatelé berou konsolidaci jako svého „nepřítele“, který je připravuje o jisté klienty. Dočkat se tak mohou i obstrukcí poskytovatele úvěru, který nechce například přijmout předčasné splacení úvěru formou konsolidace. 

„Spotřebitelé by měli pamatovat na to, že předčasné splacení jakéhokoli úvěru je dáno zákonným právem, a je také jasně určena maximální částka, kterou může takový poskytovatel za předčasné splácení půjčky požadovat,“ připomíná Zdeněk Soudný, tiskový mluvčí projektu Navigátor bezpečného úvěru.

A uvádí také jeden z příkladů takového obstrukčního jednání. Klient chtěl konsolidovat předražený úvěr – našel si vhodného poskytovatele konsolidace a požádal společnost, u které úvěr měl, aby mu umožnila předčasné splacení.

Ta to opravdu umožnila – nicméně vyčíslení dlužné částky poslala nikoli na poskytovatele konsolidace, ale klientovi, který s ní teprve poté mohl přijít za novým poskytovatelem úvěru. Bohužel přišel pozdě, protože na zaplacení částky původní společnost dala úmyslně tak krátkou lhůtu, aby nebylo možné úvěr fakticky splatit. Původní společnost odmítla splacení úvěru akceptovat, zaslanou částku vrátila zpět, jen poníženou o jednu měsíční splátku. Klient tak musel proces konsolidace opakovat.

PATERO DOBRÝCH RAD PRO KAŽDÉHO, KDO PŘEMÝŠLÍ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

Tři krátké rady pro výběr správné konsolidace, aneb jak se nedostat do problémů:  

1. Vybírejte pečlivě bezpečného poskytovatele konsolidace, vybírejte z prověřených značkových bankovních a nebankovních společností, vyhněte se šedé zóně a lichvářům.

2. Nerozhodujte se jen podle výše měsíční splátky, ale zaměřte se také na délku splácení, poplatky, sankce, a další detaily smlouvy.

3. Před podpisem si smlouvu důkladně pročtěte – pamatujte, že máte právo vzít si ji domů a v klidu prostudovat.

Příklady konkrétních solidních konsolidací a refinancování půjček:

  1. Konsolidace půjček Air Bank
  2. Česká spořitelna konsolidace půjček
  3. Konsolidace či refinancování půjček ČSOB
  4. Refinancování a konsolidace u Equa bank
  5. Konsolidace půjček Hello Bank
  6. Konsolidace půjček mBank
  7. Cetelem konsolidace půjček
  8. Home Credit konsolidace půjček

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.