Jak pozastavit živnost? Co s sebou na úřad?

Pokud chce podnikatel přestat na určitou dobu vykonávat samostatnou výdělečnou činnost a nemá v plánu živnostenský list zrušit úplně, může podnikání pouze pozastavit. Jak na pozastavení živnosti, co s sebou přinést na živnostenský úřad?

Pokud se živnostník rozhodne přestat podnikat a nikomu tuto skutečnost neoznámí, musí i přesto, že nemá žádné výdělky, platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Proto je vhodné pozastavit živnost, jak se sluší a patří.

Živnostenský list

Pro většinu živností stačí úmysl o započetí živnostenského podnikání jen nahlásit na živnostenském úřadě. Stačí k tomu splnit jen základní podmínky a úkony:

 • prvním úkolem je dostavit se na libovolný živnostenský úřad
 • předložit průkaz totožnosti
 • doložit důkaz o vzdělání a praxi, pokud je k živnosti potřeba
 • uhradit poplatek za vznik živnosti 1000 korun
 • vyplnit formulář

Většina živností spadá do volných živností, což jsou živnosti, ke kterým není potřeba dokládat odbornost nebo speciální povolení. V praxi to znamená, že je může živnostník vykonávat bez vzdělání či předchozích zkušeností.

Tyto živnosti stačí jen ohlásit a patří sem například ubytovací služby, maloobchod a velkoobchod, překladatelství, poradenské služby, vydavatelská činnost nebo zemědělské služby.

Pokud jde o živnosti vázané nebo řemeslné, je zde potřeba navíc doložit potřebné vzdělání, odbornou způsobilost k vykonávání živnosti nebo praxi.

Dále existují ještě živnosti koncesované. Tuto živnost může provozovat živnostník až potom, co je mu uděleno speciální povolení, tedy koncese.

Tímto se snaží úřady regulovat počet živnostníků, kteří na určitém území provozují stejnou živnost. Může jít například o taxi služby nebo směnárny. Také se stát přísnějšími podmínkami snaží zajistit bezpečnost v určitých podnikatelských činnostech, tím je myšleno například vyrábění zbraní.

Koncese je nutná také třeba pro cestovní kanceláře, nákladní dopravu nebo prodej pohonných hmot.

Provozování taxi služeb patří mezi živnosti koncesované.

Rozdíl mezi zrušením a pozastavením živnosti

Pokud se živnostník rozhodne své podnikání pouze pozastavit, nabízí se mu v budoucnu možnost se k obnovení činnosti vrátit. A to klidně až za několik let. Živnost nelze přerušit na dobu neurčitou. Živnostník musí na živnostenském úřadě nahlásit, kdy bude živnost opět obnovena.

Pokud není živnostníkovi zatím známo, jak dlouho bude živnost pozastavena, může klidně uvést datum, které nastane třeba až za 30 let. Například 15. 5. 2056. Uvést datum velmi vzdálené budoucnosti je lepší, než uvést datum příštího roku. Živnost se totiž obnoví sama a živnostník si na termín obnovy nemusí vůbec vzpomenout. Přičemž mu automaticky běží povinnost hradit zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

K takovému kroku přistupují živnostníci například z důvodu dlouhodobé nemoci, nebo třeba v případě, že předmět jejich činnosti je sezónní záležitostí a proto živnostenský list mimo sezónu přerušují.

Pokud už podnikatel svou živnost nechce vykonávat nikdy, může svůj živnostenský list zrušit úplně. V tomto případě bude živnost k dohledání v živnostenském rejstříku ještě 4 roky po jejím zrušení. Poté uplynutí čtyřleté lhůty již nebude pro veřejnost k dohledání.

Pokud by se živnostník chtěl k podnikání vrátit a měl svůj živnostenský list zrušený, musel by si v takovém případě založit živnost novou a znovu uhradit manipulační poplatek.

Výhody pozastavení živnosti

Pozastavení živnosti přináší určité výhody, které mohou být pro živnostníka při promýšlení tohoto kroku rozhodující.

 • v období, kdy je živnost pozastavena, není nutné platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění
 • úřad zabývající se živností bude mít v paměti, že živnost nebude rušit ani v případě, že není provozována déle než 4 roky
 • pokud je živnost přerušena na celý kalendářní rok, není potřeba podávat přehledy za sociální a zdravotní pojištění
 • obnovení živnosti je bez poplatků

Vždy je třeba zvážit klady a zápory přerušení živnosti.

Jak pozastavit živnost?

Pokud jde o otázku, jak pozastavit živnost, je třeba si dát na některé věci pozor. Pokud se živnostník rozhodne pozastavit svou živnost, musí to nejdříve oznámit na určitá místa a to konkrétně:

 • do 8 dnů od přerušení živnosti okresní správě sociálního zabezpečení
 • do 8 dnů od přerušení živnosti zdravotní pojišťovně
 • do 15 dnů od přerušení živnosti finančnímu úřadu

Přímo na živnostenský úřad jít nutně živnostník nemusí, nicméně je lepší to udělat. Pozastavení živnosti – co s sebou vzít na úřad? Především doklad totožnosti a následně na místě vyplnit změnový list, přes nějž lze také oznámit přerušení již výše zmíněným úřadům a ušetřit si tak mnoho času a obíhání úředních orgánů.

Nahlížet do živnostenského rejstříku lze na www.rzp.cz.

Živnostenský rejstřík

Registr živnostenského podnikání, neboli živnostenský rejstřík, je veřejná evidence vedená Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Jedná se o databázi všech osob držících živnostenské oprávnění v České republice.

V živnostenském rejstříku jsou zapsané osoby, které jsou samostatně výdělečně činné, tedy OSVČ. Patří sem fyzické i právnické osoby, které svou výdělečnou činnost provozují na základě živnostenského oprávnění.

Účelem rejstříku je poskytovat podnikatelským subjektům, fyzickým osobám a dalším zájemcům informace o podnikatelské činnosti jednotlivých subjektů. Podnikatelské subjekty lze nalézt podle identifikačního čísla osoby IČO nebo podle názvu subjektu (případně jen jeho začátku) nebo dle adresy, na které sídlí, bydlí nebo provozuje živnost.

Ve chvíli, kdy si člověk zřídí živnostenské oprávnění, se z něj stává osoba samostatně výdělečně činná. Živnostenský úřad automaticky založí katru s údaji živnostníka do registru a to konkrétně do pěti dnů od založení živnosti. Jaké informace živnostenský úřad poskytuje?

Veřejná část živnostenského rejstříku obsahuje u živnostníků jméno, příjmení, datum narození, adresu sídla a informace o jednotlivých živnostenských oprávněních. A to například předmět podnikání, datum vzniku, provozovna, odpovědný zástupce, přerušení provozování živnosti, nebo překážky provozování živnosti.

Údaje ze živnostenského rejstříku jsou k dispozici Portále živnostenského podnikání na www.rzp.cz zcela zdarma. Je třeba dát si pozor na pochybné stránky, jako například na www.živnostenský-rejstřík.cz. Tyto stránky nejsou směrodatné a legitimní informace lze získat pouze na oficiálním zdroji státní správy zmíněném výše.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.