Češi se nebojí úvěrů, v jejich splácení si věří

Nákup zboží nebo služeb na úvěr je pro většinu Čechů naprostá samozřejmost. Zkušenosti s ním má 60 % lidí. Zároveň většina z nich uvádí, že se nebojí problémů se splácením. A ani Česká bankovní asociace ke zbytečným obavám nevidí prostor. Platební morálka obyvatel České republiky je v mezinárodním srovnání stále na velmi dobré úrovni.

V únoru letošního roku provedla agentura SC&C na základě zadání od České bankovní asociace průzkum, který měl především odpovědět na otázky týkající se postoje a chování obyvatel v souvislosti s nákupem na úvěr a splátky. Osloveno bylo 1 028 respondentů ve věku od 18 do 79 let. Průzkum se zaměřil především na výpočet indexu rizikového zadlužování.

Rizikové zadlužení se týká 1,58 milionů lidí

Zajímavá je metodika, kterou Česká bankovní asociace hodnotí rizikovost zadlužování. Mohlo by se zdát, že se bude jednat o velmi sofistikovanou a na výpočet náročnou metodu, opak je pravdou. Velice jednoduše si může kdokoliv zjistit, zda jeho dluhy jsou nebo nejsou rizikové, a to prostřednictvím zodpovězením následujících otázek:

  • Jste ochotni krýt splátky další půjčkou? 2 body
  • Řešili byste vaši platební neschopnost další půjčkou? 2 body
  • Splácíte aktuálně 3 a více půjček? 2 body
  • Půjčili jste si peníze při dlouhodobém nedostatku financí? 1 bod
  • Půjčili jste si někdy peníze na spotřebu nebo zábavu? 1 bod
  • Půjčili jste si někdy peníze od nebankovní instituce nebo od fyzické osoby? 1 bod

Jako rizikový spotřebitel je hodnocen ten, který při odpovědích na výše uvedené otázky získá 4 a více bodů. Index rizikového zadlužování, který se přepočítává na celou dospělou populaci, dosahuje 20 procent, což je o dva procentní body více než v minulém roce. Z dospělé populace se rizikové zadlužení týká 1,58 milionů lidí.

Zadlužují se především mladí

Průzkum ukázal, že rizikové půjčování se týká především mladých lidí ve věku 18 až 34 let a obvykle s nižším dosaženým vzděláním. Často si berou úvěr od více poskytovatelů. Zajímavý je pohled na věc z hlediska důvodů, proč lidé nakupují na úvěr a na splátky.

Téměř polovina (49 %) jako důvod uvedla nedostatek hotovosti, 15 % lidí nejsou ochotni si našetřit, protože chtějí zboží ihned, a 14 % spotřebitelů slyší na akci od poskytovatelů úvěrů v podobě například nulových úroků.

Spotřebitelské úvěry, resp. nákupy na úvěr nebo splátky lidé nejraději řeší přímo s prodejcem nebo poskytovatelem dané půjčky. V tomto smyslu se vyjádřilo 83 % dotazovaných. Přestože velmi často lze úvěr sjednat on-line –⁠ v případě Zaplo půjčky i během několika málo minut –⁠ využívá tuto možnost pouze 12 % nakupujících.

Z průzkumu také vyplývá, že mají Češi poměrně jasno v tom, co jim za nákup na úvěr stojí a co ne. Na zážitek nebo na dovolenou by si půjčku nikdy nevzalo 82 % lidí. Podobně vysoký počet spotřebitelů (87 %) uvádí, že by si půjčku nikdy nevzali na pokrytí jiné půjčky.

Nemožnosti splácení se Češi nebojí

Téměř 69 % dotazovaných se neobávají problémů se splácením. Tento jejich pohled na věc podporuje příznivá ekonomická situace a s tím související růst mezd. A že opravdu není tak zle dokládá fakt, že celkový dluh obyvatel ČR sice roste, problémy se splácením se ovšem snižují.

Češi za bezpečné splátky považují takové, které nepřesahují pětinu jejich čistého měsíčního příjmu, což je i z pohledu odborníků rozumné uvažování. Na druhou stranu poměrně dost lidí, konkrétně 15 % dotazovaných, výši splátky vůbec neřeší a považují to za „detail“.

Pokud by nastala situace, kdy by člověk nebyl schopný splácet, většina by ji řešila domluvením odkladu splatnosti a případně konsolidací úvěrů. Průzkum ukázal, že odlišně by se v těchto případech chovali lidé, kteří již mají zkušenost s půjčkou, oproti těm, u kterých tato zkušenost zatím chybí. První jmenovaná skupina by upřednostnila půjčku u banky nebo nebankovního poskytovatele, naopak druhá skupina bez zkušenosti s půjčkou by volila spíše konsolidaci, a nebo by o peníze požádala neformálně rodinu či přátele.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.