Rozdíl mezi bankovními a nebankovními půjčkami – kdy kterou zvolit?

Bankovní a nebankovní půjčky jsou dva hlavní způsoby, jak si lidé mohou půjčit peníze. Obě tyto možnosti jsou dostupné většině lidí, pokud splňují určitá kritéria. Nicméně existují určité rozdíly mezi těmito dvěma typy půjček, které mohou hrát roli při rozhodování, který typ půjčky bude pro konkrétního žadatele nejvýhodnější. Co jsou bankovní a nebankovní půjčky?

Bankovní půjčky jsou poskytovány bankami a finančními institucemi a vyžadují od žadatele důkladné prověření platební schopnosti. Banka obvykle posuzuje žadatele na základě jeho příjmu, úvěrové historie a dalších finančních informací.

Mezi jaký druh půjčky patří půjčka vyplacení doma nebo bezúročné půjčky pro začínající podnikatele?

Základní rozdíly

Bankovní půjčky jsou typicky dlouhodobé a mají nižší úrokové sazby, než jsou právě u nebankovních půjček.

Nebankovní půjčky, jako jsou třeba půjčky ihned nonstop nebo online půjčka bez výpisu z účtu, jsou poskytovány soukromými společnostmi nebo jednotlivci, kteří nepatří do bankovního sektoru. Tyto půjčky jsou zpravidla krátkodobé a nevyžadují tolik informací o finanční situaci žadatele.

Nebankovní půjčky jsou často snadnější získat než bankovní půjčky, ale mohou mít vyšší úrokové sazby. Rozdíly mezi bankovními a nebankovními půjčkami Při porovnání bankovních a nebankovních půjček je zřejmé, že existuje několik rozdílů mezi těmito dvěma typy půjček.

  • Úrokové sazby

Jedním z hlavních rozdílů mezi bankovními a nebankovními půjčkami jsou úrokové sazby. Banky mají obvykle nižší úrokové sazby, protože jsou regulovány centrální bankou a musí dodržovat stanovené standardy pro poskytování úvěrů. Nebankovní půjčky, půjčky ihned nonstop, mají zpravidla vyšší úrokové sazby, protože tyto společnosti nejsou podřízeny přísným regulacím jako banky.

  • Doba splácení

Bankovní půjčky jsou obvykle dlouhodobé a splácení probíhá po dobu několika let. Naopak nebankovní půjčky jsou krátkodobé a splácení se provádí během několika měsíců. Příkladem další také půjčky je například tzv. „půjčka vyplacení doma„.

Doba splácení je tedy dalším faktorem, který může hrát roli při rozhodování, který typ půjčky bude pro žadatele vhodnější.

  • Schvalovací proces

Bankovní půjčky vyžadují důkladné prověření a schvalovací proces může trvat několik týdnů. Banky mají přísnější požadavky na žadatele a mohou vyžadovat doložení finančních informací, jako je například potvrzení o příjmu, účetní závěrku apod. Na druhou stranu existují ale i banky, které se snaží získání půjčky zprvu ulehčit, mezi takové patří například bezúročné půjčky pro začínající podnikatele.

Naopak nebankovní půjčky mají rychlejší schvalovací proces, protože tyto společnosti nejsou podřízeny přísným pravidlům a požadavkům jako banky.

  • Kdy zvolit bankovní půjčku a kdy nebankovní půjčku?

Bankovní půjčky jsou vhodné pro ty, kteří potřebují větší částky na dlouhodobý účel, například na financování bydlení nebo podnikání. Při bankovním úvěru je možné získat větší částku peněz a navíc jsou úrokové sazby nižší.

Bankovní půjčka může být také výhodná pro žadatele s dobrou úvěrovou historií. Na druhé straně, nebankovní půjčky, mezi které patří online půjčka bez výpisu z účtu, jsou vhodné pro ty, kteří potřebují menší částku peněz na krátkodobý účel, například na nečekané výdaje. Nebankovní půjčky mohou být také výhodné pro ty, kdo mají špatnou úvěrovou historii nebo nedostatečný příjem.

Při nejistotě je navíc možné se poradit s finančním poradcem. V každém případě je důležité správně zhodnotit své možnosti a zvolit půjčku, která bude nejlépe vyhovovat.

Vliv půjček na kreditní historii

Půjčky jsou v dnešní době běžnou součástí finančního života mnoha lidí. Může jít například o hypotéky, spotřebitelské úvěry nebo revolvingové úvěry. Tyto půjčky mají samozřejmě své výhody, ale také svá úskalí, která se mohou projevit v podobě negativního vlivu na kreditní historii.

Kreditní historie je záznam o všech finančních transakcích jednotlivce, který slouží jako ukazatel jeho schopnosti splácet dluhy. Zahrnuje informace o úvěrech, půjčkách, pohledávkách, ale také o pravidelných platbách za mobilní telefon či nájemné.

Tento záznam je sledován bankami ale i jinými finančními institucemi, které nabízejí své služby na splátky. Vliv půjček na kreditní historii může být jak pozitivní, tak negativní. Vše záleží na tom, jak jsou půjčky spláceny a zda jsou spláceny včas. Důležitou roli zde hraje také výše a počet úvěrů, které má jedinec uzavřených.

Většina bank a finančních institucí si před udělením nové půjčky zkontroluje kreditní historii svého klienta. Pokud je historie negativní, může to vést k odmítnutí žádosti nebo k nabídce s horšími podmínkami. Pokud se jedná o pravidelné platby, jako jsou například splátky hypotéky nebo spotřebitelského úvěru, budou tyto platby zaznamenány v kreditní historii.

Vliv půjčky na kreditní skóre

Pokud je splácení včas a v plné výši, má to pozitivní vliv na kreditní skóre. Banky totiž preferují klienty s pravidelným příjmem a schopností splácet své dluhy včas. Na druhou stranu, pokud se klient nedokáže vypořádat s půjčkou a nedodržuje své závazky, bude to mít negativní vliv na jeho kreditní historii.

Náhrady platby, průtahy nebo dokonce oddlužení jsou zaznamenány v kreditním záznamu a mohou zhoršit šance na získání dalších půjček v budoucnu. Dalším faktorem, který ovlivňuje kreditní historii, je výše poskytnutých půjček.

Pokud je uzavřeno několik půjček v přiměřené výši, může to mít pozitivní vliv na kreditní skóre. Naopak, pokud jsou vysoké dluhy, může to znamenat, že je jedinec finančně přetížen a že nemá dostatečné příjmy na jejich splácení. To může být pro banky nebo finanční instituce důvodem k odmítnutí žádosti o novou půjčku.

V neposlední řadě je důležité uvědomit si, že nejen půjčky samotné, ale i jejich žádosti mohou ovlivnit kreditní historii. Každá žádost o půjčku je totiž zaevidována a při více žádostech se může jednat o rizikového žadatele, což může dále zhoršit jeho kreditní skóre. Proto je dobré pečlivě zvažovat a porovnávat nabízené půjčky a žádat pouze o ty, které jsou skutečně potřeba.

V závěru lze říci, že půjčky mohou mít jak pozitivní, tak negativní vliv na kreditní historii. Důležité je dodržovat své platební povinnosti, úvěry zodpovědně využívat a nepřetěžovat se finančně.

Udržování pozitivní kreditní historie je důležité pro získání dalších půjček, ale také pro získání výhodnějších podmínek už existujících půjček. Proto je dobré pravidelně kontrolovat svou kreditní historii a v případě potřeby se poradit s odborníkem.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Srovnávač půjček a úvěrů ušetří spoustu času a nasměruje k té nejlepší nabídce.