Soubory cookies a zásady jejich zpracování

Navigátor úvěrů sbírá textové soubory cookies. Tyto soubory slouží analytickému, optimalizačnímu a případně marketingovému účelu – Navigátoru umožňují lépe optimalizovat načítání webu, zefektivnit odkazy a jejich pořadí v horním menu či spodním rozcestníku, sledovat návštěvnost a chování návštěvníků na webové stránce apod.

Uživatel má své plné kompetenci tyto soubory smazat či rozhodnout o jejich neukládání.

Soubory cookies neumožňují identifikovat jedince a neobsahují žádné osobní či citlivé údaje.

Více o ochraně osobních údajů a GDPR si lze přečíst na stránce – Navigatoruveru.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Zásady zpracování souborů cookies

Celé obchodní podmínky provozovatele internetového portálu Navigátor úvěrů:

Znění zásad spojených se zpracováním textových souborů cookies:

1. Úvodní ustanovení

1.1 Provozovatel internetového portálů www.navigatoruveru.cz (dále jen „portál“) je společnost Stario Agency, s.r.o., se sídlem:

  • Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1,
  • IČO: 04863500,
  • Spisová značka C 254845 vedená u Městského soudu v Praze,

(dále jen „provozovatel“).

1.2 Tyto podmínky souborů cookies upravují skutečnosti vzniklé spolu s ukládáním a dáváním souhlasu o zpracování textových souborů cookies, které se dobrovolně Portálu rozhodly poskytnout fyzické či právnické osoby (dále jen „uživatel“).

1.3 Portál srovnává a vyhodnocuje nabídky finančních služeb různých společností. Uživatel si na Portálu získává informace a vybírá tu nabídku, která se mu dle svého uvážení jeví jako ta nejvhodnější a sjednává její vyhodnocení prostřednictvím přesměrování na samotnou webovou stránku daného poskytovatele finanční služby.

1.4 Samotné znění Podmínek může Provozovatel upravovat nebo doplňovat.

1.5 Současná podoba Zásad využití souborů cookies nabývá platnosti a účinnosti 01.06.2020

2. Zásady využití souborů cookies

2.1 Portál v souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, uvědomuje Uživatele, že Portál spravovaný Provozovatelem pro svou činnost zpracovává soubory zvané cookies.

2.2 Soubory cookies jsou v tomto případě textové soubory, které Uživatel svým souhlasem ukládá do svého zařízení. Cookies mohou mít dočasnou podobu s předně danou dobou působnosti, kdy po skončení jejich platnosti již nebudou na zařízení Uživatele uchovávány.

2.3 Soubory cookies pomáhají Portálu analyzovat návštěvnost, optimalizovat rozhraní Portálu, lépe pochopit chování Uživatelů, zobrazovat zacílené reklamy nebo zefektivnit marketing.

2.4 Cookies neslouží k získávání jakýchkoliv citlivých osobních údajů Uživatele. Soubory cookies nemohou vést k identifikaci Uživatele jako konkrétní osoby.

2.5 Uživatel má ve své plné a neomezené kompetenci soubory cookies ukládané Portálem kdykoliv vymazat či nadále nesouhlasit s jejich ukládáním do zařízení Uživatele. Toto ustanovení bere ohled i na nastavení preferovaného a využívaného internetového prohlížeče Uživatele, která mohou ovlivňovat ukládání a mazání souborů cookies.

Jak najít ten nevýhodnější úvěr?

Vyznat se v dnešní nepřeberné nabídce půjček a najít tu nejvýhodnější půjčku vyžaduje čas a práci. Naše srovnání půjček vám ušetří spoustu času a nasměrují vás k té nejlepší půjčce.