Ochrana osobních údajů a GDPR

Navigátor úvěrů bere ochranu osobních údajů svých uživatelů velmi vážně. V současnosti web sbírá pouze soubory cookies. Tyto soubory slouží analytickému, optimalizačnímu a případně marketingovému účelu – Navigátoru umožňují lépe optimalizovat načítání webu, zefektivnit odkazy a jejich pořadí v horním menu či spodním rozcestníku, sledovat návštěvnost a chování návštěvníků na webové stránce apod.

Uživatel má své plné kompetenci tyto soubory smazat či rozhodnout o jejich neukládání.

Soubory cookies neumožňují identifikovat jedince a neobsahují žádné osobní či citlivé údaje.

Více o souborech cookies si lze přečíst na stránce – Navigatoruveru.cz/cookies/

Znění Ochrany osobních údajů a záležitostí spojených s GDPR

Celé obchodní podmínky provozovatele internetového portálu Navigátor úvěrů:

Ochrana osobních údajů a záležitosti týkající se GDPR internetového portálu Navigátor úvěrů:

1. Úvodní ustanovení

1.1 Provozovatel internetového portálů www.navigatoruveru.cz (dále jen „portál“) je společnost Stario Agency, s.r.o., se sídlem:

  • Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1,
  • IČO: 04863500,
  • Spisová značka C 254845 vedená u Městského soudu v Praze,

(dále jen „provozovatel“).

1.2 Tyto podmínky ochrany osobních údajů uživatelů portálu (dále jen „Ochrany osobních údajů“) upravují skutečnosti vzniklé spolu s ukládáním a dáváním souhlasu o zpracování osobních dat, které se dobrovolně Portálu rozhodly poskytnout fyzické či právnické osoby (dále jen „uživatel“).

1.3 Portál srovnává a vyhodnocuje nabídky finančních služeb různých společností. Uživatel si na Portálu získává informace a vybírá tu nabídku, která se mu dle svého uvážení jeví jako ta nejvhodnější a sjednává její vyhodnocení prostřednictvím přesměrování na samotnou webovou stránku daného poskytovatele finanční služby.

1.4 Samotné znění Podmínek může Provozovatel upravovat nebo doplňovat.

1.5 Současná podoba Ochrany osobních údajů nabývá platnosti a účinnosti 01.09.2020

2. Ochrana osobních údajů

2.1 Provozovatel klade velký důraz na ochranu osobních údajů, které by mohl Uživatel na Portálu poskytnout. Osobním údajům případně poskytnutým Uživateli je poskytována vhodná ochrana v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation nebo GDPR, účinném v České republice od 25. května 2018 a jinými přímo aplikovatelnými předpisy Evropské unie.

2.2 Využití osobních údajů Portálem pro marketingové účely, zejména zasílání marketingových informací o finančních produktech či o srovnáních podléhá přímému souhlasu Uživatele, a to na dobu, než zájemce svůj souhlas odvolá. Uživatel má ve své kompetenci souhlas, který dobrovolně Portálu poskytnul, kdykoliv odvolat.

2.3 Uživatel má právo podat Provozovateli žádost o poskytnutí informací o tom, zda Portál zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, tak případně v jakém rozsahu. Informace tohoto rázu je Provozovatelem poskytnuta bezplatně bez zbytečných odkladů.

2.4 Uživatel má právo zpracované informace o své osobě nechat Portálem vymazat z databáze.

2.5 Poskytnutí osobních údajů Uživatelem je dobrovolné.

2.6 Uživatel má plné právo získat přístup od Portálu ke svým osobním údajům, právo své údaje pozměnit či opravit a další práva jemu zaručená skrze nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.7 Uživatel bere na vědomí, že je povinen případně své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. O změnách je Uživatel povinen bez zbytečného odkládání informovat Portál, pakliže své údaje vědomě Portálu poskytnul.

2.8 Uživatel potvrzuje, že jím poskytnuté údaje o jeho osobě jsou v přesném znění. Uživatel zároveň potvrzuje skutečnost, že byl o dobrovolnosti poskytování osobních údajů Portálu obeznámen.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Naše srovnání půjček vám ušetří spoustu času a nasměrují vás k té nejlepší půjčce.